Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow Parapsikoloji Hakkında Genel Bilgiler...

  Parapsikoloji

  duyular-dışı algılama psikokinezi “ölümden sonra yaşam” gibi konulara ilişkin olan görünüş itibariyle paranormal (normal-dışı normal-ötesi) görünen olayların deneysel yöntem yoluyla çok "disiplin"li (çok yöntemli) etüdüdür. Bir başka deyişle parapsikoloji telepati durugörü gibi paranormal yetenekleri psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri konu alan bir bilimsel araştırma alanıdır. [1]Terim Yunanca'da “ötesinde” anlamına gelen “para” (παρά)sözcüğünün “ruhbilim” anlamında kullanılan “psikoloji” terimine eklenmesiyle elde edilmiş olup ilk kez 1889'da Alman psikolog Max Dessoir tarafından kullanılmıştır. Günümüzde parapsikologlar bu paranormal fenomenleri ifade etmek üzere bu tür olayların herhangi bir düzenek kullanılmaksızın meydana geldiğini vurgulamak amacıyla psi terimini kullanmaktadırlar. [2] Yunan alfabesinin 23. harfi olan Psi'nin Parapsikoloji terminolojisinde bu amaçla kullanılmasının ya da seçilmesinin nedeni Yunanca'da “ruh” ve “yaşam gücü” anlamlarında kullanılan psikhe sözcüğünün baş harfi olmasıdır. [3]

  ALINTIDIR

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Parapsikolojinin bilimsellik derecesi :
  Parapsikolojiye halihazırda sekiz üniversitede okutulmasına karşın ABD’de ve birçok ülkede "sınır-bilim" (fringe science) gözüyle bakılmaktadır; çünkü araştırmaları A.B.D.'ndeki bilim adamlarının büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş "standart varsayım numuneleri" (Scientific modelling) içinde henüz yer almamaktadır.

  Parapsikolojik araştırma laboratuvar araştırmasını ve bilimsel alan çalışmasını içeren bir dizi metodoloji gerektirir ki günümüzde bu metodolojik parapsikoloji araştırmaları bazı özel laboratuarlarda ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde sürdürülmektedir. [4] Bununla birlikte günümüzde parapsikolojik araştırmalara etkin olarak destek veren (sponsorluğunu yapan finanse eden) üniversiteler tüm üniversitelerin sayısına oranla çok fazla değildir. Bu tür akademik araştırmalar özel parapsikolojik yayınlarda bazı parapsikolojik araştırmalar da geleneksel gazetelerde makale olarak yayımlanmaktadır. A.B.D.’li parapsikologlarca sürdürülen deneyler iki alanda ya da iki yöntemde yoğunluk kazanmıştır. Kullanılan temel yöntemlerden biri psikokinezinin varlığını ortaya koymak üzere RNG (Random number generation ) yöntemidir diğeri duyular-dışı algılamanın varlığını ortaya koymak üzere de uyaranlardan yalıtılmanın sözkonusu olduğu “Ganzfeld uyarımı”dır. Bunlardan başka parapsikolojik araştırma deneylerinin bir kısmını da A.B.D.’de "gezici (coğrafi) durugörü" olasılıklarını incelemek üzere devlet sözleşmesi altında sürdürülen araştırma deneyleri oluşturmaktadır.

  Ray Hyman Stanley Krippner James Alcock ve bazı bilim adamları parapsikolojide kullanılan bu iki yönteme ve bu iki yöntemle elde edilen verilere eleştiri getirmektedirler. Kuşkucu araştırmacılara göre yöntemsel (metodolojik) kusurlar birçok parapsikolog tarafından sunulmuş normal-dışına ilişkin açıklamalardan ziyade görünüşteki deneysel başarılar için en iyi açıklamayı sağlamaktadır.

  Parapsikolojiye ABD'de sınır-bilim hatta Kaliforniya'da sözdebilim olarak bakılmaktaysa da bu alandaki çalışmalar Avrupa'da özellikle 1977'deki “İzlanda Tezleri” sonrasında bilimsel saygınlığını kazanmaya başlamıştır. 1977’de Reykjavik'de (İzlanda)’da yapılan uluslararası kongrede sunulan “İzlanda Tezleri” adıyla tanınan rapor ve verilerin bilimsel değerleri “1973 yılı Nobel Fizik Ödülü” sahibi Brian Josephson tarafından onaylanmıştır. Çoğu araştırmacı İzlanda Kongresi’ni parapsikolojinin “tarihi an”ı olarak nitelendirir.[5] [6]

  Günümüzde parapsikolojik araştırma kuruluşlarının bir kısmı "psişik araştırma" adı altında etkinlik göstermektedir. Parapsikoloji günümüzde A.B.D.'nden Yunanistan'a dek yaklaşık 40 ülkede üniversitelerde kürsü edinmiş bulunmakta ve okutulmaktadır. [7] Kimilerine göre parapsikoloji materyalist metapsişiğe verilen yeni isimdir ya da metapsişiğin materyalistleşmiş devamıdır.

