Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Psişik Yetenekleri Geliştirme Teknikleri

  DIS âlemden gelen bilgiler bize duyular kanalı ile gelir. Fakat bu çok sınırlıdır.

  Bir kimseyi isitebilmemiz onun etrafında mevcut olan sartlarla mümkündür. Görmek de böyledir. Çesitli topluluklarda kelimeler vasıtasıyla insanlarla fikir alısverisinde bulunabiliriz. Bu bakımdan çogunlukla düsüncelerimiz irademize baglı olarak ve olmayarak ihanete ugrarlar. Bununla birlikte bazı ölçüler dahilinde duyularımız genislik kazanabiliyor.

  Mikroskop teleskop telefon faks gibi aletler duyularımızın içinde bulundukları yetersizlikten kısmen kurtarmaktadır.

  Öte yandan bilim sayısız titresimlerin mevcut oldugunu bize söyle böyle anlatmaktadır. sittigimiz seslerin frekansı 32 - 33.000 hertz frekanslı seslerdir. Gözümüz de 450 trilyon kırmızı ısık ile 750 trilyon mor ısık arasında hareket eder.

  majinasyon ısı ile elektrik titresimleri arasında bir yere sahiptir. Bu yüzden onun fizik tesirleri pek fark edilmiyor.

  Süphesiz ki bilimde birçok eksiklikler mevcuttur. Bu eksiklikler kâinata yayılmıs gerçek titresimlerle ilgili degildir. Bilimin agır ilerleyisi bizim için bilinmez olan seyyal dünyaları tanımamıza bir engel teskil etmektedir.

  Arastırmalarımızı genisletmek için su andaki algılarımızı yeteri derecede temizlemeliyiz. Yeni duyumlar kazanmalıyız. Suur sahasını genisletmeliyiz. Bu mesele eski veya simdi yazılmıs olsun anlatılan normalüstü olayların varlıgı kabul edilirse durugörü telepati telekinezi ipnotizma gibi medyomsal olaylarda ortaya konmustur.

  Nedense bu olaylar akademik bilim tarafından pek itibar görmemistir. Bu yüzden de resmî ögrenime dahil olmamıstır. Bilginler tarafından bütünüyle incelenmemistir. Bu iki sebepten ileri gelir: 1. Bu olaylar üzerinde yapılan gözlemler karmakarısık ve bozucu karakterde ortaya çıkmıs bir türlü hüküm altına alınamayan bir kendiligindenligin (ve degiskenligin) bulunmasından ileri gelmistir. 2. Nihayet profesyonel medyomların bilimsel olmaktan ziyade kazanç hırsı ve söhret budalalıgı yaparak birtakım sahte melekeleri ortaya koydukları da bilinmektedir.

  Bu yanlıs düsünceler genellikle psisizm hakkında insanların kabul ettikleri pesin fikirler üzerine dayanır. Psisik olayların degeri hakkında bir aydınlıga kavusmak istenirse bütün dinsel ve felsefe ile ilgili her seyi bir tarafa itmek ve olumlu bir tarzda yeni bilimsel usullerle incelemek gerekir. Bilim en azından asagıdaki süreçleri gerektirir:

  1. Gözlem olayların aydınlıga çıkarılması.

  2. Tecrübe yani her yönü ile incelenmeye izin veren degisik sartlar içindeki aynı olayların meydana çıkması.

  3. Ölçü vasıtalarının mevcut olması.

  4. Herkesçe gerçeklestirilebilecek olan kanunların ortaya çıkması.

  5.
  Sadece olayları açıklamaya yarayan degil aynı zamanda yeni olayları da görünür hâle getiren verimli hipotezler kurup halka sunmak gerekir.

  MAJNASYON
  Bu çesitli sartları yerine getirebilmek için önce psisik olayları incelemeyi ögrenmek gerekir. Bu incelemeler daha önce vardı. Örnegin ilkel duygu tarafından meydana getirilen psisik olaylar güçlükle isitilen bir ses çok zayıf bir ısık psikofizik ismi verilen bir ilim tarafından inceleniyordu. Bir kısım psisik kanunları bu bilime borçluyuz. Özellikle uyartıcı duyular konusunu toparladı ve hafızanın çalısıs seklini açıklıga kavusturdu. Kısaca bir kısım psisik problemleri ciddî bir sekilde arastırdı ve açıkladı.

  Simdi biz bu bilimden sadece imajinasyon konusunu inceliyoruz. majinasyonun önemi yüksek ruhsal yetenekleri tohum hâlinde içermesinden ileri geliyor. majinasyon prensiplerinin birisi üzerine dayandıgımız vakit durugörü geçmis ve gelecege ait vizyonlar görülmeyen âlemin (spatyom) derece derece anlasılması için her insanın kullanabilecegi bir metot bulmamız mümkündür. Manyetik ipnotik bir etki olmadan yani süjeyi uyutmadan normal suuru ortadan kaldırmadan çok kısa zamanda elde edilen bazı psisik yetenekler vardır ki ilk tezahürlerini hemen gösterirler ve derece derece gelisirler. Bunun nasıl mümkün oldugunu anlamak için imajinasyon olayını incelememiz gerekmektedir.

  MAJ NEDR?
  majinasyon imajların içsel olarak anlasılması tarzında ifade edilebilir. O hâlde ‘imaj’ nedir? maj gerek bir sey (obje) veya seyler (objeler) toplulugu gerekse birlesik yahut birlesik olmayan niteliklere sahip bir sahne tarafından meydana getirilmis bir izlenimdir. Diger bir deyisle bu tamamlayıcı bir duyu grubu hatırasıdır. Genel olarak imaj kelimesi görme duyusuna tatbik edilir. Sanki ona aitmis gibidir. Ama diger duyular için de imajları göz önüne almak sarttır. Yani tat dokunma koku isitme imajları da olabilir. Genel olarak imajların dısardan görülebilir hiçbir iz bırakmadan beynimizin içinden geçebileceklerine inanıyoruz.

  Bunun aksi daha gösterilmemistir. Biz en kolay imajları bile (meselâ ‘O’ harfini) kendi kendimize bir harekette bulunmadan canlandıramayız. Bu su demektir: Bütün içsel vizyonlara ve rüyetlere bir enerji yayını eslik eder. Ve sonuç titresim tarzında belirsiz bir yayılısla kendini gösterir.

  Düsünce Sekilleri isimli kitabında Annie Besant ve Leadbater içsel vizyonlardan bahsederek her düsünceye ait fizikî gözlerimizle göremedigimiz fakat durugörürler tarafından görülebilen bir tür renkli akıskan kümenin uzay içine fırlatıldıgını anlatırlar. Bu küme belirgin ve açık olmadıgı zaman düsünce belirsiz bir sekil arz eder. Aksi hâlde açık seçik bir durumdadır. Bundan baska düsünceye eslik eden yayının cinsine baglı nüanslar ısıklı durumlar ve BERRAKLIKLA LGL bir renklenme de tezahür eder. Bu akıskan yumak belli bir yöne fırlatılabilir. Ve belli bir kimseye ulasabilir. Ya da belirli bir amacı olmadan uzay içinde yayılır. Ve sonunda kendisi ile ilgili bulunan diger bir yumakla birlesir.

  Her sahsın bir aurası vardır. Birçok ısık çizgisi ve renklere sahiptir. Auranın iç çevresi düsüncenin çalısma sekli ile baglantılıdır. Ve onun tesiri altındadır. Aura sakin bir ruh hâli içinde bulundugumuz zaman ince ve zayıftır. Aksi hâlde aynı aura ruhumuz siddetli titresimlerle dolu bulundugu zaman girdap tarzında hızla hareket eden uzaga fırlatılmıs akıskan yumaklar meydana getirir. Bu yumaklar onları yayan kimselerce hiçbir zaman bir kayıp degildir. Ve onlar her zaman hayatın herhangi bir anında bir izlenim hâlinde bulunabilir.

  Böylece yansıtılan imajlar belirsiz bir yayılmaya sahiptir. Ve bu hadiseden dolayı her varlıga ulasırlar. Bir alıcı bulsun veya bulmasın... Fakat titresim durumu imajın titresimleriyle uyusuyorsa zar zor anlasılabilir. Böyle bir durum sohbetler ve is sırasında ortaya çıkabilir. Bu türlü olaylar telepati ve fikir iletimleri ismi altında izah edilir.

  Birçok deneycilerin çalısmaları bize sunu göstermistir: Sonuç olarak bizden dısarıya fırlatılan veya bize gelen bütün imajlar belirsiz bir hız içinde imaj nakleden bir akım üretirler.

  majın sekil bulmasından hemen sonra yayılan dalgaların varlıgı tespit edilmistir. Hassas kimseler ısıklı bir küme yahut akıskan bir akımın yayıldıgını fark ederler. Gözlemciler bazı sartlar altında düsünce sekli (form panse) yaratan bir kimse ile uzakta bulunan yabancı diger bir kimsenin arasında bir iliskinin bulundugunu da ortaya koymuslardır. Bunu su sekilde ifade edebiliriz:

  Akımın sebep ve neticesi olan imajlar (yani bazı psikomanyetik imajlar) olaya uygun düzenlemelerle bu akımları idare etmeye kullanmaya ve normalüstü psisik olayları uyarmaya imkân tanırlar. Biliyoruz ki beyin alıcı verici telsiz cihazı gibi çalısır.

  Bu bakımdan kendiliginden imajlar hafızadan gelmez. Bizim iç algılamamızın hatıralarımızla sekil buldugu dogrudur. Fakat bunlar pekâlâ dıs ortamın tahriki ile meydana çıkmıs görülen veya görülmeyen bilinen veya bilinmeyen sebeplerden ileri gelmis kısmen meçhul sartlar içinde yerine getirilen izlenimlerin sonucu olabilir. Beyin kapalı bir devrede elektriksel bir akım içinde bulunabilecegi gibi açık bir devre olarak da çalısabilir.

  Bu nokta çok önemlidir. Zira normalüstü melekelerin mümkün olusunu bu nokta saglar. Bazı uyaranlar veya enerji türleri uygun siddet ve zıtlıklar seklinde bizzat kendimizdeki duyumsal suur hâlimizi harekete geçirirler. Bu duyum bir defa hissedildikten sonra hiçbir zaman tamamen silinmez. Duyumlar bazı sartlar dahilinde araya baska uyaranlar karısmadan tekrar ortaya çıkabilirler. Ama zayıf durumda bulunabilirler. Buna hatırlama diyoruz. Bir esya bir varlık belli bir sahne bir duygusal yıgılma dahi aynı ‘yeniden dogus’ sürecine dahildir.

  ‘Yıgılma’ hazırlıgı açık ve seçik bir imajı meydana getirir. Bu duyularımızın hepsi toplamı bizde sabitlesir. Ve böylece suuraltı ismini verdigimiz bir nevi toplanma meydana gelir. Fakat izlenimlerimiz bazı ölçüler dahilinde diger kimselerin izlenimleri ile birlesir. Bundan da suuraltımızda bulunan hatıralarımız arasında baska bir sahsiyetin suuraltında bulunan imajların var oldugu sonucu çıkar. Bu imajlar kendi aralarında (alâka kanununa göre) birlesirler. Ve rastgele baska kimselerin suuraltında imajları çekip almaya izin veren birtakım yönetici baglar meydana getirirler; o hâlde bu imaj deposu sıkı sıkıya kapalı degildir.

  Sayet kendimize ait olan bir imajın içine kolayca girersek bazı hâllerde alısveris kapısını kapatabilir ve yanımızdaki baska bir kimsenin imaj deposuna dalabiliriz. Sonra bu dalma isini gitgide arttırır ve nihayet bizi çeken suuraltını ziyarete muvaffak oluruz. (Kendi imajımıza dalabilmemiz bizim zihnimizde canlanan bir sahneye konsantre olmamız demektir.) Bu konsantrasyon ile biz dısardan gelecek (rastgele) imaj akımlarını önlüyoruz demektir.

  Konsantre oldugumuz imajı faal hâle geçirip (meselâ donuk bir sahneyi canlandırmak) ilgi kurmak istedigimiz kimsenin imajını kendi imaj sahnemize aktarırız. Bu telkin ile olur. (Meselâ bir sahne yaratıyorsun telkini; bu medyoma yarattırılan bir imajdır. Bu durumda bir irtibat kurmak istedigimiz zaman medyomun o sahsın imajını o odada görmesini isteriz.

  Buradan da medyom asıl varlıkla irtibata geçer.) Alıcı ve verici fazla islemekte ise de iki ayrı imaj sınıfını belirtmek gerekir:

  A) Yayımlanan imajlar
  B) Alınan imajlar

  maj kombinasyonları ile belirli bir hâle gelmis bulunan ve psisik bir olay olan imajinasyonda
  iki tür vardır:

  1) Aktif imajinasyon
  2) Pasif imajinasyon

  AKTF MAJNASYON
  ç tasarımları (zihnî tasavvurları) istekle görünür hâle getiren ve bir amaca göre birlestiren bir melekedir. Bunlar roman hikâye ve piyesleri yaratmakta rol oynarlar. Hayatın her safhasında mevcuttur. majinasyon olaylarının anlasılması yaratıcılık ve ‘ruh’un tekâmülünde vazgeçilmez bir kaynaktır. Akıl yürütmenin fikirlerin ve bir yıgın zihinsel olayların temelidir. Eger onların kanunlarını biliyor ve de tatbik edebiliyorsak hekim ve ilâç kullanmadan hastalarımızı iyi eder varlıgımızı degistirir ve kaderimizi gerçeklestirebiliriz.

  Aktif imajinasyon bütün dünyayı kapsar.

  PASF MAJNASYON
  Bu konu diger bir âlemi teskil eder ki biz bununla mesgul olacagız. Pasif imajinasyon imajinasyonun bazı elemanlarını kullanmak suretiyle normalüstü yeteneklerin ortaya çıkmasını saglayabilir. Pasif imajinasyon imajların kendiliginden meydana gelmesidir. Önce dogal baglar ile kendiliginden meydana gelebilir (imaj çagrısımı). Çünki her imaj kendisi ile zaman ve mekân içinde ilgili olan diger birtakım imajları görünür hâle getirmek egilimindedir. Meselâ hiçbir iradî çaba gösterilmese bahçedeki çimenlik yan tarafta bir bank oldugu fikrini uyandırır. Böylece imajlar birbirine yakın olanları uyandırır. Siddet ve
  baglantılar sebebiyle gruplanırlar. Ve eger hiçbir objektif olay girmez ise bütün suur sahasını
  kucaklayan birbiriyle az çok ilgili sahneleri olustururlar. Bu durum asıl prensibi pasif bir
  imajinasyon oyunu olan rüya gibidir.

  majların kendiliginden meydana gelmesinin baska bir sebebi telepati yoluyladır. Bazı psisik sartlarda imaj bize tesir eden yabancı bir kimseden yayılır. O anda o imaj kendi imajlarımızla karısır. Ve iki suuraltı arasında kendiliginden bir bag yaratır. Bu sebeple bazı asklar önseziler çevrenin idraki durugörü fikir aktarımları ve diger normalüstü olaylar ortaya çıkmaktadır. Bu ilk bilgilerle normalüstü yetenegin gelismesine izin veren prensibi anlayabiliriz:

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  1. Düsünce sakin olmalıdır. majı soyutlayabilecek tarzda aktif imajinasyonun faaliyetine engel olmalıdır. Yani aktif imajinasyon bir imajı devamlı olarak isler onu türlü sekillere sokar. Halbuki imajı soyutlayarak onu sabit hareketsiz aynı sekilde tutabiliriz. majı bozacak hiçbir tesir ona ulasmamaktadır.

  2) Suuraltını avlamak için bu imajların siddetini arttırmak gerekir.

  3) Uygun olan çagrısımı yaratarak imajı yönlendirmek gereklidir. Bu çagrısımın (fikir ya da imaj) yapısı imajın ilk istikametine baglı olan yeni bir saha içine suura çekip getiren akımlara sebep olur. Sonuç olarak mümkün olan istikamet tarzları ve idrak çesitleri ortaya çıkar yeni yetenekler olusur. Olup biten seyler sanki sapma ve dönme derecesine göre yalnız bir tek anahtarla açılabilen çesitli kilitleri olan bir kapıyla kapatılmıs bir dünyaya giristir.

  Kapı sahsî fikirlerle yüklü beyindir (medyomun beynidir). Anahtar somut (objektif esya) kelimelerle uygun bir tarzda yönetilen bir imajdır. Prensip gayet basittir ve hemen hemen hiç yanılmaz. Akıl genellikle zekâmızın çalısısında mevcut bulunan bir karısıklık ve dagınıklık içindedir. Aktif imajinasyon ile pasif imajinasyon oyunundan zevk duymak bizi saskın hâle getirir. Fikirlerimizin kesmekesligi niteligi anlasılmamıs olan titresimleri terk etmez. Ve ince titresimler rastgele suur sahamıza nüfuz eder. Beynimiz tıka basa dolu bir ambar gibidir. Öyle bir ambar ki baca deligi esyalarla tıkanmıstır.

  Dısarıyı görmek ne mümkün. Bütün mesele bu karısıklıgı düzenlemek ısıgın girecegi baca yolunu açmak ve buradan çıkacak olanlara yardım maksadıyla digerlerini kenara çekmektir.

  TATBKAT ARAÇLARI
  Orta seviyeden kültürlü kadın veya erkek bir kimseyi süje olarak alalım. Bunlar sonra tasfiye olacaklar ve neticede en iyileri kalacaktır. Süje ne kadar kaba ise (hassasiyet bakımından) gelisme o derecede güç olacaktır. Basarıya ulasmak için imajinasyon kabiliyeti orta derecede olanlar da yeterlidir. Yeter ki kendini tamamıyla dünya islerine vermemis hayatın küçük taraflarıyla dolmamıs sahsî çıkarlarına baglanmamıs olsun... Süphesiz ayrıca süjenin hasta ve siddetli heyecanlara ugramamıs olması soklar geçirmemis olması gereklidir. Yani muhtelif manevî soklar zamanla suur sahasından suuraltına kaydırılarak görünür bir rahatlık ve denge saglanabilir. Fakat bu çalısmalarda suuraltı faaliyet açıga çıktıgı için sokla ilgili heyecanlar tıkanıklıklar marazî hâller nüksedebilir.

  Önce süjede sükûnet hâli dogması gereklidir. Bunun için los bir oda ve bir yardımcı ile tecrübeye girisilir. Yardımcı odanın bir kösesinde sükûnet hâlinde zihnen pasif durumda oturmalıdır. Süje rahatça oturmalı ısık gözlerine düsmemeli (gözler rahat sekilde baglanabilir ya da ısıga bir perde veya paravana ile engel olunur). O andaki zihinsel mesguliyetlerini bertaraf etmek için süjeye zıt imajlar vasıtasıyla yardım edilir. (Yani zihnî sükûnete götürecek imajlar verilir. Meselâ sakin bir deniz manzarası ıssız bir çöl manzarası mavi bir gökyüzü sükûnet verici bir kır manzarası vs.) Bu imajlar süjenin zihnindeki karısık imajları günlük endiseleri dagıtmaya yeter.

  Sonra bütün düsüncelerden ayrılması ve celse içinde sadece en yüksek ruhî bir yükselis imkânı araması rica edilir. (Yani süjede manevî bir incelik hassasiyet manevî alemlere dogru bir çekilme duygusu ihtiyacı ortaya çıkartılır. Hikmetli birkaç cümle dua vs. kullanılabilir.)

  Sükûnet elde edildikten sonra açık seçik ve somut bir imaj uyandırmaya elverisli bir kelime söylenir: vazo bardak yumurta kasık portakal gibi... (Söylenen kelime mümkün oldugu kadar çok kolaylıkla ve zihni dagıtmadan göz önüne getirilebilmelidir basit olmalıdır.)

  Süjeden kelime isittikten sonra görecegi ve hissedecegi duyguları anlatması (görünür hâle getirmesi) açıklaması istenir. Üç durum ortaya çıkabilir:

  1. Hiçbir izlenim meydana çıkmaz.
  2. Ne oldugu anlasılmayan bir hatıra ortaya çıkabilir.
  3. Bilinmeyen bir imaj ortaya çıkar.

  izlenim yoklugu açıkça süjenin endiselerinden kurtulamadıgını veya suurdısı bir mesguliyeti bulundugunu gösterir. Söylenen kelime gerçekte suuraltında titresimler ortaya çıkaran bir
  titresim dalgasıdır. Eger suuraltı nötr hâlde kalmıssa hemen hemen hiçbir sey meydana gelmez. Çünki suuraltına nüfuz edilememistir. Süje duvarla kapalıdır. Ve kelime bir engele çarpan top gibi geri dönmüstür. Böyle bir durumda birbirinden farklı bir dizi kelime söyleyerek (ki bu süjeyi içine alan ön düsünceleri ortadan kaldırmak içindir) eger bu yeterli degilse alısılmıs bir esyanın (olayın) hatırasını hatırlatarak o mesguliyetten kurtarılır.

  Alısılmıs bir esya veya olayın hatırlatılmasıyla yarı hatırlama hâli uyandırılır. Böylece ikinci hâle geçirilir. Eger bu usul yeterli olmazsa süjeyi küçük bir sahne veya manzara gibi temsilî bir hâli düzenlemeye çeken onu zorlayan yaratıcı imajinasyondan istifade edilir. Basta da söyledigimiz gibi süje biraz imajinatif karakterde olmalıdır. Yani süjede tecrübeyi kolaylastıracak sahneleri telkinle tahayyül ettirmek mümkün olmalıdır meselâ ‘Ben sizi falan yerde görüyorum’ gibi... Sonuç gözükmekte gecikmez. Ön mesguliyet böylece maglûp edilmis ve iç imajların meydana çıkması mümkün olmustur.

  Çeviren: Üstad Ergün Arıkdal

  PSSK YETENEK ve RUHSALLIGI BÜTÜNLESTRMEK
  David FONTANA
  Felsefe doktorası olan Prof. David Fontana psisik arastırmaya yönelik sürekli aktif ilgisiyle birlikte dogu ve batının ruhsal geleneklerinde genis uygulamalı deneyime sahip bir psikologtur. (Society for Pscyhical Research’ün eski baskanıdır.) Bu genis sahalarda bazıları klâsik olarak kabul edilen birçok kitabın da yazarıdır. Bu makale 23 Mart 1999’da verdigi bir konferansa dayanarak hazırlanmıstır.

  RUHSALLIK ve PSSK YETENEKLER
  RUHSAL gelisim kendisiyle birlikte psisik ihsanları getirebilmesine ragmen ruhsallık ve psisik yetenekler aynı sey degillerdir. Budizm ve Hinduizm gibi dogulu ruhsal geleneklerde ruhsal kapasiteler derinlestiginde zihnin bazı maddesel sınırlamaları asmaya basladıgı ve digerlerinin zihinleriyle telepatik iletisim içine girebilir hâle geldigi ve böylece durugörü ve psikokinezi gibi (topluca siddhiler denilen) yetenekler tezahür ettirdigi söylenmektedir.

  Bununla birlikte bu gelenekler siddhilerin sadece ruhsal büyümenin bir çesit önemsiz belirtileri oldukları ve asla kisisel çıkar saglamak için kullanılmamaları ve kendi içlerinde bir son olarak görülmemeleri gerektigi konusunda bizleri uyarmaktadırlar aksini yapmak benligi güçlendirir ve kisiyi gerçek ruhsal ilerleme yolundan saptırır. nsan baskalarına hizmet ederken kullandıgında bile benligi sisiren duygulardan kaçınmalıdır. Siddhiler bize emanet edilmis hediyelerdir kisisel servetimiz degillerdir.

  Bir Yoginin Otobiyografisi’nde (Bu kitabın özeti Mucizeler adıyla RM Yayınları arasında yer almaktadır) meshur guru Paramhansa Yogananda kendi kisisel siddhi deneyimlerinin sayısız örneklerini verir ve kitaplarından bir digerinde Man’s Eternal Quest’de (nsanın Ebedi Arayısı) onların gelisimine eslik eden ruhsal disiplinlerin derinligine yönelik bir anlayıs sunar.

