Kanlı meme başı akıntıları meme ile ilgili bazı problemler sonucunda gelişebilir. Bunlar sıklıkla:

İntraduktal papillom (%48.1)
Fibrokistik değişiklik (%32.9)
Kanser (%14.3)
Duktal ektazi (kanallarda genişleme) (%4.8) dir.

Duktal Ektazi (Meme kanallarının genişlemesi)
Bu gruptaki akıntılar farklı renklerde kendiliğinden yapışkanımsı ve iki taraflıdır.

Çocuk doğurmuş meme başı uyarımı olan 35-55 yaşları arasındaki kadınlarda daha sıklıkla görülür. Akıntı sıklıkla farklı renklerde karşımıza çıkarken genellikle yeşil hakimdir. Sırasıyla sarı beyaz kahverengi-gri ve kırmızımsı kahverengi olabilir. Bu son renk kanlı akıntı ile karışabilir.

İntraduktal papillomlar
Genellikle 20-40 yaşlarında görülürler. Çoğunlukla meme başına yakın bir kist ya da genişlemiş bir kanal içinde gelişen genellikle 1 cm’ den küçük lezyonlardır.

Fizik muayene ile akıntının geldiği kanal (duktus) saptanmaya çalışılır. Tanıda mamografi yalnız başına yetersizdir.

Duktografi (kanallardan ilaç verilerek görüntüleme) ve histopatolojik (parçanın alınarak mikroskop altında incelenmesi) ile kesin tanı konabilir.

Bu akıntılar sıklıkla kanserle veya prekaseröz mastopati ile birliktedir. Yani meme kanserinin öncüsü olabilirler.

Akıntı tek taraflı tek kanaldan kaynaklanıyor kitle var ise sitolojik ve mamografik bulgular da değerlendirilerek kanser ayırıcı tanısına gidilmelidir.

Akıntı serösanginöz (sulu-kanlı gibi) ve 50 yaşın altında olursa iyi huylu olma olasılığı artarken 50 yaşın üstünde kitle varlığında kanser riski oldukça artar.

Meme başı akıntısı hangi durumlarda daha risklidir ?
Eğer akıntı iç çamaşırı üzerinde kendiliğinden farkedilmişse bu aktivasyon (örneğin jimnastik) sonrası olandan daha önemlidir.

Akıntının menstruel siklus (adet kanamaları) ovulasyon ve mevcut gebelik ile birlikteliği kanser olma olasılığını azaltır.

Akıntının rengi travma (hasara maruz kalma) veya cerrahi operasyon öyküleri herpes zoster gibi enfeksiyonlar da ayırıcı tanıda önemlidir.

Yine; ilaç kullanımı kişinin yaşı menopoz durumunun olup olamadığı ve ailede kanser hikayesi araştırılan diğer özelliklerdir.

Memenin Kanlı Akıntılarında Teşhis ve Tedavi
Tüm meme başı akıntılarında iyi muayene ve hastalığı iyi sorgulama son derecede önemlidir.

Ele gelen tüm memedeki kitlelerinde "ince iğne aspirasyon biyopsisi" gereklidir. Bu şekilde histolojik olarak kesin tanı konulabilir.

Mammografi ve meme ultrasonu da son derecede önemli diğer tanısal metodlardır.

Duktografi özellikle intraduktal papillom tanısında yardımcı olabilir.

Sonuç olarak tek taraflı sıkılmaksızın kendiliğinden olan kanlı akıntılarda mutlaka tanının kesin olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca akıntının gelip gelmediğini kontrol için meme başı kesinlikle uyarılmamalıdır.