Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Tarihte Telekineziyi Kullananlar ve Olayları

  Normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır.
  parapsikolojik konulara; telepati psikokinezi medyumluk ve benzeri aşımsal konuları örnek verebiliriz.

  Parapsikolojinin daha rahat anlaşılabilir örnekleri şunlardır ki metalleri ezip büzme uzaktan metalleri hareket ettirebilme hipnoz gibi olağan dışı olaylardır...

  1930lu yılların başında abd'nin duke üniversitesi'nde j. b. rhine ve eşi l. rhine tarafından yürütülen çalışmalarda psişik çalışmaları belirtmek için almanca "parapsychologie" terimini kullanmışlardır. normal dışı farklı psikoloji anlamına gelmektedir.

  Bu yıllarda telepati telekinezi ve durugörü çalışmalarının yoğun olduğu duyu dışı algılamalar görülmektedir. duyu dışı algılamaları geçmişi şimdiki zamanı ve geleceği algılama diye önce üçe ayırmışlardır. duyu dışı algılamalarında kimi insanların daha başarılı olduğu bilinmektedir. psişik güç denen bu olgu doğuştan tüm bireylerde varolmakla beraber aynı seviyede olmamakta ve çalışmalarla ilerletilebilmektedir.

  Trans haline geçilerek farklı boyutlara gidilebilmesi bir haritanın üzerinde yapılan çalışmayla karada su bulma yöntemine kadar birçok farklı konu parapsikolojiye dahil olabilmektedir. parapsikoloji konusunda birçok kitap yazılmış ve ayrıca türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede seminerler düzenlenmiştir.

  Somut dünyadan çok farklı bir konu olan parapsikoloji yapılamayacağı yapmak imkansızı imkanlı hale getirmek gibi farklı bir konu olduğundan büyük ilgi görmektedir.

  Parapsikoloji her insanda mevcut olanfakat her insanda su üstüne çıkmayanadına da normal ötesi denilen yeteneklerigüçleri ve olayları inceleyen bilim dalıdır.

  bu alanda ilk deneysel çalışmalar1882 yılında ingiliz psişik araştırmalar derneği (spr tarafından başlatılmıştır.1927'nin sonlarına doğru parapsikolojininmodern bilimin bünyesine yerleşeceği düşünülmüştür ama sonuç böyle olmamıştır.

  Belli bir süre sonra parapsikolojiklasik psikoloji tarafından dışlanmaya başlanmıştır.o zamanıngenç psikologlarının çoğugittikçe artan baskıya dayanamayarak parapsikolojiye yönelmekten vazgeçmek zorunda kalmışlardır.hatta freud bile akıntıya kürek çekmenin zorluğuna göğüs geremeyerek1922 yılında klasik pskilojiden gelen baskılara boyun eğmiştir ve telepati konusunda yazdığı "psikanaliz ve telepati" adlı raporunu açıklamamıştır.bu rapor freud'un ancak ölümünden sonra yayınlanabilmiştir.(raymondvon over."psychology and extrasensory perceptionmentor booksnew york1972)

  bunun yanısıra tüm baskılara ve dışlanmalara rağmen prof. murray gibi parapsikoloji alanında çalışmalarını sürdürenler de vardı.dışlanma ve baskıların en ağır geçtiği dönemlerde bileparapsikoloji alanındaki çalışmalar zor da olsa sürdürülebilmiştir.

  Yüzlerce parapsikolojik olay belgelenmiştir ve tasnif edilmiştir...hipnozradyestezitelepatidurugörüpsikokinezi ve benzeri konularda çok çeşitli laboratuvar deneyleri; günümüz standartlarına kıyasla yeterli olmasa da o günün şartları içinde gayet başarıyla yürütülmüştür.

  1922 ile 1927 yıllarındainsanda mevcut olannormal 5 duyunun haricindeki duyular dışı algılamaların mevcudiyeti kanıtlanamamıştır ama bu konuyla ilgili araştırmaların sürdürülmesi için oldukça güçlü bir ortamın yaratılması gerçekleştirilmiştir.

  1927'nin sonlarına doğru şansı olumlu yönde değişmeye başlayan parapsikoloji araştırmacılarıartık giderekmekanik dünya görüşüne dayanan klasik düzen savunucularının muhalefetini kırmaya ve kendilerini kabul ettirmeye başlamışlardır.1927 sonlarından1931 yılına kadar yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar nihayet 1932 yılında sonuçlarını göstermiştir.

  1932 yılında dr. j.b. rhine kuzey karolina'daki duke üniversitesi parapsikoloji fakültesindeilk kez bir parapsikoloji laboratuvarı kurmuştur.

  Parapsikolojinin bilimsel çevrelerce ilk incelenmeye başladığı yıllarda başlıca üç alanda çalışmalar sürdürülüyordu.

  telepatidurugörü ve gelecekteki bir olayı hissedebilme yani kehanet konularında geniş araltırmalara girilmiştir.binlerce değişik kişiyle yapılan deneyler sonucunda durugörü ve telepati üzerine yeterli kanıt toplandığına inanan dr. j.b. rhine 1934 yılında "duyular dışı algılama"(extra - sensory perception) adında dr. mc. dougall'ın önsözünü taşıyan bir kitap yayımlamıştır. bu kitap rhine ve arkadaşlarının beklediklerinin üzerinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

  Gazete ve dergiler parapsikoloji araştırmaları üzerine yazılar yayınlama başlamışlardır.rhine'ın geliştirdiği zenner kartları ile telepati deneyleri artık evlere girmiş ve kamuoyunda olağanüstü bir ilgi uyanmıştır. olumlu ilgi ile birlikteolumsuz muhalefet de doğal olarak kendisini göstermekte gecikmemiştir. ancak artık tohumlar ekilmiş parapsikoloji bilimin önemli bir dalı olaraktüm ağırlığıyla uluslararsı platformdaki yerini almaya başlamıştır.

  1950'lere ingilterede gerçekleştirilen ve duyular dışı olayları konu alan iki önemli konferansla bilimsel kimliğe girilmiştir.

  Dr. j.b. rhine'ın kraliyet tıp derneğinin psikiyatri bölümüne hitaben yaptığı konuşma ile dr. thouless'in kraliyet kurumununda verdiği konferans; parapsikolojinin içerdiği konuların giderek daha fazla kişinin ve kuruluşun ilgisini çekmesini sağlamıştır. bu etkinlikleri1953 yılında atılan önemli bir adım izlemiştir.

  Uzun yıllardır büyük zorluklar ve çabalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonunda filizlerini vermiş ve üniversite bünyesinde ilk parapsikoloji kürsüsü kurulmuştur.

  Ancak bu girişim deneysel araştırmaların büyük bir bölümünün yürütüldüğü abd ya da ingiltereden değil hollandadaki utrecht devlet üniversitesinden gelmiştir. kürsünün başına psikolog dr. w.h.c. tenhaeff getirilmiştir.

  Aynı yıl utrechtde uluslararası parapsiloji kongresi toplanmıştır. dört yıl sonra 1957'de dünyanın dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacıların bilgi alış verişlerini ve irtibatlarını sağlamaya yönelik "parapsychological association" kurulmuştur. sonundaparapsikoloji tümüyle gelişmiş bir bilim dalı olarak uluslararası çapta örgütlenmiştir. parapsikoloji günümüzde dünyanın bir çok ülkesindeki üniversitelerde özel ve resmi kuruluşlarda geniş bir yelpaze içinde araştırılmaya devam etmektedir.

  Parapsikolojinin temelleri batı dünyasında atılmıştır ama 1960'lardan itibaren parapsişik araştırmalar rusyanın önderliğinde diğer sosyalist ülkelerde de yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.
  doğu bloğu ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ilk kez basın yoluyla tüm dünyaya duyurulduğunda özellikle batılılar şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir; çünkü sosyalist ülkelerdeki parapsikolojinin bu kadar ilerlemiş olabileceğini akıllarına bile getirmemişlerdir.

  Başta eski sovyetler birliği olmak üzere bulgaristan ve çekoslovakyada gerçekleştirilen çalışmalar neredeyse batı dünyasını geçmiş bulunuyordu. örneğin bulgaristandaki telkin bilim ve parapsikoloji enstitüsü müdürü prof. giorgi lozanov'un öğrenim süresini 10 ile 50 misli kısaltan metoduyaşam içinde insanlara çok büyük kolaylıklar sağlayacağı düşüncesiyle büyük bir ilgi görmüştür.

  temeli uyku ile uyanıklık arasındaki gevşeme hali içindeyken şuuraltına gönderilen telkinlere dayanan lozanov'un bu metodu yurdumuzda da uzun yıllardır yabancı dil üzerine eğitim veren bir şirket tarafından kullanılmaktadır.

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Lozanov da bu metodunu ilk olarak yabancı dil eğitiminde kullanmıştır. sofyadaki parapsikoloji enstitüsünde her yaştan ve kültür seviyesinden gönüllü yüzlerce kişi üzerinde yapılan ilk denemelerin sonuçları bile tüm dünya psikologlarını şaşkına çevirmeye yetmiştir.normal olarak iki yılda öğrenilebilecek bilgiler bu metodla bir ay içinde öğrenilebilmekteydi.
  normal bir dil eğitiminde bir öğrencinin günde ortalama ezberleyebileceği kelime sayısı 20 ile 30 arasındadır. oysaki lozanov'un bu metoduyla iki saatlik bir süre içinde 200 kelimenin öğretilmesi mümkün olabilmektedir.

  Hiç yabancı dil bilmeyen öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen bu denemeler sırasında araştırmayı yönetenlerin zihinlerini bir soru kurcalamaya başlamıştır: acaba çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilen bu eğitimin sonucunda öğrenilen bilgilerbelli bir süre sonra yine kısa bir sürede unutulacak mıydı? bir yıl sonra yapılan yoklamalarda öğrencilerin zahmetsizce çok kısa bir sürede kazandıkları bilgilerden hiç bir şey kaybetmedikleri anlaşılmıştır.(bu metodun bilgimatikle bir ilgisi yoktur.)

  Bu gelişemeler sırasında ve ardında bir çok esrarengiz olay yaşanılmış ve belgelerle kanıtlanmıştır; fakat parapsikoloji bilim dünyasında hala kabul edilmemektedir.böyle olmasına rağmen parapsişik insanlar hukuk tıp ve diğer bazı alanlarda illegal veya legal yollarla kullanılmaktadır.
  şu ana kadar tespit edilebilen duyular dışı algılamalar 12 başlıkta toplanır:

  1- telepati: Halk arasında "altıncı his" olarak bilinir. zihinden zihine düşünce enerjisinin nakledilmesi ve algılanmasıdır. düşüncelerin sözsüz iletişimidir. üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden biridir. abd'nin gerçekleştirdigi uzay çalışmalarında bile denenmiş ve atmosferin telepatik iletişime engel olmadığı ispatlanmıştır.

  2- durugörü: Kristal bir küreyesuyamum alevine ya da benzer herhangi bir objeye konsatre olduktan sonra ortaya çıkan bir takım imajlar ve görüntülerdir. gözler kapalıyken de durugörü yeteneği çalışabilir. bu görüntüler anlamsız imajlardan oluşabileceği gibi çeşitli zamanlar dilimlerinde oluşmuş ya da oluşacak olanolaylarla ilgili bilgiler de taşıyabilir. kehanetlerin ortaya çıkması bu yeteneğe bağlıdır. üçüncü göz olarak da isimlendirilen bu yeteneğin odaklandığı bölge iki kaşın arasındaki alın kısmıdır.

  3- telekinezi: Düşünce gücüyle canlı ya da cansız maddeler üzerinde etki edebilme yeteneğidir. telekinetik güçle eşyalar hiç bir görünür fiziki etki olmaksızın hareket ettirilebilir. bu yeteneğini kullanabilenlerin bir kurbağanın kalbini rahatlıkla durdurabildiği gibi parapisikoloji laboratuvarlarında kanıtlanmıştır. bu yeteneğe psikokinezi adı da verilmektedir.

  4- levitasyon: Yine düşünce gücüne bağlı olarak insanların yer çekimini yenerek kendilerini havalandırabilme yeteneğidir.

  5- psikometri: Cisimlerin başından geçen olayları onları tutarak algılayabilme yeteneğidir. psikometri medyomlarıyla yapılan arkeoloji çalışmalarında tarihe bile ışık tutacak olayların tespit edilebilmesi mümkün olabilmiştir. bir suçlunun arkasında bırakmış olduğu bir eşyayı ellerine alan bu yeteneğe sahip bir kişi suçlu ile ilgili bir çok bilgiyi verebilir. nitekim suçluların bulunmasında bu yeteneğe sahip insanlar yurtdışındaki çeşitli ülkelerde aktif görev yapmaktadır.

  6- astral seyahat: Beden dışına çıkarak düşünce hızıyla istenilen yere gidebilmektir. böyle bir olayla kendiliğinden karşılaşan çok sayıda insan vardır. ancak belirli metodlarla istenildiği zaman beden terkedilebilir. beden terkedildikten sonra fizik dünyanın çeşitli yerlerine yolculuk yapmak mümkün olduğu gibi belirli metodlarla yerine getirilirse parapsikolojide "spatyom" adı verilen öte aleme de gidilebilmektedir. bu saha sonraları bazı medyomların öte alemdeki ruhsal varlıklarla görüşmelerinde bir metod olarak da kullanılmaya başlanmıştır. bu metoda "psikolojik infisal" adı verilir.

  7- radyestezi: Toprak altında bulunan su damarlarının altın yataklarının ya da hazinelerin bulunmasında çok eskiden bari kullanılan bir yöntemdir. tahta ya da metal bir çatal çubuk vasıtasıyla bu yetenek kullanılabildiği gibi hiç bir araç gereç kullanılmadan sadece ellerdeki karıncalanma hissiyle hareket ederek de bu yetenekten istifade edilebilir.

  8- telkin: Şuurumuzun telkin verme şuuraltımızın ise telkin alma özelliği vardır. şuuraltına verilen tüm telkinler şuura ve fiziğe yansır.insanın bu özelliği hipnozun orataya çıkmasını sağlamıştır. insan varlığının en temel özelliklerindendir. şuuraltına söz konusu telkinlerin verilmesi özel yöntemlerle mümkün olabilmektedir. bu yöntemlerin temeli uyku ile uyanıklık devresi arasındaki bir gevşeme halidir. bu gevşeme halinin sağlanması için de ayrı metodlar vardır. şuuraltı mekanizmasının nasıl çalıştığına bir örnek vermek için parapsikolojide "post - inotik telkin" adı verilen bir uygulamadan söz etmek istiyorum. belirli metodlarla gevşeme haline sokulan bir kişinin şuuraltına uyandıktan sonra örneğin "saat" kelimesini duyduğu anda derhal "ayakkabısını çıkarıp çorabını camdan aşağıya atacağı" telkin edildiği takdirde o kişi uyandırıldıktan sonra "saat" kelimseini duyduğu anda şuuraltına verilen emri derhal yerine getirir.normal şuuru bu emri hatırlamaz. olup bitenin farkında bile değildir. ancak o içinden gelen dayanılmaz bir iç dürtüyle bunu karşı konulamaz bir şekilde yerine getirir. bununla ilgili sayısız deneyler yapılmıştır. bu son derece tehlikeli bir çalışmadır. bu yöntemi bilen kötü niyetli bir kişi karşısındaki bir insana istediği her türlü kötülüğü bu yöntemle yaptırabilir. bu nedenle bu yöntem parapsikologlar tarafından herkese öğretilmek istenmez.

  9- manyetik şifacilik: Ellerden çıkan manyetik enerjileri düşüncenin konsantrasyonuyla belirli bir yere yönlendirme temeline dayanır. biyoenerji adı da verilen bu manyetik enerjinin yardımıyla çeşitli hastalıkları tedavi edenler vardır. ayrıca hipnozda da bu manyetik enerjiler eller vasıtasıyla karşıdaki kişinin transa girmesinde kullanılmaktadır.

  10- dedubluman: Beden dışına çıkıldıktan sonra düşünce enerjisinin konsantrasyonuyla kendi bedeninin bir ikizini "imaj" olarak oluşturmaktır. böylelikle bir insanın iki ayrı yerde görülebilmedi mümkün olmaktadır. astral seyahat sırasında gerçekleştirilebilecek bir olaydır. fizik beden hareketsiz bir yerde duruken bir başka yerde fizik bedenin bir ikizi "imajnatif" olarak şekillendirilebilir. bunu herkes görebilir.

  11- işinlanma: Osmanlıca karşılığı "tayy-i mekan"dır. düşünce enerjisinin yoğunlaştırılması ile istenilen yere bedenin nakledilmesidir. parapsikoloji laboratuarlarında bu alanda önemli başarılar elde edilmiş durumdadır.

  12- medyumluk: Öte aleme intikal etmiş olan ruhsal varlıklarla görüşme yöntemidir. çok çeşitli uygulama metodları bulunur.

  12 ana başlıkta toplanan bu yetenekler aslında hepimizde bulunmasına rağmen bunlardan hepimiz yararlanamamaktayız. parapsikolojinin duyular dışı algılamar adını verdiği bu yeteneklerini kullanabilen insanların sayısı zannedildiğinden çok daha fazladır. çoğunlukla özel bir çalışma yapılmaksızın kendiliğinden su üstüne çıkan bu yetenekler özel metodlarla geliştirilebilmektedir. parapsikoloji bu alandaki çalışmalarını günümüzde hala sürdürmektedir.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş