“Yüksek benliğiniz hakiki varlığınızdır. Yüksek benlik çok geniş ve kapsamlı bir varlık olmak nedeniyle ancak vasıflarının ve güçlerinin bir kısmı ile kaba maddeye bir insan tarzında veya bir bedenli varlık tarzında tecelli eder. Bu 360 derecelik bir şuur alanının ancak 25-30 derecelik diliminae karşı gelir. Geri kalanıyla kâinatın seyyal maddeleri içerisinde yüksek melekeleriyle beraber mevcudiyetini sürdürür.”

“Bedene bağlanmış yüksek benliğin bir kısmı kendiliğinden öyle bir şahsiyet ayrımı içinde bulunur ki bu ayrılmış şahsiyet asıl bulunduğu şahsiyetten habersiz kalır. O zaman sanki varlık ikiye ayrılmış gibidir. Bir bedendeki bir de onun dışındaki. Yüksek benliğiniz bir kâinat varlığıdır. Hâlbuki bedenli siz bir dünya varlığısınız. Yüksek benliğiniz bir kâinat varlığı olmakla büyük hareket serbesiyetine sahiptir. Dünya varlığı olarak siz hareket serbesiyeti olarak sınırlı bir hürriyete sahipsiniz. Yüksek benliğiniz hür düşünceye hür vicdana ve buna paralel olarak öz bilgiye sahip bir varlıktır. Hâlbuki sizin yeryüzündeki durumunuz malum.”

“Yüksek varlığınız beden içerisinde sadece tecrübesini yapmakla kalmıyor daha ziyade maddenin tekâmülünü temin etmekte olup özellikle de madde sistemlerinin idaresini öğrenmektedir. Ona öyle bir akıcılık kazandırmaktadır ki yeryüzündeki bir varlık mesela insan varlığı bu akıcılığın bu inceliğin temizlik ve berraklığın belirtisi olarak zekice şuurluca ve duygulu olarak hareket etmeye başlar. Bunlar yüksek madde organizasyonunun gitgide katılık sağlamlık dayanaklılık ve manevi kuvvet kazanması ile yüksek seviyeli madde toplulukları haline gelmesinden ötürüdür. İnsan bedenini oluşturan madde sistemi şuurlandırılıyor. Beyin bir şuurlandırılmış sistemdir. Vücut yüksek beninizin yüksek ışık kaynağı altında büyüme çoğalma ve gelişmede bulmakta ve şuurlaşma yolunda olan bir madde sistemidir. O derece ilerleme göstermektedir ki bugün insan kendinden başka herhangi bir şeyin realiteye sahip olmadığını savunmaktadır. Yüksek benlik için maddeyi yönetmek ve maddeyi yükseltmek epeyce yüksek bir realitedir.”

“Yüksek benliğiniz bir kâinat varlığıdır. Hâlbuki bedenli siz bir dünya varlığısınız. Yüksek benliğiniz bir kâinat varlığı olmakla büyük hareket serbesiyetine sahiptir. Dünya varlığı olarak siz hareket serbesiyeti olarak mahdut bir hürriyete sahipsiniz. Yüksek benliğiniz hür düşünceye hür vicdana ve buna paralel olarak öz bilgiye sahip varlıktır. Hâlbuki sizin yeryüzündeki durumunuz malum. Bir kimse bedenli varlık daima kendi yüksek benliğinin kontrolü altındadır ama bu kontrolün nasıl hangi şartlarda ve nereden yapıldığı hiç bilinmez. Mamafih insanlığın bugünkü seviyesinde (insanlık) gayri şuur olarak ifade ettiğiniz özel bir halin derin bir ruhiyatın; insanın fiziki ve psişik bütün fonksiyonlarına müessir olduğunu keşfetmiştir. Şimdiki halde bu gayri şuur vasıtayı; yüksek benliğinizin irtibat noktası giriş noktası olarak kabul edebilirsiniz.”

“Sadıklar Planı’ndan derleyen Orhan Yarat

(Saygılar)
(Alıntıdır)