NONİNVAZİV:
Ventilasyon / Perfüzyon ( V / Q) Sintigrafsi: PE şüphesinde en yaygın kullanılan testtir. Başlangıçta perfüzyon sintigrafisi elde edilir. Normalse klinik olarak önemli PE ekarte edilir ve bu durumda ventilasyon sintigrafisine gerek yoktur. Bir çok hastalıkta V / Q defekti birlikte ve uyumludur. PEde V defekti olmaksızın Q defekti oluşur. V /Q sintigrafisi 4 şekilde değerlendirilir:
1. NORMAL: PE olasılığı < %1
2. DÜŞÜK OLASILIK: PE olasılığı %16
3. ORTA OLASILIK: % 31
4. YÜKSEK OLASILIK: % 88
Yüksek olasılık durumunda multipl ventilasyon defektleri ile uyumsuz perfüzyon defektleri vardır. PIOPED çalışmasında spesifitesi %88 sensitivitesi sadece % 41 bulunmuştur. Ancak daha önce PE geçirenlerde spesifite % 74e düşmektedir. Bunun olasılıkla nedeni rezidüel perfüzyon defektleridir. Rekürren emboli adayı olan kişilerde bir sonraki emboli durumu için bazal bilgi edinmek amacıyla ilk atakta tedavi sonrası seri V /Q sintigrafileri önerilmektedir. Diğer yöntemlerin klinik değerleri henüz elde edilememiştir. Bunlar Ekokardiografi (özellikle TOE) BT Spiral BT MRGdir.
V / Q SİNTİGRAFİSİ İLE KLİNİK ŞÜPHENİN KORELASYONU:
Tablo 3. PIOPED Çalışmasında PE Prevalansı: Klinik Şüphe ile Sintigrafi Korelasyonunun Değeri

KLİNİK ŞÜPHE (%)YÜKSEK

ORTA

DÜŞÜK
YÜKSEK


96

88

56

V / Q SİNTİGRAFİSİ (%)


ORTA


66

28

16
DÜŞÜK


40

16

4

Klinik şüphe ile sintigrafi arasında uyumsuzluk olduğunda Pulmoner Angiografi yapılmalıdır. Ancak DVT tanısının konulması da klinik şüphe yüksek olduğunda PE tanısı anlamına gelmektedir.