Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Parapsikoloji Terimleri Sözlüğü

  A

  Absent Healing ( Uzaktan İyileştirme )
  İyileştiricinin iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

  Absent Sitter ( Uzaktan Oturum)
  Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu.

  Acupuncture ( Akapunktur)
  Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması.

  Agent ( Aracı)
  (a) Diğer bir deneğe telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi.
  (b) Psikokinesis deneyinde denek olan şey kimse. ( Psikokinesis : zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü )
  (c) Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey.

  Akashic Records ( Akaşik Kayıtlar)
  Bazı mistik doktorinlerin inanışına gore zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- olayların kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi depolanması.

  Alien Abduction Experience ( Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi)

  Rapor edilmiş yabancı yaratıklar tarafından ( çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine kaçırılan vakkalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı ( zaman atlaması ) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara mağruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme sanslarıyla hafıza onarıldığında çoğunlukla kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi mudahele gördüğü rapor edilmiştir.

  Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi )
  Zihin dinlenmesine ( gevşemişliğine ) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. ( saniyede ortalama 10 dönüş )

  Altered State of Consciousness (ASC) ( Şuur – Bilincin Değişik Durumu )
  Uyur veya uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim ( anormal şuur durumu ) . ASC aynı zamanda hipnoz trans kendinden geçme ( ekstaz) uyuşma meditatif ( dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC’nin mutlaka paranormal vasıflar taşıması gerekli değildir.

  Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapınma )
  Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik uygulama.

  Angels ( Melekler )
  İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden yardımsever ruhani varlıklar.

  Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizması )
  İyileştirme için bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

  Animal Mutilation ( Hayvan Mutilasyonu değişimi yağması)
  Herhangibir yırtıcı hayvan kaza veya hastalık izi olmayıp normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikle ineklerde ) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

  Animal Psi ( Hayvan Psi )
  Hayvanlar tarafındna sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

  Animism ( Animizm)
  Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktorin. Varlıkların bedenlerinden ayrı orarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.

  Announcing Dream ( Haberci Rüyalar )
  Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. ( reenkarnasyon ile ilgili )

  Anomalous Experience ( Olağandışı Deneyimler)
  Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim.

  Anomalous Phenomena ( Olağandışı Fenomen )
  Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

  Anoxia ( Anoksi )
  Kanda oksijen azlığı beyine yeterli oksijenin gitmemesi.

  Apparition ( Hayalet görünmesi Tayf )
  Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

  Apport ( Aport)
  Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. ( yoktan var olması gibi ) Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir.
  ( Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili )

  Artefact (Artifakt : İnsan eliyle yapılan şey )
  Parapsikolojide paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. ( Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

  Astral Body ( Astral Beden)

  Okültist Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan kişinin fiziksel bedeninin kopyası ( çifti) olduğu farzedilen diğer beden. Astral bedenin beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

  Astral Projection ( Astral Projeksiyon Astral Çıkış )
  Okultist Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

  Astrology ( Astroloji )
  Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama teşhis etme teorisi ve uygulaması. ( bireyin kişiliği ve biyografisi yada sosyal ve politik trendlere gore )

  Atavism ( Atavizm Atacılık )
  Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridönüş.

  Augury ( Kehanet )
  Kehanet fal alamet kehanet ayini .

  Aura ( Aura )
  Bazıları tarafından yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar ( gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler. ( genel olarak ışıklı renkli bir hale olarak. )

  Automatic Writing ( Otomatistik Yazı )
  Ne yazıldığını bilmeden bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.

  Automatism ( Otomatizm )
  Otomatist olan kişinin bilnçli kontrolü veya bilges olmadan yaptığı fiziksel faliyetler.
  ( Kol hareketleri yazı yazmak çizmek müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.

  Autoscopy ( Otoskopi )
  (a) Başka birinin diğer bedenini ( astral bedenini ) görmek.
  (b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini ( astral bedenini ) görmesi. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  B


  Ba ( Ba )
  Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan bir kişinin özü. Ruh.

  Banshee ( Banşi )
  Galler bölgesindeki inanışlarına gore inildiyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.

  Bardo ( Bardo )
  Tibet Budizminde varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.

  Basic Technique ( Temel Teknik )
  Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)

  Billet Reading ( Pusula Not Okuma )
  Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.

  Bilocation ( Bilokasyon )
  Aynı anda iki farklı yerde görünmek bulunmak.

  Bio-PK ( Bio PK)
  Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

  Black Art ( Kara Sanat)
  Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak objeleri saklamak için kullanılansihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.

  Black Magic ( Kara Büyü )
  Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü . 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  C

  Cabinet ( Kabin )
  Fiziksel medyumun çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

  Call ( Çağrı )
  Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

  Candomble ( Kandomble )
  Brezilya kökenli ruhani inanış.

  Card Guessing ( Kart Tahmini )

  Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartları )

  Cartomancy
  Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

  Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi )
  Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme terübelerini açıklamak için kullanılır.

  Chance ( Şans)
  Olaylar üzerinde rastgele tahmin edilemez etkiler.

  Channeling ( Kanal Açma )
  Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

  Charm ( Tılsım )
  Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne .

  Christian Science ( Hristiyan İlimi )
  Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

  Cipher Test ( Şifre Testi )
  Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

  Circle ( Çember )
  Seans düzenleyen insan grubu.

  Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama )
  Paranormal sesler du***** olarak informasyon ( bilgi ) elde etme

  Clairvoyance ( Durugörü - Klervoyans )
  Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve du***** algılama.

  Clairvoyant ( Klervoyant )
  Transa girmeye gerek duymadan duyu ötesi şeyleri gören algılayan kimse.

  Coincidence ( Tesadüf Raslantı )
  Kısa zaman içinde birbirleriyle alakası olmayan olayların anlamlı ve birbirine bağlıymışcasına iki veya daha çok kez vukuu bulması. Raslantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

  Collective Apparition ( Ortak Görünme )
  Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

  Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik)
  Carl.G Jung ( 1865 –1961 ) tarafından ileri sürülen insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz düşünce veya tecrübe seviyesi.

  Communication ( Haberleşme)
  Medyumlukta diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

  Communicator ( Haberci )
  Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. .

  Confederate ( İttifakçı )
  Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

  Conjuring ( Sihirbazlık )
  Hile kullanarak paranormal efekler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

  Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )
  Telepatinin taklidi bir teknik olarak zihin okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

  Control ( Kontrol)
  (a)Deneysel Parapsikolojide deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesininin temin edilmesidir.
  (b) İspirtisma’da trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu control eden diskarne varlık.

  Control Group ( Kontrol Grubu )
  Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.


  Corn Circle ( Mısır Dairesi)
  Daha çok Güney Britanyada yaygın olan büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı çözülememiştir.

  Correlation ( Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı )
  Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

  Correlation Coefficient ( Korrelasyon Katsayısı )
  Iki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

  Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç )
  Kişinin tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

  Coven ( Koven)
  Cadılardan oluşan grup.

  Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi )
  Önemli bir krizin ( Ölüm kaza veya ani hastalık ) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. ( hayalet tayf bilinmeyen cisim v.s.)

  Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere )
  ( a) iki veya daha fazla medyumun ayrı ayrı aldıkları ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden bilgi enformasyon parçaları.
  (b) Çapraz Muhabere Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

  Cryptomnesia ( Kripto Hafıza )
  Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı bildirdiği bir bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi)
  Bazen Kripto Hafıza Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

  Crystal Gazing ( Kristale Bakmak )
  Paranormal bilgiler almak üzere ayna cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

  Curse (Lanet)
  Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  D

  Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh)
  İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

  Deathbed Experience ( Ölümyatağı Deneyimi)
  Ölen bir kişinin ölmüş olan arkadaşlarını veya yakınlarını görmesi yanında hissetmesi.

  Deja Vu ( Deja Vu )
  Kişinin o anda olan birşeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.


  Delta ( Delta )
  Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir terim.

  Dematerialization ( Dematerilizasyon)
  Fiziksel bir objenin paranormal olarak görüntüsünün soluklaşıp saydamlaşması veya tamamen kaybolması.

  Demonic Possession ( Şeytani Pozesyon /İstila- Elegeçirilme )
  Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması)

  Deport ( Ayrılış )
  Bir cismin paranormal bir hareketle korunmalı ve belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon ve Teleportasyon ile bağlantılı.

  Dice Test ( Zar Testi )
  Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır.

  Direct Voice ( Direk Ses )
  Seans sırasında orada bulunan herhangi birinden değil de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampetten gelirmiş gibi görünen ses.

  Discarnate Entity ( Diskarne Varlık)
  Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir.

  Dissociation (Kişilik Çözülmesi )
  Normal bilinçli farkındalığın dışında yapılan hareketler yada bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli yaptırımlar.

  Divination ( Kehanet )
  İşaretlere ve sembollere bakarak olaylar veya gelecekle ilgili gizli anlamları işaretleri yorumlamak. Kehanete örnek olarak Tarot Falcılık Çay yapraklarını okumayı gösterebiliriz.

  Divining Rod ( Kahin Çubuk)
  Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk olabilir )

  Doppelganger ( Eş Ruh )
  Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farzedilen ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

  Double ( Çift )
  Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili .

  Double Blind ( Çifte Kör )
  Deneysel bir testte ne özne ne de deneyi yapan kişinin deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

  Dowsing ( Tarama)
  Yer altında bulunan su maden damarı veya kayıp kişi ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile paranormal taramayla aranması.

  Drop-in Communicator ( Davetsiz Haberci)
  Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci .

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  E

  Earth***** Effect ( Deprem Efekti )
  Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 1833-1886 ) yaptığı odanın deprem oluyormuşcasına sallanmasını içeren fenomen.

  Ecstasy ( Ekstaz )
  Blincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

  Ectoplasm ( Ektoplazma )
  Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğra***** şekil alabilen yarı likid- akışkan şey varlık.

  EEG (Electro-encephalography) ( Elektro- Beyin ölçümleri )
  Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

  Elemental Spirit ( Elemental Ruh )
  Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( Ateş Toprak Hava ve Su ). Animizm ile ilgili .

  Elongation ( Uzantı)
  Fiziksel bedenin paranormal uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir.

  Empath ( Empat )
  Özellikle pisişik özellikler taşıyan kimselerde görülen başkalarının duygularına karşı hassas olma anlayabilme.

  Empathy ( Empati )
  Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını acılarını ve dugularını tecrübe etme olarak bilinen pisişik yetenektir.

  Entity (Varlık)
  Varoluş varlık şey.

  ESP (Extrasensory Perception)
  Duyu Dışı Algılamalar .

  ESP Cards ( ESP Kartları )
  Zener kartlarına bakınız.

  Etheric Body ( Eterik Beden )
  Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine gore ise aura dan başka bir şey değildir.

  Evil Eye ( Kem Göz )
  Bazı insanlarada bulunan sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

  EVP ( Electronic Voice Phenomena)
  Elektriksel Ses Fenomeni

  Evocation ( Evokasyon )
  Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani ruh) çağırma.

  Exorcism ( Şeytan Çıkarma)
  Dualar okuyaka bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

  Experiment ( Deney )
  Kontrol altındaki öğelerle yapılan test..

  Experimental Group ( Deneysel Grup )
  Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup pisişik.

  Experimental Parapsychology ( Deneysel Parapsikoloji )
  Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş teknikleri yerine deneysel metodları içeren paraolojik araştırmalar.

  Experimenter ( Deneyci )
  Deneyi yöneten kişi.

  Experimenter Effect ( Deneyci Tesiri )
  Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.


  Extradimensional ( Boyut Dışı )
  Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

  Extrasensory Perception ( Duyu Dışı Algılama )
  Paranormal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de içerir.

  Extraterrestrial ( Dünya Dışı )
  Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş