Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Haberci rüyalar ile alelade (psikofizyolojik kaynaklı) rüyalar arasındaki temel farklar şöyle açıklanır:
  • Alelade rüyalarda hiçbir amaç yoktur; gelişigüzel veya birtakım parazit titreşimlerin ürünüdürler saçma sapan öğeler içerirler. Haberci rüyalar ise bir amaca yöneliktir amaçlı bir düzenlenme vardır.


  • Alelade rüyalar rüyanın cereyan ettiği andaki bedenin fizyolojik-patolojik durumuyla (örneğin kişiyi rahatsız edici veya sevindirici bir nedenle) yakından ilgilidir. Haberci rüyalar ise kişinin fizyolojik-patolojik durumuyla ilgisiz olup insanın olağan halde bilmediği imaj ve bilgiler içerirler.


  • Alelade rüyalar kişi tam uykuya dalarken veya tam uyandığı sırada oluşurlar. Haberci rüyalar ise uykunun her aşamasında oluşabilirler ki bir amaç ve plan üzere meydana geldiklerinden amacın yerine gelmesi için uykunun en uygun aşamasında oluşurlar.


  • Alelade rüyalar beyindeki alelade ve amaçsız tesirlerin yüzeysel ve gelip geçici izlerine bağlı bulunduklarından açık ve seçik değildirler karmakarışık nitelikler gösterirler; çabuk unutulur ve ruhta hiçbir derin etki bırakmazlar. Haberci rüyalar ise kaydedildikleri gibi ruhta sürekli ve derin izler bırakırlar. Hatta bazen aylarca ve yıllarca unutulmazlar. İki rüya grubu arasındaki bu dördüncü fark rüyanın hangi gruba girdiğinin saptamasında en önemli ölçüttür.

Haberci rüya türleri

Amaçlı veya haberci rüyalar da sembolizm içerip içermemelerine göre kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar:
  • 1- Az çok görüldüğü gibi gerçekleşen veya bilgilerin açık biçimde verildiği haberci rüyalar. Bir sembolizm içermeyen bu tür rüyalar çok nadir olarak görülürler.


  • 2- Sembolizm içeren haberci rüyalar. Bu tür rüyalar sembolizm içerdiğinden kişinin kendi çabasıyla çözmesi gereken rüyalardır

Rüya sembollerinin değerlerinin bireyselliği

Rüyada ki mesaj rüyayı görene verilmek istendiğinden veya rüyayı görenin şuuraltının sembollerine bürünmüş olduğundan rüyayı gören kişinin manevi yapısına uygun sembollere bürünerek gelir. Böylece birinin gördüğü haberci rüyadaki sembolün anlamı bir başka kişinin gördüğü haberci rüyadaki sembolün anlamıyla genellikle aynı olamaz.

Çünkü her insanın o sembole verdiği anlam ve değer aynı değildir. Örneğin arslan bir kimse için korku verici tehlikeli bir hayvandır bir diğer kimse için güçlülüğün kudretin sembolüdür. Arslan haberci rüya yoluyla bu iki kimseye verilen mesajlardan birinde bir tehlikeyi simgelemek üzere bulunabilir ötekisinde ise arslan kudret ile ilgili bir bilgiyi simgeleyebilir. Örneğin tarih öğretmeni olan kimseye kudret ile ilgili bir mesaj verilmek istenseydi o öğretmenin şuuraltı dağarcığında güçlülüğün sembolü “arslan” değil de “imparator” olduğundan tesir rüyasında arslan yerine bir imparator biçimine bürünecek ve onun rüyasında bir imparator bulunacaktı; aynı şekilde ikinci kimseye de tehlike ile ilgili bir mesaj verilmek istenseydi onun rüyasında da bu defa belki bir akrep ya da yılan bulunacaktı.

Alıntıdır.