Telepatik önsezi ve morfo genetik alanTelepatik önsezi yüzde 45 doğru. Cambridge’de bulunan Trinity Koleji’nde yapılan bir araştırmaya göre birini düşündükten hemen sonra telefonunuzun çalması ve arayanın düşündüğünüz kişi olması "telepatik bir önsezi".

Rupert Sheldrake yaptığı araştırmada kullandığı deneklerden dört tane akraba veya arkadaşının numaralarını aldı. Daha sonra rasgele seçilen numaraları arayan Sheldrake bu insanlardan deneği aramalarını istedi ve şu şaşırtıcı sonuca ulaştı:

Telefonu çalan deneklerin yaptığı tahminlerin yüzde 45 oranında doğru çıktı. Aynı bilim adamı bu deneyin e-posta için de aynı sonucu verdiğini iddia etti. Ancak bazı uzmanlar bu sonuçların sadece tesadüften ibaret olabileceğini ve Rupert Sheldrake’nin bu sonuca sadece 63 denekle ulaşmasının bu ihtimali güçlendirdiğini savundu. Görünmeyen Enerji Alanları konusunda uzman ünlü bilim adamı Rupert Sheldrak A New Science of Life (Yeni Bir Yaşam Bilimi)adlı kitabındatüm sistemlerin bilinen enerji ve madde faktöründen başka bir de görünmeyen enerji alanları tarafından organize edildiğini söylüyor. Bu alanlar etkin alanlar; form ve davranış için şablon olarak görev yapıyorlar. Bu alanların bizim anladığımız ve kullandığımız enerjinin bildik anlamıyla pek alakası yoktur; çünkü morfo genetik alan kavramının etkileri normalde bildik enerjiye uygulanan zaman ve mekan sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır. Bu hipoteze göre bir türün üyesi bir davranışı öğrendiği zaman türün etkileme alanı yavaş da olsa değişmektedir. Eğer davranış türler tarafından yeterince uzun süre tekrarlanırsa bunun “morfik rezonansı” bütün türü etkiler.

Sheldrake buna (morf ve genesis) var edilmek köklerine dayanarak morfo genetik alan adını veriyor. Bu alanın hareketi zaman ve mekanda “uzaktan etkide bulunmayı” anlatıyor. Zamanın dışındaki fiziksel evren yasaları ile şekillenen form yerine zaman içindeki morfik rezonansla bağlantılı formlar arasındaki iletişim anlatılmak isteniyor. Yani morfik alanlar zaman ve mekan içinde çoğalıp yayılabilirler ve geçmiş olayları ya da diğer tüm olayları etkileyebilir.Bunun bir örneğini Lyall Watson’un kitabı Lifedite: The Biology of Conssciouness’ta (Yaşam Gel-Giti:Şuurun Biyolojisi) artık “Yüzüncü Maymun İlkesi” diye bilinen örnekte anlattıklarında bulabiliriz. Konuyla yakından ilgilenenlerin bu iki kitabı okumaları çok yararlıdır. (Türkçe'si Lyall Watson Ölüm Yanılgısı-Altın Kitap.)

Bu bilimsel hipotezi bilginin yayılması konusunda da ele almak mümkündür. İnsanlar arasında bilgi alışverişleri de alan teorisinin temel esaslarına göre yayılım gösterir. Watson bir maymun grubunun yeni bir davranışı öğrenmelerinden sonra aralarında olası bir ‘normal’ (yani bizim beş duyu ile normal diye tanımladığımız) iletişim yolu bulunmayan diğer adalardaki maymunların bu yeni davranışı sergilemeye başladıklarını bulmuştu. Rupert Sheldrake’nin Cambridge’de bulunan Trinity Koleji’nde yapmış olduğu telepati deneyi morfo genetik alanlar teorisi ile açıklığa kavuşur. Telepati deneylerinde bu morfo genetik alanın hareketi söz konusudur ve zaman ve mekanda alan girişimleriyle “uzaktan etkide bulunmayı” anlatır. Yani zaman içindeki morfik rezonansla bağlantılı formlar arasındaki iletişimin bir diğer adı da telepatidir ve telepati bilimsel deneylerle ispatlanan bir duyular dışı algılama yeteneğidir doğaldır doğanın bir parçasıdır.

Telepati bilinen zamanın dışına da taşabilir.
Sempati ve rezonans yasaları gereğince evrenin tüm meskun köşelerinden birbirleriyle telepatik rezonansa geçebilenler ve telepatik iletişim kuranlar hep olmuştur.

Alıntıdır.