Birçok kişi zarların elverişli bir ruhsal devim hedefi olduğu kanısındadır; oysa zarların yuvarlanırken hedef sayıyı taşıyan yüzlerin hangi yanda olduğunu bilmek için ruhsalgörünün gerekli olması ve zarların hareket ettirilebilmeleri yönünden oldukça ağır cisimler olmaları gibi bazı sakıncaları vardır. Zarları plastik bardak içinde sallamakla sonucu olumlu yönde etkileme olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz. Önce tutturmayı istediğiniz sayıya karar vermeli ve dikkatinizi bu sayı üzerinde yoğunlaştırmalısınız. Bu sayıyı rastlantıyla tutturma olasılığı altıda birdir. Deneylerin tekrarlanması elde edeceğiniz bir başarının gerçekten ruhsal devim sonucu olması olasılığını arttıracaktır.

Öte yandan özellikle üzerindeki noktaların deliklerden oluştuğu zarlar ne de olsa hileli sayılır; çünkü böylece altıyı gösteren yüz zarın en hafif yüzüdür ve atıldığında rastlantıdan beklenenden daha sık olarak üste kalacaktır. Bu sorunu çözümlemek için rasgele seçilmiş sayıları tutturmaya çalışabilirsiniz. Bunun için de bir telefon rehberinin herhangi bir sayfasını açarak alt alta dizilmiş telefon numaralarının bir ve altı arasında olan son numaralarını bir kağıda kaydedin. Bu rakamlar bizim amaçlarımıza uygun yaklaşık bir gelişigüzel sıralamayı sağlayacaktır. Şimdi kaydettiğiniz bu rakamları sırayla tutturmaya çalışın.

Uzaduyum ve ruhsalgörü deneylerindeki gibi elinizden geldiği kadar çok sayıda deney yapmalı ve sonra toplam puanınızı yaptığınız deney sayısına bölerek rastlantıdan beklenen altıda bir başarı oranını tutarlı biçimde aşıp aşmadığınızı anlamalısınız. Aslında elde ettiğiniz sonuçların gerçekten istatistik anlamlılık taşıyıp taşımadığına karar vermek için daha geliştirilmiş istatistik analizlere gerek olduğunu da unutmamak gerekir.

Alıntıdır.