PK ya da ‘Psikokinesis’ deyimi de parapsikolojik incelemede ikinci yeteneği yani bir insanın kas sistemini kullanmadan nesneleri olayları ve hatta çevresindeki kişileri etkileme yeteneğini tanımlar.
Günün birinde genç bir bayanın çaresizlik içindeki sesiyle yüzleşmiştik. Kadın geçirdiği olayın etkisi altında kendine bir çıkış yolu arıyor gibiydi; sesi titreyerek yaşadığı olayı anlattı:

İki hafta önce kocasını toprağa vermişti. Başından geçeni ancak şimdi anlatabilecek gücü kendinde bulmuştu. Ama yine de zorlu bir dönem yaşamakta olduğu anlaşılıyordu. Kadın anlattığına göre kocasının ölümünden bir kaç gün önce bir rüya görmüştü. Av sırasında bir arkadaşı kocasını kazayla vurup öldürüyordu. Bu rüyadan soğuk terler dökerek uyanmış ama kimseyi telaşa vermemek için bu olaydan kimseye söz etmemişti.

İki hafta sonra bir av partisi vardı. Kadın bu kez de kocasını huzursuz etmemek için yine susmayı ve ona rüyasını anlatmamayı yeğlemişti. Zaten kocasına durumda söz ettiği takdirde onun konuyu “alt tarafı bir rüya” diye geçiştireceğini biliyordu. Ama ertesi gün olanlar olmuş arkadaşı bir kaza kurşunu ile kocasını öldürmüştü.

Bu bayanla telefonla konuşan enstitü görevlisi bendim. O bir çıkış yolu arıyordu ama konumu sadece bu değildi. Konuştuğum kişi bu gibi sorunlara kafa yoran bir bilim adamına danışarak ondan doğru davranıp davranmadığına dair bilgi edinmek istiyordu.

Acaba bir parapsikolojist başından böylesine olaylar geçen kişilere derde derman olabilecek gerçek cevapları vermek için konusunda ne kadar bilgi sahibi idi? Üzülerek belirtmem gerekiyor ki bizler bu gibi olaylar karşısında halen kesin konuşabilecek yeterlikte değiliz. Bütün yapabildiğimiz onların içinden geçtikleri bu ortamın özümseyebilmelerine yardımcı olmak ve durumları çerçevesinde edinebileceğimiz bulguları kendilerine anlatmaya çalışmaktır.

Peki bu kadının yaşamış olduğu olgu bir rastlantı gibi geçiştirilebilir miydi? Kocasının ölümüyle kadının bize yapmış olduğu telefon başvurusu arasından iki haftalık bir zaman geçmişti. Kadın bu süreç içinde depreşen suçluluk duygusunu bastırmak için yoğun çaba sarf etmiş olmalıydı.

Bu bayana göre ona yolunu yordamını bilmediği nitelikte bir uyarı yapılmıştı. Uyarı “rüya” yoluyla gelmiş ama kendisi bunu değerlendire-memişti. Şimdi ise kadın “herhangi bir biçimde geleceği algılamak ger-çekten mümkün müdür yoksa ben çıldırıyor muyum?” diye kendini sorguluyordu.

Psişik yeteneğin insanların tamamına ya da bazı seçkin kişilere bağışlanmış olduğu inancına bugüne kadar kesin bir destek bulunduğu söylenemez. Şimdilerde bazı otoritelerin ileri sürdüğü “her insanın psişik yeteneğe sahip olduğu ama bir de bu yeteneği nasıl kullanacağını bilmesi gerektiği” savı doğru olabilir. Fakat şu da var ki bugüne kadar bu
görüşü kanıtlayacak kesin bulgular saptanamamıştır.


Sınırlı sayıdaki insanların yüzleştikleri olaylara dayanarak bir kişinin kendi isteği çerçevesinde psişik yeteneğini kullanabileceği inancı tüm gerçeği yansıtmaz. Çünkü biz psişik yeteneğin herkese vergi olup olmadığını bilemiyoruz. Bildiğimiz insanların yüzleştiği psişik olguların epeyce yaygın olduğudur. Çeşitli yörelerde yapılan bilimsel araştırmalar ortalama bir genellemeyle oralardaki nüfusun dörtte üçü ile yarısının bir ya da daha fazla psişik deneyim geçirmiş olduğunu belirliyor.

Böylesine saptamalar rağmen bu araştırmaları yürüten parapsikolojistlerin ayrıntılara inen sorgulamaları sonucunda başka bir gerçekte ortaya çıkıyordu.

Karşılaşılan psişik olay türleri parapsikolojinin ince standart elemesinden geçirildiğinde bunlardan pek azını psişik nitelikte olduğu belirginleşmekteydi. Ayrıca parapsikolojistlerden çoğunluğunun değerlendirmesine göre herhangi bir yörede psişik yüzleşim olgusunu yaşayanların yüzde onu ya da onbeşi kadarı gerçek ESP veya PK halinden geçtiklerinin ve bu konunun normal yaklaşımlarla açıklanamadığı gösteriyor.


Burada önemli bir nokta belirlenmelidir: ESP (Extra sensory Perception) deyimi bedenin bilinen algılama duyularını kullanmadan ve bilimsel karşılaşmalara bağımlı olmadan insani enformasyonlar (bilgilendirmeler) yeteneğini tanımlar.

Alıntıdır.