Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Çocuk Hastalıkları

  ADDİSON HASTALIĞI:BÖBREKÜSTÜ BEZİ YETERSİZLİĞİ


  TEMEL BİLGİLER

  TANIMLAMA

  Böbreküstü bezinin primer hastalığına bağlı yetersiz çalışması surumudur.Böbrek üstü bezinin tamamının veya bir kısmının hasarı nedeniyle oluşur. % 80 vakada bağışıklık sisteminde bozukluk ana sebeptir. Tüberküloz ikinci sıradadır. AİDS son yıllarda artan nedenlerdendir
  • Sürrenal krizi- Böbrek üstü bezini yetmezliğinin ani ve şiddetle gelişmesi sonucu oluşan ciddi bir taplodur.
  • Genetik: Genetik geçiş ispatlanmıştır.
  • Yaş: Her yaşta görülebilir
  • Cinsiyet: Kadınlarda daha fazladır

  BELİRTİ VE BULGULAR
  • Kuvvetsizlik
  • Yorgunluk
  • Kilo kaybı
  • Tansiyon düşmesi
  • Deride koyulaşma
  • Zayıflama
  • Kusma
  • İshal
  • Soğuğa toleransın azalması

  NEDENLERİ
  •Bağışıklık sisteminde bozumaya bağlı böbrek üstü yetmezliği
  •Sebebi bilinmeyen böbrek üstü bezi yetersiz büyümesi
  • Mantar hastalığı (histoplazmoz. blastomikozis)
  • Sarkoidoz hastalığıının böbrek üstü bezine sirayet etmesi
  • Böbrek üstü bezi içine kanama
  • Hemokromatozis hastalığı
  • Ameliyatla her iki böbrek üstü bezinin alınması.
  • Böbrek üstü bezi tümörleri
  • Bazı hastalıklara(Tüberküloz Sarkoidoz vs) bağlı böbrek üstü bezinine protein tabiatında madde birikmesi (Amiloidoz)
  •AİDS

  RİSK FAKTÖRLERİ
  • Bağısıklık sisteminde bozukluğa bağlı Böbrek üstü yetmezliğinde aile hikayesi vardır
  • Uzun süre steroid kullanımı ciddi infeksiyon travma veya cerrahi işlemler sonrası

  TANI

  LABORATUAR
  • Düşük serum sodyumu (130 mEq/ L'den az)
  • Yüksek serum potasyumu (5 mEq/l_'den fazla)
  • BUN yükselir
  • Kortizol düşer renin yükselir
  • ACTH seviyesi yükselir
  • Orta derecede nötropeni

  ÖZEL TESTLER
  • Cosyntropin adlı madde 025 mg damardan injekte edilir.Enjeksiyondan önce ve sonra kortizol seviyesi ölçülür. Addison hastalığında düşük veya normal bulunur.

  GÖRÜNTÜLEME
  • Batın bilgisayarlı tomografisimde böbrek üstü bezlerinde anormal büyüklük veya küçüklük.
  • Batın grafisinde böbrek üstü bezinin olduğu bölgede kireçlenme odakları.
  • Göğüs grafisi: kalp konturlarının küçülmesi


  TEDAVİ
  • Ayaktan tedavi hafi veya orta vakalrda yapılır
  • Adrenal krizde hastaneye yatırmak şarttır.

  GENEL ÖNLEMLER
  . Adrenal yetmezliği glukokortikoid ve mineralokortikoid ile tedavi edilir

  AKTİVİTE
  Tolore edebildiği kadar

  DİYET
  Sodyumve Potasyum dengesi sağlayacak diyet önerilir.

  TERCİH EDİLEN İLAÇLAR

  • Hidrokortizon Fludrokortizon Prednisone gibi kortizon preparatları kullanılır.
  • Karaciğer hastalığı olanlarda doz azaltılır.
  • Kullanılan doz yavaş yavaş azaltılır

  ÖNLEM / KAÇINMA
  • Addison hastalığının önlemi bilinmemektedir.

  BEKLENEN GELİŞME VE PROGNOZ
  • Uygun tedavide sonuçlar iyidir
  • Aktuf tüberküloz ve mantar infeksiyonlarında ilaç tedavisi gerekir  KAYNAKLAR
  Felig P. Baxter J.D Broadus A.E. et al (eds): Endoçrinology and aaaabolism. 2 nd Ed. New York McGraw-HİII I987
  • Hershman J.M.: Endocrine Pathophysiology: A Patient- Oriented Approach 3 rd Ed Philadelphia Lea Febiger I988
  Yazarı Dr. E. Lightner

  AKROMEGALİ: KONTROLSÜZ BÜYÜME HASTALIĞI  TANIM
  Akromegali hipofiz bezinin aşırı büyüme hormonu salgılaması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Ergenlik öncesinde ortaya çıkışı oldukça nadirdir ve bu durumda hastalığa jigantizm (devlik) ismi verilir. Çoğunlukla 30-60 yaş arasındaki erişkinlerde görülür. Hastalık erkeklerde ve kadınlarda eşit oranda görülür. Büyüme hormonu aşırı salgısı sonucu yüz görüntüsü değişir kabalaşır hastalar baş ağrısı terleme el-ayaklarda büyüme ve yorgunluktan şikayet ederler. Fazla salgılanan büyüme hormonu; kalp solunum sistemi hormonal sistem başta olmak üzere pek çok organı etkiler ve ölüm riskini 2-4 kat arttırır.

  AKROMEGALİ SEBEPLERİ:
  Hastaların % 90'ında sebep hipofiz bezindeki tümördür. Hipofiz bezi beyin tabanında bulunan büyüme-gelişme üreme ve aaaabolizma ile ilgili hayati hormonların salındığı ufak bir bezdir. Büyüme hormonu da hipofiz bezinden salınan ve isiminden de anlaşılacağı üzere büyümeyi sağlayan bir hormondur. Akromegaliye sebep olan tümörler çevredeki sağlam beyin dokusuna baskı yaparak baş ağrısı ve görme bozukluklarına neden olurlar.

  AKROMEGALİ TEŞHİSİ:
  Akromegali bulgularının çok yavaş ilerlemesi nedeniyle tanı hastalık başladıktan yıllar sonra konulmaktadır. Şüphenilen durumlarda; büyüme hormonunun vücutta etkisini gerçekleştiren insülin benzeri büyüme faktörlerinin düzeyi şeker yükleme sırasında büyüme hormonu prolaktin ve diğer hipofiz bezi hormonlarının tayini yapılır. Hastanın eski fotoğraflarının yenileriyle karşılaştırılması da tanıyı destekler.Akromegaliye sebep olan tümör çok yavaş büyüdüğü için şikayetler uzun zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Sık karşılaşılan yakınmalar aşağıdaki gibidir:

  - Ellerde ve ayaklarda büyüme ayakkabı
  numarasında artış
  - Yüzüklerin parmağa dar gelmesi
  - Yüz hatlarında kabalaşma çenenin uzaması
  - Ciltte kalınlaşma ve / veya esmerleşmeTerlemede artma
  - Seste kalınlaşma
  - Dil dudaklar burunda büyüme
  - Eklem ağrısı
  - Genişlemiş kalp
  - Diğer organların büyümesi
  - Kollarda ve bacaklarda yorgunluk
  - Horlama
  - Yorgunluk ? halsizlik
  - Baş ağrısı
  - Görmede daralma
  - Kadınlarda adet bozuklukları
  - Kadınlara göğüsten süt gelmesi
  - Erkeklerde iktidarsızlık


  AKROMEGALİ TEDAVİSİ:
  Tedavinin amacı artmış olan büyüme hormonu seviyelerini normale indirmek büyüyen tümörün sebep olduğu baskıyı ortadan kaldırmak normal hipofiz fonksiyonlarının devamının sağlanması ve hastanın şikayetlerinin giderilmesidir. Tedavi seçenekleri cerrahi ile tümörün çıkarılması ilaç tedavisi ve radyoterapidir. Hastalık tedavisiz bırakıldığında diabetes mellitus yüksek tansiyona sebep olmakta hastaların kardiovasküler hastalıklardan ve çeşitli kanserlerden ölümleri kendi yaş grupları ile karşılaştırıldığında artmaktadır.