  Parapsikoloji'nin Doğu Bloğu ülkelerindeki bilimsel saygınlığı:
  Bir çiçeğin Kirlian fotoğrafçılığı yöntemiyle saptanan ışımasıSheila Ostrander Lynn Schroeder ve diğer birçok yazar vaktiyle Sovyetler Birliği’nde ve diğer birçok Doğu Bloğu ülkelerinde parapsikolojik alanda pek çok akademik araştırmanın yürütülmüş olduğunu bu araştırmaların devlet tarafından desteklendiğini bildirmektedir. [8] Yazarlar kitaplarında CIA’nin çalışma programında da casusluk alanında kullanılmak üzere parapsikolojik araştırma ve incelemelerin yer almış olduğuna dikkat çekmişlerdir. [9] Doğu Bloğu ülkelerindeki bu çalışmalar sonucunda sözkonusu alanda Batı’daki parapsikolojik terimlerden farklı terimleri içeren bir terminoloji oluşmuştur. Doğu Bloğu ülkelerinde sözkonusu alanda ortaya atılmış terimlerden bazıları psikotronik (parapsikoloji)[10] biyoenerji biyoplazma Kirlian fotoğrafçılığı olarak bilinir. [11] Doğu Bloğu’nda Stalin döneminden itibaren medyumluk yeteneklerine sahip en ünlü isimler arasında Wolf Messing Nina Kulagina[12] [13] ve Stanislawa Tmoczyk [14] sayılabilir. Bunlardan son ikisiyle bilim adamları sayısız deneyler yapmıştır.

  Tarihçe :Parapsikolojik araştırma alanı için önceleri özellikle Avrupa'da metapsişik ve parapsişik terimleri kullanılıyordu. Metapsişik terimi Aristo'nun "Metafizik" kitabının isminden esinlenen 1913 Nobel ödüllü fizyoloji profesörü Charles Richet (1850-1935) [15] tarafından 1905'te ortaya atılmış parapsişik terimi ise Dijon Akademisi ve Grenoble Akademisi rektörü olan Emden ödüllü bilimci ve filozof Emile Boirac (1851-1917) [16] tarafından ortaya atılmıştır. Prof. W. McDougall bu adı parapsikoloji terimiyle değiştirerek bu terimin uluslararası sahada kabul görmesini ve literatürde yerini almasını sağlamıştır. Fakat parapsikolojinin A.B.D.’li öncüsü biyoloji doktoru ve bitkibilimci olan Prof. J. B. Rhine’dır. Rhine çalışmaları sonucunda bazı kişilerin bedensel duyuları kullanmadan dış dünyadan ya da diğer insanların zihinlerinden bilgi edinebileceklerini gözlemlemişti. Bu olguya duyular-dışı algılama(D.D.A.) ya da duyular-dışı idrak (D.D.İ.) anlamında "extra sensory perception" – (İngilizce kısaltılmışı: ESP) adını verdi.

  Parapsikoloji terimi Alman psikolog Max Dessoir tarafından 1889’da ortaya atılmış Rhine tarafından benimsenmiştir. Bununla birlikte 1930’lu yıllardan itibaren psişik fenomenin laboratuvar koşulları içine çekildiğinin yani laboratuvar metodolojileri uygulanarak incelendiğinin vurgulanması amacıyla parapsikoloji terimi yerine “psişik araştırma” teriminin kullanımı daha yaygınlık kazanmıştır. [17]

  Parapsikologlar parapsikolojinin tarihsel gelişim sürecini dört dönemde ele alırlar: Antik Dönem Mesmerizm Dönemi spiritüel bilgilerin yayıldığı yani ekolleştiği Kurumlaşma Dönemi ve bir bilimsel araştırma alanı olarak üniversitelere yayıldığı Modern ya da Akademik Dönem.

  ALINTIDIR

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Antik dönem :

  Ortaçağda radyestezi uygulamalarıKlasik dönem de denmektedir. Bu dönem tarih çağlarından başlayarak 1700’lü yıllara kadar sürmüştür. Psişik yetenekler yalnızca son yıllarda ilgi duyulup incelenen bir alan değildir. Örneğin Antik Yunan ve Roma’da bu olgular bilinmekteydi. O dönemde yaşamış Pisagor Eflatun Çiçero Seneca Virgil ve pek çok bilim sanat ve devlet adamı bu konuları incelemişlerdi. Medyumluk yeteneklerine sahip insanlar tarih boyunca büyücüşamancadıermişkahinmistik vs. adlarla ifade edilmişlerdir. Yine bazı yazıtlardan ve duvar resimlerinden eski insanların radyesteziyi bildikleri anlaşılmaktadır; eski insanlar çatal çubuk yöntemiyle toprak altında su ve maden araması yapmışlardır. Bilinen en eski çatal çubuk resmi M.Ö. 1300 yıllarına aittir ve Mezopotamya’da bulunmuştur. Yine Antik Yunan'da prekognisyon ve kehanet olayları oldukça yaygındı. Gerek Yunanistan’da gerekse Anadolu’da birçok kehanet merkezi tapınağı mevcuttur. Bu döneme ait psişik konulardaki kayıtların hepsi elbetteki günümüze kadar olduğu gibi korunabilmiş değildir. Ancak o dönemleri anlatan ikinci el eserlerden bunları elde etmemiz mümkün olmaktadır. Dolayısıyla arkeoloji biliminin bulguları bilgileri ve birikimi arttıkça tarihi çağlarda yaşanmış psişik deneyimler hakkında daha doğrudan bilgi ve veri elde edilebilmektedir.

  Mesmerizm dönemi:

  Mesmer’in baquet denilen kolektif tedavi uygulamasını tasvir eden gravür
  Franz Anton MesmerParapsikolojinin temelleri bu dönemde ortaya atılmıştır denilebilir. Çünkü bu dönemde ilk defa bir bilim adamı bir tıp adamı hastalarını ruhsal şifa yöntemleriyle tedavi ettiğini tüm dünyaya duyurmaktaydı. 1700’lü yıllarda Viyana'lı doktor Franz Anton Mesmer kendisine sinir rahatsızlığı ile gelen bazı hastaların tedavisi sırasında normal tıbbi müdahalenin yanısıra mıknatıslı çubuklar kullanarak da sonuç alabileceğini farketti. Araştırmalarına devam eden Mesmer bir müddet sonra mıknatıs çubuk yerine ellerini kullanarak da aynı işi yapabileceğini keşfetti. Mesmer bunu canlıların bedenlerinden yayılan canlısal manyetizma (hayvansal manyetizma ) adı verilen bir güçle açıklıyordu. Mesmer bu dönemlerde oldukça ciddi çabalar içerisinde bulunmuştur. Aleyhinde birçok meslektaşı vardı; fakat daha önemlisi sayısız hastası da onun yöntemleriyle şifa bulmuştu. Mesmer’in çalışmalarını Fransız aristokrat Marki de Puysegur devam ettirmiştir. Puysegur bu bedensel manyetizma gücünün sadece şifacılarda bulunmadığını her insanda mevcut olduğunu iddia ederek hastadaki inanç ve iradenin fiziksel beden üzerinde değişiklikler meydana getirdiğini söylüyordu. Puysegur kendi yöntemleriyle insandaki "yapay uyurgezerlik" olayını ortaya çıkardı ve buna “somnambulizm” adını verdi. Bu değişik şuur halinin keşfi gelecekte birçok parapsikolog ve metapsişikçinin çalışmalarında büyük olanaklar sağlamıştır. Çünkü duyular-dışı algılama fenomenleri ya da halk arasındaki adıyla altıncı duyu bu şuur halinde daha kolay ortaya çıkmaktaydı. Bu ön araştırmalarla ileride gelişecek olan parapsikoloji biliminin temeli atılmış oluyordu. Artık bilim adamlarının eline birtakım veriler geçmiş bulunuyordu.

  Kurumlaşma dönemi :
  Henry Sidgwick
  Salpêtrière ekolünden Charcot’nun bir histerik hasta üzerinde hipnoz gösterisi.
  Ünlü spiritüalistlerden William Crookes
  Charles Richet
  Amerika’daki ilk psişik araştırmacılardan William James (1842–1910)
  Medyum Eva Carrière’in elleri arasında paranormal bir ışık belirdiği zaman çekilen fotoğrafı (1912)19. yüzyılın sonlarına doğru bazı aydınlar bilimin getirmiş olduğu katı maddeci anlayışın doğurduğu kısır dünya felsefesine karşı açık tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkiyi ortaya koyanlar daha sonra da göreceğimiz gibi yine o dönemin önde gelen ünlü bilim adamları olmuştur. 18. ve 19. yy. bilim anlayışına göre insan tesadüflerle oluşmuş gayet mekanik ve otomatik yapıya sahip bir varlıktı. Bu açıklamalarla yetinmeyen ve insan varlığının daha üstün daha aşkın bir öze sahip olduğunu anlayan bu aydınlardan bir kısmı 1882 yılında Londra’da Psişik Araştırmalar Derneği’ni kurdular (İngilizce kısaltılmışı SPR: Society for Psychical Research). Derneğin ilk kurucuları arasında bulunan bilim adamlarının ve aydınların ortak düşüncesi aynı zamanda evrene şu soruyu sormaktı: "İnsanın öz varlığı bedenin ölümünden sonra varlığını sürdürür mü?" Dernek bazı bilim çevrelerince o kadar ilgi görüyordu ki gerek başkanları gerekse üyeleri tanınmış bilim adamlarıydılar. Başkanlar arasında Nobel Ödülü almış üç bilim adamı bir başbakan ile çoğu fizikçi ve filozoflardan oluşan çok sayıda profesör bulunmaktaydı. Yani ruhsal araştırmalar alanında kurulmuş bu ilk dernek aslında önemsiz küçük kendi alanında araştırmalar yapan bir dernek değildi. Aksine gerek kurucuları gerek başkanları gerekse üyeleri o dönemin bilim ve düşünce tarihine isimlerini yazdırmış kimselerdi. Bu aydın bilim adamları o dönemde tek bir noktada uzlaşıyorlardı: 19. yy. biliminin kendilerini içine sürüklediği mekanik kör düğümden çıkacak bir yol bulmak. İngiliz Psişik Araştırmalar Derneği üyeleri bu amaçla insan varlığının duyular-dışı yönlerini ve özellikle psişik yeteneklerini inceleme yoluna gittiler. Konuyla ilgili yüzlerce vaka topladılar ve bunları hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan objektif bir biçimde incelediler. Bunun yanısıra bu araştırmaları destekleyici birçok psikolojik araştırmalar da yaptılar. Çoğunun yüksek dereceli çabalarından dolayı o günlerde açıklanamaz olarak görülen olaylar bugün birçok ılımlı bilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Ayrıca aralarında Freud Pierre Janet ve C.G. Jung’un da bulunduğu ilk psikoterapistlerin çoğu bu derneğin üyesiydi. Bu ünlü psikologlar da dernek çevresinde çok önemli ve yararlı çalışmalar yapmışlardır. Society for Psychical ResearchColumbia University Librairiesİlgili Akademik Makaleler

  Psikanaliz ekolünün kurucusu Freud “eğer yaşamımı tekrarlayabilseydim kendimi psikanaliz yerine parapsişik araştırmaya adardım” demiştir. Kendisinin telepatiyle ilgili görüşlerini bildirdiği “Psikanaliz ve Telepati” başlıklı raporu bazı bilim çevrelerinin baskısı nedeniyle ancak ölümünden sonra yayınlanmış ve beklenildiği gibi pek yankı da uyandırmamıştır.

  Parapsikoloji araştırmalarının yakın tarihini oluşturan kurumlaşma döneminde başlıca üç kuruluşun faaliyetleri görülmektedir: Klasik deneyleri ile ilk adımları atan 1882’de kurulan İngiliz Psişik Araştırmalar Derneği (SPR)[18] 1919'da kurulan Uluslararası Metapsişik Enstitüsü (Institut Métapsychique International) [19] ve Prof. J. B. Rhine’ın 1932’de Kuzey Carolina'da Duke Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde kurduğu Parapsikoloji Laboratuvarı'dır. Her üç kuruluşun da başkanları genellikle bilim adamları olmuştur.