  Bununla birlikte siddhilerin en eglendirici örneklerinden biri Ram Dass’ın kendisiyle birkaç yıl geçirdigi bir diger saygın ögretmen Neem Baba’nın hayatında görülmüstür. Bir zamanlar Hindistan’daki trenlerde kutsal adamların parasız yolculuk yapmalarına izin veriliyordu ama bazı sebeplerden dolayı bu ayrıcalıga son verme kararı alındı. Neem Baba yeni politikanın ilk kurbanlarından biriydi ve biletsiz oldugu kesfedildiginde Karolli istasyonunda uygun bir sekilde trenden indirilmisti.

  Biletçi diger yolcuların protestolarına aldırmadan düdügünü çaldı ve sürücü treni çalıstırmak istedi; ama nafile tekrar tekrar denedi ama hiçbir sey olmadı. Bu sırada Neem Baba plâtformun üzerinde gülümseyerek bekliyordu. Sonunda trene geri gelmesi için yalvarmaya basladılar. O yalvarısları nazikçe dinledi trene tırmandı tahmin edeceginiz gibi motor bir motorun davranması gerektigi gibi davrandı ve tren istasyondan ayrıldı.

  Tesadüf mü? Sürücünün bir numarası mı? Hindistan’ın kutsal adamlarını ve kadınlarını çevreledigi söylenen siddhilerin diger birçok örneklerini deneyimleyenler bunun Neem Baba’nın isi oldugundan hiç süphe etmediler ve o zamandan sonra da o hep Neem Karolli Baba diye bilindi.

  PSSK YETENEKLER ve RUHSALLIK
  Sürecin zıt istikamette güçlüce çalıstıgı yani psisik yeteneklerin gelisiminin ruhsal ilerlemeye götürdügü yönünde hiç delil yoktur. Bazı vakalarda böyle olabilir ama bu kuraldır anlamına gelmez. Geçmisin bazı en ünlü psisikleri kesinlikle ruhsal olmayan numaralara kalkısmıslardır. Eusapia Palladino her bakımdan çok güçlü bir fizik medyomdu ve tarihte en genis olarak incelenen psisiklerden biriydi; yine de onun fenomenlerinin çogu gerçek olmasına ragmen digerlerinin açıkça hileli oldugu yönünde neredeyse oybirligi vardır. O celselerdeki haziruna “Beni izleyin yoksa hile yaparım.” diye ögüt vermis kusurlarından dolayı rehberi John King’i suçlamıstır.

  Bazı rehberlerin karakterleri gerçekten belirli oranda istenmeyen özellikler tasısa da (John King hayattayken adı çıkmıs bir korsan oldugunu iddia etmekteydi) Palladino ile uzun süre çalısan Hereward Carrington onun yaptıgı hilelerin kendi egosuna baglı oldugu görüsündedir. Carrington Eusapia Palladino and Her Phenomena (Eusapia Palladino ve Fenomenleri) adlı eserinde “Ona bunu yapmaması için yalvardık.” diye yazmıstır ama bir toplantıda bir saat veya hemen sonrasında bir sonuç üretilmediyse medyom “genellikle kaba ve açık türden” hile yapmaya basvurmustu.

  Elbette ki fizik medyomlar toplantılarda hile yaparken yakalandıklarında Palladino’nun iddia ettigi gibi transtayken rehberleri tarafından böyle yapmaya itilmis olabilirler ama eger öyleyse bu sadece onların rehberlerinin dürüstlügüne degil rehberlerin kendi medyomlarının ünleriyle ilgili kaygılarına da gölge düsürür. Her halükârda rapor edilen bir diger güçlü fizik medyom olan ama bu vakada kıskançlık günahına yenik düsen Agnes Guppy’nin davranısı için rehberleri suçlamak çok zor olurdu. Daha genç ve daha çekici arkadas medyom Florence Cook’un basarısıyla yüzlestiginde (Cook Sir William Crookes tarafından gerçekten arastırılmıs ve ismi telâffuz edilmistir) Agnes Guppy çözümün iki suç ortagının Cook’un yüzüne asit fırlatmaları oldugunu düsünmüstür. Neyse ki suç ortakları bunu reddetmislerdir ama bu hikâye Bayan Guppy’nin söhretini yerle bir etmisti.

  RUHSAL ve PSSK YETENEKLER ARASINDAK BAGLANTI
  Bununla birlikte psisik yeteneklerin ruhsal gelisime sevk etmedeki basarısızlıgına ragmen sürecin bunun aksine çalısabildigi gerçegi bu ikisi arasında bir baglantı olması gerektigini gösterir. Bu baglantıyı kesfetmeye nasıl baslayabiliriz? Yunanistan’da Delf tapınagının Apollo sunagının üzerinde -dünyadaki en büyülü yerlerden biridir- “Kendini Bil” ögüdü vardır.

  Apollo sunagı; Piton’un yani ilâhlarla iletisim kurduguna inanılan bir rahibenin -biz ona muhtemelen bir trans medyomu diyecektik- eviydi. Kendisine Atina’daki en bilge adamın kim oldugu soruldugunda “Hiçbir sey bilmedigini bilecek kadar bilge olan tek adam Sokrat’tır.”

  diye cevap vermistir. Yani bizim bu kesfe baslama noktamız; Sokrat ile birlikte sadece dıssal dünya degil ama kendi zihnimiz hakkında da ne kadar az bildigimizi kabul etmektir. Bu bizi “Kendi zihnimin yapısı nedir?” “Ben neyim?” “Ben kimim?” gibi varlıksal soruları sormaya götürür. Bazıları -örnegin Darwinciler- bu soruları bizim sans eseri yaratılan biyolojik tesadüfler oldugumuzu anlamı ve amacı olmayan basıbos bir evrende yasadıgımızı söyleyerek cevaplayacaklardır.

  Digerleri bu cevabı kabul etmenin anlamsızca yasamak ve ümitsizce ölmek demek oldugunu kabul edecektir. Onlar bize modern bilimin bütün gücüne ve bütün kesiflerine ragmen zihin hakkında fazla bir sey söyleyemeyecegini ve ruh veya Tanrı’nın hiç olmadıgını -Yüksek Suur veya hangi terimi kullanmayı tercih edersenizkategorik olarak kesinlikle ifade edemeyecegini hatırlatmaya devam edeceklerdir. Modern
  bilim psisik ihsanların olmadıgını kategorik olarak ifade edemez ve bundan dolayı en materyalist bilim adamları bile böyle meselelerde agnostisizmin -belirsizligin bir kabulününötesine geçemezler.

  Delilleri inceleyenler insan yasamında bir ruhsal boyutun mevcudiyetini ve psisik yeteneklerin mevcudiyetini desteklemek için çok miktarda seyin mevcut oldugunun farkına varırlar. Bununla birlikte bu boyutun ve bu yeteneklerin yapısına ve anlamına iliskin daha derin sorular bir anlamda fiziksel bilimlerin nüfuz sahasının ötesinde yatar. Bilim bütün süphe edilmez güçlerine ragmen bizim sınırlı bir uygunluk alanı dedigimiz seye sahiptir. Bu alanın ötesinde onun hitap edemedigi sorular vardır; sadece varolusun temel anlamı ve benligin tabiatıyla ilgili sorular degil ama digerkâmlık gibi insan vasıfları ve bir Bach veya Mozart veya bir Michael Angelo gibiler tarafından tezahür ettirilen yüce yaratıcı yeteneklerle ilgili sorular. Böyle sorular aslında ruhsal sorulardır ve onlar bilimin usulüyle dısarıya maddesel dünyaya bakarak degil ama aziz ve mistigin usulüyle bir kisinin içine bakarak cevaplanırlar.

  Zen Budizmi bunu yapmanın bir yolunu koan kullanımı sayesinde ögretir. Koan hiçbir mantıklı cevabın olmadıgı bir sorudur. O bize sık sık o kadar paradoksal bir sey sorar ki bizim ilk tepkimiz onu gülünç bularak bertaraf etmek olur. En iyi bilinen örneklerinden biri sudur: “Bir elle alkıslamanın sesi nedir?” Gerçekten de bir paradoks. Tanımlamada alkıslama iki eli içerir. Ama Zen Budist ögretmeniniz size yargılamadan ve ummadan sadece oturmanızı ve soru üzerine meditasyon yapmanızı söyleyecektir. Bir ögretmenin bana ögrettigi gibi “Kendine cevabı sorma sadece koanı sor.” Koan üzerine meditasyon yaptıgınızda “cevap sessizlik olmalı” gibi düsünceler kendiliginden yükselmeye baslar ama cevabı ögretmeninize verdiginiz her seferinde o basını sallar ve size gitmenizi ve meditasyonunuza devam etmenizi söyler.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Koanın amaçlarından biri sizi mantıklı zihnin hayatımızda çogu zaman kullandıgımız zihnin daha fazla gidemeyecegi bir noktaya getirmektir. “Eller” ve “alkıslama” maddesel dünyaya aittir. Maddesel dünya bizim tarafımızdan hepsinin anlamlarını ayrılıktan aldıkları ayrı nesneler ve kavramlardan meydana gelmis biçimde anlasılır. Sol el sag elden ayrıdır -onun karsıtı-; alkıs sesi sessizlikten ayrıdır -onun karsıtıdır-. Bundan dolayı mantıksal olarak tek elle alkıslayamayız. Ama koan bu karsıtlıklarla düsünmeyi keser. Eger kisi onunla çalısmaya devam ederse orada ayrılık hissiyatının bir yanılgı oldugunun farkındalıgı an”den gelir.

  Hiçbir sey ister bir nesne veya bir kavram olsun diger bütün seylerden izole edilmis olarak var olamaz. Her sey hem canlı hem cansız aslında temelde yatan bir birligin bütün varolusun esası olan bir birligin tezahürüdür. Ve farkındalıgın bu anında koanın kendini çözdügü söylenir bu onun sizi daha derin bir anlayıs seviyesine götürmesidir.

  Ve koan kendisini çözerken aynı zamanda -en azından kısmen- elbette ki niha” koan olan “Ben kimim?” sorusunu ve “Onu nasıl bilebilirim?” “Kendi yüzümü nasıl görebilirim?” “Ben hem soru hem de cevap nasıl olabilirim?” gibi her noktası bir elle alkıslamak kadar paradoksal olan sorulardan birini de çözer.

  Elbette ki bu sekilde kelimelere döküldügünde onun sadece bir entelektüel egzersiz hâline dönüsmesi riski ortaya çıkar ve eger sadece entelektüel cevaplar sunduysanız iyi bir Zen ögretmeni meditasyon yaptıgınız seye iki kat hızlı geri gönderecektir. Ögretmen sizin bu birligi gerçekten deneyimlediginizi görmek isteyecektir. Bunu yaptıgınızda cevabınız herhangi bir önceden belirlenmis formül yerine sizin dönüsmüs oldugunuz kisi içinde görünür olacaktır. Ama “Bunun ruhsallık ve psisik yetenekler arasındaki baglantıyla ne ilgisi var?” diye düsünebilirsiniz. Her bakımdan ilgili. Eger her birimiz kendi mevcudiyetimiz içinde kilitlenmis olmaktan daha çok temelde yatan bir birligin ifadeleriysek o zaman bu birlikle (ruhsal gelisim deneyimi yoluyla) temasa geçmek veya digerlerinin zihinleriyle (psisik yetenekler yoluyla) temasa geçmek fikri bir çesit anlam kazanmaya baslar. Sadece bu da degil bu fikir yasanmıs bir imkân hâline gelir.

  Zihinlerimiz ve arkadasımız olan diger varlıkların zihinleri; oldukları gibi yani tek suurun görünümleri olarak tanınırlar ve bundan dolayı psisik deneyimlere engel olan kendimiz ve digerleri arasındaki bariyerler kaybolur. Bundan dolayı ruhsal inançlar hem bizim dıssal dünyayla hem de kendi varlıgımızla daha derinden ilsikimizde etkileyici bir aksiyondur.

  HER SEYN BRLG

  Her seyin birliginin (sadece her seyin karsılıklı bagımlılıgı degil ama gerçek birligin) farkına
  varmanın diger sonucu bizim sadece ölümden sonra ödüllendirilme ümidinden dolayı degil bu dogal yol oldugu için daha iyi bir hayat yasamaya baslamamızdır. Eger her sey aynı birligin parçasıysa o zaman digerlerine veya çevreye zarar vermek kendine zarar vermektir.

  Budizm ve Jainizm gibi Dogu dinleri ahimsa yani siddetsizlik denilen bir ideale sahiptirler. Ahimsa kisiyi sadece digerlerine gereksiz zarar vermekten sakındırmaz aynı zamanda bize kendi varlıgımızı saflastırmada yardım eder. Bir sinegi yakalamak ve dısarıya atmak yerine onu öldürmenin bile üzerimizde kabalastırıcı bir etkisi vardır. Sinegi dısarı atmak gerçekten mükemmel bir fiildir. Bizler mükemmel insan varlıkları degiliz ama mükemmel seyler yapabiliriz.

  Düsüncesizce hayattan mahrum etmek yerine küçük zararsız bir yaratıgı dısarı koymak bir sa veya bir Buda fiilidir. Yerimizde olsalar onların yapacagı sey kesinlikle budur.

  Bundan dolayı ahimsa bize insan faaliyetlerinde birlik hissiyatını ifade ettigimizi veya Budizmde dendigi gibi Buda tabiatımızı ifade ettigimizi ögretir.

  NANCIN ÖNEM

  Ruhsal hayata inancın -veya imanın- yolda önemli bir erken adım oldugu söylenmistir; dogrudur ve aynısının psisik yetenekler için de geçerli oldugu görünmektedir. Koyunların (psisik fenomenlere inananların) keçilerden (inanmayanlar) daha yüksek basarı elde ettikleri parapsikolojik arastırmada iyi bilinen koyun/keçi etkisi; zihinlerin birbirleriyle dogrudan iletisim kurabileceklerine ikna olmalarının kisinin psisik potansiyelinin en azından küçük bir bölümünün kilidini açmaya yeterli oldugunu ögrenmektedir. (The European Journal of - Parapsychology Cilt 13 1997 psisik yeteneklerin ifade edilisini kolaylastırdıgı görülen zihnin çatısı hakkında daha fazlasını bilmek isteyenler için bir dizi ilginç makale içermektedir.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş