Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Sosyalist Ülkelerde Psikokinezi Telekinezi Etüdleri


  Sosyalist Ülkelerde Psikokinezi
  Etüdleri


  Moskovalı Dr. A. P. Dubrov'a göre; insanlar tarafından üretilen ve dalqalanan bir güç olan "biyo-gravitasyon" PK enerjilerinin sorumlusu olabilir. Dr Dubrov Einstein'ın Genel Rölativite Teorisi'ne dayanarak belirli türden beyin faaliyetlerinin bir objenin eğriliğine (curvature) uyarak mekanı eğmek yeteneğine sahip olduklarını varsaymaktadır.

  Bazı Sovyet bilim adamları daha şimdiden biyogravitasyonun ne olabileceğine dair iki muhtemel düşünce üzerinde durmaktadıriar:

  PK beşeri zihin faaliyetinin maddesel biçimidir. PK karmaşık organizmaların işlev görmesini mümkün kılan temel bir yaşam gücüdür Dubrov ve çalışma arkadaşlarının teorilerini doğrulamaları halinde PK araştırmalarına büyük bir ışık tutulmuş olacaktır. Daha önemlisi beşeri zihnin madde dünyasını doğrudan nasıl etkileyebildiği hususu bilimsel olarak ortaya konulmaya başlanacaktır.
  Sovyet Bilimcileri ve PK Etüdleri
  İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl ordu saflarında çavuş rütbesiyle savaşmış bulunan ve bu gün artık 50 yaşlarında olan Sovyetler'in ünlü PK medyumu Bn. Nelya Mikhailova bu yeteneğini nasıl keşfettiği şöyle anlatmaktadır:

  "O gün son derece huzursuz ve sinirliydim. Evdeki bir dolaba doğru yürüyordum ki birden bir sürahinin rafın kenarına doğru ilerleyerek düştüğünü ve paramparça olduğunu gördüm. Ondan sonra da evde bir çok değişiklikler meydana gelmeye başladı."

  Bn. Mikhailova'nın ifadesine göre; objeler sanki kendisi tarafından cezb ediliyorlardı. Cansız objeleri canlıymışcasına böyle harekete geçiren 'gücün' kendisinden neşrolduğunu farketmiş ve bu enerjiyi kontrol edebildiğini keşfetmişti. İstediği zaman objeleri uzaktan hareket ettirebiliyordu. Örneğin; bir gün evde torununun uzakta duran oyuncağını hiç dokunmadan yakınına getirmişti. Daha başka bir seferinde bir oje şişesini ojeli parmaklarıyla tutmadan yerinden oynatmıştı. Hayretler içerisinde kalan eşi Bn.Mikhailova'nın PK yeteneğinin tezahürlerini amatör kamerasıyla filme almıştı.

  1960'Iarın ilk yarısında Sovyetler'deki ESP araştırmalarına önderlik eden ünlü fizyolog ve parapsikolog Dr. Leonid L. Vasiliev (1861-1966) Bn. Mikhailova ile PK deneyleri yürütmüş ve bir çok bilim adamı da daha sonradan Vasiliev'in açtığı yoldan bu çalışmaları sürdürmüşlerdir. Bn. Mikhailova'yı halihazırda incelemiş olan bilim adamlarının listesi oldukça uzundur ve en ünlü Sovyet bilim adamları ile bazı Batılı meslektaşlarını kapsar.

  Sovyetler Birliği'nin Dubna'daki Birleşik Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde çalışan fizikçilerin S.S.C.B. ve Mendeleyev Meteorloji Enstitüsü'ndeki bilim adamlarının hepsi de Bn. Mikhailova'yı incelemişlerdi. Moskova'nın Komünist Parti örgütü tarafından yayımlanan Moscow Pravdagazetesinin 17 Mart 1968 tarihli sayısında Mendeleyev Meteoroloji Enstitüsü yetkilileri Bn. Mikhailova'nın kapalı devre televizyondan gözlemleme de dahil en ciddi kontrol şartları altında alüminyum boruları ve kibritleri hareket ettirdiğini belirtiyorlar "objelerin hareketi fenomeni"nin herhangi bir açıklamasını yapamıyorlardı.

  Aynı gazete ünlü bazı bilim adamlarının Bn. Mikhailova ve yeteneği hakkındaki görüşleri de yer alıyordu. Akademisyen ve Sosyalist işçi Kahramanı Prof. A. Mikhulin Bn. Mikhailova'yı inceledikten sonra "Insanların sahip oldukları yeni bir gücün keşfine tanık olduk" diye yazıyordu. Moskova Universitesi Teorik Fizik Bölümü Başkanı Dr. Terletsky "Bn. Mikhailova yeni ve bilinmeyen bir enerji biçimini gözler önüne sermektedir" diye beyanda bulunuyordu. Dahası politik destek de bilimsel destek gibi çok yüksek seviyelerden gelmişti. Komünist Parti'nin Merkez Komitesi'ne bağlı olan Sosyal bilimler Akademisi'nden Dr. Sitkovsky halka şu açıklamayı yapıyordu:

  "Mikhaliova'nın PK gücünün mistisizmle hiç bir ilgisi yoktur. Bir insan düşündüğü zaman enerji neşreder ve bu enerji bazı kişilerde daha güçlüdür. PK fizik-fizyolojik bir gerçektir."  Nelya Mikhailova'nın ekmeği kibritleri ya da elmaları hareket ettiren sigaraları dikine ilerleten plastik çantaları yarım kiloluk sürahileri yürüten pusula ibrelerini saptıran ve daha bir çok inanılmaz tezahürler oluşturan PK gücü Sovyet bilimcilerini oldukça şaşırtmış ve ilgilerini çekmişti. Sovyetler Birliği'ndeki atom ve hidrojen bombalarının yapımında çalışan Dr. Peter Kapitsa dahi Bn. Mikhailova'nın deneylerinden birinde bulunmayı uygun görmüştü.

  Sovyetler'deki parapsikoloji araştırmalarının önde gelen isimlerinden biyolog Edward Naumov'un yorumu belki de Leningradlı bu ev hanımına gösterilen büyük ilginin arkasındaki mantığı yansıtıyordu:  "Şahsen ben Bn. Mikhailova'nın yeteneklerini çok heyecan verici buluyorum. Şu anda PK'ye telepatiden daha çok ilgi duyuyorum. Kanımca Bn. Mikhailova'nın harikulade güçler üzerinde yürüttüğümüz araştırmalar dahilinde PK'nin 'psikofizik' temelini keşfetmek üzereyiz. Bu enerjiyi yöneten yasaları tespit etmemiz halinde muazzam bir uygulama alanı açılmış olacaktır. "


  Edjward Naumov'un Bn. Mikhailova'nın PK yeteneği ile ilgili olarak 1967 yılında yaptığı bir filmde Nelya'nın önündeki bir masanın üzerine kayışlı bir pusula dikine duran bir sigara bir dolmakalem kapağı ufak bir metal silindir ve bir kibrit kutusu konulduğu görülmektedir . Aynı anda filmin yorumcu su Naumov Nelya'nın önceden tıbbi muayeneden geçirilmiş olduğunu veparanormal güçlerini çalışır hale getirmesi için bazen 2 ile 4 saat arasında değişin bir süreye ihtiyaç duyduğunu anlatmaktadır.

  Ellerini pusulanin 15 cm. kadar yukarısında tutarak dairevi bir şekilde hareket ettirmeye başlayan Nelya'nın yüz hatları gerilir. 20 dakika geçer. Gözlerini pusulanın iğnesine dikmiş bir halde başını bir o yana bir bu yana çevirmektedir. Elleri sanki görülmeyen bir orkestrayı idare ediyormuş gibi hareket halindedir. Birden pusulanın iğnesinin titrediği görülür ve iğne saat yelkovanının aksi yönünde yavaşça dönmeye koyulur. Sonra pusulanın tümü plastikten kılıfı deri kayış hepsi birden dönmeye başlarlar. Nelya'nın gözleri kararır ve alnındaki kırışıklıklar bu yoğun gerilim altında derinleşir. Bitkin bir halde deneyi durdurur. Naumov "Nelya'nın gücü hava şartlarına da bağlıdır" demektedir. "PK gücü fırtınalı havada azalır."  Daha sonra Naumov Nelya'dan 30-40 cm. öteye masanın üzerinde bir kutu kibriti boşaltır. Bunların yanına da mıknatısiyeti olmayan metal bir silindir ve bir kibrit kutusu koyar. Naumov Nelya'nın seçme yeteneği olduğunu ve grubun içinden 1 ya da 2 objeyi hareket ettirebileceğini açıklar. Nelya ellerini gene objelerin üzerinde dairevi bir şekilde gezdirir. Gerilim altında sarsılır. Bakışları altında kibritlerin tümü hareket geçer. Yakındaki metal silindir de hareket eder. Bir sal gibi üstüste binmiş olan kibritler masanın kenarına ulaşmakta ve teker teker yere düşmektedirler. Naumov bu kez geniş bir pleksiglas küpün içine yeni bir deste kibrit ve mıknatısiyeti olmayan metal bir muhafaza koyar. Küpün görevi Nelya ile objeler arasında herhangi bir fizik irtibatın bulunmadığını göstermektir. Nelya'nın elleri pleksiglas koruyucunun az ötesinde hareket halindedir ve objeler plastik koruyucunun bir yanından öteki yanına savrulup dururlar. Nelya'nın tezahür ettirdiği PK enerjisi her ne ise pleksiglasa kolaylıkla nüfuz ettirmektedir.  Bn. Mikhailova artık bitap bir haldedir. Son yarım saat içinde 15 Kg.dan fazla kilo kaybetmiştir. Sanki kendi bedeninin maddesini enerjiye dönüştürmektedir. Bir çok Batılı medyum da PK fenomenlerinin tezahürü sırasında meydana gelen bu kilo kaybından bahsetmektedirler .

  Resim-4: Sovyetler'in ünlü PK medyumu Bn.Nelya Mikhailova.

  Sovyet yazarı Lev Kolodny bir yazısında Bn. Mikhailova'yı bir röportaj için evinde ziyaret ettiğini ve bir ara dolma kaleminin kapağının masanın üzerinde kendisine doğru kaydığına ve bir cam yüksüğün kapağı izlediğine hayretler içerisinde tanık olduğunu anlatıyordu:

  "Her iki obje de sanki görev başındaymışçasına masanın kenarına doğru ilerlediler. Masa örtüsü hareket etmiyordu - benim gözlüklerim ile öteki gözlükler hala daha yerlerinde duruyorlardı. Objeleri hareket geçirmek amacıyla onlara bir şekilde üflüyor olabilir miydi? Herhangi bir hava akımı yoktu ve Mikhailove'nın nefes alışı normaldi. Yolları üzerindeki bir kavanoz neden hareket etmemişti? Elimi Mikhailova ile masa arasındaki boşluktan geçirdim Hiç bir iplik ya da tel yoktu. Mıknatıs kullanıyordu ise camı etkilemesi imkansızdı. "

  1970'lerin başından itibaren bazı Batılı bilim adamları da Bn. Mikhailova'nın PK yeteneğini gözlemlemek ve incelemek fırsatını bulmuşlardır. Bu ünlü PK medyumunu görmek şansına erişenler arasında Dr. Thelma Moss Dr. Montague Ullman Dr. William Tiller ve Dr. Herbert Puryear'i sayabiliriz. Ancak Bn. Mikhailova'yı ayrıntılı olarak lnceleyebilmiş ve üzerinde deneyler yürütmüş olan başlıca Batılı parapsikolog Parafizik Laboratuvarı'nın Başkanı olan Ingiliz fizikçisi Benson Herbert'tir. Benson Herbert meslektaşı Manfred Cassirer ile birlikte 1973 Baharı'nda Sovyetler Birliği'ne gitmiş ve dönüşünde de Bn. Mikhailova'yla ilgili bazı filmleri beraberinde getirmişti.

  Bir deney sırasında Herbert bir kafesin çevrelediği bir tuzlu eriyiğin içinde yüzmekte olan bir hidrometre (içinde yüzdüğü sıvının yoğunluğunu ölçen sıkıca kapatılmış bir tüp) kullanmıştı. Elektrostatik güçler de PK'yi taklit edecek şekilde çoğu kez objeleri hareket ettirebildiklerinden hidrometre bu ihtimale karşı bir elektrostatik gözlem aracı ile gözleniyordu.

  Tüm kontrollere rağmen Bn. Mikhailova hidrometreyi etkilemeyi başarmıştı: "Kulağına [Bn. Mikhailova Batı'da daha ziyade bu adla tanınmaktadır] iskemlesini masanın sadece 5-10 cm. kadar daha yakırıına çektikten sonra görünüşe göre bir konsantrasyon haline girmişti... ve gözlerini dikkatle hidrometrenin üzerine dikmişti ... Kulagina yavaşça kollarını hareket ettirdi ve o şekilde yukarı kaldırdı ki avuçlan cihaza bakıyordu. Az sonra hıdrometre kendisinden öteye doğru hareket etmeye başladı ve cam kabın 6 cm.lik çapı boyunca düz bir hat izleyerek öteki ucuna kadar gitti. Bu geçiş yaklaşık 90 saniyede gerçekleşmişti. Sonra kollarını aşağıya indirdi ve hiç hareket etmeksizin öylece durdu. Hidrometre 2 dakika kadar durağan bir halde kaldı ve sonra tekrar harekete geçti. Onceki hızıyla ilerleyerek geldiği yoldan geriye döndü ve cam kabın Kulağına'ya bakan kenarına çarpıp durdu."

  Herbert programı dahilindeki deneyleri tamamladıktan sonra bu kez de Bn. Mikhailovanın PK gücünün bir başka tür tezahürünü kendi üzerinde gözlemlemek istemişti. Bn. Mikhailova kendi derisinde ve odadaki bir başka kişinin derisinde fiziki yanıklar oluşturabiliyor sonra bunları ortadan kaldırabiliyordu. Herbert bunu daha önceden denemiş ve aşırı bir sıcaklık hissi deneyimlemişti. Bu kez Bn. Mikhailova'ya kolunu uzatarak ne kadar acı duyarsa duysun deneyi kesmemelerini rica etti. Bn. Mikhailova Herbert'in kolunu bileğinin yukarısından hafifçe tuttu ve Herbert şiddetli bir sıcaklık duymaya başladı:

  "Tabii derinin üzerinde ortaya çıkan kırmızı lekeler de dahil olmak üzere bu tür etkileri sadece telkin yoluyla oluşturmanın mümkün olduğunu biliyorum. Ancak Bn. Kulagina'nın tezahür ettirdiği şekliyle bu fenomenin objektif olduğuna dair bir çok deneysel kanıt mevcuttur ... Şiddetli bir fiziki ağrı gibiydi ve deneyi sürdürebilmek için dişlerimi sıkarak serbest olan elimle alnıma vurmak zorunda kalmıştım."

  Yaklaşık 5 dakika sonra Herbert kendini kaybetmiş ve Bn. Mikhailova da deneyi kesmişti.
  Sovyetler Birliği'ni ziyaret ederek Bn: Mikhailova'nın PK gücüne yakından tanık olan öteki Batılı parapsikologlardan J.G. Pratt meslektaşı H.H.J. Keil'le birlikte Bn. Mikhailova üzerinde yaptıkları deneyleri "Günümüzde ESP Araştırmaları" (ESP Research Today Metuchen New Jersey Scarecrow Press 1973) adlı kitabında anlatmaktadır:

  "Yanımızda getirdiğimiz deney objelerinden bazılarını Kulagina'ya göstermenin iyi bir psikolojik hazırlık olacağını düşünmüştük. Böylece masanın üzerine bir kaç obje koyduk. Aslında yanımızda taşıdığımız büyük boy bir Prag kent rehberinin açık sayfaları üzerinde duruyorlardı. Hayretler içerisinde gördüki Kulagina üstü kapalı olan ufak bir plastik kap üzerinde kendine özgü tarzda konsantre olmaya başlamıştı bile. Bu arada yeteneğini 1 yıl ya da daha fazla bir süreyle denemediğini ve herhangi bir şey yapıp yapamayacağından emin olmadığını söylüyordu ...

  "Birden Kulagina ellerini objenin yakınında tutarak durdu ve bir kaç saniye süreyle derin nefes aldı. Bundan sonra plastik kabı hareket ettirme çabasını tekrar sürdürmeye başladı. Fakat bu kez belirgin bir şekilde öncekinden daha değişik olan bir tarzda çalışıyordu. Kulagina'nın elleri arasındaki boş kap harekete geçmemişti ama masaya koymuş olduğumuz ve plastik kabın 1O cm. kadar gerisinde duran ufak bir tahta küp 2 kez hareket etmişti. Tahta blok Kulagina'ya doğru 1 cm. kadar kaymış ancak soluna doğru bir açı yapmıştı. 5 saniye sonra gene aynı şekilde hareket etti. "

  Pratt daha önceki bir deney sırasında Bn. Mikhailova'nın akvaryum çakılları üzerinde bir silindiri kaydırışına da tanık olmuştu. Bn. Mikhailova PK çalışmaları sırasında büyük bir gerilime girmektedir ve PK yeteneğini sürekli tezahür ettirmekten ötürü ciddi tıbbi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak yeteneğinin arkasındaki güçlerin ve yasaların aydınlatılmasında elinden gelen her şeyi yapmayı bir görev olarak benimseyen Bn. Mikhailova sıhhati pahasına da olsa kendisini bilimin hizmetine adamıştır. Bu nedenle Sovyetler'de bazı araştırmacılar Bn.Mikhailova'yı bir kahraman olarak görmektedirler.

  Bn. Mikhailova'nın Benson Herbert ile Manfred Cassirer'e anlattığına göre; bir objeyi ne zaman harekete geçireceğini anlamaktadır. Çünkü obje harekete geçmezden önce karıncaIanma hissine benzeyen güçlü bir enerjinin belkemiğinden beyin tabanına doğru yükselmeye başladığını hissetmekte görme gücü etkilenmekte ve tansiyonu yükselmektedir. Yeteneğini kendi iradesiyle nasıl yönlendirebildiğini de şöyle açıklamaktadır:

  "Bir grup kibritin arasında hangi kibritin hareket edeceğine ve hangi yönde ilerleyeceğine karar verebilirim. Bir grup kibriti sanki patlıyormuşcasına merkezi bir noktadan dışarıya doğrudağıtabilirim. "

  Bn. Mikhailova ingiliz araştırmacılara ayrıca PK yeteneğinin tezahürü için uygun olan şartlar hakkında bilgi vermiştir: "PK için nasıl eğitim yapmak gerektiği hakkında özel her*hangi bir öğüt veremem. Ancak benim için hava serin olmalıdır. Özel herhangi bir rejim uygulamam ama ne içki ne de sigara içerim. Ağır bir yemekten sonra harcayacağım çaba kalbim için zararlı olacağından deney yapmaya kalkışmam. Bir çaba ile öteki arasında en az 5 dakika kadar dinlenmeye ihtiyaç duyarım aksi halde tansiyonum yükselmeye başlar."

  Bn. Mikhailova PK'nin karanlıkta çok daha kolaylıkla tezahür ettiğini ve şüpheci kişilerin mevcut olması halinde ise oldukça güçleştiğini belirtmektedir. Bn. Mikhailova üzerindeki bilimsel araştırmalar Dr. Leonid Vasiliev'in Yunanlı araştırmacı Prof. Tanagras'ın bir gözleminden esinlenerek uyguladığı 'pusula iğnesini saptırma' deneyi ile başlamıştı. Giderek tanınmaya başlayan ve bir çok ünlü bilim adamı tarafından çeşitli deneylere tabi tutulan Bn. Mikhailova'nın üzerinde yürütülen en önemli incelemeler PK yeteneğinin sadece gözlemlenmesini değil de bu yeteneğin temelinde yatan gücün ya da enerjinin araştırılmasını kapsayan bilimsel çalışmalardır. Bn. Mikhailova vasıtasıyla tezahür eden bu PK enerjisini araştıran Sovyet bilim adamlarının başında da Leningrad'daki Uktomskii Fizyoloji Enstitüsü'nden matematikçi ve nöro fizyolog Dr. Genady Sergeyev gelmektedir.

  Dr. Sergeyev'in çalışmalarının en önemli bir özelliği de yeni geliştirmiş olduğu "Sergeyev Dedektörü"nü kullanmış olmasıydı. Başlıca kapasitörlerdenve bir kardiyografla irtibatlandırılmış olan bir preamplifikatörden oluşan bu cihaz süjeyle doğrudan herhangi bir teması olmaksızın aşağı yukarı 35 m. öteden süjenin 'biyolojik güç alanları"nda (elektrostatik ve manyetik alanların) meydana gelen değişimleri kaydetmektedir.

