mutfağın temizliği - yiyeceklerin temizliği - mutfak düzeni - kullanışlı bir mutfağın özellikleri - mutfakta rahat çalışmak için

Mutfaktaki çalışma alanları yiyeceklerin pişirilmeye hazırlandığı pişirildiği mutfak araç ve malzemelerinin yemek ve yiyeceklerin saklandığı temizlendiği bulaşıkların yıkandığı yerlerdir. Mutfak faaliyetlerinin düzenli ve verimli olması akılcı bir çalışma planına ve mutfaktaki gidiş-gelişlerin ana işlemlere göre tespit edilmesine bağlıdır. Bu işlemler başlıca dört grupta düşünülürler:

• Mutfak araç ve malzemelerinin düzenlenmesi ve yerleştirilmesi
• Yıkama hazırlama ve pişirme
• Bulaşık yıkama ve temizlenen malzemelerin yerleştirilmesi
• Yemek ve yiyecek maddelerinin muhafaza edilmesi.

Görülüyor ki bu işlemler gerçekte birbirini tamamlayan işlemlerdir. Mutfak faaliyetleri bir günde aynı işlemlerin birden fazla yapılmasını da gerektirebilir. Bu sebeple mutfağın en iyi şekilde düzenlenmesi ve imkânların en iyi şekilde kullanılması zorunludur. Araç ve malzemelerden yararlanılması yiyeceklerin hazırlanması pişirme işlemleri ve servis sonrası bulaşıkların yıkanması ve temizlenen malzemenin yerlerine yerleştirilmesi düzenli bir sıra izler. Bu işlemler servis öncesi ya da servis sonrası birbirinden farklı bir nitelik taşımaz. Değişiklik yalnızca işlemlerin sırasındadır.

Bu özellik yerleştirme ve çalışma alanları arasında uyum ve kararlılık gerektirir. Bu sebeple önce yerleştirme esasları üzerinde durulmalıdır. Uygun bir çalışma planı çalışma merkezlerinin uygun biçimde tespit edilmesi ile sağlanır. Bunun için mutfak faaliyetlerinde çalışma alanları ile yerleştirme merkezleri arasında fazla trafiğe sebebiyet verilmemesine ve işe yaramaz boşluklar bı-rakılmamasma dikkat edilmelidir.

Bu bakımdan mutfak araç ve malzemeleri ile yiyecek maddelerini yerleştirme ilkelerinin temizleme alanı (bulaşık yıkama) pişirme merkezi ve yiyecek maddelerim saklama merkezlerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.