Sıklıkla çocuk emzirme döneminde görülmekle beraber menopoz dönemindeki kadınlarda da görülebilir.

Genel olarak nedeni meme uçlarında oluşan küçük çatlaklardan mikropların girerek içeriye yerleşmeleridir.

Mastitler; memede ağrı ateş ve tek taraflı akıntı ile karakterizedir. Enfeksiyona ait klinik ve laboratuar bulguları ile tanı koyulabilir. Tedavi için kültür alınarak uygun antibiyotik ve antiinflamatuar ilaçlar verilir.

Mastitler daha da ilerleyerek meme dokusu içinde abse haline gelebilir ("Meme abseleri").

Meme abselerinde antibiyotik tedavisi tek başına fayda vermez ve bu abselerin küçük bir cerrahi girişimle boşaltılarak drene edilmesi gereklidir.