Birçok şekilde tanımlanabilen aura maddeyi çevreleyen enerji alanıdır. Atomik yapısı olan herşey bir auraya kendisini çevreleyen bir enerji alanına sahip olacaktır. Canlı maddenin atomları cansız maddenin atomlarından daha aktiftir ve titreşimleri daha yüksektir. Bu nedenle ağaçların bitkilerin hayvanların ve insanların enerji alanları yani auraları daha kolay saptanabilir ve görülebilir.


Auranın Semyon Kirlian adlı Rus deneycisince yapılan fotoğraf makinesi kanalıyla da bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmıştır. Sonraları bu sistemin ismi Kirlian Fotoğraf Tekniği olarak da literatürde kendine yer edinmeyi başarmıştır.
Aura'nın bulunduğu atmosferdeki beyaz ışığı çekerek renklere ayrıştırıp insan bedeninde varolan güç merkezlerine iletilmektedir. Bu güç (enerji) merkezleri chakra adıyla bilinmektedir. Ayrıca aura insan ruhunun aklının gelişmesiyle ilgili olarak değişik renklerin sahibidir. O andaki fizik ruh durumumunuz da auramızın renk ve netliğini etkilemektedir.

Aura üç temel katmandan ve beraberindeki ara katmanlardan oluşmaktadır. Eterik alan; evrenden gelen ve çevremizde mevcut bulunan hayat enerjilerini vücudumuza iletmektedir. Psikolojik alan; duygularımız üzerinde yıldızlarla ruhsal dünyayla bağlantı oluşturmaktadır. Zihinsel alan; düşünce şeklimiz üzerinde etkilidir. Çift eterik alan; bu üç temel katmanın aralarında yer almaktadır. Bu temel katmanların uyumunu sağlamakla yükümlüdür.