Bilinen şu ki yeryüzündeki rahman ve şeytan'ın kapışması daha yeni değil. Tam aksine insan kendini bildi bileli bu devam etmektedir. Şeytan Allah'ın emrine karşı gelip Adem'e secdeye gelmemiştir ve Ademoğluna karşı bir kıskançlığa girmiş ve o'nun Allah'a karşı günahkar durumuna düşmesi için elinden gelen bütün kaynaklar ve varlığını ortaya koymuştur. Nefreti ve kini bugünlere kadar uzanmış insanoğlunu her an bir kaos'a sürüklemek için and içmiştir.

Tarih'te ve kutsal kitaplarımızda gördüğümüz gibi insanoğlu savaş ve hastalıklardan ve kaos'tan kurtulamamışlardır. Bunun sebebi çok açık. Birçoğumuz şeytanı kötü bir melek olarak biliyoruz.

Nasıl ki Allah'ın kulları yeryüzünde ve göklerde ona hizmet ederken bir diğer yanda da şeytan bizim bulunduğumuz galaksi içinde birçok varlığı kendine bağlamış ve onları kendine kulları yapmıştır. İnsan'ın bu kıyam dan negatif bir yoğunlukla çıkması için tüm varını ve kullarını devreye sokmuştur. Aşağıda Lusiferyan kaynaklı güçler ve dünyada ki kulları hakkında genişçe bilgi verilecektir.

ORION DÜNYAMIZDAN 1500 IŞIK YILI UZAKLIKTA OLUP 13 IŞIK YILI BÜYÜKLÜĞüNDEDİR. ORION GRUBUNU TANIYALIM.

Orionlar Lusiferyan grubunun çoğunluğunu oluşturan bir topluluktur. Onlar Orion Nebulası'ndan orijineler ama tüm Orion varlıklarını temsil etmiyorlar. Orionlar Orion'dan bir grub Sirius B'den kaynaklanan küçük bir grub ve diğer birkaç küçük negatif ırklar topluluğudur. Binlerce yıllardan beri yeryüzü üzerinde çeşitli ajendalar içinde olup insanoğlunun devamlı manuple olması için programlar açmaktadırlar. Orion varlıkları genelde bilinen reptillian yani sürüngenimsi yaratıklardır. Onlar birçok galaksiden diğer varlıkları kendi kontrolleri altına almışlardır.

Amaçları köleleştirmek ve sömürmek ve yok etmek. Vahşi barbarik ve acımasız donuk ve soğuk kanlıdırlar. Onlar kendine yönelik ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden lusiferyan varlıklardır. Seks ve korku onları besleyen önemli olgulardır. En çok korkudan beslenirler.

Griler üzerinde büyük etkileri olup onları hüküm altına almışlar ve onları kontrol edip amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Orion'un dünyadaki varlığı daha yeni değil. Onlar binlerce yıldır yeryüzünde ve galaksimizin çeşitli bölgelerinde konuşlanmışlar ve gayeleri için teknolojik imkanlarını hiç düşünmeden insanlar üzerinde kullanmışlardır. Orion geçen yüzyıl içinde insanların yeryüzündeki kullandığı teknolojiyi manuple ederek son zamanların en ileri adımlarını atmştır. Bu teknoljide ilerlemeler bir yana dünya hükümetleri üzerinde çok iyi geliştirdiği ve temelleştirdiği etkisine de dayanmaktadır. Bugün dünyamızda bulunan kendi çıkarları doğrultusunda yaşayan birçok multimilyarderleri kendine kilitlemiş ve onları kendine kul etmiştir. "İlluminati" diye bilinen grub bugün Orion'a akit vermiş ve Orion'un da gelişmiş teknolojisini kullanarak birlikte insanlığın kaos'a sürüklenmesini sağlayıp negatif deneyimler yaşamasına yol açarak sonunda kendisine kilitlemektedir. Bunun yanında dünya devletlerinin birçoğunda çok önemli politikekonomik ve askeri pozisyonları kendilerine bağlamışlardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. CIA-NSA-DARPA-US AIRFORCE-US NAVY-US ARM FORCES-DOD-DHS-DNI-WALL STREET-MI5-MOSSAD AND SO ON.

Orion Gurubu ve bağlı Üniteleri 'Fethi Zulmani'yi gerçekleştirirken negatif tesirlerini çeşitli kollardan yayarak pozitif birimleri kendine çekip bağlamaktadır sonrada onları kilit altına almaktadır. 'Nefsi Zulmani'de diyebileceğimiz bu programlar humanoid biyo-kompütürünü hedef almıştır. Biyo-kompüter (Beyin) bir anten gibi verileni aldığı için Orion'un impulslarına gayet çok açık bir hedeftir aynı zamanda. Orion bu hedefleme için belirli guruplara ayrılmıştır. Bu gruplar Orentaktif Naketaktif Amenaktif Zentaktif ve Pentaktif olarak bilinmektedir.

Orentaktif birimlerin kibirlilik hallerini yaşatacak tesirler yayarak o birimin kendini yüksek görerek aşağıda gördüğü zümreyi kontrol altına alıp onları köleleştirir. Bunlar tarihte lider olma halinde büyük toplulukları tesirleri altına alarak dünya çapında birçok bildiğimiz kaoslara sebep vermişlerdir. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. "Hitler Napolyon Nemrut Yezit Ramses vs..."

Naketaktif ise bugün heryerde görebileceğimiz barbarlık ve zorbalık zulüm hallerini yaşatan bir guruptur. Bunu haberlerde açıkça duyup görüyoruz. En yakın örneği ise Amerika'nın Guantanomo Hapishanesi'nde yaşanan zulümler. Barbarlık ve zorbalık gibi hallerin yaşanması için Naketaktif birimler üzerinde aşağıda belirttiğimiz araçlar aracılığı ile daha küçük yaşlardan programlar yaşatmaktadır. Vidyo oyunları bazı müzikler televizyon da yayınlanan şiddet içeren filim ve çizgi filimler bunu fazlasıyla başarmaktadır. Bunun yanında alkol ve uyuşturucu gibi biyo-kompütüre zarar veren maddelerde o birimin kontrolden çıkıp bu tesirlere tamamen açık olmasını bunun hemen arkasına biyo-kompütürün negatif güçlerin tesiri altına girmesine sebep olarak dejenere olup kilitlenmesini sağlamaktadır. Bu sırada bilinç bunun farkında değildir.

Amenaktif gurubu insan'ın en zaaf halini hedeflemiştir. Nefis ve şehvet birçoğunun zayıf olduğu haller toplu halde yine aşağıda belirttiğimiz yollarla yaşatılmaktadır. Amenaktif teknolojinin ilerlemesini kendi avantajına kullanarak seksüel sapkınlığın ve benzeri deneyimlerin yaşanılmasını artık normal birşeymiş gibi göstermek istemektedir. Böylece bu hallerin yaşanılmasını arttırmak amacındadır ve bu amacına çok sinsice yavaşta olsa ulaşmaktadır. Artık televizyonlarda çıplaklık normal olmuştur. Amenaktif alıştırarak bunun normal olduğunu kabullendiriyor. Seksüel sapkınlık ailelerin çöküşü demektir. Ailelerin çöküşü demek ise toplumun çöküşü demektir. Çünkü aile toplumun temelidir. Topluca ahlaki çöküş Amenaktifin yegane amacıdır.

Zentaktif ise şu an heryerde yaşanan bunalım halinden sorumludur. Bunalım stres depresyon ve birimin demoralize olması halleri elbette o birimin illüzyona kapılmasında ki en büyük etkenlerden bir kaçıdır. Zira yaşamının amacını hep göz ardı edecek yersel deneyimlerin fazlasıyla yaşanmasını sağlıyacak ve bir girdap'a düşecek. Maddesel yaşama yönelirken maneviyattan uzaklaşacak. Bu da Zentaktifin işine gelir. O birim eline düşmüştür ve Orentaktifin kontrolü altına geçmeye hazır kıvama getirilmiştir. Zentaktif Naketaktifin bazı deneyimlerini yaşatarak maddi ve manevi sıkıntılarla bilincin bunalıma girmesini stress ve depresyonu yaşayarak hayattaki konsantrasyonunu kaybetmesini sağlar. Bunun arkası zaten uçurumdur.

Pentaktif doğa üstü negatif güçlerin kullanılmasına yardımcı odaklardır. Bunlar bildiğimiz büyü sihir nazar ve faldır. Büyü ve sihir dünyamızda çok eski tarihlere dayanmaktadır. Zira Hz. İsa ve Musa zamanında bunlara çok tanık olundu bu büyücüler Peygamberlerimize karşı kullanıldı. Orionun Afrikaya aşıladığı kara büyü yü bugün bilmeyen yok. Ne denli tehlikeli olduğunu herkes biliyor. Bu gibi nedenledirki zaten kutsal kitaplarımızda büyü fal gibi şeyler yasaklanmıştır. Pentaktif bu güçlerin kullanılmasını sağlayarak insanlar arasında negatif olguların yaşanılmasını istemektedir. Ve hatta kendiside hazır kıvama gelmiş birçok birimi bu sayede kilitlemiştir.

POLARYA Sitesinden alınmıştır...
SAygılar...

Not: Telif hakları gereğince site ismi vermek zorundayım...

Alıntıdır.