Mıknatısta başka cisimleri çekme kuvvetini veren Allah insanlara da bu türden bazı kabiliyetleri vermiş olabilir.

Bunlarda hem sahibi için hem de görenler için bir imtihan vesilesi olabilir. Bu tür harikaları insanlara mal ederek adeta bir ilahî güç gösterisi gibi algılamalar elbette bir şirktir. Fakat her şeyi bir sebep olarak görüp asıl kaynağı Allah olarak düşünenler için bir sakınca yoktur.

Ahir zaman fitnesi içerisinde çok harika olaylara şahit olunacağına dair hadisler vardır. Bu hususlar Deccal ile ilgili olarak zikredildiği için onların Deccal’ın şahsında ortaya çıkacağı düşüncesi hâkim olmuştur. Oysa bu tür işler deccallerin de bulunduğu ahirzamanda o asırlardaki insanlar tarafından ortaya konacaktır.

Mesela bir hadiste “Deccal bulutlara yağmur yağdır diye emreder o da derhal yağdırır” (Müslim Fiten 110; Tirmizî Fiten 59) denilmektedir. Bunun manası şudur: o asırda teknoloji o kadar gelişecek ki onunla bulutlara bile hükmedilecek ve yağmur bombası atılarak yağmur yağdırılacaktır. Nitekim günümüzde buna benzer gelişmeler olmaktadır. Eskidenberi göz değdirmeyle insanlar hayvanlar veya cisimlere tesir edildiği bu etkiyle onların yere yıkıldığı attan düştüğü kayaların parçalandığı vs. bilinmektedir.

Telepati bu asırda harika bir telekomünikasyon örneği olduğu gibi -deyim yerindeyse- var olduğu söylenen Telekinezi de harika bir tele-mıknatizasyon örneği olabilir.

Alıntıdır.