Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Poltergeist Nedir?

  Birçok ülkede yapılan modern araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre üzerinde en çok inceleme yapılan olaylardan biri Londra’nın kuzeyinde küçük bir evde yaşanmıştır ki bu fenomen Ağustos 77’den Eylül 78’e kadar süren Enfield olayıdır.Bu evde koltuklarmasalarsandalyeler...vb eşyalar havada uçuşarak oraya buraya vurup duvarlara çarpmış birçok tanığın önünde evin iki genç kızı havaya yükselmiş ve bazı küçük nesneler materyalize olarak kanıtları kaydetmek isteyen gazeteci ve araştırmacıların üzerine atılmıştır. Ayrıca onlara musallat olan varlık kızlardan birinin ses tellerini kullanarak kaba bir sesle o evde önceden yaşayıp ölmüş yaşlı bir adam olduğunu söylemiş ve bununla ilgili araştırmalar sonucunda kızın beyni vasıtasıyla konuşan ve onları rahatsız eden bu ruhun gerçekte orada daha önce yaşadığı izlenimi edinilmiştir. Ancakbu ve buna benzer olaylar sanıldığı gibi iki dünya arasında huzur bulamayan ruh veya ruhların eseri olmayıp sanki böyle bir şey mevcutmuş sanısını oluşturan etkileşimlerden başka bir şey değildir.

  Bazı poltergeist vakalarında yine materyalize ile cisimlerin hareket ettirilmesinin sınırlı birkaç gün boyunca sürmesi ve buna neden olan kişinin tespit edilmesiyle kovma işlemi olmaksızın birden sona ermesinin sebebibulunulan ortamdaki enerjinin o insanların beyinleri üzerindeki tesirleri ve Astrolojik etkilerin kişilerin koruyucu melekelerini zayıflatmasıyla birlikteetkileşimi altında kaldıkları cinlerin o beyinler üzerindeki tesirlerinin artıp azalmasıdır. Çünkü bu tür etkileşimler tamamıyla beyinle ilgili olduğu için bir önce anlattığımız olaylarda da görüldüğü üzere çok daha güçlü (şiddetli) ve uzun hatta anlatılan nedenlerden dolayı ömür boyu sürerken kimilerinde de belirli bir sürekiminde de çok çok kısa sürede olmaktadır. Bu sebepledir kietkilerin tamamı göz önüne alınmadığı ve olaylara tek bir açıdan bakılarak değerlendirilmediği için etkileşimlerin türü farklı olsa da mekanizması hep aynıdır.  Buna destek veren örneklerin biri depoltergeist vakalarına katlanamayan ve bunalan insanlarınrahatsızlık veren bu varlıklara kendilerini rahat bırakmaları için güçlü bir biçimde bağırmalarıyla olayların sona ermesidir kibunun oluşum şekli deiçten gelen bir biçimde yani şiddetli bir konsantrasyonlabeyindeki ilgili hücreleri dolayısıyla koruma melekelerini harekete geçirmek suretiyle bu tür varlıklara blokaj oluşturmasıdır. Ya da olaya neden olan kişilerin o ortamlardan uzaklaştırılmalarıyla vakalar sona ermekte ancak o kişi üzerindeki etkiler ( de bazılarında kalkmış gibi görünse de)aynı veya biçim değiştirmiş şeklinde devam etmekte ve ışınsal varlık(lar) kendini o kişiye mutlaka hissettirmektedir.

  Bununla ilgili bir örnek de ünlü Amerikan kanalı Reality TV’de yayımlanmıştı. Programda bir aile benzer türden saldırıya uğrar ve belli bir süre sonra bu duruma dayanama***** ev değiştirmeye karar verir. Ama nafile olaylar sona ermez.Yine evde bıçaklar kesici aletler havada uçuşmaktabazen bulduğu yumuşak yerlere saplanmakta bazen de ev halkı merdivenlerden yüksek yerlerden görünmeyen bir güç tarafından itilmekte evdeki giyim eşyaları ve kumaşlar hiçbir neden yokken kesilmekte ya da kesilmiş bulunmaktadır. Eve bu konuyla ilgili din adamları çağrılır ancak güçleri yeterli olamadığından başarılı olamazlar. Aile yine çareyi ev değiştirmekte bulur ve bu yer değiştirme on bir kez tekrarlanır. En sonunda kendileri özel bir ev yapmaya karar verirler ve tekrar Eyalet Üniversitesinden konuyla ilgili bir bilim adamı çağrılır.Bilim adamı ise birtakım enerji ölçer aletlerle evi inceler ve sonucunda evde ani enerji(ısı)sapmalarıdeğişimlerini saptar. İpuçlarını da dikkâtlice inceleyerek daha önceki diğer araştırmacıların da belirttiği gibi bu insanların halüsinasyon türünden şeyler yaşayan insanlar olmadıklarını ortaya koyar.

  Ayrı bir somut örnek de1967 yılında Almanya’nın yukarı Bavyera’da bulunan Rosenheim’daki bir avukatlık bürosunda geçmiştir.Hiçbir sebep olmaksızın sigortalar yerlerinden fırlamış elektrik ampulleri patlamış neon tüpleri yerlerinden oynamıştır.Büroda çalışanların gözü önünde olan bu olaylarda konuşma kaydedicisi bürodan söz konusu zamanda hiç kimse telefon etmediği halde hep konuşma yazmış.Bununla birlikte; kırk kişinin çalıştığı bu büroda resimlerin ters çevrildiğiçekmecelerin masadaki yerlerinden fırladığılambaların sallandığı 175 kg.’ lık dosya dolabının dayandığı duvardan kendiliğinden otuz cm. ayrılmasına tanıklık etmişlerdir.Posta idarecisi ile suç masası polislerinin çaresiz kalmaları üzerine Freiburg’ daki Psikoloji sınır bilimleri ve psikoloji sağlık Enstütüsünün Müdürü Hans Bender çağrılır. Bender önce sahtekârlıktan şüphelendiği için bu olayları gerçekleştirebilecek araç gereçleri gizli elektrik devrelerini ve ip uçlarını araştırmaya başlar. Bununla da yetinmeyerek iki fizikçi yardımıyla ölçü aletlerikameralar ve de ses alıcıları yerleştirip çalışmalarını sürdürür. Ancak dikkâtini bir şey çekmiştir o da bu tür olayların hep 19 yaşındaki büro yardımcısı Anne Marie Schaberl ile bağlantılı olduğunun anlaşılmasıdır. Bu olayla ilgili ip uçları ve deliller o kadar incelikli ayrıntılıdır kihiçbir gözlemci ve bilim adamı bunun hayali şeyler olduğunu iddia edememiştir.(Bkz.Tubitak Bilim ve Teknik/Mayıs 87)


  Poltergeist vakalarını incelediğimizde iki önemli nokta görünmektedir.Bunlardan ilki Akaşa’lar başlıklı yazımızda değindiğimiz hayalet olaylarının geçmişte yaşanmış bir sahnenin ;bir video kasetinin tekrar tekrar ortaya çıkan holografik üç boyutlu görüntü ve sesin izlenmesiduyulması hissedilmesi veya yaşanması şeklinde olmasına kişi ve kişilere hiçbir zarar vermemesine karşın poltergeist vakalarında maddeye direkt etki ederek fiziksel ve ruhsal zararların verilmesidir.

  İkinci nokta isebu fenomenlerin orada bulunanların fizyolojik ve psikolojik durumları ile ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Yani bu kişilerin sahip oldukları duygusalgerginsinirsel halleri ve hormonal değişimlerinin bulunduğu zamanlarda baskı altında kalan enerjilerinin psikokinetik etki olarak açığa çıkması ile beyinlerinin sağ yarım kürelerini kullanan görsel yaratıcılığa sahip insanların bu vakalara daha çok yatkın olmaları ve geçmişlerinde ani hormonal ve elektriksel değişimlerine dayanan migren ve geçici felç gibi hastalıklara rastlanması bu fenomenle direkt bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasıdır ki bu dacinni etkileşmelerin mevcudiyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü daha önceki yazılarımızda dasistemini açıkla***** değindiğimiz bu durum ve hallerin bir kısmının cinni etkileşmelerin çıkışına izin verdikleri gibi diğer bir kısmı da bu etkileşimlerin yol açtığı etkilerin sonucu olarak meydana gelmektedir.Zaten bu olayların çoğunda kişilerin hep bir ruhsal bir varlıktan söz etmeleri bunun kanıtı olduğu gibi nadiren de olsa bu varlıkların belirgin olarak olaylarda görünmemesicinlerin kendilerini belli etmeksizin etkilerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

  Görünür boyuttaki birimsel düzenimizi var gösteren örtük düzenimizdeki realitenin yeniden düzenlenerek tekrar boyutumuzda belirişihem bireysel bedenimiz hem de ayrı olarak gördüğümüz birimsel bedenler üzerinde de psikokinetik etkinin çeşitli türevleri biçiminde kendini göstermektedir ki bu damateryalizasyonun mucize olarak vasıflandırdığımız türündeki olayların vücudumuzda (bedenimizde)meydana getirdiği etkilerine açıklık getirmektedir.

  Bu programlama olayını anlamak için yine hipnoz araştırmalarına bir göz atmamız gerekmektedir. Mesela; derin hipnoz durumundaki kişilerinalerjik reaksiyonlarının kandaki akışı ile kalbin atış hızının görme ve duyma bozukluklarının geçtiği acılarını beden ısılarını istedikleri zaman kontrol altında tutabileceklerideğiştirebilecekleri gibibedenlerine bir kesici alet yanibıçakkılıçbüyük çengel ve iğneler batırıldığında hiçbir acı duymadıkları ve yaralanma belirtisi dahi göstermedikleri ve hatta 1951 yılına kadar tedavisi bulunmayan kalıtsal bir hastalık olan Brocq hastalığının dahi iyileştirildiğiyok edildiği de görülmüştür.

  Ayrıca hipnoz olayının en ilginç yanlarından biri dealgı durumlarının değişimi sırasındaki gibinormalin ötesinde
  EEG dalgasının oluşturulmamış olmasıdır. Yanihipnoz durumunun normal uyanık zihin durumuyla aynı özelliklere sahip olduğu dolayısıyla bunun gerçek olarak algıladığımız maddesel boyutumuzun da bir hipnoz durumu olduğunun işaretlerini göstermektedir.Buna ilk vereceğimiz örnek;Ruhun İsa (a.s) ile yakınlığını gösteren işaretleri taşıyan Stigmatacılardan biri olan Threse Neumann’ ın ölene kadar hiçbir şey yiyip içmeksizin otuz beş yıl boyunca yaşamasıdır. Bu durum genç bir rahibin geçirdiği bir tür boğaz hastalığını kendi üzerine alarak beş yıl boyunca sadece su ile beslendikten sonra 1927 yılından itibaren bu beslenmeyi de sona erdirmesiyle ortaya çıkmıştır.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu olayı öğrenenRegensburg’da bulunan yerel psikopos fenomeni incelemek üzere bir komisyon kurmuş ve 14-29 Temmuz 1927 tarihinde bir tıp doktoru danışmanlığında dört tane Franciskan hemşiresini göndererekonun yapmış olduğu tüm hareketleri gece gündüz izletip rapor almalarını sağlamıştır. Bu araştırmacılar ilk olarak da Neumann’ın ağzını yıkayıp çalkalamak için kullandığı suyu dikkatlice ölçüp tartmışlar ve araştırma sonuna kadar bu suda eksilme olmadığını görmüşlerdir. Bununla birlikte Neumann hiçbir şey yiyip içmediği gibi tuvalete de çıkmamıştır. Hatta bir seferinde altı haftalık bir süreçte sadece bir defa bağırsaklarında hareketlilik olmuş ve dışkısı Dr. Reismanns tarafından incelenerek az miktarda burun göz ve ağız gibi havayla temas eden boşlukların iç yüzünü örten zarın koruyucu tabakası olan mucus ve safra bulmuş buna karşın tek bir yiyecek izi görememiştir.Ayrıca bir stigmatist haftada yaklaşık dört kilo kan kaybetmesine rağmen bu nedenle kaybettiği kiloları iki gün içinde tekrar almakta ve yine yapılan incelemelere göre normal şartlarda bir insanın nefes alıp vermesi ve derisinden dışarı yaklaşık bir kg.’a yakın su kaybetmesine ve bir insanın en fazla buna iki hafta dayanabilmesine karşınNeumann’ da hiçbir anormal durum söz konusu olmadığı gibihayatının gereksinimi olan diğer hayati maddeleri de su ve kanla birlikte materyalize edebilmekte yani düzenli biçimde üretebilmekteydi.

  İngiliz rahibi Herbert Thurston da buna benzer bir çok stigmatacıların olduğunu The Physical Phenomena of Mysticism isimli kitabında belirtmiştir.

  Bunun dışında kayıtlara geçmiş (liste uzun olduğu için isimlerini yazmıyorum) birçok doktor raporunda kaza ve doğum sırasında kan kaybından yüzde yüz ölümle sonuçlanacak çok sayıdaki vakada yapılan dualarla kanın tekrar mucizevi bir biçimde materyalize olduğu gibidiğer bazı hastalıklarda da yeniden hüre yapılanmasıoluşturulması sonucu iyileşmelerin olduğu görülmüştür (ve halen de görülmektedir).

  Buna benzer bir olay da;1962 yılında İtalya ‘daki Verona askeri hastanesinesol kalçasında büyük bir kanserli tümör için yatırılan ancak sahip olduğu korkunç tümör yüzünden yapılacak bir şey olmadığı için evine gönderilen Vittorio Michelli adındaki adamın başından geçenlerdir.Öyle ki adamın on ay içinde tümör nedeniyle kalçası tamamıyla bacağından ayrılmışuyluk kemiği de yumuşak doku içinde hareket etmektedir. Tamamıyla umut kesilen ve de plastik bir korse içerisinde sınırlı bir harekete sahip olan Michellison bir deneme olarak Lourdes’ deki kutsal suda yıkanmaya karar verir. Michelli bu suya girer girmez vücudunda bir ısının giderek arttığını ve bu banyo seansından sonra hem iştahı hem de zindeliğinin arttığını hisseder ve birkaç gün art arda denemeden sonra evine geri döner.Bunu takip eden bir ay boyunca kendini gittikçe daha iyi hisseder ve doktorların ısrarı üzerine rontgen çektirir. Sonuç şaşırtıcı bir biçimde olumludur. Yani tümör küçülmeye başlamıştır. İşin iyi tarafı olayın her safhası doktorlar tarafından kaydedildiği için sıra dışı yani bilimsel olarak imkânsız şekilde nitelendirilen bu durumunbelgelenmiş olmasıdır.

  Her ne kadar tıp bu olaya imkansız gözle baksa da Micelli birkaç yıl içerisinde tümörden tamamıyla kurtulduğu gibikemiğinin de yeniden oluştuğu ispatlanmıştır.

  Daha sonra Michelli’ nin dosyası Vatikan tıp komisyonuna gönderilir ve uluslararası doktorların da katıldığı bir komisyonda incelenerekMichelli’nin mucizevi bir şekilde iyileştiğine dair Rapor verilerek olay kapanır.Rapora ise şöyle yazılır “kalça kemiği ve çukuru şaşılacak bir biçimde yeniden yapılanmıştır. 196419651968 ve 1969’ da çekilen rontgenlerkemiğintıp dünyası kayıtlarında hiç geçmeyenöngörülmemiş ve çok şaşırtıcı bir biçimde yeniden yapılanmış olduğunu kategorik olarak ve kuşku uyandırmayacak tarzda kabul edilmiştir.”(Bkz.Michael Talbot-Holografik Evren)

  Şifa sırasındavücutta hissedilen aşırı ısıenerji birçok vakada kendini göstermektedir.Bu tür fenomeni yaşayan kişilerden biri de Lübnanlı Andrea adındaki bir gençtir. Bu genç kemik iliği yetersizliğinden ölümü beklerkentavsiye üzerine Aziz Al Hardini’nin mezarı karşısında dua etmeye başlayınca bu ısı (enerji)ile birlikte tanımlayamadığı güçlü bir güven huzur ve mutluluğu duyumsa***** kendinde ani değişikliklerin meydana geldiğini hisseder. Ancak Andreabunun anlatılacak değil yaşanılarak anlaşılabilir bir his olduğunu söyler.Yapılan dualardan belli bir süre sonra hastalığından eser kalmaz. Onu inceleyen Fransız doktor bile şok geçirir ve olaya açıklık getiremez. Bu da diğer benzerleri gibi ispatlanarak normal ötesi bir durum arz ettiği ortaya çıkar.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu da videosu..Baya ürpertiyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş