Solunum nedir solunum sistemi


Nefes Almak (Solunum)

Soluk alma ne demektir?
Vücudun enerji elde etmek ıçın havadan oksijeni alarak vücuda zararlı olan karbondioksiti havaya geri verilmesi olayına solunum denir. Solunum solunum organlarıyla yapılır.

Solurnun organları nelerdir?
Soluk alıp verme yapı ve organları; burun yutak. gırtlak. soluk borusu ve akciğerler solunum organlarımızdır.

Burundan soluk almanın sağlısımız için faydaları nel rdir?
Havayı ağzımızdan da burnumuzdan da alabiliriz. Ancak burundan almak daha faydalıdır. Çünkü burunda bulunan kıllar ve sümüksü sıvı madde süzgeç görevi görür. Soluduğumuz havadaki kiri ve tozu tutar. Böylece akciğerlerimize temiz hava gider. Ayrıca burundan soluduğumuz hava burnumuzda ısıtılır ve nemlendirilir. Bu nedenle sağlığımız için daha yararlıdır.

Yutağın görevi nedir?
Yutak burnumuzdan soluduğumuz havayı soluk borusuna ileten organımızdır. Yutak ayrıca ağzımızda çiğnediğimiz yiyeceklerin yutkunmayla yemek borusuna iletilmesini de sağlar.

Gırtlağın görevi nedir?
Gırtlak. yutak ile soluk borusu arasındaki bağlantıyı kuran organımızdır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir.

Soluk borusunun görevi nedir?
Soluk borusu ağızda başlar akciğerlere kadar uzanır akciğer içerisinde ince borulara ayrılır. Soluk borusu dışarıdan aldığımız havayı ince borular vasıtasıyla akciğerlere taşır.

Akciğerin görevi nedir?
- Akciğerimiz göğüs boşluğunda bulunur.
- Bunlar sağ ve sol akciğer olmak üzere iki parçadan oluşur.
- Sağ akciğer üç sol akciğer iki bölümdür.
- Vücudumuzdaki kirli kanı temizlemeye yarar.

Soluk alma verme nasıl gerçekleşir?
- Soluk aldığımızda göğüs kafesimiz genişler.
- Diyafram düzleşir.
- Akciğerlerimize hava girer ve genişler.
- Soluk verdiğimizde göğüs kafesimiz daralır.
- Diyafram kubbeleşir.
- Akciğerlerimizden hava çıkar ve daralır .
- Sağlıklı insanda soluk alıp verme sayısı dakikada 12 - 16'dır .
- Egzersiz heyecan korku sevinç ve ağır yük taşıma hôllerinde soluk alıp verme sıklığı artar.