Mucize göstermeyen peygamber var mıdır?


Gönderilen peygamberlere verilen mucizelere dair Kur’ân-ı Kerim’de pek çok ayet-i kerime bulunmaktadır. Peygamberimizin (asm) şu sahih hadisi gönderilen her peygambere mucize verildiğinin açık bir delilidir:
"Hiç bir peygamber yoktur ki Ona insanların imanına sebep olan mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen mucize ise ancak bana vahyolunan bir vahiydir. Onun için kıyamet gününde ümmeti en fazla olan peygamber ben olacağımı ümit ediyorum" (Buharî Fezâilûl-Kur îın 1; Müslim İman 239).

Her müslümanın Allahu Teâlâ'nın insanlara zaman zaman göndermiş olduğu peygamberlerinin davalarında sadık ve haklı olduklarını ortaya koyan ve Allah tarafından gönderildiklerini ispat eden mucizeler verdiğine inanması farzdır. Hiç bir peygamber yoktur ki Hak Teâlâ ona bir mucize ihsan ederek onu tasdik etmiş olmasın. Bu husus Kur'an'da adı geçen her peygamber hakkında indirilen müteaddid âyetlerle sâbit olmuş ve onlara verilen mucizeler açıklanmıştır. O halde mucize gerçeğine iman; Kitap Sünnet ve İcmâ-ı Ümmet ile sâbittir.
Allah’a emanet olunuz.