Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Işınlanma Teknolojisi

  IŞINLAMA

  Gemi mürettebatını Atılgan'dan istenen yere oradan da tekrar geriye ışınlayabilen ışınlama cihazı günümüz teknolojisine göre imkansız.

  Enterprise'in imkansız gibi görünen teknolojisi hiç kuskusuz ışınlama...

  Günümüzün bilimadamları bir insanı atomlarına ayırıp başka bir yerde birleştirebilmenin hiç bir zaman mümkün olamayacağını söylüyorlar. İnsanı gideceği yerde birleştirebilmek için toparlanamayacak kadar çok bilgi gerekiyor.

  Bununla birlikte 1995'te bir IBM fizikçisi olan Charles Bennett kuantum mekaniğinde özellikleri birbirine bağlı olan karmaşık elektronlardan bir çift yaratılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bağlı elektronların birbirleriyle birleştirilebilmesiyle iki özdeş çift yaratılabilecek. Buna rağmen sadece tek bir elektron kopyalanmış oluyor bütün bir insan vücudu değil.

  Uzay Yolu'nun tüm fantastik teknolojileri arasında kuşkusuz hiçbiri hayatımızda ışınlanma kadar iz bırakmamıştır. Diziyle hiç ilgisi olmayan insanlar bile bir kez olsun "Işınla beni Scotty!" demişlerdir. Ve kimbilir kaç uçak yolcusu on saatlik yolculuk yerine ışınlanmayı dilemiştir?

  Sitenin bir yerlerinde daha yazdığımız gibi orijinal dizinin yaratıcıları Atılgan'ın iniş kalkış efektlerinden tasarruf etmek için bu teknolojiyi yaratmışlardı. Bir kaç düğmenin aşağı kaydırılması ve parlak bir ışık hüzmesi mürettebatı bir gezegene yollamak için tüm gerekendi.

  Uzay Yolu evreninde ışınlama cihazları dört parçadan oluşur:
  - Vücuttaki her bir molekülün bir "anlık fotoğrafı"nı alıp kaydeden TARAYICI
  - bu parçacıkları ortadan kaldırıp madde akımına dönüştüren bir ENERJİ VERİCİ

  - bedene gönderilmeye hazır olana kadar bu akımı belli bir yerde tutan PARÇACIK TAMPONU

  - ve madde akımını hedefine odaklayıp orijinal haline geri getiren bir dizi "PED".

  Bu en azından Star Trek:TNG - tecnical manual'dan edinebileceğimiz bilgidir. Uzay Yolu'nun bazı bölümlerinde değişik açıklamalara da rastlanabilir. Örneğin Yeni Nesil bölümü "Lonely Among Us"da yollananın bir madde akımı değil saf enerji olduğu söylenmektedir. Orijinal dizinin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] bölümünde ise en azından bilgi olduğundan söz edilir.

  "Star Trek Fiziği"nin yazarı Lawrence Kraus'a göre yaşayan nefes alan bir insanı ışınlama şansımız sıfır (çok düşük falan değil: SIFIR!). Buna rağmen modern bilim başka bir çeşit ışınlamayı başardı: bir yerden diğerine ikisi arasında bir bağlantı olmadan fiziksel değişim gerçekleşmesini sağlayan bir ışınlama (cümle anlaşılmaz oldu farkındayım ve toparlıyorum).

  California Teknoloji Enstitüsü Araştırmacıları ışınlamayı başardıklarını açıkladılar. Işınladıkları şeyse bir insan veya nesne değildi: bir fotonun veya ışık parçacığının sahip olduğu "kuantum"du...

  Bu başarı kuantum mekaniğinin (=Newton kanunlarının geçersiz kaldığı çok küçük parçacıkları incelemede kullanılan kurallar) alışılmamış bir özelliği sayesinde gerçekleştirildi. Kuantum mekaniği tamamen anlamsız ve fizik hakkında tüm bildiklerimize ters görünebilir ama işe yarıyor...

  Bu özellik "kuantum karmaşası" adını almış ve atomu oluşturan bir parçadan iki ikiz parçacık yaratınca meydana geliyor. Bu gibi parçacıkların kuantum özellikleri aralarındaki uzaklığa bağlı olmaksızın zıt oluyor. Birini değiştirince diğerini de anında değiştirmiş oluyorsunuz - parçacıklar evrenin iki ucunda bile olsa etki anında görülüyor! Einstein bu olay için: "uzak ve hayalet gibi bir hareket" demişti.

  Bu paradoks elli yıldan beri kağıt üzerinde kalmıştı ancak nihayet bu olayın zamanın doğuşundan beri gerçekleştiği ve insanlar tarafından ışınlama araştırmalarında kullanılmayı beklediği nihayet kanıtlandı.

  california'lı bilim adamları bir adım ileri gitmeyi de başardılar: Araştırmacılar bir giriş ışınını iki "karışmış" ışının yarısıyla birleştirip yeni oluşturulan ışının bilgilerini klasik iletişim kanalları üzerinden yolladılar. Alıcı sinyali ikinci "karışmış" ışınla birleştirince orijinal giriş ışını yeniden yaratılmış oldu!
  Bu olay bir elmayı bir laboratuar faresini ya da Kaptan Janeway'i ışınlamaya benzemese de geleceğin süper hızlı ve süper güvenli iletişim sistemlerine (hatta kuantum bilgisayarlarına) giden yolu açtığı kesin...

  - Kuantum Teleportasyon -  Çetin BAL: Sevgili okurlarım EPR kuramları bünyesinde ele alınan kuantum ışınlama meselesine dair kendi fikirlerimi açıklayacak olursam öncelikle şöyle diyebiliriz: İkiye bölünerek polarize olmuş iki zıt fotonun polarizasyon yönleri doğrultusunda iki ayrı ışık dalgasına yapılan ölçümlerin benzeşmesinden yola çıkılarak ''farklı yönlerde hareket eden her iki foton gurubu arasında bir polarizasyonel benzeşimin olması dolayısıyla'' bu deneysel fotonlar arasında bir çeşit telepati benzeri bir anlık etkileşimin olduğu varsayılmaktadır.
  Fakat ben kendi adıma bu foton çifti deneylerine ait yorumda Einstein ustanın yanında yer aldığımı belirtmeliyim.Yani fotonlar arasında bir çeşit karşılıklı bilinmeyen bir anlık etkileşim olduğunu kabül etmek tam bir deli saçmasıdır.Yani bunun bence hiç bir mantığı yoktur.Aslında ortada böyle bir ikiz parçacıklar etkileşimi söz konusu değildir.Mesele tamamen yorumsal bir yanılgıdan doğmaktadır.Konuyu biraz daha açacak olursak temel mesele Heisenberg 'in belirsizlik kuramındaki yanılgılardan ortaya çıkmaktadır.Ki Heisenberg'in kuramı teoriksel açıdan pratik uygulamaların yorumunda yapılan kestirme bir çıkış yolu olarak kabül edilebilir bir yaklaşım olmakla beraber ben ''belirsizliğin'' kuantum dünyasının kendi doğasına has bir özellik olduğundan daha çok bizim ölçme metodlarımızın sınırlılığından ve kesin bilgiye ulaşabilme zorluğundan kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum.Heisenberg'in belirsizlik kuramına göre bir kuantum sisteminde (ışık fotonları üstünde) bir ölçme sözkonusu olmadıkça o sistem hakkında bilgi elde etmek olası olmamakla beraber sistemin hangi durumda olduğunuda bilemeyiz ve işin en can alıcı noktası ise sistemin o anki durumu belirsiz olmakla birlikte biz ölçüm yaptığımız anda olası yüzlerce potansiyel durumdan biriyle karşılaşmaktayız.İşte EPR kuramını ve karşılıklı foton telepatisi kuramını doğuran yorumsal anlayış Heisenberg'in bu belirsiz durumlar parametreleri anlayışından doğmaktadır.Şimdi kendimize soralım tek bir polarizasyon düzlemine sahip bir ışınım demetini bir kristalden geçirip iki ayrı eşit parçaya böldüğümüzde ve bu farklı yönlerde yol alan her iki ışınım demetine ait fotonların polarizasyon düzlemleri biz o fotonlar üstünde ölçüm yapmadıkça o fotonlar olası durumların tümünü içeren bir belirsizliğe sahipmidir?

  Heisenberg ölçüm yapmadıkça fotonlar herhangi bir duruma sahip değillerdir diyor yani yapılan ölçüm olası potansiyel durumlardan herhangi birini bizim algılama düzlemimiz içinde çökerterek karşımıza çıkaracaktır.Ama bu herhangi bir durum olabilir? En azından Heisenberg böyle diyor.

  Ben Heisenberg' i << anlayamadığımız evreni anlama yönünde en azından belirsizlik prensibi adı altında da olsa bir anlaşılmazlığı anlaşılır bir sisteme oturtması açısından>> taktir ediyorum.Ama bu bence pratik sonuçları bakımından kullanılabilir bir matematiksel alt yapı oluştursada yetersiz ve tam olmayan bir anlayıştır.Böylece kuantum fiziğini Schrödinger'le birlikte tümüyle olasılık dalgaları ve ihtimal alanlarına dönüştürmüş olursunuz.Zira bizim için ulaşılması ve ölçümlenmesi çok güç olan bu mikroskopik alanda dalga fonksiyonlarıyla iş görmek ve bazı tanımlar geliştirmek daha kolaydır.

  Kuantum teleportasyonunu gündeme getiren EPR deneyinde yapılan şey yan yana duran iki parçaçığın birbirlerinden ayrıldıktan sonra bile ortak bir sistem olduğunun gösterilmesi idi.Bu ortaklık iki cisimden biri üzerinde yapılacak değişiklik ve ölçümlerin diğer parçacığın fiziksel halini de ortaya koyuyor olması şeklinde ifade ediliyordu. Üstelik iki parçacık arasındaki uzaklık ne olursa olsun hatta isterse ancak ışık yılları ile ölçülebilecek uzaklıkta olsun sonuç değişmeyecekti.Bir başka ifadeyle ile eğer parçacıkların toplam impulsu biliniyorsa parçacıklardan birinin impulsunun ölçümü ile diğer parçacığın impulsu da biliniyor olacaktı.

