ULUSLARARASI METAPSİŞİK ENSTİTÜSÜ KURULUYORSanayici Jean Meyer 1919 yılında Uluslar arası Metapsişik Enstitüsü’nü (Institute Metapsychique International) kurmuş ilk Başkan Dr. Charles Richet olmuştu. Daha sonraki yıllarda ise enstitü Başkanlığı’na Dr. Gustave Geley (1856-1924) ve Dr. Eugene Ostygetirildi.

Geley ile Richet her türlü sahtekarlık ihtimalini ortadan kaldırarak ve yürüttükleri karmaşık deneyleri başarıyla uygulayarak Polonyalı ünlü fizik süje M.Franek Kluski’yi (1874-1944) incelediler. Richet bu çalışmaların sonuçlarını “Metapsişik Kitabı” (Traite metapsychique) adlı dev yapıtında açıkladı ve materyalizasyon fenomenini bilimsel olarak kanıtlamış olduğunu belirtti.Gustave Geley ve Araştırmaları Gustave Geley “Şuurdışından Şuura” (De l’inconscient au conscient Paris1919) “Ektoplazma ve Duru görü” (L’Ectoplasmie et Clairvoyance) adlı eserlerinde psi çalışmalarını ve görüşlerini ortaya koydu. Almanya’daki araştırmalarda Prof. Zollner (1834-1882) ile Baron Albert Von Schrenck-Notzingbaşta gelmekteydi.

1950’lerde ise Dr. Willy Garlof Avrupa’nın en son büyük materyalizasyon süjesi olan Danimarkalı Einer Nielsen ile araştırmalar yürüttü ve bunları “Kopenhag’ın Fantomları” (Die Phantome Von Kopenhagen) adlı eserinde yayınladı.
İtalya’da Palladino gibi olağanüstü süjeler ortaya çıkmış ve Prof. Lombroso Prof Morsellive Prof. Bozzano psişik fenomenlerin ölüm ötesi yaşamın mevcudiyetini belirleyen gerçekler olduklarını beyan etmişlerdir.

Sovyet’lerde ise en önde gelen isim Alexander Aksakof (1832-1903) olmuştur. Polonya’da ise ünlü psikolog Julian Ochorowicz önce ipnotik olaylarla ilgilendi. 1882 yılında bu çalışmalarını bir araya getiren “Zihinsel Telkin” (La Suggestion Mentale) adlı deneysel eserini yayınladı.

Roma ve Varşova’da Eusapia Palladino’nun çalışmalarına katıldı. Bu sujenin meydana getirdiği uzaktan eşya hareketlerini (telekinezi) açıklamak için “Katı Işınlar” hipotezini ortaya koydu ve bazı aletlerle bu hipotezi gerçekleştirmeye çalıştı.
“Katı Işınlar” hipotezi gerçek bir gözlem sonucunda ortaya çıktı. Bu psişik olayda süjenin ellerinden ince iplik gibi çıkan ve engel karşısında “Sapma” gösteren süptil ışınların fırladığı tespit edildi.

Bu hipotez telekinezi olaylarının açıklanmasında fiziksel yorumlama yönünden önemli bir katkıda bulundu. Julian Ochorowicz’in ve diğer bazı yetenekli süjelerle birlikte yaptıkları deneyler çok ünlüdür.

Ayrıca Psi ile ilgili konuları ciddi bir biçimde araştıran inceleyen ve bu konuda pek çok eser veren ünlü ruhsal araştırmacılar Gabriele Delanne ve Leon Denis’i de unutmamak gerekir.

Alıntıdır.