Telepati ile ilgili olarak onun ilk bilimsel incelenim dönemlerinde yapılan deneyimler kuşkusuz daha sınırlı bilgilerin sınırlı şartları içerisinde gerçekleşmemekteydi. Uzun araştırı ve gözlemler sonucunda ortaya çıkan veriler telepati deneylerinin; hem çok çeşitli biçimlerde hem çok çeşitli şartlarda ve hem de çok değişik ögelerin alışverişleri şeklinde gelişimlerine yol açtı. Böylece kullanım alanı genişleyen telepati bilim dünyasına bir realite olarak girerek haklı bir ilgiye sahib oldu.

aşağıda okuyacaklarınız gayet yüksek kdüzeyden yapılmış deneylerdir.

Dr. Karl Nikokayev ve Telepati Kanıtı Deneyi

Sovyetler Birliği'nde 1950 yılında biyoşimist Dr. Nikolayev gazetecilik yapıyordu ama yasak bir konu olan D.D.İ ( ) (duyular dışı idrak) üzerine yazı yazmasına izin verilmiyordu. Fakat o fırsat buldukça gösteriler yapmaktan da geri kalmıyordu. Nikolayev'in özel kulüpte ya da gazateciler karşısında yaptığı deneyleri seyredenler Fevkalade! diyorlardı. Kendine güvenerek:Telepati bir oyun değildir. Önemle ele alınmalıdır1956 tarihli Sovyet Ansiklopedisi telepati için şunu yazıyordu:Telepati normal halde yer ve alanı göz önüne alınırsa hissedilemeyen olayların idrak edilmesinde insanını tabiat üstü güçlerini ilgilendiren anti-sosyal ülkücü bir kurgudur.Oysa daha sonra Sovyet halkı bilim adamlarının ülkücüü kurgu su üzerinde başarıyla sonuçlanmış yüzlerce deney yapıldığını öğrendi.

Edebiyat Gazetesinde şüpheci bir bilgin: telepati yoktur diye yazıyordu. Dr. A. Kitegorodsky da da ileri giderek: Bir beyinden bir diğerine imajların nakledilmesi olayı bir cins elektromanyetik dalga gerektirir. Biz böyle dalga izine rastlamadık; buna göre telepati denen olay mevcut değildir.

Karl mücadeleye girmemek için kendini tutamadı. Düellodan hoşlanıyordu. Bilmek Kudrettir isimli rakip gazetinin bürosuna daldı ve meydan okudu.Prof. Kitegorodsky'yi bir deneme için kışkırtıyorum. Arzu ettiği yerde karşılaşabilirim telepatik yeteneğimi birlikte ispatlayalım. Sorun üzerindeki gerçek böylece aydınlanacaktır

Kitegorodsky eldivenlerini giydi. Zaman ve yer karşılaştırıldı. Parapsişik düello karla örtülü ıssız bir yerde değil sıcacık bir odada yapıldı. Tanıklar derginin yazarları ile üniversite bilginleriydi. Deneyde Karl muktedir olduğunu gösterdi. Kitegorodsky'nin düşüncelerini okudu; bilginin önyargıları yıkıldı.

Sersemleyen karşıt bilgin şunları yazarak silahları bıraktı:Telepatiyi bilimsel olarak incelemek gerekir. Moskova'lı bilim adamları hemen sonra bunu yerine getirdiler. Sovyet Birliği'nin en ateşli ve ünlü psişik araştırma merkezlerinden Popov grubu 1965 yılında D.D.İ. hakkında insanı sarsan bir program yayınladı. Popov grubu vatandaşlara gayet sevimli bir isim altında açıklandı; Sovyetler Radyoteknolojisi ve Elektriksel Muhabere Bilim ve Teknik Derneği Biyo-Emformasyon Bölümü. Bu merkez az sonra Karl Nikolayev'i bütün zamanların telepati olarak isimlendirdi.

Popov Grubu ve Telepati – E.E.G. Deneyi

Telepatiyle ilgili bir dizi deneyler tamamlandıktan sonra Popov grubunun müdürü Dr. Kogan fizik yöntemlerin telepatiyle uygulanabileceğini düşündü. Atomaltı tanecikler görülür halde değildi ama bir iyonizasyon odasında meydana gelen izleri sayesinde meydana çıkıyorlardı. Telepati de görünür bir olay değildi fakat tesirler beyne ulaştığı anda izleri yakalanamaz mıydı? Bu amaçla Kogan beyin dalgalarını kaydetmek için yakınlarda bir ansefalograf (beyin elektriğini kaydeden) cihaz hazırladı ve kaydedilen eğriler üzerindeki çizgileri tahlil içinde yeni bir metematik yöntem buldu. Telepatik kaynaklar hazırdı: Ciddi şekilde çalıştırılmış Nikolayev ve Kamensky 1967 Mart'ında Popov grubunun ikinci başkanı Edward Naumov'la birlikte Lenıngrad'a giden trene bindiler.Nikolayev Kamensky'nin Moskova'dan nakledeceği telepatik tebliğleri alabileceğini ümit ediyordu. Bu iki adam Sovyetler'in en seçkin telepat >ikili> siydi. 1960 yılında pek önemli testlere katılmışlar imaj ses ışık kodlu mesajlar nakletmişlerdi. (Bkz.Resim-2). Diğer iki parapiskoloji süjesi de telepatinin sırrını araştırmaya ait olan bu deneye katıldılar. Bunlar Leningrad Üniversitesi İş Fizyolojisi bölümü elektrofizyolojisti. Dr. Lutsia Pavlova ile matematikçi Dr. Genadi Sergeyev idi. Ses ve elektrik geçirmez bir odadaki sandalyeye oturtulan Nikolayev'in vücuduna ölçme aletleri dolu bir laboratuvara bağlı tellerden bir kısmı bağlandı.

Binanın diğer kısmına Pavlova Naumov ve Segeyev solunum kalp atışları göz hareketleri ve hepsinden önemlisi süjenin beyin faaliyetini (E.E.G.)kaydeden çizgileri gözetiyorlardı. >Tam bir gevşeme haline geçmek için genellikle bir yarım saat gerekiyor> diyor Nikolayev. > Tamamen gevşemiş fakat dikkatli olmak gerekir.> Bu devre zarfında E.E.G. Dinlenme halinin karakteristik alfa tipinin düzenli dalgalarını kaydediyor. Dr. Pavlova süjesine (denek'ine): >Anormal bir şey hissederseniz (pek rahat olmayan oturuş durumunuzdan ve kafanıza yerleştirilen elektrotlardan olmamak şartıyla) yumruğunuzu bir kaç defa sıkarak bize işaret veriniz> diyordu.Kamensky her tebliğ üzerindeki konsantrasyon süresini ve alınacak tebliğ miktarını da bilmiyordu. Nihayet deneylerin sonucundan da haberi olmayacaktı.

(*) E.E.G. Elektroansefalograf kelimesinin kısaltılmış şekli. Bu cihaz vasıtasıyla beyinden çıkan (mikrovoltluk) çok zayıf elektromanyetik dalgalar kafaya bağlanan fişler vasıtasıyla yakalanır ve kaydedilir.(çizilir).

Başlıca üç tip çizgi vardır.Alfa dagaları. Uyanık dinlenmede.Beta > Uyarılma halinde.Delta > Uyku halinde.E.E.G.'nin kayıt çubuğu eğriler çizmeye başladı ordinatörler kanala bağlandılar. Bu sırada Moskova'da bir odaya kapatılmış olan Kamensky telepatik nakle başlıyordu. Üç saniye sonra birden Leningrad'daki odada Nikoleyev'in beyinsel çizgileri esaslı olarak değişti. Sovyet bilginleri telepatik tesirin beyine geldiği anı tesbit etmişlerdi. Bu teyit olunursa parapsişik araştırma tarihinin büyük günlerinden biri saptanmış olacaktı.

Gerçek bir devrimdi bu. Sonuçlar telepatinin varlığına ait basit ispatları geniş bir şekilde aşıp geçiyordu. Fakat en önce kaydedici cihazları sayesinde Pavlova ve sergeyev beyaz üzerinde siyah bir grafik kanıt elde etmişlerdi.Bu durum şunu kanıtlıyordu ki Nikolayev ile yüzlerce km. Ötede bulunan verici si arasında birşeyler olmuştu. İster telepati ister başka bir şey deyiniz.... Karl'ın beyin dalgaları savaşı kazanmış gibidir. Uzak mesafelerden yapılan deneyler de böylece başarılı olmuştur. Beyin dalgalarının zaferi Dr. Segeyev'in de zaferiydi. Elde edilen çizgileri analiz etmek için duyarlı istatistik ve matematik yöntemleri de o hazırlamıştı. Bu sayededir ki parapsikologlar beyne ulaşan telepati tesirlerini yakalayabildiler. Dr. Pavlova insan beynindeki telepatik faaliyetleri grafik olarak tebit edebilme başarısını 1967 de ihtiyatla yorumluyordu: <kesin bir sonuca ulaşmadan önce uzun mesafe deneylerini bir miktar daha yapmak gereklidir.

Bununla birlikte uygulanan çeşitli testlere göre orta mesafelerde elde edilen sonuçlar bize çok şeyler vadetmektedir. Dr. Kogan telepati testlerine başvurarak şunu gözlemişti:<Düşünce intikalinin belli bir anı alıcı ve vericinin E.E.G. çizgilerinde köklü değişimlerlebelirlendi.<


Moskova – Sibirya Büyük Telepati Denemesi

19 Nisan 1966'da gazeteci ve dram oyuncusu vatandaş Nikolayev Novosibirsk (Sibirya'da) hava alanına inen uçaktan çıktı. Bu şehirde konaklayan her yolcu gibi Novosibirsk Akademisi geniş sibirya platosu üzerinde parıldayan özel bir yöredir. Sovyetler bu uzak şehri bilginler için konforlu bir merkez olarak inşa etmişler. Bir tür bilginler deposu. Yaş ortalaması otuzu geçmiyor. Zeka bölümü (I.Q) ortalama 130'un üzerinde.Nikolayev Altın Vadi otelinin 601 No'lu odasına yerleşti ve kendisini karşılayan bilginler grubuna iltihak etti. Bu bilginler Sovyet Bilimler Akademisi'nin Sibirya Gurubuna mensuptur. Esas olarak bir hassas olan Karl da Moskova-Sibirya Büyük Telepati Denemesi isimli bir deney süresince telepatik mesajları almaya çalışması için seçilmişti.

Karl muhataplarının şüphecilikleriyle mücadele etmeye alışkındı. Bununla birlikte o gece bilginlerin meydan okumalarına karşı çıkmak alışılandan daha sert olacağa benziyordu. Burada umulmadık bir şans çıkıyordu önüne: kurallarla donanmış bilimsel bir deney.

Telepatinin mesafe ne olursa olsun birbiriyle ahenk halinde olan iki kişinin aralarında konuşabilmelerini sağlayacağı hakkındaki kanaatinin degerini düşürmemeliydi. Yirmi yıldan bu yana kendi yeteneğini denemek üzere hethangi bir kimseyi razı etmek için boşuna uğraşıp durmuştu. O zaman gelmişti.

Nikolayev bakışlarını kendisinden ayırmayan üç şüpheci bilginin karşısında kendisini azami şekilde gevşeterek konsantre olmaya çalışıyordu. Vakit gece yarısıydı. Oysa binlerce km. Ötede Moskova'da saat 8 idi. Ve orada Yuri Kamensky biyofizikçi bilginler tarafından kendi özel gevşeme egzersizi içinde adeta hapsedilmişti. Bilginler mühürlü bir paket getirdiler. Sonradan ses geçirmez ve elektrikle tecrit edilmiş olan odayı iki defa kilitlediler.

Sonradan yapılan konuşmalarda Kamensky :Nikolayev'e aktaracağım şeyin ne olduğunu önceden bilmiyordum. Bildiğim tek şey bilim adamlarının bana teker teker gösterdikleri altı ayrı nitelikteki objelerdi. Her objenin nakli için tespit edilen zaman ın dakikaydı.

Açtığım ilk paket yedi halkalı çelik bir yaydı. Elime aldım; halkaları üzerinde parmaklarımı dolaştırdım dış görünüşünü cidarlarını içime sindirdim. Bunları yaparken aynı zamanda. Nikolayev'in yüzünü tahayyül etmeye başladım. Karşımda oturduğunu hayal ediyordum. Sonra karl'ı omuzlarının üzerinden seyrediyormuşcasına yaya bakarak perspektivi (görünümü) değiştirmeye çalıştım. Sonra da yayı Karl'ın gözleriyle görmeye çalıştım.Aynı anda 300 km. Ötede Nikolayev'in dikkati artmıştı. Görgü şahitlerine göre süjenin parmakları görünmeyen bir şeyi tutuyordu sanki: dairevi...madeni...parlak...dişi değil...bir bobine benziyor... Bunları ifade etti. 2 no.lu deneyde Kamensky sapı siyah plastikten bir tornavida üzerine konsantre oldu. Nikolayev'de bunu şöyle aldı: uzun...ince...madeni...plastik...siyah plastik...Daha sonra Kamensky: öyle görünüyor ki herkes telepayi yolula düşünceleri almak ve nakletmek yeteneğine sahip. Ama bütün yetenekler gibi geliştirilmesi gereklidir. Bazı süjelerde bu yetenek diğerlerine nazaran doğal olarak fazladır.19 ile 27 Nisan arasında geceleyin yapılan dört deneme esnasında Nikolayev kendisini Moskova'dan gelen telepatik nakiller karşısında alıcı duruma geçirmeye gayret ediyordu. Başka bir verici süje A.G. Arlaşin isimli öğrenci bilim adamlarının temin ettikleri çeşitli cisimler arasından nakledilecek altı cisim seçti. Cisimlerinin biri Arlaşin tarafından kaldırılmış bulunan bir halterdi.Nikolayev bunu şöyle tarif etti: Madeni yuvarlakuzun irisertmatdemirçubukham demir gibi ağır.Ne olabilir bu? Halter mi?Genellikle Kamensky'den gelen düşünceleri kolaylıkla almasına rağmen Arlaşin'in düşüncelerini güçlükle çözümleyebiliyordu Nikolayev. Nakil için seçilmiş olan A cismini keşfetmeye çalışırken Nikolayev tarafından yapılan yorum arasında gerçi vericinin: bunu mu şunu mu nakledeyim? Diye tereddüt geçiren düşüncesinden doğan girişimler bulunuyordu. Karl'ın güçlük çektiği noktalar sovyet parapsikoloji teorisini teyit eder gibidir: Telepati'de vericinin egzersizleri alıcı'nın yeteneği kadar önemlidir; Şayet verici'nin düşünceleri kararsızsa alıcı imajları bulanık almaktadır.Telepati kartları (Zener kartları) ile yapılan bir denemede Sibirya'da bulunan Nikolayev Moskava'daki verici'nin çevirdği kartların ne olduğunu keşf ediyordu. 20 karttan 12 tanesini başarıyla aldı. Bu ihtimaliyet hesabınbın önerdiği 25 de 5 i net bir şekilde geçiyor demektir.

Bu sonuca raslantısal olarak ulaşma şansı Moskova P.S.İ. Araştırma merkezi müdürü ve deney organizatörü Dr. Kogan'a göre binde birdir. Bununla birlikte soyut bir deneme hiç birşey ispat etmez. Bobinlerin halterlerin tornavida ve başka cisimlerin seçimi bu tür deneylere özel bir anlam kazandırır. Bu türden binlerce cisim var. Hiç kimse sonsuz sayıdaki cisimlerle ilgili olan ihtimaliyet yüzdesi hesaplıyamaz.Karl Moskova'da yapılan nakillerde bir defa değil tam altı defa başarılı olmuştur. Bu parlak bir kişisel zaferdir. Gateler ve halk Nikolayev'in başarılarını tartışmaya başladılar. D.D.İ. sırlarını halka açıklayan yalnız gazeteler değildi. Sovyet kültürünün büyük rahipleri bilginler birden bire Nikolayev'in olağanüstü yeteneklerinden açıkça söz ettiler. Mühendis V.Popovkin: Sibirya Deneylerinde Nikolayev'in elde ettiği başarılar beni her insanda farklı derecelerde telepatik yeteneklerin mevcut olduğunu ve egzersiz yaparak gelişebileceğini kabul eden bilginlerin fikrine katılmaya zorlamaktadır diye yazıyordu.

Bir matematik ve sibernetik uzmanı Dr. L.Kogan ise; şayet bu diğer deneylerin sonuçları inangaç şüpheci yada ön yargılı olmadan eleştirici bir zihniyetle ihtiyatlı olarak incelenirse hiç kuşku duyulamaz ki sonuç olarak sırrına rağmen parapsikoloji bir bilim olacaktır ve böyle tanınacaktır. Psikiyatr L.Subalezki de; Nikolayev'in telepati gösterileri insanın yeni imkanlarını araştırmak hususunda bizlere büyük bir özel fayda sunmaktadır. Henüz bilimce meçhul olan 6. duyu yeteneğine sahip olmamız mümkünmüdür.? Sık sık şöyle dendiğini işitiriz: telepatiye inaniyorum yada telepatiye inanmıyorum. Ama gerçeğin inanca ihtiyacı varmı? Konuya bu tarzda yaklaşma bilimsel değildi konuları bilimsel olarak değerlendirmemiz gerekir.

Moskova Sibirya arası telepati denemesi T-modeli Ford araba gibi eskidi artık.Engeller aşıldı ilk örnek gerçekleştirildi; o zamandan beri gerçek çalışma başladı ilk önce bilim çevreleri Sovyetler Birliği'nde onaylı bir telepat ın varlığını açıkça ifade ettiler.Telepati tecrübeleri sırasında Nikolayev'in beyninde ne olmuştu? Dr.Pavlova E.G. Üzerindeki kayıtları çok önemli bir toplantı yaparak şöyle özetledi:telepatik intikalin başlamasından sonra bir ile beş saniye arasında beliren beyin faaliyetinde bir artış tespit ettik. Beş saniyelik hadiseyi Nikolayev telepatik bir tebliğ alacağından haberdar olmadan önce tespit ettik. Öncelikle beyinin Frontal ve Median bölgelerinde ( hareket ve mantık fonsiyonları) sipesifik olmayan genel bir faaliyet espit edildi. Şayet Nikolayev tebliği şuurlu olarak almak üzere olsaydı beyin faaliyeti sürratle sipesifikleşirdi ve beyinin arka ve yüzeysel bölgelerine yayılırdı. Spesifik çizgi nakil işinin sona ermesinden sonra bir süre eğriler üzerinde görünür halde kaldı.Telepati beyinde sanki spesifik (özel) bir yönde hareket ediyor. Ansefal içinde telepatinin cezahür ettiği noktanın tam mevkii Sovyet araştırmacılarına göre nakledilen tebliğ in mayetine bağlıdır.Moskova'da Kamensky bir keresinde boş bir sigara paketine konsantre oluyor. Karl Nikolayev Leningrad'da : sigaraya benzer şeyler; kutu bu içi boş yüzeyi soğuk değil. Kartondan... diye not ediyor. Sigara kutusu imajını şuurlu olarak almadan önce Karl'ın beyin faaliyeti normal olarak görme bölgesi olan art-kafa bölgesinde lokalize olmuş gibidir. Dikkate değer olay Kamensky telepatik olarak bir dizi gürültü ve ıslık gibi sesleri naklettiği zaman Nikolayev'in beyin faaliyeti normal olarak işitme ile ilgili bulunan şakak ( temporale) bölgesinde tezahür ediyordu.Dr.Pavlova E.E.G. Üzerinde yaptığı derin araştırmalar sonucu şaşırtıcı gözlemler elde etti.Alıcı telepat için dinlenme halinde bulunmak son derece önemlidir insan metot olarak iradesi ile hiç hareket etmeden ve düşünmeden zihnini uzun zaman boş tutamaz. Fakat Sovyetler ısrarla: telepati sırasında deneylerde başarıya ulaşmak için gerekli olan meditasyon halini geliştirebilirsiniz demektedirler.Şimdi A.B.D. 'de yaşayan Prag'lı hayati-kimyacı Dr. Milan Ryzl'de Sovyetler'in D.D.İ. maddimiyoksa ruhsalmıdır? Sorusuna bir çözüm getirmiyor. Bu metod telepatiyi ortaya çıkaran sebebin tabiatı hakkında hiç bir şey vermiyor. Sadece alıcı süjenin fizyolojisini aydınlatıyor. E:E:G Sovyetler'de D.D.İ.'yi ifade eden biyoenformasyon terimini daha anlaşılır hale getirmektedir.D.D.İ.'ye E.E.G.'nin uygulanması yeni ufuklar açtı. Sovyetler'in dediği gibi;Bilim insan beyninde bazı paternleri yapay olarak meydana getirmeye ve böylece bir kiseyi çok emin bir telepatik alıcı haline sokmaya niçin muvaffak olmasın? Belki bir gün radyo alıcısı imal eder gibi medyom imal ederiz.Doğu ülkelerinde sık sık işitilen bir temayı Sovyetler tekrarlayıp duruyorlar: Pisişik kudreti mümkün olan en geniş şekilde kullanabiliriz. Şüphesiz paranormal melekeler bir gün şahsiyetle bütünleşecek ve ondan hakiki bir altıncı duyu olarak istifade edİlecektir.

alıntıdır...