gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması - gıda katkı maddelerinde sınıflandırma

Gıda katkı maddeleri kendi aralarında:

- Ambalaj gazları gıdanın bozulmadan korunabilmesi için ambalaj içine verilen hava dışındaki gazlar inert gazlar

- Asitler asitliği artıran gıdada eksi tat oluşumunu sağlayan maddeler

- Asitliği düzenleyiciler gıdaların asitlik veya alkaliliğini değiştiren veya kontrol eden maddeler

- Ayırıcılar metalik iyonlarla kimyasal kompleks oluşturan maddeler

- Emulgatörler ve emulsifiyerler yüzey gerilimini azaltarak karıştırılamaz fazların homojen olarak karışımlarını sağlayan maddeler

- Hacim artırıcılar gıdaların serbest enerji değerini değiştirmeden hacmini artıran maddeler

- Jelleştiriciler jel oluşturarak farklı yapılaşmaya neden olan maddeler

- Kabartıcılar gaz oluşturarak hamurun hacmini artıran maddeler

- Kalınlaştırıcılar vizkoziteyi artıran maddeler

- Koruyucular gıdaların mikroorganizma faaliyeti sonucu bozulmalarını önleyen maddeler

- Köpüklenmeyi önleyiciler köpürmeyi azaltan veya tamamen önleyen maddeler

- Köpürtücüler sıvı veya yari-sıvı maddelerde gaz fazın homojen dağılımını artıran maddeler

- Modifiye nişastalar bir veya bir kaç kimyasal içlemden geçirildikten sonra elde edilen özel nişasta ürünleri

- Nem tutucular düşük nemli ortamdan etkilenip gıdaların kurumasını önleyen veya toz gıdaların sulu ortamda çözünmesini engelleyici maddeler

- Oksitlenmeyi önleyiciler oksidasyonun neden olduğu bozulmaları önleyen maddeler

- Parlatıcılar dış yüzeye uygulandığında parlak bir görünüm ve koruyucu bir tabaka sağlayan maddeler

- Renklendiriciler renk oluşumu veya renk düzenleyici olarak katılan maddeler

- Sertleştiriciler dokuları sert ve gevrek tutan veya mevcut jelleştiriciler ile reaksiyona girerek jel üretimini sağlayan veya güçlendiren maddeler

- Sevk ediciler gıdanın bulunduğu kaptan dışarı çıkmasını sağlayan hava dışındaki gazlar

- Stabilizörler gıdaların renk yapı gibi özelliklerini koruyan maddeler

- Taşıyıcılar uygulama ve kullanımı kolaylaştırmak amacıyla teknolojik fonksiyonlarını değiştirmeden katkı maddelerini fiziksel yollarla modifiye eden maddeler

- Tat-koku düzenleyiciler mevcut tat ve kokuyu artıran veya öne çıkaran maddeler

- Tatlılaştırıcılar tat ve lezzeti düzenleyen sekersiz maddeler

- Topaklanmayı önleyiciler gıda partiküllerinin birbirine yapışmasını önleyen maddeler

olmak üzere sınıflandırılırlar.