Enid HOFFMAN'ın Psişik Becerilerinizi Geliştiriniz adlı kitabından bir bölüm

İnsanları ve Eşyaları Hissetme

Hepimizin parmak izlerimiz kadar kendimize has bir enerji alanı vardır. Bu auralar başkaları tarafından hissedilebilir. Yakınlık duyumuzla birinin kendimize göre nerede olduğunu ve biraz daha fazla uygulamayla o kişinin kim olduğunu belirleyebiliriz. Objeleri hissetmek insanları hissetmekten daha zordur. Çünkü titreşim hızı daha düşüktür bu yüzden de aura daha düşüktür.

Alıştırma 1: Bir Şahsı Hissetme ( Başka biriyle beraber )

Partnerinizden ayakkabılarını çıkarmasını ve siz gözleriniz bağlı konuşurken onun odada dolaşmasını isteyin. "Dur" dediğiniz zaman kişi hareketsiz kalmalı ve çok yavaş nefes almalı. Yani fiziksel duyularınızla onun bulunduğu konum hakkında hiçbir algınız olmamalıdır. Aynen radar taraması gibi enerjinizi oda içinde dolaştırın. Partnerinizin titreşimini "hissedebiliyor musunuz?" Odadaki herhangi bir eşyadan daha hızlı ya da "hafif" olmalı bu. Arkadaşınızın odanın neresinde olduğunu tahmin etmeye çalışın.Önceleri sadece hangi yönde olduğunu kestirebilirsiniz. Daha ilerde ise tam olarak nerede olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu alıştırma sırasında partneriniz isterse odadan çıkabilir. Partnerizin varlığının titreşimini hissettiğiniz gibi yokluğunu da hissettiğinizi keşfedeceksiniz.

Alıştırma 2: İnsanları Hissetmek ( Grupla )

Bu alıştırma birincinin genişletilmiş şeklidir. Bir oda içerisinde bir tek kişinin yerini bulma yeteneğini geliştirden sonra artık birkaç kişinin birden yerini bulmaya çalışabilirsiniz. Aynen birinci alıştırmada olduğu gibi diğerleri odada sessizca sağa sola ilerlerken bir kişi gözü bağlı vaziyette konuşmaktadır. Bu kişi "dur" deyince herkes ses çıkarmadan olduğu yerde durur. Burada asıl mesele kimin nerede olduğunu tam olarak teşhis etmektir. İlk defa grubu hissetme alıştırmalarını yaparken grup üyelerinin kendi aralarında 15 metre mesafe bırakmalarını isteyin. Uygulama yaptıkça teker teker herkesin aurasını hissedip birbirinden ayırabileceksiniz. Aura hissetme geliştirkçe grup üyelerinin her alıştırmada biraz daha birbirlerine yaklaşmalarını isteyin. Auraları seçebilmeyi iyice öğrendikten sonra iki kişi yan yana dursalar bile her birinin aurasını diğerinden ayırt etmeyi başaracaksınız.

Alıştırma 3: Saklı Eşyaları Hissetme ( Grupla )

Grubunuz toplanmadan önce birisi buluşma odasında iki cismi saklısın. Önce katılanlar cisimlerin nerede olduğunu zihnen hissetsinler. Sonra bu cisimlerin ne olduğunu belirlemelerini isteyin. Bu alıştırma kayıp cisimlerin yerini bulma yeteneğini geliştirmek için iyi bir yoldur. "Nerede" oldukları "ne" olduklarından daha önemidir. İnsanlar cisimlerin nerede olduklarını bulmaya çalışırlarken mantıklarını kullanmaya meyillidirler. Bu nedenle cisimleri tahmin edilemeyecek yerlere saklamalarını isteyin. Cisimlerin nerede olduğunu hissetmek için iki dakikadan fazla zaman harcamayın. Normal olarak ilk izlenim ya da sezgilerin doğru olduğunu göreceksiniz. İşte telepatinin karışmasını önlemek için cisimleri saklayan kişinin grup içinde olmaması gerekir. Bu şekilde cisimleri hissetme yeteneğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.Alıntı...