SEMPATİ ve ANTİPATİ


Bu iki duygu telepatinin başka bir şeklidir. Çok defa hiç tanımadığımız kişiliğini karakterini bilmediğimiz şahıslar üzerinde iyi güzel his ve fikirler hatta sevgi saygı beslediğimiz halde; yine hiç tanımadığımız hatta görmediğimiz şahıslar üzerinde düşmanca duygulara varmamız ona karşı içten kin ve öfke duymamız da bu yüzdendir.

TELEPATİYİ AZALTAN ve BİRLEŞTİREN FAKTÖRLER
Yapılan dneylerden sonra elde edilen sonuçlara göre bazı ilaçlar telepatik gücü arttırır veya azaltır. Kahvenin telepatik yetenekleri arttırdığı görülmüştür. Bunun için telepati deneyine girenler için bol bol kahve içmeleri öğütlenir.

Telepatiye inanmayan işi ciddiye almayanların deneylerde güç göstermiyenlerin; telepatik yeteneklerinin kaybolduğu yapılan deneylerde öğrenilmiştir. Ayrıca deney sırasında alıcı ile verici arasında sempati ve özen bulunmadığı halerde deneyin başarısız olduğu saptanmıştır.

TELEPATİK DENEYLER VE SONUÇLARI
Nautilus Denizaltısı'nın öyküsü ve amacı eskidenberi bilinir. Dünyanın ifk atom reaktörlü denizaltısı dünyada ilk kez kuzey kutbunun kalın buz tabakaları altından geçerek yeryüzü ile ilişkisi kesilecekti. Askeri açıdan büyük değer taşıyan bu projeye bir de parapsikoloji deneyi eklenince Nautilus denizaltısmın gezisi son derece ilginçlik ve gizliik kazandı.

25 Temmuz 1959 tarihinde öğle saatlerinde gemiye mürettebat haricinde bir adam binmişti. Bu esrarengiz kişiyi alan NautHus onsekiz dakika sonra dalışa geçti. Denizaltı sonucu belli olmayan 16 günlük bir yola çıkmış bulunuyordu. Zaman sakin geçiyor esrarengiz adam kamarasından hiç çıkmıyordu. Yalnız günde iki defa kaptanla görüşüyor ve ona üzerinde şekiller bulunan kağıtlar veriyor yaptan da bunları zarflara koyarak mühürlüyordu.

Nautilus askeri görevini bitirerek 10 Ağustos öğleden sonra Crayton Deniz Üssü'nde su yüzüne çıktı. Esrarengiz yolcu derhal kendine tahsis edilmiş bir uçakla Westinyhouse de bulunan Araştırma merkez üssü'ne gitti. Burada kendisini A.B.D. hava kuvvetlerine bağlı biyolojik bilimler servis başkanı Albay Bower bekliyordu. Albayla zarfları açtılar ve Albayda bulunan aynı sayıdaki zarflarla karşılaştırdılar. Kağıtlardaki işaretlerin % 70'i doğruydu ve aynı tarihi taşıyorlardı.

Kağıt üzerindeki işaretler kare daire üçgen gibi geometrik şekillerden oluşmaktaydı. Konu sonradan basına açıklandı: Gemideki esrarengiz adam A.B.D. ordusundan yüzbaşı Jo-nes'tî. Yüzbaşı kamarasında iken Amerika'da ki üniversite binasında parapsikoloji uzmanı Smith otomatik kart makinesinin basındaydı. Makine rasgele kartlar çıkarıyor ve bunlar üzerinde çeşitli işaret ve şekiller bulunuyordu. Smith bunları zihinsel güçle yani telepatik güçle kendisinden binlerce km. mesafede bulunan yüzbaşıya iletmeye onun zihninde bi¬çimlendirmeye uğraşıyordu. Sonuç başarılıydı. Hiçbir hile imkanı olmayan bu haberleşme %70 doğru çıkmıştı. Böylece ilk bilimsel telepatik deney Nautilus olayı ile gerçekleştirilmişti.

ÇEKOSLAVAKYA'DA BİR DENEY
Şahitler huzurunda yapılan bu deneyde verici durumundaki kişi (kendisinin bir maden ocağının yrkılan tünelinde havasız kalarak boğulma tehlikesi geçirdiğini zihinsel telkin ile iletilmiş; bunun üzerine kendisinden 16 km uzaktaki deney yerinde bulunan alıcı bir astım krizine tutulmuştur. Aslında astımı olmayan ve şimdiye kadar kriz geçirmeyen alıcı gönderilen zihinsel telkin ile boğuluyormuş gibi acı ve nefes darlığı çekmiştir.


Alıntı