Seans (Spiritüalizmde)

Vikipedi özgür ansiklopedi


Seans spiritüalist metapsişik ve parapsikolojik terminolojilerde kullanılan bir terim olup bir süjenin ya da medyumun bulunduğu araştırma inceleme gözlem ve bilgi alma amacıyla bilimsel yöntemlerle yapılan deney olarak tanımlanır. Terim fiziksel medyumluk deneylerinin yanı sıra zihinsel medyumluk deneyleri için de kullanılır.
Türk ruhçular zihinsel medyumluk deneyleri için kimi zaman seans yerine celse (ruhsal irtibat celsesi) terimini kullanırlar. Ruhsal irtibat seanslarında medyumu hipnoz haline sokan ve seansı yönlendiren kişiye operatör seansta bulunanlara hazirun denir. Hazirundakiler yalnızca gözlemci olarak bulunabilecekleri gibi seansa sorularla da katkıda bulunabilirler. Hazirunun seansa psişik bakımdan da katkısı olduğu belirtilir.

Kaynakça

Dharma Ansiklopedi Dharma Yayınları

ALINTIDIR