  Dr. Sergeyev'in Brı-Mikhailova ile birlikte Leningrad'daki bir fizyoloji laboratuvarında yürüttüğü bu son derece önemli deneyler tamamıyla kontrollü şartlar altında gerçekleştirilmişti. Bn. Mikhailova ilk önce laboratuvarın elektronik olarak tecrit edilmiş olan EEG [elektro ensefalograf] odasına konularak elektrodlar aracılığıyla EEG ve ECG [elektro kardiyograf ] cihazları ile irtibatlandırıldı. Böylece beyin dalgaları ve kalp atışları gözlemlenmiş ve ölçülmüş oluyordu. Ayrıca Bn. Mikhailova'nın 35 m. ilerisine yerleştirilen Sergeyev Dedektörleri de "biyolojik alanları' ölçüyordu.

  İlk ölçümler Bn. Mikhailova faaliyete geçmezden önce dinlenme halindeyken alındı. Dr. Sergeyev Bn. Mikhailova'yı sürekli olarak çevreleyen elektromanyetik alanın Dünya'nın 0.6 gaus'luk elektromanyetik alanından sadece 10 kez daha az güçlü olduğunu keşfetti. Bu insanlar için normal olan alandan en az 10 kez daha güçlü bir alandı. Leningrad Meteoroloji Enstitüsü'nde daha sonradan yapılan deneyler sırasında da bu bulgu doğrulanmıştı.

  Dr. Sergeyev ayrıca Bn. Mikhailova'nın olağandışı bir 'beyin dalgaları düzeni' gösterdiğini de tespit etmişti. Dinlenme halindeyken dahi beynin arkasında [arka lobu ] ön kısmına [alın lobu ] nazaran 50 kez daha büyük bir elektriki potansiyel vardı yani "Bn. Mikhailova'nın beyninin arka kısmı ön kısmından 50 kez daha fazla voltaj üretiyordu." Dr. Sergeyev'e göre; çoğu insanda bu oran 4'te 1 kadardır. Bu tür bir beyin dalgaları düzenine meslek yaşamı boyunca incelediği tüm insanların sadece %7’sinde rastladığını söyleyen Dr. Sergeyev bunun üstün bir psişik yeteneğin belirtilerinden biri olduğunu ifade etmektedir.

  Bn. Mikhailova PK yeteneğini faaliyete geçirdikten sonra çok çeşitli ve ilginç sonuçlar alınmıştı. EEG şiddetli bir duygusal heyecan hali gösteriyordu. EEG ise; büyük bir alarm halinde kalp odacıkları arasında ortaya çıkan kargaşayı yansıtan düzensiz bir kalp faaliyeti gösteriyordu. Kalp atışı da dakikada 240'a yani normal hızın tam 4 katına çıkmıştı. Ayrıca EEG'ye göre; görmeyle ilgili bölge olan artkafa lobunun ve beyindeki enformasyonu koordine eden ve süzen ağtabaka oluşumunun (reticu lar formation) derin seviyelerinde muazzam bir faaliyet vardı. Bu da beynin önü ile arkası arasındaki kutuplaşmayı (polarizasyon) artırmaktaydı. Beynin önü ile arkası arasındaki değişim ölçüsü (gradient) belirli bir seviyeye ulaşıp da artkafa lobunda son derece yoğun bir faaliyet ortaya çıkınca bedenin 3.5 m. kadar ötesinde duran güç alanı dedektörleri elektrostatik ve elektromanyetik güç alanlarının radyasyonunu tespit etti.

  Sergeyev Dedektörleri'nce yapılan tespite göre; Bn. Mikhailova'nın bedeni çevresindeki elektrostatik alan "nabız gibi at*maya" başlamıştı. Sanki çevresindeki görünmeyen enerji zarfı vasıtasıyla bir enerji dalgasının titreşime geçmesine neden olmuştu. Dahası bu alan 4 c.p.s.'lik muntazam bir dalgalanma gösteriyordu. Aynı anda beyinde yoğun bir theta beyin dalgaları faaliyeti gözlemlenmişti ki theta dalgaları da 4 c.p.s.'lik bir frekansa sahiptirler. Dolayısıyla Bn. Mikhailova'nın beyni -kalbi* bedeninin güç alanı hepsi birden aynı ritimle titreşiyorlardı:

  (a) Theta Beyin Dalgaları ......... 4 c.p.s. (saniyede 4 devir.)

  (b) Kalp Atışı. .......................... 4 b.p.c. (saniyede 4 atış)

  (c) Güç Alanı Dalqalanması. .. 4 c.p.s. (saniyede 4 devir.)

  Dedektörler ayrıca nabız gibi atan bu güç alanının Bn. Mikhailova'nın bakışını diktiği noktada'odaklandığını' da gösteriyorlardı. Bn. Mikhailova'nın beden ritimleri PK faaliyeti sırasında çevresindeki alan tarafından zaptedilip yükseltilen ve gözlerini yönelttiği yerde konsantre edilen bir titreşim (beat) oluşturuyor gibiydi. Peki Bn.Mikhailova'nın bir obje üzerinde odaklayabildiği bu dalgalanan alan söz konusu objeyi acaba nasıl harekete geçirmektedir? Dr. Sergeyev bu konuda şunları söylüyordu:

  "Kanımca Bn. Mikhaitova'nin çevresindeki alanlardaki bu vibrasyonlar manyetik dalgalar gibi faaliyet göstermektedirler. Bu manyetik vibrasyonlar ya da dalgalar oluştukları anda Bn. Mikhaitova'mn üzerinde odaklandığı objelerin bu obje manyetik olmasa dahi sanki manyetize olmuş gibi faaliyet göstermesine neden olurlar. Bu da objenin Bn. Mikhailova tarafından ya cezbedilmesine ya da itilmesine yol açar."

  Bu çekici ya da itici güç kısmen nabız gibi atan bir manyetik alan tarafından desteklenen olağandışı genişlikteki bir elektrostatik alandan ötürü ortaya" çıkabilir. Manyetik dalgalar elektrostatik dalgalardan ayrı olarak mevcutturlar ve PK sırasında obje ile masa arasındaki sürtünmeyi (friction) azaltabilirler. Manyetik dalgalar bağlantılı olarak manyetik olmayan objeler de manyetik hale gelebilirler. Dr. Sergeyev'e göre; medyumun dalgalanan güç alanındaki spin dalgaları maddelerin moleküler faaliyetini ve ayrıca beynin kendisinin faaliyetini etkileyebilir.

  Son zamanlarda yapılan araştırmalar sırasında çoğu atomların içindeki temel partiküllerin bir obje ile üzerinde durduğu masa arasındaki sürtünmeyi azaltmak için gerekli olan türden bir dalgalanan manyetik alanı ve spin dalgalarını yaratan bir spin oluşturabilecekleri tespit edilmiştir. (Dr. Sergeyev bu tür etkilerin Zelin tarafından ortaya konulduğunu söylemektedir. Ayrıca "manyetik iç-etkileşim" teroisi Akeezer ve arkadaşlarının yazmış oldukları "Spin Dalgaları" adlı kitapta tartışılmaktadır.) Aslında PK faaliyeti sonucunda harekete geçen objelerin üzerinde ya da yakınında bu tür bir manyetik iç etkileşimi gerçekleştirmek için gerekli olan gücün bir çok canlı beden tarafından üretildiğine dair ortaya konulan kanıtlar giderek artmakta ve bilim adamlarını hayrete düşürecek boyutlara ulaşmaktadır.

  Yale Universitesi'nden Nöroanatomi Profesörü olan Dr. Harold Burr 1935 yılında bir tohumdan beşeri bir varlığa kadar tüm canlı maddenin "L-alanları" adını verdiği"elektrodinamik alanlar" tarafından kuşatıldığını ve kontrol edildiğini ortaya koymuştu. Dr. Burr'a göre; beden çevresindeki bir enerji zarfı bir tür elektronik kalıptır. Beden kendini yeniledikçe bu güç alanı da yeni dokunun qerekli olan şekli almasını sağlar. Dr. Burr'la birlikte çalışan Yale Universitesi nöropsikyatlarından Dr. Leonard Ravitz de "Zihni değişimlerin L-alanlarını kaydetmek için kullanılan cihazlarda ölçülebilir etkiler oluşturduğunu" tespit etmiştir. Dr. Ravitz bu cihazları kullanmak suretiyle bir insanın zihin halini ve hatta oluşturulan bir hipnoz halinin derinliğini tespit edebilmektedir.

  Kanadalı bir grup nörofizyolog ise; bir hastanın iç sıkıntısı (anxiety) seviyesinin yüksek orta ya da düşük olup olmadığını belirli bir uzaklık öteden tespit edebilen bir alan dedektörü kullanmaktadırlar. Sergeyev Dedektörü'nün de Kanada'daki Saskatchewan Üniversitesi'nde Dr. A. Hoffer ve Dr. H. Kelm'in yönetiminde çalışan bu grubun denediği ve Amerikalı David Thornson tarafından qeliştirilen sözkonusu cihaza benzediği sanılmaktadır. Nitekim bu dedek'tör de iki kapasitör plakasından bir preamplifikatörden ve ECG'ln kayıt aletini andıran bir grafik kayıt aletinden meydana gelmektedir.

  Dr. Sergeyev de PK teorisini Kirlian Fotoğrafçılığı ile tespit edilen ve ölçülen ve Kazak Devlet Üniversitesi'nden Dr. V. Inyushin ve arkadaşlarının araştırmakta oldukları bedenin çevresindeki gayri homojen bir "plazma alanı" fikrine dayandırmaktadır. Kazak Devlet Üniversitesi'nin biyologlarına göre; bu "biyoplazma" bedenin çevresinde yer alan ve Sergeyev Dedektörleri'nin ölçtüğü "Biyolojik güç alanları"ndan bazılarını üretmektedir. Zihin ve duyguların biyo plazma üzerinde ve dolayısıyla güç alanı üzerinde kuvvetli bir etkisi olduğunu belirten bazı şartlar altında psikokinetik fenomenlere neden olabileceğini ileri sürmekte ve "Görünmeyen Ateş" başlıklı yazısında biyoplazmadaki değişimlerin hangi şartlar altında ortaya çıktıklarını ya da kaybolduklarını açıklamaktadır.

  Bu durumda "zihnin maddeye hakimiyeti" değil de gerçekte "zihnin güç alanına hakimiyeti" sözkonusu olmalıdır. Sovyet bilim adamlarına göre; en azında bazı PK fenomenlerini tezahür ettirebilmek için zihnin kullanmakta olduğu mekanizmayı bu nabız gibi atan güç alanında aramak gerekir.

  Dr. Sergeyev bir başka şaşırtıcı keşif daha yapmıştır. Dedektörlerini klinik olarak ölmüş olan bir şahsın bedeninin yakınına yerleştirmiş ve hiç bir kalp atışı ya da beyin dalgası kaydedilmemesine rağmen dedektörler faaliyete geçmiştir! Cansız bir bedenin 35 m. kadar ötesinde nabız gibi atan elektromanyetik güç alanları mevcuttu: Bu cansız bedenden enerji açığa çıkmakta olduğunu gösteren bir gözlemdi. Burada akla ünlü med*yum Eileen Garrett'in henüz yeni ölmüş kişilerin bedenlerinden çıkarken gördüğü "enerji sarmalları" gelmektedir. Acaba Sergeyev dedektörleri de aynı fenomeni mi tespit etmişlerdi? Bu bulgunun en ilginç yanı ise ölü bedenden elde edilen bu dedektör kayıtlarının Bn. Mikhailova'nın PK çalışmaları sırasında yapı*lan dedektör kayıtlarına benzemesiydi.

  Ünlü Rus bilim adamı Dr. Victor Adamenko'nun birlikte çalıştığı en yetenekli süjelerden biri olan çocuk psikoloğu Bn. Alla Vinogradova PK gücünü Dr. Adamenko'nun yönetimi altında özel bir eğitim görerek geliştirmiştir. Bn. Mikhailova'nın PK deneyleri sırasında aşırı bir fiziki gerilim altına girmesine karşılık Bn. Vinogradova doğal bir fenomen olmasından ötürü PK'nin bedende o kadar çok ızdıraba yol açmaması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak deneyleri öncesinden gevşemeye ve bilinçli olarak çevresiyle bir denge hali kurmaya çalışmıştı. Nitekim sadece bir günlük pratikten sonra hiç bir fiziki gerilim sözkonusu olmaksızın 10 gramlık bir metal puro tüpünü bir masa üzerinde yuvarlamayı başarmıştı. Daha fazla pratik yapmak suretiyle bunu daha da kolaylıkla yapar hale gelmişti.

  1973 Yılında Moskova'da Bn. Vinogradova'nın yeteneğine tanık olan Batılı bilim adamlarından Dr. Stanley Krippner bu gözlemi hakkında şunları yazmaktadır: .

  "Vinogradova saydam bir plastik küpün yakınındaki bir iskemleye oturdu. David Hammond'la birlikte kendisini izliyorduk. Adamenko plastik masanın üzerine metal bir puro tüpü yerleştirdi. Vinogradova sağ elini tüpün yanına koydu ve tüp masanın üzerinde hareket etmeye başladı. Tüp masanın öteki ucuna ulaştığında Vinogradova elini bu kez tüpün öbür yanına kaydı. ve tüp geriye döndü. Tüpü bir kaç kez bu şekilde bir ileriye bir geriye oynattı.

  ''Adamenko daha sonra puro tüpünü kaldırarak yerine daha ağır bir tüp yerleştirdi. Vinogradova bu objeyi harekete geçirmek için de bir öncekine benzer bir prosedür kullandı. Ancak bu kez deneyden önce tüpü eline alarak kısa bir süre için elini sıvazlamıştı. Bu da objeyi masaya koyar koymaz objenin derhal harekete geçmesini sağlamış gibiydi. Bir önceki hafif tüpün düzgün bir şekilde yuvarlanmasına karşılık bu tüp masanın üzerinde kesik kesik hareketlerle yuvarlanmıştı.