  Bu doğrultuda ki benimde katıldığım ve destek verdiğim Einstein ve arkadaşları tarafından da ileri sürülen düşünceye göre kuantum teleportasyonun anahtarı olarak görülen EPR kuramının yorumsal sonuçları tam bir bilimsel yorum hatasıdır.Çünkü gerçekte olan şey şuydu: Her iki parçacığında impulsları ölçümden öncede daha sonraki ölçüm değerlerine uyacak şekilde mevcuttu çünkü aksi halde impulsların(polarizasyon yönlerinin) ancak ölçüm sırasında ortaya çıktığı söylenecek olursa her iki parçacığın arasında sonsuz hızla bir haberleşme bir ''uzak etki'' olduğunu söylemek gerekecekti.Bu da kabül edilemez bir şey!!

  --- Gravitik teleportasyon --


  Sonuç olarak iki ışınlama kabini arasında madde nakli mümkündür.Fakat bu madde nakli kuantum ışınlama anlayışı ile gündeme getirilebilecek teknik bir hadise değildir.Zaten maddeyi atomlarına moleküllerine yada bir enerji köpüğü düzeyine dek ayrıştırıp daha ötedeki bir noktaya taşımayı ve yeniden yapılandırmayı ve bu kuantik köpüğü bu atomları molekülleri tekrardan bir araya getirip yeniden bir cisim ortaya çıkarmak!Veya daha başka bir şekilde belli bir bilgi iletimi doğrultusunda bir üç boyutlu faks makinesini andıran bir metodla maddeleri bir başka noktada yeniden inşa etme düşüncesi aslında amacını aşan çok daha büyük bir teknolojik hadiseyi gündeme getirmektir.Böyle bir makineyle bir maddeyi bir mekandan diğerine aktarmayı hızlıca iletmeyi düşünmekten öte insanlığın sanayi ve üretim kavramını bile tamamen değiştirebilirsiniz.Ve bu sistemle insan beynindeki bilgi ve şuur komposizyonunu ifade eden moleküler kimyayı koruyarak kişinin diğer teleportasyon kabini içinden istenilen gençlikte bir beden formu ile çıkması sadece ufak bir moleküler dizin ayarlamasıyla sağlanabilir.Bu da bir açıdan ölümsüzlüğün bir başka yolunu bulmak demektir.Yani bugünkü ışınlama mantığı tamamen amacının ötesine taşan bir teknolojik yeniliği tasarlamak demektir.Zira böyle bir teknoloji zaman yolculuğundan bile daha büyük bir bilgi ve teknoloji düzeyini gerektirir.Benim araştırmalarımda izlediğim yol gereği bir düşünceyi olumsuzlarken onun alternatifinide izah etmek mecburiyetinde hissederim kendimi.Ki böyle bir alternatif varsa!! Evet benim kendi amatör araştırmalarım madde nakli derken bu nakil işleminin Kuantum ışınlama anlayışından çok genel göreceliksel bir anlayış zemininde doğan kuantum solucan delikleri anlayışının madde nakli ve iletiminde kullanılacağını düşünüyorum.Benim Teleportasyon kuramıma göre madde nakli şöyle olabilir:

  ...kısaca diyebilirizki ışınlama; maddeyi kimyasal çözündürmeye uğratmadan orijinal fizik yapısını koruyarak manyetik rezonans enerjisiyle maddenin atom-altı zerrelerinin enerjisine ait ‘n’ boyutunu belirleyen ana vibrasyon hızı üstünde değişiklik yaratarak maddeyi farklı bir zaman çerçevesi(fazı) içerisine kaydırıp ''gravitasyonel bir dalga sapanı etkisiyle'' uzaktaki alıcı kabine doğru rezonanssal bir çekim etkisi altında kaydırmaktır.

  Bu fikirler açısından bakıldığında madde nakli konusuna dair bir ''Kuantum Teleportasyon'' anlayışından çok bir ''Gravitik Teleportasyon'' anlayışını geliştirmenin esas olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Çetin Bal--14/04/2004-Denizli-

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Teleportasyon mümkün mü?  Işınlama bilimkurgunun sıkça ele aldığı bir konu.Bir çok filim ve kitapta rastladığımız '' bir cismin iki nokta arasındaki mesafeyi ışık hızında ya da bir anda katetmesi'' kavramı olan teleportasyon şimdiye kadar pek ciddi biçimde tartışılmamıştı.Ancak bazı bilimadamlarının yaptıkları açıklamalar ''uzaktan taşımayı'' en sonunda teori mertebesine yükseltti.

  Yüzyılın dehası Einstein'ın bile ciddiye almayıp inceden alaya aldığı teleportasyon ne saçmalık ne de mucize.Ülkeler üstü bir fizik teorisyenleri grubu teleportasyona kuantum mekaniği dahilinde bir açıklama getirdiler.Henüz trafikten kurtulup kurtulamayacağımız belli değil.Ancak ileride işe geç kaldığımızda mazeret bulmak biraz daha zor olacak gibi.

  ''Scotty bizi ışınla...''

  Kaptan Kirk'ün bu emri üzerine geminin bilim subayı Scotty önündeki kırmızı düğmeye basar.Kaptan ve kurmayları üzerinde durdukları daire içinde önce parlak noktalar haline gelirler daha sonra da bir ışık demeti ardında kaybolurlar.Teleportasyon başarıyla gerçekleşmiştir..Bir kuşağın hayellerini süslemiş olan Uzay Yolu dizisinde görmeye alıştığımız bu işlemin günümüz dünyasında gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda çok şey yazıldı
  söylendi.Hatta ilkinin hemen ardından ikincisinin de vizyona girdiği ''Sinek'' ( Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ) isimli kurgu bilimde teleportasyon sırasında olabilecekler için çeşitli fanteziler bile üretildi.Ancak bilimsel temelli bir çalışmanın yapılabilmesi için 1993 yılının mart ayına kadar beklenmek zorunda kalındı.İki Amerikalı bir İsrailli bir Kanadalı ve Fransızdan oluşan ülkeler üstü fizik teorisyenleri araştırma gurubu bu konunun üstüne gittiler.

  İş başa düşüyor...
  Böylesi bir konunun tamamıyla komik olarak karşılanmasına aldırmayan bu gurubun birinci çıkış noktası insanlara başta yapılması imkansız ve komik gelen bir çok bilimsel olgunun zamanın ve tekniğin ilerlemesi ile gerçeklik kazanmasıydı.İkinci ve en önemli unsur ise bu teorinin gerçekleşmesi halinde kazanılacak olan enerji ve zaman tasarrufunun büyüklüğüydü.Örneğin Rusya'da bir petrol kuyusundan çıkarılacak olan ham petrolün bir gemiye aktarılıp Akdeniz'e gönderilmesi ve oradan da Amerika'da bir petrol rafinesine ulaştırılması sırasında harcanacak güç ve zaman kaybını teleportasyonla hemen hemen sıfıra indirebilmek tekerlekten sonra insanlığın elde edebileceği en büyük başarı olabilirdi.

  Sanıldığı gibi değil
  Bütün zamanların en büyük buluşu olmaya aday bu teorinin boyutlarla ilgili bir yanı var.İlüzyonistlerin yaptığı gibi bir eşyayı kaybedip daha sonra fiziksel olarak o kadar kısa bir zamanda gitmesi imkansız.Bir başka mekana göndermek teleportasyonun tam karşılığı olarak veriliyor.Ancak bilim kurgu senaryoların söylemini kullanan bilim adamlarının fizik ötesi konulara saplanıp kalmış olduğu konusunda bazı tereddütler var.Buna bilim adamlarının yanıtı çok kesin: Kesinlikle fizik ötesi bir şey üstünde çalışmıyoruz.Hepinizin okuduğu kitaplar ve gördüğünüz filimlerin aksine canlı hiç bir varlığı hatta hücreyi bile teleportasyona sokmak mümkün değil.

  Çözüm: kopyalama
  Bu çalışmayı başlatan bilim heyeti bir parçacığı belirledikleri bir başka yerde yeniden şekillendirme konusunda ciddi çalışmalar başlatmışlar.Yani taşınan bir madde değil onu oluşturan bilgiler bütünü.Bir başka deyişle maddenin yok edilip kablolardan geçirilerek bir yerde yeniden madde haline getirilmesi değil onun fotokopisini oluşturacak bilgilerin taşınarak bir başka yerde daha kullanılması.Bu bağlamda günümüzde neredeyse evlerde dahi kullanıma girmiş olan faks cihazı bir teleportasyon aleti sayılabilir.

  Ya ışık hızı?
  Bilim adamları bir maddeyi ışık hızına yakın bir hıza ulaştırmayı zaten uzun zaman önce değişik metodlarla gerçekleştirmişlerdi.Sorun ışık hızına ulaşan bir maddeyi enerji haline geldikten sonra tekrar madde haline getirebilmekte yatıyordu.Zaten fiziğin değişme yasalarının çoğu da bunun imkansızlığını kanıtlamakta.Amaç Heisenberg katsayısı olarak adlandırılan bir sayıdan düşük bir benzeşme oranıyla baştaki ana maddenin bir kopyasını yeniden yapabilmek.

