DVT Tanısı:
Kontrast Venografi: Gold standarttır. Ancak invaziv bir yöntemdir. Yüksek radyasyon miktarı yüksek kontrast madde maruziyeti ve %10-20 olguda değerlendirilemez olması dezavantajlarıdır.
İmpedans Pletismografi: DVT tanısı için geliştirilen en eski yöntemlerden birisidir. Proksimal trombüslerde %95 sensitif %96 spesifiktir. Bacak venlerinde tanıda yararı yoktur. Seri olarak yapılması trombüsün büyümesini küçülmesini gösterme de yararlıdır.

Dupleks USG: USGnin B-modu ile Doppler fonksiyonlarının kombine kullanılmasıdır. Yararlı bir metoddur ancak tedaviye başlatıcı veya kesici değeri yönünde yeterli veri yoktur.
Radyonüklid venografi: Klinik değeri tam elde edilememiştir.

TEDAVİ
Analjezi ve oksijen gibi destekleyici tedavilerden başka PE tedavisi için 3 yöntem vardır.
1. Antikoagülan tedavi
2. Trombolitik tedavi
3. İnvaziv girişimler