Paranormal
Vikipedi özgür ansiklopedi


Paranormal terimi "normal dışı" "normal ötesi" anlamına gelmekte olup telepati psikokinezi gibi psişik fenomenleri bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan olayları ve bu olaylarda sözkonusu olan psişik yetenekleri belirtmek üzere Parapsikoloji'de kullanılan bir terimdir. Suparanormal teriminin yerini almak üzere İngiliz psişik araştırmacı Walter Whately Carington (1884-1947) tarafından ortaya atılmıştır.

Paranormal yeteneklere yoga terminolojisinde Siddhi’ler adı verilir.


ALINTIDIR