  Örneğin İngiliz Psişik Araştırma Derneği’ne başkanlık yapmış isimlerden bazıları tarihsel sırasıyla şunlardır:

  Henry Sidgwick (d.1838-ö.1900) İngiliz düşünür ahlak felsefesi profesörü
  I. Earl of Balfour (Arthur Balfour) (d.1848-ö.1930) İngiliz devlet adamı İrlanda İşleri Bakanı Dışişleri Bakanı İngiliz Bilim Geliştirme Kurulu başkanı.
  William James (d.1842-ö.1910) ABD’li düşünür felsefe ve psikoloji profesörü. Felsefede Pragmatizm ekolünün kurucusu.

  Sir William Crookes (d.1832-ö.1919) İngiliz fizikçi ve kimyacı.Talyumun ve radyant maddenin kaşifi Crookes tüpünün ve Crookes radyometresinin mucidikatot ışınları çalışmalarının öncüsü.

  Sir Oliver Lodge (d.1851-ö.1940) İngiliz fizik profesörü Güneş’in radyo dalgaları yaydığını ilk fark eden bilim adamı

  Sir William Barrett (d.1844-ö.1925) İngiliz fizik profesörü
  Charles Richet (d.1850-ö.1935) Fransız fizyoloji bilgini bakteriyolog psikologpatolog tıp istatistikçisişairroman ve oyun yazarı1913 Nobel Fizyoloji-Tıp ödüllü.
  Henri Bergson Fransız filozoffelsefe profesörü kendi adıyla anılan felsefe ekolünün öncüsü1927 Nobel Edebiyat Ödüllü.

  III. Lord Rayleigh (John William Strutt) (d.1842-ö.1919) İngiliz matematikçi ve fizikçi deneysel fizik profesörü doğa felsefesi profesörü rektör argon elementini buldu1904 Nobel Fizik ödüllü .

  Nicolas Camille Flammarion (d.1842-ö.1925) Fransız gökbilimci yazar Fransız Astronomi Derneği’nin kurucusu Legion d’Honneur madalya ödüllü.
  Hans Adolf Driesch (d.1867-ö.1941) Alman biyolog ve filozof Heidelberg Üniversitesi profesörü.

  George N. MerleTyrell (d.1879-ö.1952) İngiliz fizikçimatematikçitelgraf mühendisi Marconi ile birlikte radyonun geliştirilmesine katkıda bulundu.
  Gardner Murphy (d.1895-ö.1979) Psikoloji profesörü

  Sir Alister Hardy (d.1896-ö.1985) F.R.S. İngiliz hidrobiyoloğu zooloji profesörü
  W.A.H (William Albert Hugh) Rushton (d.1901-ö.1980) Görsel fizyoloji profesörüF.R.S. Tıbbi Araştırmalar başkanı[20]

  Uluslararası Metapsişik Enstitüsü'nün üyelerinden bazıları da şunlardır:

  Prof. Charles Richet (d.1850-ö.1935)Fransız fizyoloji bilgini bakteriyolog psikologpatolog tıp istatikçisişairroman ve oyun yazarı1913 Nobel Fizyoloji-Tıp ödüllü.(I.M.I. başkanı)
  Prof. Emmanuel Leclainche (1861-1953) Fransız Bilimler Akademisi başkanı
  Prof. Robert Tocquet (1898-1993) Fransız kimyacı (I.M.I. başkanı)
  Prof. René Dufour (1894-1977) Fransız fizikçi-mühendis
  Prof. Bernard Cuneo (1873-1944) Tıbbi cerrahi anatomi profesörü
  Prof. Olivier Costa de Beauregard (1911-2007) Fransız fizikçi Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) araştırma müdürü
  Prof. Hans Bender (1907-1991) Alman psikolog ve hekim Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiène (IGPP) kurucusu
  Prof. W.H.C. Tenhaeff (1894-1981) psikolog Utrecht Devlet Üniversitesi’nde parapsikoloji profesörü
  Prof. Leonid Leonidovitch Vassiliev (1891-1966) Rus fizyolog Leningrad Üniversitesi’nde araştırmacı profesör
  Prof. Gardner Murphy (d.1895-ö.1979) Psikoloji profesörü
  Prof. Sir Oliver Lodge (d.1851-ö.1940) İngiliz fizik profesörü Güneş’in radyo dalgaları yaydığını ilk fark eden bilim adamı[21]

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Avrupa'daki kurumlaşma süreci ve kurumlaşma dönemi araştırmaları :
  Ünlü spiritüalistlerden Sir Arthur Conan DoyleSPR’nin kuruluşundan birkaç yıl sonra 1885’te A.B.D.'nde özellikle psikolog William James’in çabalarıyla parapsişik araştırmalar yapmak üzere yeni bir dernek kuruldu. SPR'yi örnek alan bu derneğin adı da Amerikan Psişik Araştırmalar Derneği'ydi (ASPR: American Society for Psychical Research). Bu derneğin üyeleri de parapsikolojik parapsişik ya da paranormal diye adlandırılan her türlü olayı incelemek amacını güdüyordu.

  SPR ve ASPR’yi örnek alan diğer Avrupa ülkelerindeki aydın bilimciler de birbiri ardına psişik araştırmalara eğilmeye dernekler kurmaya başladılar. Fransızlar 1919’da sözkonusu alanda önemli bir yer edecek olan Uluslararası Metapsişik Enstitüsü’nü kurdular.

  Kısa bir süre sonra Almanya İtalya ve İskandinav ülkelerinde de benzeri kuruluşlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ardından 1921 yılında Kopenhag’da ilk Uluslararası Psişik Araştırma Konferansı'nın düzenlenmesiyle parapsikolojik araştırmalarda uluslararası bir platform oluşmaya başlamıştı. O yıllarda artık ülkeler bu alanda birbirlerinden bilgi almaya başlar hale gelmişlerdi. Araştırmacı Hereward Carrington’ın yayımladığı bir rapora göre 1930’a kadar -öncü ülkelerin dernekleri dışında- şu ülkelerde psişik dernekler kurulmuş bulunuyordu: Avusturya Rusya İspanya Portekiz Hollanda Belçika İsviçre Yunanistan Polonya İzlanda Japonya Meksika Kanada İrlanda Avustralya Yeni Zelanda Güney Afrika Cumhuriyeti Hindistan Çin ve Arjantin. (Bu listeye resmi olmayan kuruluşlar dahil edilmemiştir.)

  Londra'da 1882'de kurulan İngiliz Psişik Araştırmalar Derneği önce inceleme konularını alanlarına göre sınıflandırdı: Bu sınıflandırılmış alanlar içinde telepati hipnotizma Reichenbach fenomeni aparisyonlar tekinsizyer fenomeni Spiritüalizm'deki "fiziksel medyumluk" fenomen ve yetenekleri "döner masa" fenomeni ektoplazma oluşumları materyalizasyon sayılabilir. Bu kurum Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ve A.B.D.’ndeki benzer kurumların oluşmasında örnek oluşturmuştur. Fransa’da 1919’da kurulan Uluslararası Metapsişik Enstitüsü de çalışmaları ve ardıl kurumlara örnek olması bakımından İngiliz Psişik Araştırmalar Derneği’nden aşağı kalmamıştır. Uluslararası Metapsişik Enstitüsü özellikle Charles Richet Jean Meyer Gustave Geley gibi bilimcilerin çalışmalarıyla metapsişik alanda adını duyurmuştur. Kurum araştırma ve incelemelerinin yanı sıra metapsişik terimlerin ortaya atılmasında ve yerleşmesinde başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Bu terminolojik çalışmalarda özellikle kurumun üç kurucusundan biri olan Jean Meyer’in katkısı büyüktür. Kurumun diğer iki kurucusu İtalyan kökenli Prof. Rocco Santoliquido ve Dr. Gustave Geley’dir. Prof. Charles Richet psişik deneylere istatistiksel yöntemi ilk kez uygulayan kişi olmuştur. İnsandaki normal psişik halleri aşan duyular-dışı yetenekleri ifade etmek üzere metapsişik terimini de yine ilk kez Charles Richet kullanmıştır.

  A.B.D.'deki araştırmalar-parapsikoloji laboratuvarda :
  İlk parapsikoloji laboratuvarlarında telepatik iletişim olasılığını test etmek üzere kullanılan Zener kartları iç yüzlerindeki sembollerle1911’de Stanford Üniversitesi A.B.D.'nde duyular-dışı algılamayı ve psikokineziyi laboratuvar koşullarında etüd eden ilk akademik kurum oldu. Bu konuda John Edgar Coover yoğun çaba göstermiştir. 1930’da ise Duke Üniversitesi A.B.D.’nde ESP ve psikokineziyi laboratuvar koşullarında etüd etmek isteyen ikinci akademik kurum oldu. Psikolog William McDougall’un ve Karl Zener Joseph B. Rhine Louisa E. Rhine gibi Üniversite’nin psikoloji bölümünden çeşitli öğretim görevlilerinin önderliğiyle üniversite öğrencileri içinden seçilmiş gönüllü deneklerin kullanıldığı laboratuvar deneyleri başladı. İlk deneylerde Zener kartları ve zar kullanılyor niceliksel ve istatistiki bir yaklaşımın sözkonusu olduğu bu deneylerde deneklerin tahminlerindeki başarılar istatistiki olarak kaydediliyordu. Duke Üniversitesi’ndeki bu deneylerin sonucu olarak ESP’nin test edilmesindeki standart laboratuvar süreçleri gelişti ve bunlar dünyadaki pek çok ilgili araştırmacılar tarafından benimsendi. [22] Rhine’nın 1937’de yayımlanan “Zihnin Yeni Sınırları” kitabı laboratuvar sonuçlarının halka aktarılmasını sağladı. Rhine kitabıyla üniversitede sürdürülen araştırmaları açıklarken Alman psikolog Max Dessoir’ın 40 yıl önceye ortaya attığı “parapsikoloji” terimini de popüler hale getirmiş bulunuyordu. Rhine aynı zamanda özerk bir parapsikoloji laboratuvarı kurdu ve McDougall ile 6 ayda bir çıkan Journal of Parapsychology’ yi yayımlamaya başladı. Kuşkusuz bu çalışmalar akademik psikologlardan pek çoğunun tepkisine ve eleştirilerine maruz kalmakta gecikmeyecekti. Rhine ve çalışma arkadaşları bu eleştirilere yeni deney makale kitaplarla yanıt verdiler ki yanıtlarını esas olarak “Altmış Yıldan Sonra Duyular-dışı Algılama” (Extra-Sensory Perception After Sixty Years) adlı kitaplarında ortaya koydular. Parapsikoloji tarihinde adından en çok söz edilen kişi parapsikolojinin babası olarak bilinen Prof. J. B. Rhine olmuştur. Rhine’ın iki önemli adımından biri 1932 yılında Duke Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nde Parapsikoloji Laboratuvarı'nı resmen kurması diğeri de bu laboratuvarda yapmış olduğu iddialı bilimsel çalışmalarıdır. Kurulan bu laboratuvar sembolik olarak büyük bir önem taşıyordu; parapsikoloji bu laboratuvarla ilk kez akademik bir saygınlık kazanmıştı. Kimilerine göre Rhine’ın Parapsikoloji Laboratuvarı’ndaki çalışmalarıyla parapsikoloji bilimsel temellere oturmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar ruhsal yeteneklerin farklı tiplerinin ölçümüyle ilgili yöntemler bu laboratuvarda geliştirilmiştir. Örneğin duyular-dışı algılama testlerinde kullanılan Zener kartları bu laboratuvarda Karl E. Zener tarafından bulunmuştur. Laboratuvarda istatistiksel yöntemler de sık olarak kullanılmıştır.

  Fakat Duke Üniversitesi’nin yönetimindekiler zamanla parapsikolojiye sempatilerini azaltmak zorunda kaldılar ve Rhine’ın 1965’te emekli olmasından sonra parapsikolojiyle bağlarını kopardılar. Rhine da daha sonra İnsan Doğasını Araştırma Vakfı’nı ve Duke Üniversitesi’ndeki laboratuvar çalışmalarının devamı için bir Parapsikoloji Enstitüsü (the Institute for Parapsychology) kurdu. [23]Rhine’ın doğumunun yüzüncü yılı olan 1995’te sözkonusu vakıf adını “the Rhine Research Center” olarak değiştirdi.

  Parapsikoloji Kurumu’nun kurulması :
  Psikokinezinin ünlü isimlerinden Uri GellerPsikolojinin giderek mekanik ve davranışçı anlayışa yönelmesiyle parapsikolojiye karşı azalan akademik ilgi farklı psişik yeteneklere sahip üç medyum ya da psişik üzerinde yapılan deneyler sayesinde 1950’lerin sonunda yeniden artmaya başlamıştı. Bu üç ünlü psişik düşünce fotoğrafçılığı alanında ün yapmış Ted Serios kaşıkları eğip bükmesiyle psikokinezi alanında ün yapmış Uri Geller ve gezici durugörü yeteneğiyle ün yapmış Ingo Swann’dır.

  Parapsikoloji Kurumu 19 Haziran 1957’de Durham’da (Kuzey Caroline) kuruldu. Oluşumu Duke Üniversitesi’nin parapsikoloji laboratuvarındaki çalışmalar sırasında Rhine tarafından önerilmişti. Rhine’ın önerisinde parapsikoloji alanında uluslararası profesyonel bir kurumun çekirdeği olacak bir grubun oluşturulması fikri yatıyordu. Bu organizasyonun amacı tüzüğünde belirtildiği gibi “parapsikolojiyi bir bilim dalı olacak şekilde ilerletmek bu alandaki bilgileri yaymak ve bu bilim dalında elde edilen sonuçları diğer bilim dallarında elde edilen sonuçlarla bütünleştirmek” idi.[24] Antropolog Margaret Mead bakanlığındaki Parapsikoloji Kurumu 1969’da dünyadaki en büyük genel bilimsel kurum olan Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’na (American Association for the Advancement of Science) bağlanmasıyla parapsikolojiyi ilerletmesinde büyük bir gelişme kaydetmiş bulunuyordu. [25] 1957'de Rhine tarafından kurulan Parapsikoloji Kurumu'nun 1969 Aralık ayında Amerikan Bilim Geliştirme Kurulu'nda (AAAS) kabul edilmesi parapsikolojinin saygınlığını kazanmasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Kimilerince bu parapsikolojinin bilimsel saygınlığının resmi biçimde onaylanması sayılabilirdi. Bu olay özellikle ABD üniversitelerinde psi araştırmalarının artmasına neden olacaktı. Günümüzde Parapsikoloji Kurumu üyeleri psi fenomenini inceleyen bilim adamları ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 300 üye kuruma sahip büyük bir kuruluş olup Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’na bağlılığını sürdürmektedir. [26] Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’nun yıllık kongresi parapsikologlara araştırmalarını diğer bilim dallarındaki bilim adamlarına sunabilecekleri ve ulusal bilim politikası güden Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’na politikasına uygun olmak şartıyla parapsikolojiyi ilerletebilecekleri bir forum olanağı sağlamaktadır. [27]

  1960’lı yıllarda Doğu Bloğu’ndaki çalışmalar :İlginçtir ki Rhine’ın ardından yani 1960’lı yıllarda tüm Avrupa ve Amerika’da parapsikoloji alanında durgunluk dönemi yaşanmasına karşın bu dönemde Sovyetler Birliği’nde ve ona bağlı sosyalist ülkelerde bu dalda büyük bir ilerleme görülmüştür. Örneğin 1968 yılında yapılan uluslararası parapsikoloji kongresinde Batılılar hala istatistik ve olasılık hesaplamalarını tartışırlarken Sovyet delegeleri bütün duyular-dışı algılama fenomenlerinin kanıtlanmış olduğundan bahsediyorlardı. Onlar Batılı meslektaşlarıyla aynı yöntemleri kullanmamışlardı. Parapsikolojik araştırmaların istatistik ve olasılık hesaplamalarıyla kanıtlanamayacağını çünkü bu tür olaylarda tekrarlanabilirliğin her zaman mümkün olmadığını biliyorlardı. Bu mantık ve yöntemlerle hareket eden Çekoslovakya Romanya Bulgaristan Çin Moğolistan gibi ülkelerde de parapsikoloji çalışmaları devlet desteğinde sürdürülmüş ve pek çok olumlu sonuç elde edilmiştir. [28]

  Araştırmanın genişlemesinin 10 yılı (1970’ler) :
  Stanford Araştırma Enstitüsü'nün Menlo Park Kampüsü'nün havadan görünüşüDoğu Bloğu ülkelerinde parapsikolojik araştırmaların yoğun olarak sürdürüldüğünün öğrenilmesi Parapsikoloji Kurumu’nun Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’na bağlanması ve 1970’li yıllarda psişik ve okült fenomenlerin kabul edilebilir konuma gelişi parapsikolojik araştırmaların bu on yıl boyunca gitgide genişlemesini sağladı. Bu dönemde A.B.D.’nde pek çok saygın organizasyonlar oluşturuldu önemli kurumlar kuruldu. Bunlar arasında Parapsikoloji ve Tıp Akademisi (1970) Bilim-ötesi (Parascience) Enstitüsü (1971) Din ve Psişik Araştırma Akademisi Zihinsel Etkinlik Bilimleri Enstitüsü (1973) Kirlian Araştırma Ulusal Kurumu (1975) Princeton Mühendislik Normal-dışı Araştırma Laboratuarı (1979) sayılabilir. Bu dönemde Stanford Üniversitesi de1946'da kurmuş olduğu Stanford Araştırma Enstitüsü yoluyla parapsikolojik çalışmalarına yeniden yoğunluk verdi.[29]

  Parapsikoloji’nin gözlem ve bakış açısı bu yıllarda bir hayli gelişti. 1970'li yıllarda psikiyatr Ian Stevenson araştırmalarını reenkarnasyon konusunda yoğunlaştırdı. Psikolog Thelma Moss kendisini UCLA’nın parapsikoloji laboratuvarında Kirlian fotoğrafçılığı çalışmalarına adadı. Bu dönemde Asya’dan Amerika’ya mistik öğretmenlerin akını ve onların meditasyon yoluyla ortaya koydukları yetenekler araştırmacıları “değişik şuur halleri”ni araştırmaya yöneltti. Fizikçi Russell Targ 1974’te Stanford Araştırma Enstitüsü’ndeki bazı çalışmalarında gözlemlediği bir psişik yeteneği adlandırmak üzere “gezici (coğrafi) durugörü” terimini ortaya attı. [30][31]

  Bu dönemde parapsikoloji dışındaki akademisyenlerde de bu tür araştırmalara karşı genel bir iyimserliğin hakim olduğu görülmekteydi. 1979’da 1100 profesör üzerinde yapılan bir araştırma bunu gözler önüne sermekteydi. Örneğin bu araştırmada psikologlardan yalnızca % 2’si duyular-dışı algılamanın olanaksız olduğunu ifade ediyordu. Bu profesörlerin % 34’ü ESP’ye inandıklarını bunun saptanmış bir gerçek ya da muhtemel bir olasılık olduğunu belirtiyorlardı. Doğa bilimleri bilim adamlarının % 55’i sosyal bilimlerdeki bilim adamlarının % 66’sı sanat ve eğitimdeki akademisyenlerin de %77’si ESP araştırmalarını zahmete değer bulmaktaydılar. [32] Paranormal araştırmadaki bu yükseliş 1970’li ve 1980’li yıllarda devam etti. 1980’li yılların sonlarına doğru Parapsikoloji Kurumu kendisine üye kurumların 30 ülkede faaliyet gösterdiğini açıklıyordu ki bu sayıya Doğu Bloğu ülkelerindeki kurumlar dahil değildi. [33]

  Günümüzde parapsikoloji:
  Elektroansefolagram aygıtının icadı beyin dalgalarının ölçülmesini sağlamıştır. Yapılan ölçümlerde hafif hipnoztrans ve meditasyon hallerinde beynin alfa dalgaları yayınladığı saptanmıştır.

  Beyin dalgalarından alfa ritminin ESP ile ve özellikle telepati fenomeniyle yakından ilgili olduğu saptanmıştır.Bütün bunlara rağmen nedense çağdaş parapsikolojik araştırma A.B.D.’nde günümüze doğru gitgide küçülme göstermiştir. Bunun nedenlerinden biri önceki araştırmaların sonuçlarının inandırıcı bulunmaması ve özellikle parapsikologların diğer bilim dallarındaki akademik meslektaşlarından gelen güçlü muhalefetle karşı karşıya kalmaları olabilir. [34] Nedeni her neyse A.B.D.’nde parapsikoloji alanında araştırma yapan laboratuvarlardan birçoğu kapatıldı. Görünürdeki neden parapsikolojinin A.B.D.’nde "geleneksel bilim" tarafından tam manasıyla bir bilim olarak kabul edilmeyişiydi. A.B.D.’nde giderek kapatılan bu akademik laboratuvarların yerini özel kaynaklarca kurulan özel kurumlar aldı ve böylece A.B.D.’nde parapsikoloji özel kurumlar içine hapsolmuş oldu.[35] 28 yıllık araştırma faaliyetinden sonra Princeton Üniversitesi’nin normal-dışı araştırma laboratuvarı da geçen yıl (2007) tasfiye edildi. [36] A.B.D.’nde halen iki üniversite akademik parapsikoloji laboratuvarını faaliyet halinde tutmaktadır:

  Virginia Üniversitesi Psikiyatrik Tıp Bölümü Algı Etüdleri Dalı/Kürsüsü: Bedensel ölümden sonra şuurlu yaşam olasılığı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
  Arizona Üniversitesi Veritas Laboratuvarı: Medyumları laboratuvar koşulları içinde incelemektedir.

  Günümüzde parapsikolojik çalışmaların akademik olarak sürdürüldüğü Avrupa ülkeleri arasında başı çeken ülkelerden biri İngiltere’dir. Parapsikolojik araştırmalar günümüzde psikolojinin alt dalları olarak da yaygınlaşmıştır. İnsan zihninin aşkın ya da spiritüel yanını etüd eden "transpersonal psikoloji" ve sübjektif normal-dışı deneyimleri geleneksel psikolojik terimleri kullanarak inceleyen "anomalistic psikoloji" buna örnek olarak gösterilebilir.[37][38]

  Edinburgh ÜniversitesiAvrupa'da parapsikoloji dalının bulunduğu bazı üniversiteler şunlardır:

  Edinburgh Üniversitesi Koestler Parapsikoloji Ünitesi (KPU)(İskoçya)[39]
  Northampton Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü (İngiltere)[40]
  Utrecht Üniversitesi Parapsikoloji Kürsüsü (Hollanda)[41]
  Lund Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü (İsveç)[42]
  Herfortshire Üniversitesi Psikoloji Bölümü Perrott-Warrick Ünitesi (İngiltere)
  London ÜniversitesiGoldsmith Normal-dışı Psikoloji Araştırma Ünitesi (İngiltere)[43]
  Liverpool Hope Üniversitesi Parapsikoloji Araştırma Grubu (İngiltere) (Liverpool Hope Üniversitesi)
  Liverpool John Moores Universitesi Şuur ve Transpersonal Psikoloji Araştırma Ünitesi (John Moores Universitesi)

  Parapsikoloji'nin içerdiği ve ilgilendiği konu ve alanlar:
  Bir psikokinezi seansında bükülmüş kaşık
  Daniel Dunglas Home’un levitasyonunun tasviri Les Mystères de la science 1887
  Reenkarnasyonu tasvir eden bir sanat eseri
  Günümüzde parapsikolojik incelemelerde psişik yetenekler ve deneyimler biçimleri bakımdan iki grupta ele alınırlar:

  Zihinsel deneyimler: Parapsikoloji araştırmalarında zihinsel ya da öznel ortaya çıkan fenomenleri kapsar. Burada süjenin yani deneğin dış dünyadan aracısız bilgi alması olayı sözkonusudur. Bu fenomenler parapsikolojide duyular-dışı algılama başlığı altında incelenir. Durugörü (uzaktan görme) telepati (düşünce nakli uzaduyum) prekognisyon (önceden bilme) psikometri (ruhsal ölçüm) şifacılık beden-dışı deneyimler (astral seyahat) ve benzeri fenomenler bu gruba girer.

  Fiziksel etkiler: Deneğin çevresindeki eşyalar üzerinde bedenini kullanmaksın fiziksel etkiler oluşturması fenomenlerini kapsar. Bu tür fenomenler telekinezi ya da psikokinezi (P.K.) başlığı altında incelenmektedir. P.K. etkisine ruhsal gücün madde üzerindeki fiziksel etkisi de denebilir.

  Parapsikoloji’nin içerdiği ve ilgilendiği konu alan ve fenomenlerden bazıları şöyle açıklanır:
  Backster etkisi: Bitkisel algılama ya da bitkilerdeki psişik algılama.
  Beden-dışı deneyim: Kişinin uyku gibi ruh ve beden bağlarının gevşediği hallerde esîrî beden ya da astral beden (spiritüalizm’de duble) denilen süptil maddelerden oluşan bedeniyle fiziksel bedeni dışında bilinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yolculuk yapması.

  Değişik şuur halleri: İnsanın uyanıkken bulunduğu olağan şuur halinden farklı şuur halleri.

  Durugörü: Canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan (paranormal olarak) algılanması. Bu alanda en tanınmış isim Ingo Swann'dır.

  Düşünce fotoğrafçılığı: Bir fotoğraf cihazı kullanarak veya kullanmadan insanın düşünce ve imajlarının hassas bir fotoğraf filmi üzerine kaydedilmesini konu alan paranormal fotoğrafçılık. Bu alanda en tanınmış isim Ted Serios'tur.

  Ekminezi: Hipnoz veya "psikolojik ayrışma" içindeki süjede (denekte) içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanması ve bunu sağlayan yöntem.

  Empati: Birbirlerine manevi bakımdan sıkıca bağlı iki canlı arasında duygu ve ruhsal hallerin aktarılması fenomeni.

  Felaket belirtisi: Kişide ölüm kaza veya aniden rahatsızlanma gibi hoş olmayan olaylardan birkaç saat kadar kısa bir süre önce oluşan normal-dışı ön belirtiler.

  Levitasyon: İnsan ya da hayvan vücudunun veya özgül ağırlık olarak havadan daha ağır nesnelerin görünür herhangi bir fiziksel etkenin yardımı olmadan havaya kaldırılması havada asılı kalması veya havada gezinmesi. Batı’da levitasyon fenomeni konusunda en tanınmış isim Daniel Dunglas Home’dur. (Yogi Pullavar’ın 1936 yılında Hindistan’daki levitasyon gösterisi)

  Ölüm döşeği vizyonları: İnsanın ölüm sırasındaki paranormal algıları.
  Ölüm-ötesi deneyimi: Bedensel işlevleri bakımından tıbben ölü sayılmış fakat bir süre sonra reanimasyon (yeniden canlandırma) yöntemleriyle veya kendiliğinden yeniden yaşama kavuşmuş kimselerin bu ölüm ve yeniden yaşama dönüş arasındaki sürede geçirdikleri deneyim.

  Prekognisyon: Meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomeni.

  Psikokinezi (Telekinezi): Kişinin maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapması.

  Bu alanda en tanınmış isimler Uri Geller ve Nina Kulagina'dır.

  Reenkarnasyon: Ruhun sürekli olarak tekrar bedenlenmesi.
  Rüyalarda ESP
  Tekinsizyer: Fantomların görülmesi eşyaların kendiliğinden hareket etmesi mahiyeti anlaşılamayan birtakım seslerin duyulması gibi olayların sıkça gözlemlendiği yerler.

  Telepati: Düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması iki zihin veya ruh arasında imaj fikir sembol tarzında ortaya çıkan tesir alış verişi.[44]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş