telepati 3 durumla ortaya çıkar ;

1)iki astral bedenin çarpışmasıyla oluşur solar plexustan geçen enerjiler vasıtasıyle olur . lemurya zamanında kullanılan bir türdü ancak konusma ve kelimeler sonucu ortadan kalkmıştır .

2)boğaz çakrasının açılması ile meydana gelebilir . rengi mavidir ve orta seviye psişikler tarafından kullanılan bir yöntemdir . kişinin düşünceleri ile birleşen hisleri mavi bir ışık gönderdiğini imgeleyerek kullanılır .

3) alın çakrasının açılması ile . bu daha çok dua etmek yada yüksek varlıklarla hissel iletişimlerde kullanıldığı gibi insanlar arasında tam ve karşılıklı anlaşma sağlar .

telepatiyi 2 şey önler ;

1_ aşırı hırs ve isteklilik
2_ başarısızlık korkusudur .

Alıntıdır.