  Ne varsa Kuantum'da var!
  Kuantum mekaniğinde ne kadar ileri gidilmiş olunursa olunsun küçük parçacıklar hakkında bilinmeyen pek çok şey olduğu kesin.Bir maddenin en küçük parçacıklarının tam olarak ne olduğunu veya neye benzediğini söylemek zor.Kuantum teorileri en azından maddenin ''nasıl olabileceğini gösterecek ihtimal hesaplarının'' yapılabilmesini sağlıyor. Yani ufak parçacıkların nasıl olduğunu tam olarak açıklayamayan fizikçiler onun nasıl olabileceği konusunda ihtimal hesapları yapıyorlar.Bir parçacık için ''içeriği şu veya bu maddedir'' gibi peşin bir hüküm yürütmek çok zor.Zaten araştırma yapan grup da önlerindeki en büyük engelin bu olduğunu söylüyor ve bundan yakınıyorlar.

  İkiz Fotonlar
  Ancak bilim adamlarının yine de lleri kollarının bağlı olduğu söylenemez.Ortaya EPR çiftleri adı verilen bir teori atılmış.Bu teoriye göre hızlandırılmış atomlar enerjinin bir kısmını iki foton birden kaybederek bırakıyorlar.Ortaya çıkan bu fotonların birbirinden bağımsız bir karekterleri yok ve genelde benzeşiyorlar.EPR çifti diye adlandırılan bu fotonların aralarındaki uzaklık ne olursa olsun birbirleriyle olan bağıntıları değişmiyor.Kuantum fiziği de bunu doğruluyor.

  Duygusal bir bağ
  İşte bu noktada bilim algı mekanizmasına meydan okuyor.Bu ikiz fotonlar arasında milyarlarca kilometre de olsa birinde yapılan bir işlem ötekine de yansıyor.Eğer bilime biraz romantizm katılacak olunursa bu işlemin daha kolay anlaşılabilmesi mümkün: Kardeşlerden birinin polarizasyonunda bir değişiklik yapılırsa diğer kardeş de buna dayanamıyor ve tıpkı beraber yaşadıkları eski güzel günlerdeki gibi yeni biçimini almaya yöneliyor ve polarizasyonunu değiştiriyor.Ne yazık ki araştırmacılar henüz fotonlardaki bu güzel hisleri su yüzüne çıkarabilecek kadar temiz kuantum duygusallığına sahip değiller.

  Çok hızlı değil ''anında.''
  Fotonlar arasındaki bilgi alışverişi ''an'' diye adlandırılan ışık hızını aşan bir sürede gerçekleşiyor.Kaldı ki henüz ışık hızının yakınından geçebilecek bir çabukluğa bile sahip değil fizik bilgimiz.Ayrıca fizik kitaplarında ''an'' diye bir kavramın varlığından söz edilmiyor.Bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu bu foton çiftini birbirinden ayrı iki madde olarak değil arasındaki uzaklık ne olursa olsun bir bütün ''EPR'' olarak kabül etmek.Çünkü bu iki fotonu birbirinden ayrı olarak kabül edecek hiç bir kanıt yok elimizde.

  Einstein bile yanılmış
  Kimse bu açıklamaların kolay kabül edilir ve anlaşılır cinsten olduğunu iddia etmiyor.Einstein gibi bütün çılgınca fikirleirn ardından koşan biri bile bu iddiaları kabül etmeye üstünde araştırmalar yapmaya yanaşmamış.Alaylı bir üslupla yaptığı eleştirilerde bu parçacıklar arasında bir telepati olduğu iddiasını savunmuş.Rölativitenin babası bu parçacıklar arasında bazı benzerliklerin olabileceğini ama kuantumun bu benzerlikleri anlayamayacağını savunmuş.Einstein'e göre insanları bu tip önyargılara iten onların bu konu hakkındaki bilgisiyliğiymiş.Daha iyi bir teori olmadığı bir yerde eldeki tek teori bu olduğundan insanlar buna inanmak ve bu teoriden yola çıkmak zorunda kalmışlar.

  Garip ama gerçek!
  Ne yazık ki Einstein EPR parçacıkları arasındaki muhteşem uyumun kanıtlandığını görecek kadar uzun yaşayamadı.EPR fotonları arasındaki bağıntı iki kere ikinin dört etmesi kadar gerçek.

  Teleportasyon kontekstine gelinecek olunursa... Einstein gibi bir dehaya karşı büyük bir zafer kazanan kuantum bunu teleportasyonda kullanmak istedi şüphesiz.Madem ki EPR çiftleri birbirlerinde oluşan değişiklikleri zaman ve mekanlar ötesi bir hızda aktarmayı başarıyordu öyleyse teleportasyon işlemi başlayabilirdi.Öncelikle EPR çiftlerini biribirinden ayırmak gerekiyor.Daha sonra biribirinden ayrılan çiftlerden birine taşınması (yani kopyasının çıkarılması) istenilen bir cismin ''bazı'' özellikleri yüklenmeye ''çalışılıyor''.Ne de olsa ''bütün özelliklerin'' ''kolaylıkla'' yüklenmesi daha önce sayılan sebeplerden ötürü mümkün değil.Bütün bilgilerin eksiksiz yüklendiği varsayılırsa EPR etkileşimi sayesinde teleportasyon istikametindeki foton eski biçimini kaybedip gönderilen cismin şeklini alıyor.

  Bilim üstesinden gelir
  Kişilerin ve başta sözü edilen milyonlarca ton petrolün taşınması bu teoriye göre mümkün olmasa da uzayda bir gezegene inen bir astronotun incelemeye aldığı bir taşı aynı anda dünyaya ''postalayabilmesi'' yeterince büyük bir olay.Ayrıca gönderilen ya da bir başka deyişle kopyası çıkarılan cismin kesin olarak nereye gideceğini bilmek de mümkün olduğundan bir çok karışılığında üstesinden gelinmiş olunacak.

  Sadece biraz sabır
  Ne var ki bu kadar basite indirgenmiş bu açıklamaların kullanıma girmesi uzun yılar alacak.Ne olursa olsun teleportasyon heyecanla beklenecek kadar önemli bir buluş.Heyecanla Scotty'nin düğmeye basmasını bekliyoruz.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90 05366063183 -Turkey/Denizli
  Işınlama Teknolojisi...

  Enterprise'ın en imkansız gibi görünen teknolojisi hiç kuşkusuz ''ışınlama''... Günümüzün bilimadamları bir insanı atomlarına ayırıp başka bir yerde birleştirebilmenin hiç bir zaman mümkün olamayacağını söylüyorlar.İnsanın gideceği yerde birleştirebilmek için toplanamayacak kadar fazla bilgi gerekiyor.Bununla birlikte geçen yıl bir IBM fizikçisi olan Charles Bennett kuantum mekaniğinde özellikleri birbirine bağlı olan karmaşık elektronlardan bir çift yaratılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bağlı elektronların birbirleri ile birleştirilmesi ile iki özdeş çift yaratılabilecek. Buna rağmen sadece tek bir elektronu kopyalanmış oluyor bütün bir insan vücudu değil....
  Gemi mürettebatını Enterprise'dan alıp istenilen yere oradan da yeniden geriye ışınlayabilen ''ışınlama cihazı'' günümüzün teknolojisine göre imkansız...

  1 2 3 Işınla...
  Bazen bir atom uyarıldığı zaman enerji fazlasını aynı anda iki foton salarak açığa çıkarır.Bu fotonlar birlikte yaratılmış olduklarından özellikleri birbirlerinden bağımsız değildir birbirleriyle ilişkilidir.Dolayısıyla ikiz parçacıklardan birinin başına gelen milyonlarca kilometre uzakta olsa bile öteki ikizi aynı anda (ışık hızından daha hızlı!!) etkileyecektir.Bu tür ikizlere EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) çifti denir.Bu tür çiftlerin özelliklerini okumaya başladığımız zaman kuvantik bilgisayarlar üretebileceğiz.Bunlar sayesinde şifrelenmiş her tür bilgiyi herhangi bir yere teleiletebileceğiz (ışınlayabileceğiz).Bu çiftler madde iletişiminde nasıl kullanılacak? Bu fotonların birini teleileteceğimiz maddeyle etkileşime sokmalıyız.Bu etkileşim aynen kendini öbür ikizde gösterecektir.Bu da bize maddenin aynısını oluşturmamız için gerekli bilgiyi verecektir.Ama şu anki bilgilerimizle asla maddenin kendisini başka yere gönderemeyiz sadece kopyasını yapabiliriz.

  Peki günün birinde insanların teleiletişimini sağlayabilir miyiz? İnsanın yaklaşık ''10 üzeri 28'' kadar parçacığı ihtiva eden yapısını çözmek gibi ''miniminnacık!'' bir proplemi çözmeyi başardığımız gün sıra kendimizi tele iletmeye gelecek.Bunu yapabilmek için bir kere insanın kuvantik değil moleküler yapısını yeniden oluşturmayı bilmesi gerekecektir.Ancak bu sevindirici teorik bilgilere rağmen bir maddeyi ya da canlıyı teleiletmekten oldukça uzağız. Fakat müthiş kuvantik bilgisayarlar yolda.

  Bilim ilk kez ışınlamayı başardı
  İnsanın da ışınlanması konuşuluyor...
  Bilim adamları bilim kurgu filimlerinde rastlanan ''ışınlama'' benzeri bir olayı gerçekleştirmeyi başardılar.Avusturya' daki bir laboratuvarda ışığın temel parçacığı olan fotonları bir yerde kopyalayarak bir metre ötede benzerini yarattılar.Bunu fotonların içerdiği bilgiyi diğer fotonlara taşıyarak gerçekleştirdiler.Inssbruck Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu deney Nature Dergisi'nde yayımlandı (390 551-552 (1997). Daha sonra aynı deney Roma'da tekrarlanarak başka bir dergide daha yayımlandı.

  Bu deney ''kuantum taşıma'' (Quantum teleportation) olarak bilinen doğadaki en küçük parçacıkların ne kadar uzak olursa olsun başka bir yere kaydırılması olayını ilk defa olarak gerçekleştiriyor.

  Projede çalışan bilim adamlarından Zeilinger bir kaç yıl içerisnde atomların; on yıl içerisnde de moleküllerin bu yolla taşınabileceğini belirtiyor.

  Bu olayın temelindeki prensip ''uzay Yolu'' ndakiyle benzeşmese de belik bir gün insanların da bir yerden başka bir yere ışınlanmasını olanaklı kılabilir.Bunun için insanın vücudundaki herbir parçacığın taşıdığı bilginin alınıp ışınlanacağı yerdeki parçacıklara aktarılması gerekiyor.Uzmanlara göre kuramsal açıdan bunda bir sorun yok; ama gerçekçi olmak gerekiyor.Eğer bu olay bir gün gerçekleştirilebilirse taşınması gerekecek o kadar çok bilgi olacak ki bunu göndermek çok pahalıya malolacak.Bu durumda insanın kendisini göndermek bile daha ucuz olacak.Ohio'daki Kenyon koleji'nden Benjamin Schumacher ışınlama hakkında şunları söylüyor: '' Sizi atomlarınıza ayırıp diğer yerde birleştirmeyi umacaklar; bana hiçte iyi bir fikir gibi görünmüyor.''

  Bunlara karşın uzmanlar gelecekte kuantum bilgisayarların gerçekleştirilmesiyle işlemlerin bugünkünden çok daha hızlı gerçekleştirilebileceği fikri üzerinde duruyorlar.

  Oraya ulaşmak eğlencenin yarısıdır
  Kuantum Mekaniği genel anlamda telepatik parçacıklara cevap vermek için bir çok suçlamalarda bulunur örneğin diğer dünyalardaki solucan çukurları...

  Kuantum ışınlama ile madde iletimi ve nakli mümkün mü?
  Bu inanılması güç şeyler şimdi eski bir şapkayı andırıyor.Fakat geçen mart Amerika Birleşik Devletlerinden Kanada'dan Fransa'dan ve israi'den bir gurup fizikçi buna bir tane daha ekledi: Teleportasyon.İlk bakışta teleportasyonun kuramsal fizikten ziyade sadece teknolojinin bir proplemi olduğu farkediliyor.Çığır açan yeni bir kaç teknolojik bakışla düşünün ki siz arkadaşınızın verdiği akşam yemeğine alet üzerindeki tarayıcıya basarak ki bu anda sizi inşa eden atomlar hakkında bilgi alacak katılacaksınız. Tabii ki onların durumları onların atom bağları ve enerji seviyeleride vücudunuz için önemli olsa gerek! Toplanılan bütün bilgilerle makina vücudunuzu buharlaştıracak ve bilgiyi arkadaşınızın tele taşıyıcısına yollayacak ki bu şekilde siz depolanmış olan hidrojen karbon diğer maddelerle tekrar oluşturulacaksınız.
  Bu uygulamadaki proplem maalesef tele taşıyıcısının birinci parçacığı ile başlar çünkü tele taşıyıcının tarama yapması yani inceleme yapması gerekmektedir.Ölçme işi her zaman ölçülen şeyi etkiler.

  Eğer siz bir el lambasıyla sigorta kolunun yerini tesbit etmek isterseniz siz esasında kutuyu değiştirisiniz. Çünkü kutunun bir kaç atomu ellambasındaki fotonları emer. Emin olmak için sigorta kutusuna etki yok gibi düşünülür.Fakat siz bir şeyi yarı atomik terazide ölçmeye kalkarsanız değişiklik açık seçik görülür.Bu fotonun nasıl polarize (bu da; yatay dikey veya esasında titreşim yapma durumuna bağlıdır) edildiğini bilmek istediğinizi söylüyorsunuz.Siz fotonu yatay titreşimli ışığı bloke eden bir filitre'ye gönderilebilirsiniz ve onun geçip geçmediğini de görürsünüz.Fakat Heinsburg'un belirsizlik prensipleri -kuantum mekaniğinin tam yapısı- şu açıklamayı yapar.''Fotonun yatay düzleme belirli bir açı yapardık titreşim yapması yüzünden ölçümlerimizde elde edilen sonuçlar gibi yatay polarizasyona geçiş olasılığı kesindir.Geriye dönmenin hiç bir yolu yoktur. Ve özellikle orijinal fotonunuzun yatay polarizasyonu olsun yada olmasın tekrar keşfetme yolu da yoktur''. Geçen sonbahar fizikçiler bir araya gelerek Heinberg'in şaşkınlık duvarı hakkındaki bilgileri araştırma yolları araştırdılar.(Ve sonradan onlar anlayacaklar ki tele taşıma mümkündür.) Nihayet onlar Einstein tarafından 60 yıl önce tanınan kuantum mekaniğinin bazı hilelerini anladılar.Patlamaya ihtiyaç gösterir gibi onun gördüğü kuantum mekaniğindeki kalıtımsal saçmalıklardı.Einstein Boris Podolsky ve Nathan Rosen ile birlikte düşünce deneyi anlamına benzeyen kuantum parçacıklarının telepatik olarak haberleştikleri kanısını gösterdiler.

  Bu ''saçmalıklar'' sonradan doğru oldu Einstein'ın düşünce deneyi laboratuvarda yapıldı ve en kötüsü onun kuantum telepati yöntemi diğer bir saçmalık olan teleportasyon (tele taşıma)'u doğurdu.Einstein'ın fikrini anlamak için çiftler halindeki fotonlarını arada sırada tükürük gibi saçan kobalt atomunu göz önüne alın.Kuantum mekaniği 2 fotonun toplam polarizasyonunun sıfıra eşit olmasını ister diğer bir değişle bu iki foton zıt yönlerde polarize edilmişlerdir.Fakat geçen örnekte belirli bir polarizasyonu olan fotona benzemeyen bazı fotonlar vardır.Bunları Einstein incelemiştir ve bunların sabit polarizasyonu olmadığını anlamıştır.Sadece bir kimse fotonlardan birini ölçmek istediğinde polarizasyonu seçmek yeterli olacaktır.

  Aynı zamanda( işte burada telepati işin içine giriyor) diğer foton zıt polarizasyonun olduğunu sanarak veya tahmin ederek kuantum belirsizliğinden ortaya çıkacak.İki fotonunu kaderi birbirlerinden uzak bile olsalar birbirlerine karışma durumunun olmasıdır.Bu karışan çift kuantum tele taşıma için en iyi vasıtadır.

  Alice'in T adında bir fotonu olduğunu farzet.Alice bu fotonu arkadaşı Bob'a teletaşıma yoluyla göndermek istiyor.O onu ölçemez ve sonra Bob'u elindeki bilgilerle arar çünkü direk ölçmeye güven duymamaktadır.(Ölçüm fotonu belki değişik seviyelere çıkarabilir).Bunun yerine Alice ve Bob yöresel atom kobalt dükkanına giderler ve bir çift karışmış foton alırlar.

  Alice fotonlardan birini ( A fotonu diyelim) ışılı bir tuzak içine koyar Bob aynı işi bir başka fotonla (B fotonu diyelim) yapar ve her ikisi de evlerine geri dönerler fotonların karışık durumda kalan parçacıklara ne Alice ne de Bob bakmamıştır.

  Alice evine ulaştığında T'yi şimdi teleport yapabilir-yani kendinin orijinal fotonu- halen doğru bir şekilde polarizasyonu ölçemezken o A ile T arasındaki polarizasyon farkını ölçebilir.Bunuda bir atomdaki her iki fotonu ateşleyerek yapabilir; söylemek gerekirse onların onu nasıl etkilediğini ölçer.Bu son ölçüm A ile T fotonlarını karışık (dolanık) fotonlara doğru zorlar.Ve A B ile zaten karışmış olduğundan o aniden Bob'un fotonu zıt polarizasyona doğru zorlar.Şüphesiz ki Alice kendi cevabını alabilmek için her iki fotonu yok etmek zorundadır.

  Her ikisi atom tarafından emilir ve yok olur.Yeni foton T Bob'un evinde tekrar yapılabilir.Buda şöyle çalışır:

  Alice Bob'u arar ve ona A ile T arasında ölçmüş olduğu farkı söyler. Bob karışık(dolanık) çiftin kendine ait olan bölümü (foton B) A'ya göre zıt polarizasyondadır.Bu iki şey ona B ile T arasında polarizasyon farkını anlatır. O sonradan foton B 'yi açı boyunca döndürür.( Mesela onu tatlı su içinden geçirerek) böylece kendi fotonu şimdi aynıdır.(Her iki ihtimalde kendi polarizasyonu içinde hareket ettirilen sevgili T fotonuna göre)
  Bu işlemler teleportasyon kadar basittir.Ve siz sadece bir parçacığın bir karekterini bir yerden bir yere transfer ediyorsunuz.Bir parçanın bütün karekterlerini taşımak teorik olarak mümkündür.(yani tüm maddeyi taşımak)
  Avusturya'da Innsbruck Üniversitesi'ndeki araştırıcılar bir fotonu bu yolla taşımak için bir cihaz yapmaya hali hazırda uğraşıyorlar.Kuram olarak bireysel elektronlar ve protonlar içinde çalışmalı onlar da karıştırılmalı.İnsan vücudu şüphesiz ki başka bir hikaye ... Teleportasyonun zorluğu aynı anda taşınmak istenen her yeni parçacıkla üssel olarak artar insan vücudu (10 üzeri 27) atom içerir ki pratik olarak onu tekrar yapmak imkansızdır.

  Fakat teleportasyon olayının hayalini kuran bazı fizikçiler pratik uygulamaların olabilirliği konusunda açık kapı bıraktılar.Bunlardan biri olan Williams Kolejinden William Wooters şöyle der ''kim bilir ? Belki de o bizde oluşan bir hayal eksikliği yüzlerce yıl sonra ne çeşit bir teleportasyon'un olacağını şimdiden kestirmek zor olsa gerek''.

  Beni Işınla Scotty
  Date: Monday February 16 @ 04:25:00
  Topic Fizik
  This article comes from Bilim Gazetesi

  Tufan ATACAN
  1993’te IBM araştırmacılarından altı bilim adamı (Bennett Brassard Crepau Jozsa Peres Wooters) fiziksel bir nesneye ait bilinmeyen bir kuantum durumunun nesnenin kendisini iletmeden “Quantum Teleportation” olarak adlandırdıkları bir süreç ile iletilebileceğini gösterdiler. Bu süreç ile belirsizlik ilkesi çiğnenmeden EPR olgusu kullanılarak bir kuantum durumu başka bir yerde yeniden oluşturulabiliyor

  Altmışlı yılların popüler Amerikan kültürünün ürünü olan Star Trek’i Türkiye yetmişli yıllarda izledi. Siyah beyaz ve tek kanallı televizyon döneminde yayınlanan Uzay Yolu dönemin gençliğini bir çok fiziksel kavramla ilk kez tanıştırdı. Işık hızı kurt delikleri zamanda yolculuk laser ve belki de en etkileyici olanı ışınlama. Gezegenlere iniş kalkış sahnelerinin dizinin bütçesini zorlayacağı anlaşılınca kullanılmaya karar verilen “Transporter” cihazı.

  Bir kabine giriyorsunuz temel parçacıklarınıza ayrılıyorsunuz bu parçacıkları bir ışın halinde gitmek istediğiniz yere gönderiyorsunuz orada tekrar birleştiriliyorsunuz. Çalışma ilkesi çok basit. İyi bir analiz ve kusursuz bir sentez. Doğa’nın bilinebilirliği ve neredeyse bilimin temeli nedensellik ilkesi ile ilgili sorunu olmayan herkes için mümkün görünüyor. Temel parçacıklarınızın ışınlama anındaki fiziksel gözlenirlerini ölçer ve bu parçacıkları ölçtüğünüz başlangıç koşullarını koruyarak birleştirirseniz neden olmasın?

  Teknik sorunların çözümünü ilerideki kuşaklara bırakan bir bilim kurgu dizisi için bile ciddi sorunlar var. 1960’larda Heisenberg’in Belirsizlik ilkesi biliniyordu. Bir temel parçacığın başlangıç koşullarını yani konumunu ve momentumunu aynı anda kesin olarak bilemedikten sonra böylesi detaylı bir analizi nasıl yapacağız. Birleştirdiğimiz temel parçacıklar topluluğuna hangi güvenle “biziz” yani yeniden oluşturduğumuz yapı analizden önceki maddeye özdeştir diyebileceğiz.

  Uzay Yolu yazarlarının ışınlamanın kendisini incelemekten farklı kaygıları olduğu için o­nlar yalnızca iç tutarlılığı korumaya çalıştılar ve Heisenberg Dengeleyicisi adını verdikleri bir aygıt keşfederek “Transporter”ın işleyişini bu cihaza dayandırdılar. Heisenberg Dengeleyicisi nasıl mı çalışıyormuş? Dizinin teknik danışmanının bu soruya verdiği yanıta göre “çok iyi çalışıyormuş”. Biz daha ikna edici olmaya çalışacağız.

  Işınlama ile ne kastediyoruz? Işınlama bir tür “anlık” ve “bütünlüksüz” taşımadır diye genelleyebiliriz. Yani taşınacak madde ortadan kayboluyor aynı anda bir başka yerde ortaya çıkıyor. Hatta acelemiz yoksa “anlık” olmasından da vazgeçebiliriz. Ama ışınlamanın maddeyi kamyonla taşımaktan daha çekici yanı olan bütünlüksüz taşıma temel parçacıklara ayırma özelliğinden vazgeçemeyiz. Işınlamayı aslında heyecan verici ve çekici kılan maddenin eksiksiz olarak “tüm” özelliklerinin belirlenmesi yani o­nu bilebileceğimiz düşüncesidir.

  Heisenberg’in Belirsizlik ilkesi nedeniyle yakın zamanlara kadar ışınlama fizikçilerin ilgi alanı dışında kalmıştı. Çünkü bu ilkeyi çiğnemeden (hem bunu yapmak hem de ciddiye alınmaya devam etmek isterseniz Kuantum Mekaniği yerine geçecek yeni bir kuram oluşturmalısınız) bir kuantum durumunun tam bir kopyasını yapamazsınız. Yani kuantum durumları kopyalanamaz.

  “Tam bir kopya” vurgusu önemli. Çünkü ışınlamayı “pragmatik” amaçlarla tartışmıyoruz. Yoksa maddenin tüm kuantum durumlarını aktarmaya ne gerek var diyerek işin içerisinden çıkabilirdik. Kaybolan ile yeniden oluşturulan madde arasında bir tür ayırdedilemezlik yani bir özdeşlik aramadığımız sürece gündelik yaşamda “ışınlama” ile sık sık karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Her para transferi yaptığımızda paramız bir bankadan diğerine “ışınlanmıyor” mu? Birinde yok olurken diğerinde ışık hızıyla varoluyor. Bu durumda tüm kuantum durumlarını aynen iletmediğimiz için ışınlamadan değil gündelik yaşamın bir parçası olduğu için hiç heyecan verici olmayan klasik bilgi iletiminden söz ediyoruz demektir.

  1993’te IBM araştırmacılarından altı bilim adamı (Bennett Brassard Crepau Jozsa Peres Wooters) fiziksel bir nesneye ait bilinmeyen bir kuantum durumunun nesnenin kendisini iletmeden “Quantum Teleportation” olarak adlandırdıkları bir süreç ile iletilebileceğini gösterdiler. Bu süreç ile belirsizlik ilkesi çiğnenmeden EPR olgusu kullanılarak bir kuantum durumu başka bir yerde yeniden oluşturulabiliyordu.

  EPR Olgusu (Einstein Podolsky Rosen) başlangıçta kuantum teorisinin eksikliğini kanıtlamak için Einstein ve arkadaşlarınca bir paradoks olarak ileri sürülen bir düşünce deneyiydi. Ancak ilerleyen yıllar boyunca (daha önce mümkün olmayan) EPR’ye dönük deneylerin yapılması bu olayın paradoks olmaktan çok “doğanın davranışı” olduğu düşüncesinin ağır basmasına neden oldu. EPR olgusunun en garip gelen yönü ise iki “dolaşık” (entangled) parçacığın aralarında çok büyük mesafeler varken bile birbirlerinin kuantum durumlarını “anlık” olarak (dolayısıyla ışıktan hızlı) etkileyebilmeleri.

  Benneth ve arkadaşlarının öne sürdükleri ışınlama olayında bir parçacığı ışınlanacağı yerde oluşturmak için EPR etkisiyle anında aktarım yeterli olmuyor parçacığın başlangıç yerinden ışınlanacağı yere klasik bilgi kanalıyla (yani ışık hızı geçilmeden) ek bir bilgi iletilmesi gerekiyor.

  Öne sürülen ışınlamanın belirsizlik ilkesinden kurtulabilmesi ise EPR etkisiyle mümkün oluyor. Başlangıç noktasındaki ışınlama operatörüne Gönderen (G) sonuç noktasındakine Alan (A) diyelim. Işınlama tanımımız başlangıç noktasında G’nin parçacık hakkındaki tüm bilgiyi elde etmesini bu bilgiyi sonuç noktasına A’ya iletmesini A’nın de burada parçacığı iletilen bilgiyi kullanarak yeniden oluşturmasını gerektiriyordu. Bu süreç belirsizlik ilkesi’ne takılıyordu. (Gönderen parçacık hakkında tam bilgi elde edemez). Benneth’in yönteminde ise ne G ne de A ışınlanacak parçacığın bilgisine sahip olmuyor. Bunun yerine (dolaşık) aracı bir parçacık kullanılıyor. Aracı parçacık G’deki parçacığın özelliklerini A’ya taşımada kullanılıyor. Bu taşıma kuantum dolaşıklığının sağladığı EPR olgusu ile “anında” gerçekleşiyor.

  1993 yılında Benneth ve arkadaşlarının makalesiyle teorisi oluşturulan bu deney 1997 yılının sonlarına doğru Insbruck’ta Anton Zellinger ve arkadaşları tarafından yapıldı. Innsbruck deneyinde ışınlanan parçacık ise ışığın kendisiydi. Yani foton.

  Bir fotonu iki karakteristik özellik ile tanımlayabiliriz. Dalga boyu (frekans) ve polarizasyon. Işık dalga olarak bakıldığında aslında bir elektromanyetik alandır. Polarizasyon ise elektromanyetik alanın yönü anlamına gelir. Dalgaboyları aynı iki fotonun polarizasyonları da aynı ise aralarında hiçbir fark yoktur. Ayırdedilemezdirler özdeştirler. Dolayısıyla bir fotonun polarizasyonunu başka bir yerdeki (aynı dalga boyundaki) fotona aktarabilirsem fotonun tıpkısını orada elde etmiş (yani buradaki fotonu ışınlamış) olurum. Deneyde yapılan da tam olarak budur. Ancak bir farkla; ışınlanan her dört fotondan yalnızca birisinin polarizasyonu orjinali ile aynıdır. G’nin ışınlama için yaptığı işlem sonucunda olasılıkları birbirinin aynı olan dört seçenekten birisi gerçekleşir. Bu seçeneklerden birisinde A’deki (yani varış noktasındaki) fotonun polarizasyonu G’daki (yani başlangıçtaki) foton ile aynıdır. Geriye kalan fotonlar farklı olmakla birlikte eğer (G)önderen (A)lana hangi seçeneğin gerçekleştiğini bildirirse A fotonu basit bir işlemden geçirerek yine orjinal fotona özdeş bir foton elde eder. Yani tam bir ışınlama için ışıktan hızlı iletilemeyen klasik bilginin aktarımına gerek vardır.

  İki parçacık EPR çifti oluşturduklarında birbirleriyle “dolaşık” (entangled) duruma gelirler. Parçacıkların dolaşık hale gelmesi artık her birinin ayrı ayrı kendilerine ait özelliklerinden söz edilememesi ancak birbirlerine göre durumlarından söz edilebilmesi demektir. İki foton dolaşık olduğu zaman her bir fotonun polarizasyonundan söz edemeyiz; ancak bu iki fotonun birbirlerine göre durumundan (örneğin dik olduklarından) söz edebiliriz. Eğer bu iki fotondan birisinin polarizasyonunu ölçmeye kalkarsak bu kez her iki fotonun polarizasyonunu öğrenmiş oluruz. (polarizasyonların birbirine göre durumunu bildiğimizden ikincinin polarizasyonu da belli olur) Ancak bu kez dolaşıklık durumu ortadan kalkar iki foton birbirinden bağımsız hale gelirler.

  Innsbruck deneyi bu dolaşıklık olgusunu kullanıyor. Polarizasyonları birbirine dik olan dolaşık bir foton çifti yaratıp bunlardan birisini G’ye (buna Foton 2 diyelim) diğerini A’ya (buna da Foton 3 diyelim) gönderelim. G’ye gönderdiğimizi ışınlayacağımız fotonla (Foton 1 olsun) birlikte işlemden geçirerek polarizasyonları birbirine dik olacak şekilde dolaşık (entangled) duruma getirelim. O zaman hem Foton 1 in hem de Foton 3 ün polarizasyonları Foton 2 ye dik dolayısıyla birbirleriyle aynı doğrultuda olacaktır. Dalga boylarını da aynı seçtiğimiz için Foton 1 ve Foton 3 birbiriyle özdeş olacak. Yani G’deki Foton 1 A’ya (foton 3) ışınlanmış olacaktır.

  İlk bakışta hile ya da laf cambazlığı varmış gibi görünüyor. Foton 3’ün başlangıçta belli bir polarizasyonu vardı. Foton 2 ninki buna dikti. Foton 1 başlangıçta foton 2 ye dik değilse ikisini dolaşık (polarizasyonlarını birbirine dik) duruma getiren işlem sonucunda en az birinin polarizasyonu değişmiş demektir. Bu durumda ya Foton 2 nin polarizasyonu değişti ve artık Foton 2 Foton 3’e dik değil ya da Foton 1 artık orjinal polarizasyonunda değil. Dolayısı ile ışınlamayı açıklarken yürütülen mantık yanlış gibi görünüyor. Kuantum kuramının sağduyuya aykırı (ya da garip) gelen özelliklerinden birisi burada ortaya çıkıyor.

  Kuantum kuramına göre yanlış olan ışınlamayı açıklarken yürütülen mantık değil. Foton 2 nin ve Foton 3 ün başlangıçta bir polarizasyonları olduğu düşüncesi. Kuantum kuramının ortodoks yorumuna göre bir parçacığın yeni bir ölçüm yapıp sistemi bozmadan bilemeyeceğimiz niteliklerinin “var olduğunu düşünmememiz” gerekir. Yani Foton 3 ün başlangıçta kendi polarizasyonunun ne olduğunu bilmememizden öte kendi polarizasyonu zaten yoktur polarizasyonun ne olabileceğine dair olasılıklar vardır. Polarizasyona ilişkin “varolan” tek şey Foton 2 ninkine dik olduğudur. Bu nedenle Foton 1 ile Foton 2 yi dolaşık duruma getiren işlem sırasında daha önce belli bir polarizasyona sahip olmayan Foton 3 hem Foton 1 ile Foton 2 hem de Foton 2 ile Foton 3 anlattığımız diklik bağıntılarını sağlayacak bir polarizasyon durumuna yerleşiyor. Foton 3 ün polarizasyonu diye bir bilgiden söz edebileceğimiz an kendisinin polarizasyonunu ortaya çıkartacak bir ölçme yaptığımız andır. Eğer biz bunu test etmek için Foton 1 ile Foton 2 yi dolaşık duruma getirilmeden önce Foton 3 ün polarizasyonunu ölçseydik Foton 1 ile Foton 3 ün polarizasyonları birbirinden bağımsız olurdu. Bu durumda ışınlama gerçekleşmez yani Alan taraftaki Foton 3’ün polarizasyonu Gönderen taraftaki Foton 1 den bağımsız olduğu için Fotonun ışınlandığını söyleyemezdik.

  EPR olgusu yani uzaktan anında etki burada ortaya çıkıyor. (G)önderen ile (A)lan arasındaki uzaklık istenildiği kadar fazla olabilir. G Dünya’da A yüzbin ışık yılı uzakta bir başka galakside yer alabilir. Foton 3 ün polarizasyonunu G nin Foton1 ile Foton 2 yi dolaşık duruma getiren işlemi yaptığı “anda” belirlemesi demek G nin yaptığı işlemin anında yüz bin ışık yılı ötedeki parçacığı etkilemesi demektir. Diyelim A’daki operatör Foton 3 ün polarizasyonunu ölçmeye karar verdi. Bunu (yüz bin ışık yılı ötedeki) G Foton 1 ve Foton 2 yi bağıntılı hale getirdikten bir saniye sonra yaparsa elde edeceği sonuç Foton 1’in polarizasyonu olacaktır. Ölçümü bir saniye önce yaparsa bulacağı sonuç Foton 1’in polarizasyonundan tümüyle bağımsız olacaktır.

  Işınlama sonucunda Foton 3 Foton 1’in başlangıçtaki durumunun bir kopyası haline geliyor. Peki Foton 1’e ne oluyor? Hani Kuntum kuramına göre kuantum durumları kopyalanamıyordu? Foton 1 Foton 2 ile bağıntılı duruma gelirken (bağıntılı olmanın doğası gereği) kendi “kimliğini” yitirir. Artık Foton 2’den bağımsız bir Foton 1 den söz etmek mümkün değildir. Artık ayrı bir Foton 1 yoktur demek yanlış olmaz. G’de Foton 1 yok olmuş A’da Foton 3 olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca G Foton 1 ile Foton 2 yi bağıntılı duruma getirdikten sonra bir ölçüm yapar. Deneyi anlatmadan önce söz ettiğimiz her birinin olma olasılığı ¼ olan dört seçenek bu ölçümün olası dört sonucudur. Bu ölçüm işlemi sonucunda Foton 1 ve Foton 2 bir dedektöre çarparak yok olurlar. Bu ölçüm olmadan A Foton 3’ü hangi işlemden geçirerek Foton 1’in kopyasını elde edeceğini bilmediği için ışınlama tamamlanamaz. Yani ışınlamanın tamamlanması için parçacığın aslını kaybetmek zorunludur.

  Işınlamanın gerçekleştiği “an” aradaki uzak mesafeye rağmen Foton 1 ile Foton 2 nin dolaşık duruma geldiği “an” olsa da dolaşık Foton 2 ve Foton 3 çifti G ve A’nın ortasında bir yerde önceden hazırlanmış ve Foton 2 G’ye Foton 3 A’ya (ışık hızını geçmeden) gönderilmiş olmalıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  The Fly : Gerçek Üstü BilimKurgu  Ön Açıklama
  Yine Videodrome ile aynı yönetmenin (Cronenberg) elinden çıkan The Fly filmi aslında 1958 yılında çevrilmiş filmin yeni bir uyarlaması idi. 1986 yılında yeniden çevirilen bu film yanlış hatırlamıyorsam 1988-89 sinema sezonunda da Türk sinemalarında gösterime girdi. Tahminlerinde ötesinde tüm dünyada oldukça yüksek bir gişe hasılatı elde eden film belkide yönetmen ve yapımcılarını bile şaşırtmıştı.
  Uzun Açıklama Filimden Alıntılar
  Dışarıdan bakıldığında uçuk bir bilimadamı görünümü veren Seth Brundle (Jeff Goldblum - ki aynı aktör Kurtuluş Günü filminde de başarılı bir oyunculuk göstermişti) iki nokta arasında teleportasyon adını verdiği madde transferi üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Brundle bir kokteylde tanıştığı Veronica'ya (Geena Davis) herkesten sakladığı projesi hakkında bilgiler verir ve onu laboratuvarına götürür.  Brundle'ın kurduğu sesle komut verilen bir bilgisayar kontrollü sistemde teleportasyon istasyonlarından birisine yerleştirilen madde moleküler hale getirilerek hat üzerinden diğer istasyona ulaşmakta ve orada yeniden bir formülize edilerek birleştirilmektedir. Bilgisayar sistemi bu formülasyon işleminde ilk istasyonda ayrıştırdığı her şeyi ikinci istasyonda birleştirerek yapmaktadır. Veronica'ya işlemi ispat etmek için onun külotlu çorabını bir istasyondan diğerine aktarır. Veronica'da işlemle ilgilenmektedir. Aslında Veronica bir gazetede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve editörine bu olaydan bahseder. Kendisinde gözü olan editörü ise Brundle'a karşı kötü hisler duymaya başlar. Onun aslında bir sahtekar olabileceğinden falan dem vurur.

  Ancak Veronica'nın kulağı onun dediklerini duymaz. Sürekli Brundle ile görüşür. Artık zamanlarını birlikte geçirmeye başlarlar. Hatta sevgili olurlar.

  Bu arada Brundle sadece cansız madde ve varlıkları değil canlı varlıkları da aktarmayı başarmanın peşindedir aslında. Bunun için yaptığı deneyde kullandığı şempanzelerden birisi feci bir şekilde ölür (Maymun neredeyse içi dışına ters yüz edilmiş gibi çıkar ikinci istasyondan dışarı). Bunun sebebini bir türlü anlayamamaktadır. Çalışmalarını bunun üzerinde yoğunlaştırır. Bir başka deneyde ise iki parça biftek alır ve bunlardan birisini teleportasyon işlemine tabi tutar. İşlemden sonra her iki parça etide aynı usulde pişirerek Veronica'ya yedirir. Amacı ette ortaya gelebilecek değişiklikler hakkında bilgi edinebilmektedir. İşleme tabi tutulan etin daha sert ve tatsız olduğunu öğrendiği zaman ise aklında şimşekler çakar ve bilgisayarındaki formülize işlemindeki programlamada gerekli düzenlemeleri yapar. Ve son deneyde; kullanılan şempanze heyecanlı bir bekleyişten sonra ikinci istasyondan sapasağlam olarak çıkar. Brundle artık olayı başardığına inanmaktadır. Olayın sadece ve sadece bir insan üzerinde denenmesi kalmıştır. Ancak kobay olarak bir insanı kullanma düşüncesi kafasını yiyip bitirmektedir.

  Bu süreç içerisinde Veronica ile yaşadığı bir tatsız an sonrasında kendisini teleportasyon işlemine tabi tutmaya karar verir. İlk teleportasyon istasyonuna çırılçıplak girer. Ancak istasyonun kapısı kapanmadan önce içeriye bir kara sinek girmiştir Brundle bunun farkına varmaz. Teleportasyon işlemi başlar ve biter. İlk istasyonda ayrıştırılan moleküler yapı ikinci istasyonda yeniden birleştirilir ve Brundle ikinci istasyondan dışarıya sağlam (!) bir şekilde çıkar.

  Bu olayı sevgilisi Veronica'ya anlattığında;Veronica ondan şüphe duyar. Bu olayın yaratabileceği hasarları bilmeden kendisini riske attığı için kızar. Ancak Brundle başka bir insanın hayatını tehlikeye atamayacağından dem vurur ve bu şekilde olayı kendi üzerinde deneyerek sonuçları çok daha sağlıklı gözlemleyebileceğini anlatır. Veronica'yı sorun olmadığına dair ikna eder. Bir sevişme sonrasında Brundle'ın sırtından çıkan oldukça kalın ve simsiyah bir kılı gören Veronica şaşırır ve bunun daha önce orada olmadığını iddia eder. Bir süre sonra Brundle'da hem fiziksel hemde ruhsal değişiklikler görülmeye başlar.

  Artık daha fazla enerji veren şekerleme ve çikolatalı yiyeceklere yönelmiştir Brundle. Vücudu daha fazla enerjik bir duruma gelmektedir. Bu enerji değişikliği bir sevişme sırasında kendisini iyice belli eder (!). Ve sonuçta Veronica sevgilisinin bu durumundan rahatsızlık hissetmeye başladığını ve teleportasyondan sonra çok büyük değişimler yaşadığını söyler. Brundle ise teleportasyonun onu saflaştırdığından vücudunun ve zihninin daha iyi çalıştığından bahseder. Ona göre teleportasyon işlemi onun yeniden doğuşu gibidir. Bu tartışmalar ve editörününde etkisiyle Veronica onu terk eder.
  Brundle yalnız kalmış olmanın ezikliği ile bir bara gider orada iri kıyım bir adamın sevgilisine göz koyar (Sanırım sürekli yediği maddelerden aldığı enerjiyi sex yoluyla harcama girişimi içindedir). Ve iri kıyım adama bir teklif yapar eğer onu bilek güreşinde yenerse sevgilisi olan kızın ondan alacaktır. Bardakiler olaya gülerler çünkü görünüşe göre Brundle'ın bunu başarması imkansızdır. Bilek güreşi başlar herkes heyecanla olayı izlerken Brundle gayet sakin bir şekilde çikolatasını yemektedir. Rakibi ise oldukça zorlanmaktadır bütün gücünü kullanmasına rağmen bu zayıf adamı yenememektedir.

  Tezahüratlar arasında Brundle adamın bileğine yüklenir ve rakibinin bileğini kırar. Bu sahne gerçekten görülmeye değer bir görsellik taşıyor. Çünkü kırılan kemiğin adamın bileğinden dışarıya çıkışı olduğu gibi gösterilmiştir.

  Bardaki kızı laboratuvar-ev'ine götüren Brundle kızla sevişir ama bu sevişmede inanılmayacak kadar fazla performans göstermektedir...

  Brundle Veronica'nın kendisinin teleportasyon ile saf (!) hale gelen bedenini kıskandığını düşünecek kadar ruhsal bozukluklar göstermeye başlar hatta onunda teleportasyon işleminden geçmesi için ikna etmeye çalışır...

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Artık iyice "hayvanlaşmakta" ve kontrolünü kaybetmektedir. Tırnakları ve dişleri dökülmeye başladığı zaman ise bu durumu tuhaf bir "kanser" olarak nitelendirir. Teleportasyon işleminin kendisini değiştirmeye başladığını düşündüğü için bu işlemin aşamalarını bilgisayarında kontrol ederken aslında birinci istasyona kaza sonucu giren bir sinekle ikinci istasyonda birleştirildiği gerçeğini öğrenir ve bunun acı bir gerçeklik dışı sonucu aslında o "amacı olan" bir hastalığa yakalandığını düşünür. Bu hastalık bedenini dönüştürmektedir.

  Yeni yeni değişiklikler yaşamaya başlar artık duvarlarda yürümeye başlar yiyeceklerini ise üzerlerine kusarak öğütür ve öyle yer. Ve vücudundan düşen (işe yaramadıklarını düşündüğü) organlarını ise bir evrimsel anatomi koleksiyonu parçası gibi saklar. Artık iyice iğrenç kocaman bir sinek görünümüne dönüşmektedir. Bir ara kabus görür ve kendisini insan olarak gördüğü için korkar. Sonuçta akılsal mantık çizgisi geride kalarak yeni bir şekil şemal içine girmeye başlar. Hatta konuşma yetisi tamamen değiştiği için ses kumandalı bilgisayarı bile kendisini tanımaz hale gelir...

  İğrenç kocaman bir sinek görünümü alan Brundle filmin sonuna doğru sevgilisi Veronica ile girdiği mücadele sırasında teleportasyon kabini ile bütünleşir. Organik ve inorganik bir takım maddelerin bu bileşiminden ortaya çıkan garip ve iğrenç et yığınını Veronica (Sinek-Brundle'ının isteği üzerine) bir av tüfeği ile vurarak öldürür.

  Bu güne kadarki oluşagelen filmlerin çoğunda teknoloji birilerinin elinde hep kötülükler için kullanılmış olup burada tüm bu olanlar Brundle'ın kontrolü dışında bir kaza olgusuyla ortaya çıkmış şeylerdir. Brundle böyle bir durumu kendisi bilerek yaratmamıştır. Ama acınacak bir mantıkla bunu kabullenmek zorunda kalmıştır. 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kuantum ışınlama Nedir?  Bir--Bir kuantum ışınlama kabini yapmak mümkün mü?--

  Işınlama Olayı


  Işık demetini istenilen noktaya ileten bilim adamlarıinsan ve nesnenin de ışınlanabileceğini açıkladı.Avusturalya'lı bilim adamlarıbir ışık parçacıgınıbir yerden başka bir yere ışınlamayı başardı.

  Kuvant(nicelik)teorisi kapsamındaelektromanyetik ışınların en küçük miktarını nakletmeyi başaran Prof.Anton Zeilinger ve ekibiTürk televizyonlarında da ilgiyle izlenen Atılgan uzay gemisinin mürettabatının gezegenler arasında ışınlama yoluyla seyahatini akla getirdi.

  Zeilienger'in sistemielektromanyetik ışınlarıngönderici ve alıcı diye ikiye ayrılması ve üçüncü bir elektromanyetik ışığın iletilmesine dayanıyor.Buna göre gönderici kendi ışınlarını ölçüpsonucu istenilen noktaya aktarıyor.Bu noktada alıcı gelen sonucu kendine uyarlıyor.Çıkış noktasındaki ışığın gerçekten kaybolduğunu ve alıcı pozisyonuna aktarıldığını belirten uzmanlarelde edilen sonucun kopyalama ya da görüntü sayılamayacağına dikkat çekiyor.

  Fizik dünyasında çok önemli bir gelişme olarak kabul edilen deneyinsanoğlunun gelecekteki yaşamınada ışık tutuyor.Uzmanlarışınlamayı önce bilgisayarlardaışınlanacak materyal hakkında bilgi aktarımı için kullanmak istiyor.Nesnelerin de ışınlanması için fizik yasalarının engel sayılamıyacağını belirten uzmanlarçalışmalarını sürdürüyor.

  2003 yılının Ocak ayında araştırmacılar lazer fotonlarını 2 kilometre uzunluğunda fiberoptik kablolar aracılığıyla 55 metre uzaklıktaki bir başka laboratuvara “ışınlamayı” başardılar. Araştırmacıların kullandıkları yöntem minik birimler halindeki bilgisayar verilerini (bu birimlere kubit adı veriliyor) bir yerden bir başka bir yere iletmeye yarıyor.

  “Işınlama”nın ne olduğunu birçoğumuz televizyonda yayınlanan “Uzay Yolu” adlı bilimkurgu dizisiyle öğrendik. Dizideki kahramanların uzay gemisinin içindeki bir başka bölmeye bir başka gezegene ya da bir başka evrene gitmek için yapmaları gereken tek şey kendilerini ışınlamaktı. Bilimkurguda ışınlama (teleportasyon) bir nesnenin tam bir kopyasını bulunduğundan farklı bir yerde yaratıp gerçeğini yok etmek anlamına geliyor. Belli bir nesnenin maddesel özellikleri taranıyor; bu bilgiler başka bir yere aktarılarak nesne orada yeniden yapılandırılıyor. Bu yolla insanlar hiç zarar görmeden ve hiç zaman geçirmeden istedikleri kadar uzağa gidebiliyorlar.

  Gerçek yaşamdaysa “Heisenberg Belirsizlik İlkesi” nedeniyle ışınlanmanın mümkün olamayacağı düşünülüyor. Daha doğrusu on yıl öncesine kadar böyle düşünülüyordu. Bu ilkeye göre bir atomu ya da başka bir nesneyi ışınlamak amacıyla ne kadar yakından taramaya çalışırsanız özgün durumunu o kadar bozarsınız; yani gerçek bir kopyasını yaratamazsınız. Ancak 1993 yılında yayımlanan bir makale taşınacak nesne olarak fotonları yani ışık parçacıklarını kullanarak bir tür ışınlamanın gerçekleştirilebileceğini ortaya koymuştu. Bir lazer ışınının sıkıştırılıp aynı anda iki ışık parçacığı yaratacak biçimde ayrılmasıyla bu sorun çözülebilirdi. Bu süreçte üretilen ışık parçacıkları “ruh ikizi” gibi davranıyorlardı. Ayrı düşseler bile bir parçacığa yapılan bir işlem ötekini de etkiliyordu. Araştırmacılar ışınlamada taşıyıcı olarak bu parçacıkların kullanılabileceğini düşünüyorlardı. Bu parçacıklara üçüncü bir parçacık mesaj parçacığı katıldığında mesaj parçacığının özellikleri her iki parçacığa da aktarılabilirdi. Işınlama için “ikiz” ışınlardan biri taranıyor; mesaj fiberoptik kablolarla alıcıya iletiliyor ve yerine vardığında yine ışın haline dönüştürülüyor.

  O zamandan bu yana araştırmacılar bu yöntemin geçerli olup olmadığını anlamak üzere deneyler yapıyorlar. Ancak araştırmacıların ışınlamaya çalıştıkları insanlar ya da başka nesneler hatta atomlar bile değil ışık parçacıkları. Bu yeni yöntemin geliştirilebilmesi için araştırmacıların önünde daha aşılacak çok yol var. Ancak bu yöntemin günün birinde bilgisayar teknolojilerinde önemli iyileştirmeler yapılmasında kullanılabileceği düşünülüyor.  Işınlama gerçek mi oluyor?Danimarka'lı bilim adamlarının bilim dergisi Nature'ın son sayısında çıkan deneylerinde "kuantum-atom ışınlaması" için uzun vadeli bir araştırmaya imza attığı bildirildi.

  Aarhus Üniversitesi öğretim üyesi fizikçi Eugene Polzik ve meslektaşları laboratuvar ortamında lazer ışığı kullanarak ilk kez ''çok miktarda atomun'' aradaki mesafeyi aşarak toplu halde taşınmalarını ''ışınlanmalarını'' sağladı.

  Daha önce ABD'de Caltech'de yani California Institute of Technology yüksek öğretim kurumunda yine lazer kullanılarak birkaç atomun taşınmasının 1998'de gerçekleştirildiği bildirilmişti.

  Avusturya Innsbruck Üniversitesi'nden fizikçi Ignacio Cirac Danimarkalı Polzik ve ekibinin deneyenin ileride kuantum iletişim sistemleri kuantum hesap işlemleri ve sonunda ışınlama yollarını da açabileceğini söyledi. Cirac ''deney kuantum fiziğinin gelişimi için başarıdır'' dedi.

  Danimarka ekibi ''taşımayı'' en ufak enerji birimi kabul edilen kuantumun atomaltı kaynaştırma yöntemiyle elde etti.

  Atomları taşıma veya ışınlamada kullanılan ''Uzaktan atom sarmalaması'' kavramı için yani iki veya daha fazla atomaltı parçacığın fiziki temas olmadan sarmalanması için büyük fizik alimi Albert Einstein (1979-1955) ''bir uzaklıktan hayalet gibi eylem' tanımını kullanmıştı.

  Dünya'nın ve Güneş Sistemi'nin mensup olduğu Samanyolu gökadasının ortalama çapı 90 bin ışık-yılı (Eliptik gökadamızın dar çapı 60 uzun çapı 110 bin ışık yılı)... Saniyede 300 bin km hızla yani ışık hızıyla gidilirse 1 ışık-yılı 9.5 trilyon kilometre... En yakın gökada Andromeda 2 milyon ışık-yılı uzaklıkta. ''Bu evrende'' milyarlarca yıldız içeren yüz milyonlarca gökada (galaksi) var.

  İnsan ömrü şartlanmasıyla ''solucan deliği'' veya ''ışınlama'' gibi kestirme yollardan uzak diyarlara gitmek düşü bu yüzden kuruluyor.

  Çetin BAL: Gerçek anlamda bir ışınlama sistemi nasıl olabilir?
  ...İçinde yaşadığımız madde ve enerjinin yasaları nasıl bir ışınlama mantığını bize sunabilir!

  Ben bir maddeyi manyetik enerjiyle nasıl naklederim?Bunu aklın en derin mantıksal ön görüsü içinde düşünmek lazım.

  Şimdi mesele maddenin atomlarını moleküllerini uzay/zaman içinde ordan oraya ittirip kaktırmakla ışık gibi hızlandırmakla olmaz bu iş!! Maddenin dalga hali denen bir olay var yani örneğin diyelim bir elektron çekirdeğin çevresinde her noktada aynı anda bulunabilir. Böyle bir kuantum mantığı var. Dalga ve parçacık mantığı var.Burada asıl madde nakli denen şey maddenin içine girdiği uzay/zaman kafes örgüsünü-iskeletini kaydırarak içerisinde yer alan maddeyi de bir noktadan diğerine taşımak söz konusu. Şimdi titreşimsel sapma ve ''n'' boyutunda değişim maddeyi içine alan uzay/zaman çizgilerinde bir gravitasyonel dalga atması ve çekişi yaratmak için şart. Madde böylece bir tür iç uzaya çekilerek (sanki dördüncü bir boyuta doğru gibi) gideceği noktaya doğru yönelir.Yani bir çeşit FM bandı frekansında bir gravitasyonel bir asılım dalgası içine maddeyi almak lazım. Bu belli frekanstaki yoğunlaşmış manyetik alan gücü belli bir frekansa sahip bir iç uzaysal alana doğru kayan bir gravitasyonel dalga atması yaratmış olur. Bir nevi cismin yada maddenin zamansal çerçevesindeki değişim cisme mesafeler arasında bir yerdeğiştirim için imkan vermektedir. Mesafe ve değişen zaman çerçevesi? Acaba belli frekanstaki gravitasyonel bir dalga içine aldığı maddeyi küresel bir tesir alanı içinde aynı anda her yerde var olacak biçimde bir alansal dalga etkisimi yaratıyor. Böylece o alanla senkronize olan o alana ayarlı diğer bir gravitasyonel dalga alanı ile uyumlanan (indüklenen) verici alan alıcı alan içinde frekansların tekrardan bilinen n boyutu frekanslarına ayarlanmasıyla orda beliriyor mu?

  Işınlama hadisesini kendi boyutumuz içinde düşündüğümüzde maddenin bir noktadan diğerine intikali bir lazer ışın demetini andıran bir gravitasyonel dalga demeti (yönlendirilmiş) şeklinde mi olmaktadır? Ya da elektromanyetik dalgalar içine kodlanan bir ses ve görüntü dalgasının herhangi bir noktadan bir radyo alıcısı gibi indükleme ve rezonans prensiplerince alınması gibi mi olmaktadır?

  Farklı kabinler arasında eşya nakli? Bu işlem iç uzay doğrultusunda rezonanssal bir enerji koridoru boyunca eşyanın bir gravitasyonel dalga içinde yürütülüp-kaydırılması işlemidir. İç uzaya çekilen bir maddeyi bir başka uzay/zaman noktasında iç uzaysal bir FM alan gücü oluşturup maddeyi bu alan içine indüklenecek şekilde rezonatif bir uzay/zaman kayması yaratmak olasıdır.

  Hafif bir zaman ‘bükülmesi/değişimi’ bir << küresel uzay bükülümü baloncuğu yaratır>>. Bu küresel eğrilik balonu (kabarcığı) bir yumurta gibi asimetrik bir hal alırsa bu alana dahil olan bir cisim yerçekimsel bir potansiyel etkisi altında kendi uzay/zaman zemininin dalgalanması ve bir dalga gibi yürütülmesi sonucunda uzay boyunca daha doğrusu iç uzay boyunca gravitasyonel bir dalga atması içerisinde taşınır. Bu hareketi yönlendirilmiş bir lazer dalgasının (gravitasyonel dalganın) hareketi gibi düşünebiliriz.Bu kabinler arası hareket veya madde nakli rezonatif bir çekimsel yönelim olmalıdır. Aynı frekans boyuna ayarlı iki dalganın ya da iki mıknatısın birbirini çekmesi ve alanların birbiri içine karışması gibi..! Bu işlem yani << ‘‘manyetik yerçekimsel asılımla’’ uzay/zaman kafesinin yürütülmesi>> farklı cep telefonları arasındaki frekans uyumlanması gibi bir şeydir. Bu uyumlanma kanalından sesin ve görüntünün diğer tarafa nakledilmesi gibi bir şeydir bu! Burada maddenin kendisi yerçekimsel asılım koridoru boyunca orijinal bütünlüğünü koruyarak diğer noktaya taşınmış yani çekilmiş oluyor.Belli frekans kodları içinde taşınan ses ve görüntüler gibi eşyalarda belli frekans ve dalga boyu kanalları içerisinden uzaktaki bir noktaya taşınır.

  Işınlanmanın anahtarı öncelikle cismi hafif bir zaman değişim küresi içine almaktır! Bu işlem eğri bir küresel uzay/zaman baloncuğu içerisine bir cismin alınarak görünmez olmasıdır.Tam bu noktadan ve bu hal içerisinden bir diğer noktaya doğru cismin gravitasyonel bir asılım dalgası boyunca çekilip-sevk edilmesi nasıl olur? İç uzay boyunca cismin üçboyutlu uzayın herhangi bir noktasına hareketi?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş