masaya sofra takımlarının konulması - masa düzeni - masa düzenlemesi

Tabak Masanın kenar hizasında servis başına 2 adet üst üste alta düz çorba içilecekse üstte çukur; meze yenecekse üste küçük ordövr ne çorba nede meze alınmadan sadece yemek yenecekse üstüste iki düz taba konmalıdır.


Yemek çatalı Tabağın soluna.
Yemek bıçağı Tabağın sağına.
Yemek kaşığı Tabağın sağına(yemek bıçağın sağına).
Balık çatalı Tabağın soluna yemek çatalından sonra.
Balık bıçağı Tabağın sağına yemek bıçağından sonra.
Ordövr çatalı Tabağın soluna yemek çatalının sağına.
Ordövr bıçağı Tabağın sağına yemek bıçağın sağına.
Pasta çatalı Tabağın ön kısmına.

Pasta bıçağı Tabağın ön kısmına çataldan sonra.
Peçete Tabağın üstüne veya tabağın soluna çataldan sonra.
Su bardağı Servis tabağının hizasını geçmemek üzere ön sol kısma.
Şarap bardağı Su bardağının sağına.

Şampanya bardağı Su ve şarap bardağının en sonuna.
Rakı kadehi Su bardağının sağına.
Tuzluk Her iki tabak servisi arasına.
Hardal Sofranın iki baş taraflarına.
Yağ ve sirkelik Sofranın orta merkezine yakın.
Salata kasesi Servis tabaklarının masanın sol merkezine doğru.
Şamdan Masanın haifi merkezine doğru sofranın iki başına.
Yemiş Sofranın tam merkezine.

Çiçek Sofranın iki tarafına doğru bardak takımlarıyla sofranın merkezi arasına.

Ekmek Tabak servislerinin sollarındaki çatlallardan sonra.