  "Vinoqradova'nın önüne bundan sonra bir pingpong topu konuldu. Bu sefer de Vinogradova elini objenin 10 cm. kadar yukarısında tutarak dairevi bir şekilde hareket ettirmişti. Top Vinogradova'ya itaat ederek elinin hareketini izledi. Bu deneyden önce ellerini seri bir şekilde birbirine sürtmüştü ve topun hareketini elinden ziyade bir kaç parmağıyla yönettiği belli oluyordu. Halbuki tüpleri harekete geçirmek için elini tümüyle kullanıyor gibiydi.

  ''Adamenka bu kez plastik masanın üzerine bir MarIbare sigarası yerleştirdi. Vinagrodova sigarayı hafifçe sıvazladı ancak harekete geçiremedi. İzleyicilerden bir başka sigara istedi. Kendisine uzatılan Phillip Morris sigarasını sıvazlamadan masanınüzerine koydu ve bu sigara sağ elinin bir ileriye bir qeriye hareketini bir kaç kez izledi.Anlaşılan Phillip Morris sigaraSı daha sıkı paketlendiğinden daha yuvarlak ve daha az sürtünmeye yol açar bir hale gelmişti ...

  "Vinogradova'nın daha sonraki hedefi yuvarlak bir film kutusuydu. Kutu yüzeyinin düzgün olmamasına rağmen gayet iyi bir şekilde yuvarlanmıştı. Sonra kutuyu dikine koydu ve yuvar*lamak yerine itmeye çalıştı. İtme hareketinin yuvarlanma hareketinden daha fazla bir çabayı gerektirdiğini ve objeyi o kadar uzağa götürmediğini hemen anlamıştık.

  ''Adamenka masanın üzerine o ana kadar harekete geçirilen objelerin en uzunu ve en irisi olan bir tüp koydu. Vinogradova bu objeyi de masanın üzerinde bir kaç kez yuvarlamayı başarmıştı. Adamenka sonra eline aldığı ufak bir ampulü plastik küpün dibine değdirdi. Ampul bir an için aydınılanı verdi.

  "En sonunda Vinoqradova'nın önüne iki ayrı tüp kondu. Vinogradova elini her ikisinin birden üzerinde tuttuktan sonra Adamenka tüplerden birini işaret etti. Vinogradova ufacık bireı hareketiyle öteki yerinde dururken belirlenen tüpü harekete geçirebiliyordu. Objeleri seçerek hareket ettirme yeteneği iradeninbu fenomende oynadığı rolü belirtmektedir.

  "Bundan sonra Adamenka tüplerden birini masadan kaldırdı. Masada kalan tüpü bir ileriye bir geriye yuvarlamaya devam eden Vinogradova sonra başka birinin de muhtemelen tüpü hareket ettirebileceğini açıkladı. Masaya yaklaştım ve gösteri boyunca gözlemlediklerime tıpatıp uyan el hareketleri yaparak tüpü 15 cm. kadar yuvarladım. Yaklaşık 30 saniye süreyle tüpü bir ileriye bir geriye hareket ettirebilmiştim ve zaman qeçtikçe tüpün hareketindeki azalma da bariz bir hale geliyordu."

  Bu gösterinin sonunda Dr. Krippner sağ elinde karıncaIanma hissetmiş ve bu his 2 saat kadar sürmüştü. Bn. Vinogradova daha başka deneyler sırasında bileğine topraklanmış bir metal bilezik takılı olarak ve normal elektrostatik bir şarjın bedeninde birikmesini önlemek üzere çıplak ayakla metal bir zemin üzerinde durarak çalıştığında çok iyi sonuçlar almıştır. Normal olarak bir kaç gramlık objeleri harekete geçirmesine rağmen bu şartlar altında 100 gramı bulan bir objeyi rahatlıkla hareket ettirebilmektedir. Ayrıca Dr. Adamenko'nun belirttiğine göre ellerini kullanmadan ve gözleri kapalı olarak da objeleri etkileyebilmektedir.

  Başarılı PK deneyleri sırasında süjenin elektrostatik ve elektromanyetik alanlarında tezahür eden etkileri etüd etmekte olan bir çok Sovyet araştırmacısı gibi Dr. Victor Adamenko da Bn. Alla Vinogradova ile birlikte gerçekleştirdiği PK çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.
  Dr. Adamenko PK fenomeni ile ilgili olan enerji alanlarını ölçmek üzere çeşitli cihazlar kullanmaktadır. Bir neon lambasını Bn. Vinogradova'nın yakınına yerleştirmek suretiyle lambanın neşrettiği fluoresans sayesinde Bn. Vinogradova'nın çevresindeki bir elektrostatik alanın mevcudiyetini tespit edebilmektedir. Bu alanın şiddeti bazen 10.000 volt/cm'ye kadar ulaşmaktadır. Dr. Adamenko kendi icadı olan ve hem bedendeki akupunktur noktalarını hem de bu noktalar vasıtasıyla iletilen elektrik akımının gücünü tespit eden "biyometre" cihazını kullanarak Bn.

  Vinogradova'nın bedenindeki akupunktur noktalarının elektriki iletkenliğinde seri değişimlerin meydana geldiğini ortaya koymuştur. Bn. Vinogradova'nın derisindeki elektriki iletkenlikte ortaya çıkan bu değişimlere bağlı olarak alan şiddetinde oluşan değişimleri de gözlemlemiştir.

  Dr. Adamenko PK araştırmalarında Kirlian Fotoğrafçılığı'nı da kullanmıştır. Batı Dünyası'nda da yayımlanan bu fotoğraflar normal dinlenme anında ve PK çalışmaları sırasında Bn. Vinogradova'nın parmağından Kirlian cihazı vasıtasıyla gözlemlenen enerji desenlerini göstermektedir. PK tezahürü sırasında "alevler daha yoğun ve daha az dağınık bir haldedir. Normal olarak görülen mavi-yeşil alevlere ilaveten kırmızı lekeler de mevcuttur." Dr. Adamenko bu sonuçların PK çalışmasının başarılı olması için gerekli olan psikolojik konsantrasyon ve dikkatin odaklanması olgularını gözler önüne serdiğini ifade etmektedir.

  Dr. Adamenko Ağustos 1972'de Tokyo'da toplanan 20. Uluslararası Psikoloji Kongresi'ne sunduğu "Kontrollü Bir Biyo Elektrik Alan Vasıtasıyla Uzaktan Hareket Ettirilen Objeler"başlıklı tezinde Bn. Vinogradova'nın yeteneğiyle ilgili göz*lemlerini özetlemişti.

