Eski sözlüklerde "ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali" olarak ifade edilen ekstaz spiritüalist sözlüklerde "ruh ile beden ilişkisinin belirli bir dereceye kadar gevşediği dış dünya ile bağlarının kesildiği özel bir hal" olarak tanımlanır. Bir degajman halidir. Ekstaz parapsikolojiye göre "değişik şuur halleri" nden biridir.

Ekstaz hali histerik afeksiyonlar spazmodik hastalıklar aşırı oruçlar uzun tefekkürler bazı bedensel egzersizler sırasında kendiliğinden oluştuğu gibi manyetizma yoluyla yapay olarak da oluşturulabilir. Manyetik ekstaz manyetik hipnozun "en yüksek manyetik aşama" denilen halidir.

Ekstaz hali trans haline çok yakındır. Ekstaz halinde bedensel hareketsizlik solunum ve dolaşımın yavaşlaması söz konusudur. Şamanlar ekstaz tekniğini en iyi uygulayanlar arasında yer alır.

Mistikler vecd adı da verilen ekstaz hali sırasında ilginç deneyimler yaşadıklarını açıklamışlardır. Bu deneyimlerini benliğin hatıraların ve iradenin yok olması duyular aleminden ayrılma şaşkınlık aşk sevinç ve mutluluk gibi ifadelerle açıklamaya çalışmışlarsa da yaşadıklarının sözlerle ifade edilemeyeceğini ancak bizzat yaşanarak anlaşılabileceğini belirtmişlerdir. Bedensiz varlıklardan gelen tesirler vecd halindeki kişide genellikle "rüyet" denilen vizyonlar olarak belirirler.

Alıntıdır.