Eski inisiyasyonlarda kullanılan mister sözcüğü "sır" anlamına gelmekte olup yalnızca inisiyelerin bilebileceği ilahi hakikatler anlamında kullanılmaktaydı. Sözcük kimilerine göre Grekçe'deki "kapamak" anlamına gelen "myein" sözcüğünden türetilmiştir. Çünkü inisiyelerin (mystes'in) dudaklarını kapaması yani sırları inisiye olmayanlara açıklamaması gerekiyordu. Kimilerine göre de sözcük Yunan kültürüne Mısır'dan geçmiştir. (Mısır'da "küçük misterler" e eren inisiyelere "mist" denirdi.)

Eski inisiyasyonlarda aşama aşama ulaşılan misterler üç grupta toplanırdı:
Küçük Misterler: Bunlar reenkarnasyon nedensellik kuralı gibi evrensel yasalar ile imajinasyon kontrolü nefis denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki bilgileri içerirdi.

Büyük Misterler: Bireyin psişik deneyimlerle yüksek şuur hallerini üst planları ve bir takım realiteleri bizzat deneyimleyerek tanıması ile edindiği bilgilerdi.

Hakiki Misterler: Bireyin ışık veya "güç" olarak sembolize edilen spiritüel tesiri üst planlardan kendi başına çekip aşağı aktarabilir kendisi ve çevresini aydınlatabilir duruma gelmesidir. Bunun en belirgin tezahürü ilham vahiy vb. tarzında bilgiler ifade etmeye başlamasıdır.

Alıntıdır.