Göğüs hastalıkları

Akciğer amfizemi nefes darlığı

Belirtiler - Nefes darlığı - Kronik hafif öksürük. Amfizem terimi kronik tıkayıcı akciğer hastalığının eşanlamlısı olarak kullanılmıştır

Akciğer ampiyemi plörezi

Belirtiler - Kuru ökrüsürük - Ateş ve gece terlemeleri - Kilo kaybı - Nefes darlığı - Derin nefes alındığı zaman göğüs ağrısı. N

Akciğer apsesi abse enfeksiyonu

Akciğer apsesi akciğerlerdeki iltihaplı hastalıkların en tipik sonucudur. Tedavide antibiyotiklerin bugünkü gibi hemen her fırsatta kullanılmadığı

Akciğer apsesi enfeksiyon

Belirtiler - Yüksek ve düzensiz ateş - Terleme ve titremeler - Nefes darlığı - İrin çıkaran öksürük - Kendini kötü hissetmek ve iştah k

Akciğer kanseri akciğer kanserleri

Solunum yolları hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Akciğer kanserinin fizik ve klinik bulguları silik olduğundan çoğu kez tanıda geç kalınmaktadır.

Akciğer kanseri belirtiler

Akciğer kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda başta gelen kanserden ölüm nedenidir. Her yıl 100.000'den fazla erkek ve 60 000 kadar kadın akciğer

Akciğer kanseri sigara

Heryıl ortaya çıkan akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %85'i sigarayla ilişkilidir. Günde bir paketten fazla sigara jçen insanlar hiç içmem

Akciğer kanseri teşhis tedavi

Akciğer kanserlerinin yüzde 5 ila 10'u belirtiler meydana gelmeden önce rutin röntgen muayeneleri sırasında fark edilir. Eğer yaşınız 50 ile 70 arasın

Akciğer zarı iltihabı

* Akciğerler Solunum sisteminin temelorganı akciğerlerdir. Göğüs kafesi içinde yer alıp sağlı sollu iki adettir. Sağ akciğer üç loptan sol akciğer

Akciğer zarı iltihabı

Akciğerlerin üzeri "plevra" adı verilen çift katlı bir zarla örtüalü olup iki zarın arasında sıvı dolu bir boşluk vardır. Su sıvı akciağerler

Akciğerin ameliyatla alınması

Akciğer kanseri vücudun diğer bölümlerine yayılmamış hastalarda tercih edilen tedavi yöntemi tümörün ameliyatya çıkarılmasıdır. Tümörün yaygın

Akut bronşit tedavisi

Ağız ve burun yoluyla aldığımız temiz hava yutak ve gırtlakatan geçerek soluk borusuna ulaşır. Soluk borusu iki ana kola ayarılır. Bu kollar

Allerjik alveolit çiftçi akciğeri

Bu akciğer hastalığının nedeni organik tozlara maruz kalmaktadır. Birçok isimlere tanınır. Bu isimler genellikle hastalığa tutulmaya yol açan mesleği

Allerjik astım tanısı deri testleri

HASTALIĞIN TANISI Tipik olgularda bronşiyal astım tanısı zor değildir. Yukarıda tanımlanan ve bu hastalığa özgü belirtilerle seyreden nöbetler b

Asbestozis akciğer kanseri

Belirtiler • Göğüs ağrısı • Nefes darlığı • Harekete dayanıklığın azalması • öksürük (bazen) A

Astım bronşit

Tedavi edilmeyen saman nezlesinden ve akciğer iltihabından sonra sık görülen bir hastalıktır. İnce bronşların daralması şeklinde etki yaptığından hast

Astım bronşit bronşial astım

Tedavi edilmeyen saman nezlesinden ve akciğer iltihabından sonra sık görülen bir hastalıktır. İnce bronşların daralması şeklinade etki yaptığından

Astım nöbetlerinin nedenleri

ASTIM NÖBETLERİNİN NEDENLERİ Astım nöbetinin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bazı kişisel özelIikler dikkate alınmalıdır. Bazı insa

Atelektazi akciğer büzüşmesi

Belirtiler - Nefes darlığı - Ateş - Tansiyon düşmesi ve nabız artışı - şiddetli tekdüze öksürük. Atelektazi akciğerin bazı bölümle

Boğmaca öksürük seyri evreleri

Bordetella pertussis isimli bakterinin neden olduğu boğmaca hastalığında en belirgin belirti hastalığın kendine özgü öksürük nöbetleridir. 1-3 yaşl

Bronkoskopi akciğer görüntüleme

Bronkoskopi esnek bir tüpün hava yolunuzdan içeriye hava geçitlerinin iç kısmının görülebilmesini sağlamak için indirildiği bir işlemdir. Doktorunuz

Bronşektazi bronş genişlemesi

Belirtiler - büyük miktarlarda ve genellikle gri yeşil renkli balgam çıkarttıran ısrarlı öksürük - iştah kaybı - kilo kaybı - anemi - t

Bronşektazi bronş genişlemesi bronşit

Bronşektazi bronş genişlemesi kronik bronşit: Bronşların doğuştan ya da sonradan dönüşsüz biçimde genişlemesidir. Kronik bronşit bu gelişmenin başlı

Bronşial astım hastalığının tedavisi

bronşial astım hastalığının tedavisi Duyarsızlaştırma tedavisinde alerjik madde özütü giderek artan dozlarda hastaya şırınga edilir. Tedavi organ

Bronşial astım nöbeti astma

Bronşiyal astım nefes darlığı (soluma güçlüğü) öksürük ve bazen de koyu kıvamlı balgam çıkarmayla seyreden akut ya da subakut dönemlerle belirlenen

Bronşit bronş iltihabı akciğer

Bronşlar:Ağız ve burun yoluyla aldığımız temiz hava yutak ve gırtlaktan geçerek soluk borusuna ulaşır. Soluk borusu iki ana kola ayrılır. Bu kollar d

çocuklarda kistik fibrozis

Belirtiler - Öksürük - Egzersize dayanıksızlık - Tekrarlayan pnömoni - Kronik ishal Kistik fibrozis hem solunum hem de sindirim si

Endüstri bronşiti çiftçi bronşiti

Kömür madeni işçilerinde ve pamuk keten kenevir tozuna maruz kalanlarda görülen bronşite sanayi bronşiti (endüstri bronşiti) denir. Amonyak

Histoplazma capsulatum mantar

Belirtiler - Ateş öksürük ve genel halsizlik - Karaciğerin lenf düğümlerinin ve dalağın büyümesi - Öksürük ve nefes alma zorluğu - Hiçbi

Interstisyel akciğer hastalığı

Belirtiler - Nefes darlığı - Genel yorgunluk ve güçsüzlük - İştah ve kilo kaybı - öksürük Interstisyel akciğer hastalığı kronik ha

Koksidiodomikozis granülom lenfadenopati

Belirtiler - Hiçbir belirti yok - Ateş titreme bel ağrısı baş ağrısı - Göğüs ağrısı - Kırmızı benekler halinde döküntü - Diz ve ayak

Kömür işçisi pnömokonyozu silikoz

Belirtiler • Nefes darlığı • Balgam çıkarttıran öksürük (bazen) Burada iki çeşit pnömokonyoz tarif edeceğiz: Kömür işçisi p

Kriptokokkozis pulmoner osteomyelit

Belirtiler - Hafif ateş - Göğüs ağrısı - Öksürük Kriptokokoz'a cryptococcus neoformans adlı toprakta ve kuru güvercin pisliğinde yaşa

Kronik akut bronşit

Solunum sisteminin temelorganı akciğerlerdir. Göğüs kafesi içinde yer alıp sağlı sollu iki adettir. Sağ akciğer üç loptan sol akciğer iki loptan meyd

Kronik bronşit enfeksiyon öksürük

- Balgam çıkaran kronik öksürük; - Nefes darlığı; Bu rahatsızlık bronşların cidarlarında kronik iltihaplanma ve kalınlaşmadan ibarettir. Bu

Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı

Anfizem ve kronik bronşit gibi kronik obstrüktif pulmoner hastalık (COPD)'ların en büyük sebebi sigara içmektir. Sigara içmeyenlerle kıyaslandığında

Nefes alma teknikleri

Eğer amfizeminiz veya kronik akciğer rahatsızlığınızın varsa bazı basit nefes alma egzersizleri size faydalı olabilir. Karın adelelerinizi kul

Nefes darlığı dispne zorlu solunum

Nefes darlığı hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. Nefes darlığı sübjektif olarak duyulan rahatsız edici bir duyudur. Hasta soluma eforunun

Oksijen tedavisi oksijen tüpü kullanımı

Eğer kronik bir akciğer hastalığınız varsa bazı durumlarda doktorunuz evde oksijen kullanmanızı önerebilir. Uygun kullanıldığında güvenilirdir ve rah

Pazartesi ateşi humması bisinoz

Astıma benzeyen bu hastalık bazen pamuk üreten işçilerdeveya daha az olarak keten jüt ye kenevir ipliği ve halat işçilerinde görülür. Bu hastalık ka

Plörezi plevral effüzyon

Belirtiler - Nefes darlığı - Göğüs ağrısı - Kuru öksürük - Ateş ve titreme Plörezi plevranın iltihabıdır; plevra akciğerlerinizin

Pnömotoraks akciğer büzüşmesi

Belirtiler - sıklıkla belirti görülmez. - Nefes darlığı Pnömotoraks akciğerin dışında fakat göğüs boşluğunun içinde bulunan plevral al

Postural drenaj bronşektazi

Bronşektazi kistik fibroz ve bazı diğer akciğer sorunlarında akciğerde fazla miktarda salgı (balgam) birikir. Özellikle kistik fibrozis hastalığınız

Pulmoner tromboemboli PTE PE

TANIM : Pulmoner arter ve dallarının sistemik venlerden gelen venöz trombüs ile tıkanmasıdır. ETYOLOJİ: Pulmoner emboli (PE) derin ven trombozu (DV

Pulmoner tromboemboli PTE PE 2

pulmoner tromboemboli de başlıca 3 klinik sendromdan biri saptanmaktadır. 1. Akut minör PE (Submassive): Damar yatağındaki tıkanma %60ın altındad

Sarkoidoz akciğer hastalığı

Belirtiler - Hiç belirti olmayabilir - Genel kırgınlık - Ateş - Nefes darlığıözellikle egzersiz sırasında - Kilo kaybı Sarkoido

Solunum nedir solunum sistemi

Nefes Almak (Solunum) Soluk alma ne demektir? Vücudun enerji elde etmek ıçın havadan oksijeni alarak vücuda zararlı olan karbondioksiti ha

Tüberküloz verem hastalığı

Tüberküloz verem teşhis tedavisi: Verem olarak da adlandırılan tüberküloz hastalığı insanlık tarihinin ilk çağlarından itibaren görülen bir hastalıktı

Zatürre pnömoni akciğer enfeksiyonu

Zatürre pnömoni alt solunum yolu enfeksiyonları : Toplumun hem çocuk hem de erişkin kesimini etkileyen alt solunum yolu infeksiyonları (ASYE) denince

Zatürre pnömoni akciğer enfeksiyonu

Bir veya birkaç akciğer lobunun iltihaplanmasa şeklinde ortaaya çakan bir hastalıktır. İltihaplanmaya virüs bakteri veya manatar gibi