Ateşten etkilenmeme üstün bir beceri olmasına rağmen hem fizik hem e fizikötesinde bir olgudur.

Ateş biri yakma diğeri yanma özelliğinde iki elementin tepkimesiyle oluşan termik bir enerjidir.

İnsan enerjisini gıda ve solunum yoluyla aldığı kimyasal elementlerin bedende birleşimesiyle elde eder. Tıpkı yakılan ateşteki gibi. Nitekim bedende ısı şeklinde bir emisyon görülür. Ve bu "kullanım sonrası enerji radyasyonu" termometre ile ölçüldüğü gibi(365 derece) gözle görülmeyen fakat "kırılan fotoğraf metodu"yla tespit edilebilen ışınımları vardır. Bu durumda beden de ateş gibi bir termik enerji kaynağıdır

Her enerji kaynağı çevresinde kendisine has enerji fotonlarını ya***** bir enerji alanı oluşturur. Ateşle karşılaşmada yanmamanın meydana gelmesi ise bedenden çıkan yüksek frekanslı boyutça küçük ve fakat suje tarafından son derece yoğunlaştırılmış "kullanım sonrası termik enerji fotonları"nın beden etrafına bir enerji alanı (duvarı) oluşturmasındandır. Bu yoğunlaştırılmış enerji alanı bedenle teması önleyecek bir elek vazifesi görür. Böylece ateşin yakıcılık özelliği ateşte yüzüyen kişi tarafından bertaraf edilir.

Bu tür gösterileri başaranların sırrı; kullanım sonrası enerji fotonlarının koruyucu bir kalkan teşkil edecek şekilde bedenlerin etrafında nasıl tutabildiklerinde yatar Koruyucu tabakanın bir tür gıda rejimiyle ve birtakım solunum teknikleriyle gülendirildiği aynı zamanda derin bir inanç ve iradi fonksiyonların harekete geçmesiyle yoğunlaştırıldığı bilinmektedir. Ruhi bir faktörün şuurlu ve iradi takılımı olmadan ateş üzerinde yürüyemezsiniz

Alıntıdır.