Teleportasyonun anlamıuzağa taşınım demektir.İslam literatüründe "Bast-ı Zaman" olarak ifade edilen olaydır.Ancak bumetapsişik literatürde "Teleportasyon" olarak ifade ediliyor.Buna göre Teleportasyonruhsal enerjiyle maddeye hakimiyet sağlayabilmiş kişilerinbedenlerini ve eşyayı parçacıklarına ayırarak (atomize ederek)arzu ettikleri yere transfer edip tekrar oluşturmalarına teleportasyon denir.

Başka bir görüşe göre de teleportasyonzaman ve mekan bakımından üçüncü boyutun dışına çıkarakbaşka bir boyutta yolculuk etmek yada eşyayı eşyayı oradan nakletmek demektir.Işınlanma tekniğini aşan bir özellik taşıması nedeniyle teleportasyonher yüzyılda görülebilmiş ve kerametin kanıtlarından biri olma durumunu hiç yitirmemiştir.(ArıkdalMetapsişik Terimler Sözlüğü)

Bu durumda Allah'ın kendisine sınırlı olarak gaybı bildirdiği insanlar yani peygamberlerveliler ve hatta medyumlarkahinler de bu özelliği kazanarakgeleceğe dönük birtakım haberlere ulaşıp onlar hakkında önceden bilgi verebilir ve kehanette bulunabilir.Bu da mutlak gaybın dışında olan gaybla ilgilidir.Hatta bunlarherkesin bilmediği konular olsa bilegayb olma özelliği kalmamışgayb aleminden şahadet alemine geçmiş konular olduğu da yine İslam alimleri tarafından altı çizilen hususlardır.

Nitekim pek çok velibu özelliği kazanmış insanlar olarakbir anda bir kaç yerde görünmüş ve kendilerini birkaç yerde yapılan toplantılardailim ve zikir meclislerindehatta cephede savaş sırasında mevzilerde ve askerlerin arasında göstermişleroralara ışınlanıp moral vermişlerdir.Yine Şeyh Hamid-i Veliyani Somuncu Baba için aynı şey anlatılmaktadır kiBursa'da Ulu Cami yapıldıktan sonrakendisinden hem hutbe okuyup Cuma namazını kıldırmasıhemd e caminin açılışını yapması istenmiş ve o da kabul etmiştir.Hutbede Fatiha sûresinin yedi çeşit tefsirini yapar ve cumayı da kıldırıp çıkarsırra kadem basar.Ancakhalk onun Cuma çıkışı elini öpmek ister ve herkes de bu arzusuna kavuşur.Dışarıda birbirleri ile konuşan cemaatin hepsi elini öptüğünü söyler ve bir şaşkınlık başlar.Yani insanların bir gurubu caminin bir kapısından ve diğer bir gurubu da öbür kapısından çıkmıştır.Herkes nasıl şeyhin elini öpmüş olabilir..?

Ulu Cami'nin üç kapısı var ve cami oldukça büyük olduğu için de birbirinden uzaktır.Bİrbirinden çıkıp öbürüne gitmek için hayli zaman gerekir.Bu sebeple şeyhin bir kapıda elini öpmek isteyenlere elini öptürüp diğer kapıda bekleyenlere gitmesi söz konusu değildir.

Bu durumda önce bast-ı zaman yani zamanı ortadan kaldırmaksonra da tayy-ı mekanı ortadan kaldırmak gerekiyordu.Bu da Allah'ın izni ve inâyeti ile gerçekleşmişti.O üç kaıda da aynı anda bulunmuş ve teleportasyonuyani bast-ı zaman olayını kullanmıştır.Yanikerameti ile zamanı genişletipkendini üç kapıya birden ışınlamıştır.

Bunun gibi pek çok olay anlatılmaktadır.Özellikle Çanakkale savaşı sırasında bu tür olayların yaşandığı bilinmektedir.Bunlardan bir kısmını da yabancı tarihçiler kaydetmektedir ve "BizlerÇanakkale'de sadece Türklerle değilgökten inen yeşil cübbeli ve beyaz sarıklı kimselerle de savaştık..."

demektedirler.Hatta ne kadar güvenilir olduğunu bilemediğimiz başka bir yoruma göre de bu tür gezginleryani zaman gezginleri vardır ve bunlar da Hızır(a.s.) gibi kimselerdir.Bunlar da her zaman istedikleri yerde bulunabilirler.Mucize olmasının yanı sıra Peygamberimizin Mirac'ını da bu yolla izah etmenin daha kolay olduğu da söylenebilir.MucizeAllah'ın güç ve kuvveti ile olduğu için bizlerona sadece iman ederiz ve "Allah yaptı oldu" deriz.

Kaynak: Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Kehanet

Alıntıdır.