  Dr. Adamenko'nun bu yazısında belirttiğine göre; Bn. Vinogradova bir objenin hareketinin yönünü değiştirdiğinde özellikle belirgin olan bir psikolojik ve fizyolojik gerilim hali meydana gelmektedir. Pozitif ya da negatif duyguların ortaya çıktığı aşırı derecede duygusal bir hal Bn. Vinogradova'nın bir objeyi harekete geçirebilme yeteneğini artırmaktadır. Böyle anlarda daha başka insanların da kendisi gibi PK tezahürleri oluşturma yeteneklerini kontrol edebilmektedir.

  Dr. Adamenko Bn. Vinogradova'nın maksimum 50 cm.lik uzaklıklardan etkili olabildiğini ve bazen obje ile eli arasında 2 cm.yi bulan kıvılcımların sıçradığını belirtmektedir.

  Bn. Vinogradova'nın hareket ettirdiği objelerin maksimum ağırlığı şekillerine ve hareket ederken ne tür bir sürtünmeye maruz kaldıklarına bağlıdır. Bir sigara ya da bir puro tüpü örneğinde olduğu gibi yuvarlanma sürtünmesi (rolling friction) söz konusu olduğunda 100 gramlık objeleri dahi etkileyebilmektedir. Kayma sürtünmesi (sliding friction) söz konusu olduğunda ise en fazla 10 gramlık objeleri hareket ettirebilir. Aynı şekilde obje ağırlaştıkça PK etkisi de azalır. Ancak Bn. Vinogradova bir kez belirli bir objeyi hareket ettirmeye alıştı mı yeni bir objeyi harekete geçirmesi bu obje alışmış olduğundan hafif dahi olsa daha fazla bir çabayı gerektirmektedir. Ayrıca alıştığı bir objenin ağırlığı kendisi farkında olmadan artırılırsa dahi sanki herhangi bir değişiklik olmamış gibi eskisi kadar kolayca hareket ettirebilmektedir tabii bu artışın bir sınırı vardır. Dr. Adamenko'ya göre; bu durum süjenin dikkatinin öncelikle objenin biçimi üzerinde odaklandığını ve biçime olan aşinalığının PK etkisinin maksimum hale getirilmesinde önemli bir etken olduğunu ima etmektedir.

  Bn. Vinogradova pleksiglastan yapılan 50 cm.lik bir küp üzerinde çalıştığı zaman en iyi sonuçları almaktadır. Bn. Mikhailova da objeler bir "dielektrik" koruyucu ya da minimum bir güç kaybıyla içinde bir elektriki alan taşıyabilen bir maddenin yapılma bir kap altına yerleştirildikleri zaman daha iyi sonuçlar alıyor gibidir.

  Dr. Adamenko bu güne kadar yaptığı gözlemlere dayanarak PK olgusuyla ilgili olan enerjilerin özelliklerini yeterince belirleyebilmek için yeni araştırma metodları bulmakta ve uygulamaktadır. Enerjinin mevcudiyetini bildiren unsurlar olarak sıvı kristaller kullanmak suretiyle deney bölgesi çevresindeki atmosferin içindeki iyonizasyonu ya da elektriki şarjları incelemekte; fizyolojik performans ile bazı objelerin nabız gibi hareket etmesi arasında bağlantı kurmaya çalışmakta; fırtınalar güneş patlamaları ve kameri dönemler gibi doğal atmosferik bozuklukların etkilerini etüd etmektedir.

  Dr. Adamenko Bn. Vinogradova'nınkilere benzeyen fizyolojik ve psikolojik özelliklere sahip olan süjeleri yetiştirmek için bir eğitim programı uygulamaktadır. Bu program dahilinde Bn Vi*nogradova'nın gözler önüne serdiği PK etkisinin muntazam tekrar edilebilir ve eğitim sayesinde geliştirilebilir olduğunu ortaya koymuştur.

  Dr. Adamenko Bn. Vinogradova'nın PK çalışmaları sırasında bir elektrostatik alanın mevcut ve etkili olmasına rağmen daha başka bir enerji sisteminin de PK olgusuyla ilgili olduğuna dair yeterince kanıtın bulunduğunu belirtmektedir. Dr. Adamenko'ya göre bu güne kadar yürütülen deneyler PK olgusunda geçerli olan biyofizik mekanizmaların etüdünün sürdürülmesinde etkili olacak bir metodolojiyiortaya koymuşlardır ve "Biyo enerjetik fenomenlerin" işleyişinin arkasında yatan önemli prensipler yakında açığa çıkarılacaktır.

  Parapsikolojik araştırmaların dünyanın her yanında büyük bir ivme kazanması sonucunda hemen hemen her gün yeni bulgular ortaya konulmaktadır. Bu arada Dr. Victor Adamenka gibi bilim adamları da beşeri bedeni kuşatan psişik enerji üzerinde bilinçli bir kontrol kurarak bu enerjiyi PK tezahürleri oluşturmak üzere dışarıya doğru yönetmeyi öğrenen yeni yeni hassas kişiler keşfetmektedirler.

  ( Psikokinezi Aktif Zihin Gücü - Bilim Araştırma Merkezi )

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Çek Bilimcileri ve PK Raporları

  Sn. Nelya Mikhailova'nın yeteneği öteki Komünist ülkelerin bilim adamlarına da ilginç geliyor ve Leningrad'a giderek kendisini şahsen incelemek istiyorlardı. Su arzusunu gerçekleştiren ünlü bir bilim adamı da Çekoslovakya'daki Prag Askeri Enstitüsü'nden Dr. Zdenek Rejdak'tı. Dr. Rejdak Sn. Mikhailova'nın yeteneğini şahsen gözlemledikten sonra Çek Pravda gazetesinin 21 Haziran 1968 tarihli sayısında yayımlanan 'Telekinezi mi yoksa Sahtekarlık mı?" başlıklı yazısında şunları anlatıyordu:

  "Mikhailova ailesini 26 Şubat 1968 akşamı ziyaret ettim. Editör arkadaşım Bay Blazek de benimle beraberdi. Aynca tıp doktoru Dr. J.S. Zverev ve matematikçi Dr. Genady Sergeye" de oradaydılar. Bn. Mikhailova'mn mühendis eşi de evdeydi. Dr. Zverev Bn. Mikhailova'yı ayrıntılı olarak muayene etti. Özel cihazlarla yapılan testler Bn. Mikhailova'nın üzerinde herhangi bir mıknatısın yada saklı objenin bulunmadığını açıkça ortaya koyuyordu. .

  "Masayı da iyice kontrol ermiş ve Bn. Mikhailova'dan mesadaki yerini sık sık değiştirmesini rica etmiştik. Üzerinden masanın ve iskemlesinin çevresinden bir pusula geçirmiş ancak hiç bir mıknatısiyet belirtisine rastlamamıştık.

  "Bn. Mikhailova konsantre olduktan sonra pusula iğnesin en az 10 kez döndürmüş ve sonra pusulanın tümünü ve kılıfını bir kibrit kutusunu ve 20 kadar kibriti aynı anda döndürmüş*tü. Önüne bir sigara yerleştirdim. Onu da bir bakışta herekete geçiriverdi. Sigarayı daha sonra parçalamış ve içinde hiç bir şey bulunmadığını görmüştüm. Bir deney dizisinden öteki geçmeden Bn. Nelya doktor tarafından tekrar muayene ediliyordu

  "Masanın üzerine altın yüzüğümü koydum. Bütün öteki objelerden daha hızlı bir şekilde hareket etti. Bana bu enerjinin her ne ise; altını herhangi başka bir metaldan daha fazla etkilediği söylenmişti. Hareket ettirdiği altın yüzüğü parmağımdan bizzat kendim çıkarmış ve masanın üstüne koymuştum. EIlerin yüzüğün üzerinden geçirdi ve yüzük kendisine doğru ilerledi. İpliklerin ya da başka tür bağların bulunması kesinlikle söz konusu olamazdı.

  "Kibritler ve kibrit kutusu bize aitti ve Bn. Mikhailova'nın onları önceden hazırlaması imkansızdı. Bn. Mikhailova'dan kibritleri sadece kendisine doğru değil ayrıca kendisinden öteye de hareket ettirmesini ve bir de tüm kibrit grubu arasından bizim belirteceğimiz bir tek kibriti hareket geçirmesini rica ettik. Daha sonra önüne iki ayrı pusula koyarak bunlardan sadece birini etkilemesini istedik."

  Bn. Mikhailova'nın PK enerjisini kendi iradesiyle yönetebil*diğini ifade eden Dr. Rejdak bütün bu arzularının başarıyla yeri*ne getirildiğini anlatmakta ve yazısına şöyle devam etmektedir.

  "Büfeden bazı cam ve porselen eşya seçtim ve hepsim masanın üzerine koydum. Dolaptan; fincanlar ufak tabaklar Ve bir cam tuzluk aldım. Bunları kendim seçmiştim ve Bn. Nelya bunları önceden hazırlamış olamazdı. Her biri yaklaşık 250 gr. ağırlığındaydı. Bn. Mikhailova bunları da hareket ettirdi. Ricamız üzerine objeleri iskemle üzerinde ya da döşemede dururlarken de harekete geçirmişti. Bn. Mikhailova tamamıyla aydınlatılmış olan ve Dr. Zverev Dr. Sergeyev Bay Blazek ve benim tarafımdan kontrol edilen bir odada oturuyordu. Dolayısıyla sahtekarlık yapması imkansızdı."

  Bu çalışmanın kayıtları şu şekildedir.

  Konu : PK deneyi
  Süje : Bn. Nelya Mikhailova (Nina Kulagina) Rapor: Dr. Zdenek Rejdak / Dr. Ottokar Kurz Kaynaklar: Çek Pravda 14 ve 21 Haziran 1968 Paraphysics Journal Vo1.2No.3 (1968)

  "PK deneylerinden sonra Bn. Mikhailova bitik bir haldeydi. Nabzı hemen hemen algılanamaz halde zayıf bir atış gösıeriyordu ve yüzünde genel bir depresyon hali görülüyordu. Dr. Zverev'in raporuna göre; 30 dakika süren PK deneylerinden sonra kilo kaybı 800-1000 gr. kadardır .. EEG (elektro ensefalog*ram) şiddetli bir duygusal heyecanlanma göstermişti. ECG(elektrokardiyogram) ise kaIp tearitmik bir faaliyete işaret ediyordu: P ve T dalgalarını QRS kalp odacıklarının komplekslerini birbirinden ayırt etmek imkansızdı. Kanda yüksek şeker yüzdeleri kaydedilmişti. Bu belirtiler (semptomlar) bir bütün olarak organizmadaki bir 'stres alarm tepkisi 'ni hatıra getirmektedir ama Bn. Mikhailova'nın vakasında bu değişimlerin meydana geliş tarzı normal fiiliyatta olağan değildir. Endokrin sistemindefonksiyon bozukluğu vardı; fizyolojik ölçümler organizmadaki bir zayıflamaya işaret ediyordu. Tad alma metekesi azalmış uyku düzeni bozulmuş kol ve bacak kaslarında ağrı ve ayrıca başdönmesi(vertigo) ve koordinasyon (uyum) bozukluğu rapor edilmişti.

  "Laboratuvar deneyleri: PK fenomenleri tecrit edilmiş bir elektroensefalografi odası içerisinde meydana geldi. Bn. Mikhaliove plastik materyalden yapıma hafif objeleri ve ağırlıkları 10 ile 50 gram arasında değişen metalleri yerinden oynatabilmişti. Fenomenlerin meydana gelişleri sırasında bir kaç elektrod vasıtasıyla EEG ve karidyografi cihazında kayıtlar gözlemlenmişti. Aynca belirli bir mesafe ötedeki bir cihazla doğrudan temas olmaksızın elektrostatik bir dalgalanan alanın mevcudiyetini belirten kayıtlar elde edilmişti ki bu kayıtlar beyin gerilimi anında tezahür etmişti.

  "Kafatası yüzeyindeki elektrik sinyallerinin analizi sinyallerin enerji seviyesini hatırı sayılır miktarda uzaktan kaydedilen elektrostatik alan dalgalanmaların enerji seviyesinden düşük olduğunu belirtmiştir. Ancak aynı zamanda elektriki biyotürbülans ile elektrostatik türbülans(girdap hareketi) parametreleri arasında % 5 dolayında anlamlı bir bağlantı (korelasyon)mevcuttu. PK fenomenlerinin meydana geliş anında bu enformasyonal özellikler arasında belirgin bir bağlantı ve aynı zamanda süjenin bakışlarını diktiği yönde bir enerji yoğunlaşması var gibiydi. Dahası kalp atışı frekansının bu şartlar altında 4 misli artalabildiği tespit edilmişti. Fasılalı (intermittent) elektrostatik alanın modülasyon ritmi geometrik bir orantı halinde kalp ve beyin frekanslanyla ilişkiliydi. Bu durum kalbin mekanalan modütorunun frekans işlevini etkileyebileceğini ima etmektedir. ..

  "Cihazların beşeri organizmaya dayanan bu ferıomenlerinin olağanüstü karakterin tespit edebileceğini ve kaydedebileceğini göstererek Dr. Sergeyev'in araştırmasının sonuçlarından bazılarını sadece kısmen özetlemiş bulunuyoruz."

  Dr. Zdenek Rejdak Dr. Sergeyev'in Sn. Mikhailova ile birlikte yürüttüğü PK araştırmaları hakkında şunları söylemektedir:

  "Dr. Sergeyev'in yeni araştırmaları ile telekineziyi sadece dışardan gözlemlemek şeklinde uygulanan eski tür yaklaşımı geride bırakmış oluyoruz. Artık bu olağanüstü beşeri güçleri cihazlar vasıtasıyla tespit etmeye ve kaydetmeye başlayabiliriz. Bu atılım bu yeni enerjiyi anlamada ve kullanmada atılan ilk önemli adımdır."

  ( Psikokinezi Aktif Zihin Gücü - Bilim Araştırma Merkezi )

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş