YÜKSEK BENLİK VE DÜŞÜK BENLİĞİN ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK BENLİK DÜŞÜK BENLİK

Sevecen Kıskanç

Güvenli Güvensiz

Doyumlu Yoksun olduğuna inanır

Sizi ilahi amacınızı yerine gtirmeye teşvik eder Hayatınızın amacını ertelemenizi ister

İlgili herkesin kazanmasıyla ilgilenir Birinin kazanıp diğerinin kaybettiğine inanır. Rekabetçidir

İlişkilerde güvenlidir Terk edilmekten korkar

Temiz bir vicdana sahiptir Suçluluk duyar

Eylemlerine sevgi rehberlik eder Entrika çevirir ve kurnazca yönlendirir

Şimdiki an üzerine odaklanır Gelecek üzerine odaklanır

Tutarlıdır Düşüncesizce hareket eder ve tutarsızdır
Kendinizi sıcak ve korunuyor hissetmenizi sağlar Kendinizi soğuk ve korunmasız hissetmenize yol açar

Sizi tehlikelere karşı uyarırken bile olumlu bir sese sahiptir Saldırgan ve talepkar bir sese sahiptir
Cömerttir Açgözlüdür

Ayağını sıkı basar Hantal ve beceriksizdir

DÜŞÜK BENLİĞİN DOĞRU İLAHİ REHBERLİĞE VERDİĞİ KARŞILIKLAR

GERÇEK İLAHİ REHBERLİK DÜŞÜK BENLİK SAHTE REHBERLİĞİ


Şimdi bu yolda sola dön Ne aptalca bir düşünce. O yol benim yolumun dışında

Git o kişiyle konuş Bu kişi büyük olasılıkla benden hoşlanmayacaktır

Otel hizmetçisine iyi bir bahşiş bırak Hizmetçiye neden para vereyim onu bir daha hiç görmeyeceğim

Bir kitap yazmaya başla Ne hakkında yazacağım ki? Hem benim kitabımı kim yayınlar ki?

Sen bir şifacısın Sadece özel insanlar şifacıdır. Ben öyle bir Tanrı vergisi yeteneğe sahip değilim

Dünyaya verecek çok şeyin var Belki günün birinde zengin ve ünlü olabilirim

Bir çocuk merkezinde gönüllü çalış O kadar vaktim yok

Bu sabah doğada biraz zaman geçir Yarın bir yürüyüşe çıkarım
Bugün Donald Smith'i ara Ne gerek var? Büyük olasılıkla beni hatırlamayacaktır

Her şey iyi sonuçlanacak Ya öyle olmazsa?

GERÇEK VE SAHTE REHBERLİĞİN ÖZELLİKLERİ

GERÇEK REHBERLİK SAHTE REHBERLİK

Olgun tona ve içeriğe sahiptir Olgunlaşmamış bir tona ve önerilere sahiptir
Tekrar tekrar aynı şeyleri söyler Birdenbire konu değiştirir
Yaşam amacımızdan ya da misyonumuzdan söz eder Başkalarıyla nasıl rekabet edebileceğinizden söz eder

Hemen şu anda mutlu olmanızı ister Mutluluğu geleceğe ertelemenizi ister

Güçlü ve yadsınması zordur Gizlice fırsat kollar ve sinsidir
Size aşina gelir İlgi alanlarınıza ve yaşam tarzınıza uymaz görünür

Genellikle "Sen" der Sürekli olarak "Ben" sözcüğünü kullanır
Sevecen ve güçlendirici bir duygu verir Hevesinizi ve enerjinizi tüketir

Sizi sıcak sevecen bir enerji ile sarar Kendinizi soğuk dikenli yalnız ya da korkmuş hissetmenize yol açar

Destekleyici ve harekete geçirici gibi gelir Saldırgan ve eleştirel sözcükler kullanır

Onu yapabileceğiniz konusunda size güvence verir Güveninizi kırar

Sizi güçlendirir Sizi zayıf düşürür

Direkt ve isabetlidir Çok sözcük kullanır ve bahanelerle doludur

Bir duaya karşılık olarak aniden gelir Bir endişeye karşılık olarak yavaş yavaş gelir

Sizin başkalarıyla eşit ve bir olduğunuzu bilir Sizin başkalarından daha iyi ya da daha kötü olduğunuzu söyler.

Yazının bir kısmı okuduklarımdan alıntıdır.
(Hazırlıyan ünal)
ALINTIDIR.