  ALDESTERON FAZLALIĞI.(HİPERALDESTORİZM CONN SENDROMU)


  TEMEL BİLGİLER
  TANIMLAMA
  Böbreküstü bezinde(Sürrenal) üretilen bir hormon olan Aldosteron salgısının artması Böbreklerde üretilen renin adı verilen maddenin düşüklüğü Potasyum düşüklüğü sistemik tansiyon yükselmesi ile karakterize olan nadir bir hastalıktır.

  NEDENLERİ
  • En sık görülen (% 60) neden tek taraflı böbrek üstü bezin tümörleri olupTek taraflı böbrek üstü bezinin çıkarılması ile tedavi sağlanır.
  • Sebebi bilinmeyen aldesteron fazlalığı (IHA).% 35 oranında görülür. Bu hastalar Cerrahi tedaviden fayda görmezler .Bazen hayat boyu devam eden ilaçla tedavi yapılması gerekebilir.

  Yaş:
  Genellikle 30 ve 60 yaş arasında görülür.

  Cinsiyet:
  kadınlarda erkeklere göre % 40 daha fazladır

  BELİRTİ VE BULGULAR
  • Hastaların çoğunda herhangi bir şikayet olmaz.
  • Potasyum düşüklüğüne bağlı kas güçsüzlüğü kramplarbaş dönmesigörme bozukluklarıbaş ağrısıbazen bulantı ve kusmaçarpıntı çok su içme çok idrara gitme olur.
  • Ayaklarda şişme ( Ödem)
  • Tansiyon yükselmesi
  • Kan şeker seviyelerinde yükselme
  • Ultrasonda böbrekde görülen basit kistler Conn hastalarında daha fazla görülür.


  GÖRÜNTÜLEME
  •Böbreküstü bezinin bilgisayarlı Tomografisi ve MR 5 mm'lik kesitlerle taranarak tömörün varlığı gösterilmeye çalışılır.

  TEDAVİ

  GENEL ÖNLEMLER
  • Tek taralı böbreküstü bezinin selim tümörüne bağlı tablolarda tedavi kesinlikle cerrahidir.
  • Düşük sodyum diyeti verilir(Tuz kısıtlaması)
  • Hasta İdeal vücut ağırlığına indirilir.
  • Sigara yasaklanır.
  • Potasyum kısıtlanır.
  • Tansiyon düşürücü ajanlar kullanılır.

  KAYNAKLAR
  • Young W.F. Jr Hogan M.J: Renin-independent hypermineraiocoicoidism Trends endorcrinol aaaab. 5:97; 1994
  • VVeinberger M.H.et al.: Primary aldosteronism in diagnosis localization and treatment Ann intem Med. 90:3861979
  Yazar Dr. W.F. Young

  ANAFLAKSİ: ALLERJİK ŞOK


  TANIM:
  Alerjinin en korkulan en ağır ve tehlikeli şekli olan anaflaksi vücudun tümünü ilgilendiren yaygın alerjik reaksiyonlara bağlı olarak gelişir. Anaflaksi alerjik şok ismiyle de bilinir; erken tanınıp acil olarak tedavi edilmediğinde kişiyi şok ya da ölüme kadar götürebilir. Gazetelerde okuduğumuz ‘Penisilin iğnesi yapıldı yaşamını yitirdi’ veya ‘Arı sokmasından öldü...’ gibi olayların nedeni hep anaflaksidir. Ülkemizde her yıl ortalama olarak 100 kişinin anaflaksiden dolayı yaşamlarını yitirdikleri söylenebilir.

  ANAFLAKSİNİN SEBEPLERİ:
  Anaflaksiye sebep olabilen pek çok madde vardır:

  İlaçlar (penisilin sefalosporin ve diğer antibiyotikler; aspirin ağrı kesici ve romatizma ilaçları lokal anesaaaikler röntgen çekilirken kullanılan kontrast maddeler...)

  Serumlar ve aşılar

  Kan ve kan ürünleri

  Yiyecekler (Yumurta süt domates fıstık deniz ürünleri...)

  Yiyeceklere konan katkı maddeleri

  Bozulmayı önleyici maddeler (Sülfitler)

  Renklendiriciler (Tartrazin)

  Tat vericiler (Glutamat)

  Fiziksel etkenler: Egzersiz soğuk

  Çeşitli maddeler: Lateks sperm


  ANAFLAKSİNİN BELİRTİLERİ:
  Anaflaksi kişinin duyarlılığına ve alınan alerjenin miktarına göre değişik tablolara neden olur. Başta deri alt ve üst solunum yolları dolaşım ve sindirim sistemi olmak üzere pek çok organ sistemine ait belirtiler ortaya çıkar.
  Anaflaksi çok ani olarak ortaya çıkan bir durum olduğu için sadece doktorlar tarafından değil herkesçe bilinmesi tanınması ve ilk acil müdahalenin hemen yapılması hastanın yaşamının kurtarılması bakımından çok önemlidir. Alerjenin alım yolu ve vücuda giriş hızı da anaflaksinin ağırlığını belirleyen önemli faktörlerdir. Mesela penisilin iğnesi penisilin hapına göre çok daha ağır bir anaflaksiye yol açar!
  Anaflaksi belirtileri alerjenle karşılaşıldıktan hemen birkaç dakika sonra başlar 15-20 dakikada zirveye çıkar ve 1 saat içinde de azalmaya yüz tutar. Anaflaksi bazı kişilerde belirtiler tamamen kaybolduktan 8-24 saat sonra tekrarlayabilir. Bu nedenle anaflaksi saptanan bir kişinin en azından 24 saat süreyle doktor gözetimi altında kalması gerekir.

  ANAFAKSİNİN GELİŞİMİ VE TEHLİKE SİNYALLERİ:
  Anaflakside solunum ve dolaşım sistemini ilgilendiren belirtiler ciddi bir krizin işaretleridir.
  Solunum sistemi belirtileri: Burunla ilgili olarak kaşıntı su gibi akıntı hapşırma burun tıkanıklığı... gibi belirtiler vardır. Ses tellerinin şişmesi (gırtlak ödemi) ses kısıklığı ve konuşma güçlüğü yaratabileceği gibi bu darlığın çok fazla olması nefes alıp vermeyi güçleştirir hatta tamamen imkansız kılar ve ölüme neden olur.
  Bazı hastalarda ise astımlılarda olduğu gibi inatçı öksürük hırıltılı solunum ve nefes darlığı gelişir.Dolaşım sistemi belirtileri: Çarpıntı düzensiz ve hızlı kalp atışları göğüs ağrısı baş dönmesi.. vardır. Kan basıncının düşmeye başlaması ciddi bir anaflaksinin habercisidir. Yaşlı hastalar kalp krizi de geçirebilirler.
  Sindirim sistemi belirtileri: Karında kramp tarzında ağrılar bulantı kusma karında şişkinlik ve gerginlik ishal ortaya çıkar.
  Diğer belirtiler: Bu sistemlere ait belirtilerden başka birçok hastada terleme idrar kaçırma baş ağrısı şuur bozukluğu halüsinasyon.. görülür.
  Anaflakside ölüm: Anaflakside ölüm nedeni gırtlak ödemi veya inatçı tansiyon düşüklüğü veya kalp krizidir.

  ANAFLAKSİ TEDAVİSİ:

  Anaflaksi çok acil bir durumdur. Kişiye hemen girişimde bulunulmadığı zaman kısa zamanda ölüme sebep olabilir. Bu sebeple anaflaksi belirtileri saptanır saptanmaz bir taraftan en yakın doktor veya hastaneye ulaşılmaya çalışılırken diğer taraftan yapılması gereken bazı işlemler vardır.

  Alerjenin vücuda girdiği yer belli ise (Arı sokmasında olduğu gibi!) o bölgeye hemen turnike yapılarak zehirin kana karışması engellenir. Varsa arının iğnesi çıkartılır.

  Kişi sırtüstü yatırılır ve bacakları yukarı kaldırılır. Bu sayede beyin ve kalp gibi önemli organlara daha fazla kan gitmesi sağlanır.

  Hasta sıcak tutulur.

  Mümkünse oksijen verilir.

  Anaflakside yaşam kurtarıcı ilaç ADRENALİN’dir. 1:1000’lik adrenalin 03-05 ml dozunda 20 dakika arayla cilt altına zerk edilir.

  Anaflaksi tedavisinde yararlanılan diğer ilaçlar kortizon ve antihistaminikler’dir. Astım krizi belirtileri olan hastalara bronş spazmını azaltan nefes açıcı ilaçlar da verilmelidir.

  Kan basıncı düşük olan hastalara hem kan basıncını yükselten ilaçlar (vazopressörler) hem de damar yoluyla sıvı uygulanır.

  Gırtlak ödemi nedeniyle asfiksi (boğulma) belirtileri gösteren hastalara nefes alabilmeleri için acil trakeostomi (ana nefes borusuna dışarıdan delik açılması) gerekir.


  ANAFLAKSİDEN KORUNMA:

  Daha önce anaflaksi geçirmiş olanlar durumlarını bildiren bir kart veya künye taşımalıdırlar.

  Anaflaksi nedeniyle ölüm tehlikesi atlatanların yanlarında sürekli olarak adrenalin bulundurmaları gerekir. Bu kişilere adrenalini hangi durumda nasıl uygulayacakları da öğretilmelidir.

  Anaflaksiye neden olan etkenlerden (ilaç yiyecek...) uzak kalınmalıdır.

  Anaflaksi tanımlayan hastalara iğne şeklindeki ilaçlardan çok hap veya şurup verilmelidir.

  Anaflaksi tanımlayan hastalara ß-bloker sınıfı ilaçlar verilmemelidir.

  En azından 24 saat süreyle doktor gözetimi altında kalması gerekir.

  ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU: BEŞİK ÖLÜMÜ SENDROMU


  TANIM:
  Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) 1 yaşından küçük bebeklerin bilinmeyen nedenlerle aniden ölmelerini tanımlayan bir terimdir. Ani bebek ölümü sendromu (beşik ölümü olarak da bilinir) gelişmiş ülkelerde 1-12 aylık bebekler arasında en sık görülen ölüm nedenidir.
  Birkaç tıbbi araştırmada bu sendromla ilişkili biyolojik ve çevresel risk etmenlerinin belirlenmiş olmasına karşın gerçek nedenle ilgili kesin bilgi yoktur. Dünya çapında yapılan birçok çalışmada yüzükoyun (karnının üstüne) yatırılan çocukların yüksek risk altında oldukları gösterildi. Bebeklerin yatırılma pozisyonu ülkeler arasında farklılık gösteriyor; ABD'deki bebekler on yıl önce çoğunlukla yüzükoyun yatırılıyordu. Daha sonra bazı ülkelerde olduğu gibi ABD'de de annebabalar sağlıklı bebeklerin sırtüstü yatırılması için teşvik edilmeye başlandı.

  JAMA'da yayımlanan üç yeni araştırma bu konuda hâlâ başka çalışmalara gereksinim olduğunu ortaya koydu. Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü'nün (National Institute of Child Health and Human Development: NICHD) bir çalışmasında ABD'de yüzükoyun yatırılan bebeklerin oranının 1992 yılında %70 olduğu ancak 1996 yılında %24'e düştüğü saptandı. Aynı süre içinde ani bebek ölümü sendromu yaklaşık %38 azaldı. NICHD'nin yürüttüğü ikinci çalışmada düşük gelir düzeyine sahip Afrika kökenli Amerikalı annelerin bebeklerini yüzükoyun yatırma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmacılara göre doğumdan sonra bebeğinin hastanede yüzükoyun yatırıldığını gören annelerin %93'ü evde de aynı pozisyonda yatırıyor.

  Massachusetts ve Ohio'daki yaklaşık 8000 annenin yer aldığı başka bir çalışmada bebeklerini bir aylıkken yüzükoyun yatıran annelerin oranı sadece %18 iken bebekleri üç aylık olduğunda bu pozisyonda yatırmaya başlayan annelerin oranının %29'a yükseldiği belirlendi.
  Araştırmacılar bu artışın annelerin ailelerinden arkadaşlarından başka çocuklardan ve bebeklerinin davranışlarından etkilenmeleri sonucu ortaya çıktığını bildiriyorlar. Araştırmacılar bebeklerin yüzükoyun yatırılmasını önlemek amacıyla Afrika kökenli Amerikalılar ya da İspanyol kökenliler düşük gelir düzeyine sahip 29 yaşından genç daha önce çocuk sahibi olmuş ya da 8 haftalıktan küçük bebeği olan yüksek risk grubundaki annelere yönelik eğitim programlanna gereksinim olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca hastanelerde de yeni doğan bebeklerin sırtüstü yatırılarak doğru uyku pozisyonunun yerleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

  ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMUNA İLİŞKİN RİSK ETMENLERİ:

  Araştırmacılar ani bebek ölümü sendromunun nedenini bilmemelerine karşın olasılığı artıran etmenleri tanımladılar:

  Yüzükoyun uyuyan bebekler
  Sigara dumanına maruz kalan bebekler
  Anneleri gebelik döneminde sigara içenler
  Anneleri ilk hamileliği sırasında 20 yaşından küçük olanlar
  Anneleri doğum öncesi sağlık bakımı için hiç başvurmayanlar ya da geç başvuranlar
  Erken doğan ya da düşük doğum ağırlıklı bebekler
  Kış aylarında doğanlar
  Erkek bebekler

  RİSK AZALTMANIN YOLLARI:
  Ani bebek ölümü sendromunu önlemenin güvenli bir yolu olmamasına karşın riski azaltabilecek önlemler şunlardır:

  Bebekleri sırtüstü yatırmak
  Doğumdan önce iyi bir sağlık bakımı
  Sigara içilmeyen bir çevre
  Sert bir yatak
  Bebeğin altına yastık ya da battaniye gibi yumuşak malzemeler yerleştirmemek
  Bebeği çok sıcak ortamda bulundurmamak (giydirerek örterek ya da aşırı sıcak bir odada yatırarak)
  Rutin kontrolleri ve aşıları yaptırmak
  Hafif bir hastalıktan sonra bile bebeği birkaç gün yakından gözlemlemek

  KAYNAKLAR:
  National Institute of Child Health and Human Development "Back to Sleep" Campaign 31 Center Drive Room 2A32 MSC 2425 Bethesda MD 20892-2425 800/SOS-CRIB or [Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.]
  Sudden Infant Death Syndrome Alliance 800/221-SIDS or [Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.]
  American Academy of Pediatrics SASE (business sizel to: SIDS Fact Sheet AAP P.O. Box 927 Elk Grove Village IL 60009 National lnstitute of Child Health and Human Development SlDS Alliance American Academy of Pediatrics AMA's Encyclopedia of Medicine

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ANEMİ:KANSIZLIK


  TANIM:
  Anemi (kansızlık) pekçok farklı şekilde tanımlanabilen kan rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Bu kan rahatsızlığını kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonlarında ve sayısındaki anormallik şeklinde ifade edebiliriz. Kırmızı kan hücreleriniz kırmızı rengini hemoglobinden alır demir içeriği zengin protein oksijeni ciğerlerden vücudun diğer bölgelerine taşır. Anemi kırmızı kan hücrelerinin sayısını azalttığında ya da hücrelerin taşıyabileceği hemoglobin miktarını azalttığında vücudunuzun dokuları oksijenden yoksun kalır. Oksijen eksikliği tipik anemia türleri bulgularını üretir.Bu anemi bulguları: güçsüzlük aşırı yorgunluk solgun bir ten nefes darlığı düsensiz kalp atışıdır. Hatta çok şiddetli anemi felç kalp krizi ve kalp tıkanıklığına da yol açabilmektedir. Demir eksikliği gibi bazı anemi türleri doğrudan kendileri rahatsızlığı yaratırken bazı anemilerde ise ardında dalak büyümesi ya da anti kanser ilaçlarının alımıyla sonuçlanan hemolitik anemia gibi bir hastalık yatmaktadır. Bazı anemi hastalıkları kolayca tedavi edilebilirken bazıları ise kronik ve hayatı tehdit edicidir. Sağda sağlıklı yapıdaki kan hücrelerini görüyorsunuz. Aynı biçimde ve büyüklükteki kırmızı kan hücreleri normal bir büyüme ve hemoglobin üretimini oluşturuyor.

  EN SIK RASTLANILAN ANEMİ TÜRLERİ:

  Demir Eksikliğine Bağlı Anemi :
  Vücudun yeni hemoglobin oksijen taşıyan kırmızı hücrelerdeki proteini yaratabilmesi için demire ihtiyacı vardır. Eksik demir alımı demir eksikliğine bağlı anemiye neden olur. Demir eksikliğine bağlı anemilerin neredeyse çok önemli kısmı bazı kronik kanamaların sonucunda meydana gelir. Örneğin; burun kanamaları basur mide ya da bağırsak ülseri polip gastroenterital kanser ve aşırı adet kanamaları gibi... Vücut bu aşırı kanamalar sırasında yüklü miktarda demir kaybeder. Daha az görülebilen demir eksikliğine bağlı anemi demiri emme yeterli mide asiti olmayan daha yaşlı insanlarda da gelişebilir.

  Demire bağlı aneminin kendine özel bulguları:
  Yiyecek dışındaki şeylere istek. örneğin; toprak buz kireç taşı nişasta gibi..
  Ağız kenarında ve tırnaklarda çatlaklar
  Tırnaklarda biçimsizlik; kaşık biçimini almaları gibi..
  Tahriş olmuş dil.

  Demir eksikliği anemisinin nedenleri:
  Yetersiz demir alımı:Gıdalarla dışarıdan alınan demirin yetersizliği halinde oluşur. Sosyo ekonomik düzeyi düşük toplumlarda beslenme alışkanlıkları yanlış olan toplumlarda sık görülmektedir. Ek besinlere geç başlama aşırı inek sütü kullanımı bebeklerde anemiye sebep olabilir.Vejeteryan beslenme yanlış uygulanan zayıflama rejimleri yeme bozuklukları da anemiye neden olan sebeplerdendir.

  Doğumla ilgili nedenler: Prematürelik çoğul gebelikler anemiye neden olabilir.

  Demir gereksiniminin arttığı durumlar:Ülser kanamaları kadınlarda adet kanamaları gibi akut veya kronik kan kaybıparaziter enfeksiyonlar özellikle yaşamın ilk yılı ve adelosan dönemi gibi hızlı büyüme dönemlerinde demir gereksinimi artmakta ve anemiler görülebilmektedir.

  Demirin Emilim bozuklukları Kronik ishaller Kronik enfeksiyonlar Sindirim sistemi anomalileri Malabsorbsiyon sendromu gibi demir emiliminin bozulduğu durumlarda anemi görülebilir.

  Günlük demir gereksinimi ve kaybı ne kadardır?
  -Günlük demir gereksinimi 1-3 mgr. kadardır. Bunun % 5-10 duedenum ve proksimal ince barsaktan emilir. Günlük kayıp 1 mgr dır. Ter dışkı idrar dökülen hücreler ile kaybedilir. Gereksinim bebeklik hamilelik ağır hastalık ve emzirme dönemlerinde artar.

  Hangi besinler demir açısından zengindir?
  - Kırmızı et karaciğer balık kuru üzüm ve yumurta sarısı demir açısından zengin gıdalardır. Un ekmek ve tahıllar demir ile zenginleştirilmiş olabilir.

  Demir eksikliği anemisi düşünülen hastalarda yapılması gereken başlıca tetkikler neler olmalıdır?
  -Tam kan sayımı serum demiri serum demiri bağlama kapasitesi transferin saturasyonu serum ferritin düzeyi dışkıda gizli kan ve periferik yaymadır. Tam kan sayımında düşük hemoglobin ve hematokrit değeri kanda düşük ferritin düzeyi kanda total bağlama kapasitesi ve kan kaybını değerlendirmek açısından dışkıda gizli kan görülebilir.

  Tanı:
  Hekim muayenesi ile birlikte yapılacak kan tahlilleri tanı koydurur. Depo demir düzeylerini yansıtan serum ferritin düzeyi düşmüştür.Total Demir Bağlama Kapasitesi artmıştır. Kırmızı kan hücrelerinin boyutları küçük ve renkleri azdır. (mikrositer hipokrom).

  Tedavi:
  Tedavi de en etkili ilaç demir sülfattır. 2 yaşından küçük çocuklarda kahvaltıdan yarım saat önce günde bir kez; 2 yaşından büyüklerde ise yemeklerden yarım saat önce günlük dozun 3 e bölünmesi önerilmektedir.Tedaviye ortalama 3 ay devam edilmelidir.Aşırı demir yüklenmesine neden olmamak için beş aydan daha fazla demir kullanılmamalıdır.
  Ağızdan demir tedavisinde kullanılan demir formları demirsülfat demir glukanat ve demir fumorattır. Demir tedavisine başladıktan iki ay sonra hemoglobin düzeyi normale dönecektir ancak çoğunlukla kemik iliğinde olan demir depolarını doldurmak amacı ile tedaviye 6-12 ay daha devam edilmelidir.Damar içerisine veya kas içerisine uygulanabilecek demir ilaçları da ağızdan alıma dayanamayan hastalarda kullanılabilir. Tedavi ile birlikte kan sayımı iki ay içerisinde normale dönecektir.

  İlaç kullanılırken dikkat edilecek noktalar nelerdir ?
  -En iyi demir emilimi aç karnına olmasına rağmen pek çok insan buna katlanamaz ve gıda ile almak ister. Süt ve sütlü mamüller demir emilimini engelleyeceğinden ilaç ile birlikte alınmamalıdır. C vitamini demir emilimini artırırken hemoglobin üretiminde de önemli yer tutar. Diyet ile alınacak miktar yeterli olmayacağından gebelik ve emzirme dönemi sırasında kadınların yeterli derecede demir almaları gerekir.

  Kurşun zehirlenmesi:
  Özellikle sanayileşmiş toplumlarda özellikle akaryakıtta ki kurşunun havaya karışması ile oluşan kurşun zehirlenmelerinde demir eksikliği anemileri görülebilmektedir. Önlem olarak yiyeceklerin bol su ile yıkanması ve üzeri örtülü kaplarda saklanması önerilmektedir.

  Bulgular:
  Hafif olgularda hafif solukluk dışında herhangi bir belirti vermeyebilir. Sadece yapılan kan tahlilleri ile tanı konulabilir. daha ağır olgularda iştahsızlık sindirim bozuklukları kabızlık bazen ağrılı yutma gibi sindirim bozuklukları ortaya çıkabilir.

  Tüm kansızlıklarda görülen çarpıntı eforla oluşan nefes darlığı başdönmesi kulak çınlaması halsizlik çabuk yorulma görülebilir.

  Hekim muayenesinde deri ve mukozalarda solukluk dilde kızarma kabarcık ve küçük çatlaklar görür. Ağır olgularda ağız köşelerinde çatlaklar ve dalak büyümesi görülebilmektedir.

  Bazı hastalarda toprak yeme gibi belirtiler ortaya çıkabilir.


  Aplastik Anemi:
  Bu aneminin en ciddi olanlarındandır. Bu ciddi hastalıkta vücudun kemik ilikleri kırmızı beyaz gibi kan hücrelerinden yeterli miktarda üretemez. Aplastik aneminin yarıya yakının nedeni bilinemez. Bilinen nedenler kalıtsal kusurlardan radyosyana ve zehirli kimyasal maddelere ya da bazı belirli ilaçların etkisine kadar bir alanda yer almaktadırlar. Bazı virüsler ve kanserler de bu hastalığın altında yatan nedenlerden sayılabilir.

  Aplastik aneminin kendine özel bulguları:
  Sıkça oluşan enfeksiyonlar
  Deri altında görülen kan lekeleri
  Travma olmaksızın oluşan bere ya da çürükler
  Kendiliğinden oluşan burun ağız rektum vajina ve dişeti kanamaları
  Ağız gırtlak rektumla ilgili ülserler

  Folik Asit Eksikliğine Bağlı Anemi :
  Vücudun yeterli kırmızı hücreleri yaratmak için folik aside ihtiyacı vardır. Folik asit olmaksızın kırmızı kan hücre üretimi düşer ve anemi ile sonuçlanır. Bu tür anemiler özellikle alkoliklerde çok sık görülür çünkü alkol folik asitin emilimini ve aaaabolizmasını engeller. Diğer nedenler bağırsak hastalıkları kötü emilim hastalıkları ağızdan alınan gebelikten korunma hapları kanser için alınan çeşitli ilaçlar ve epilepsi.

  Folik Asit eksikliğine bağlı aneminin kendine özgü bulguları:
  Bu tür anemiler genişleyen kırmızı kan hücreleri ile karakterize edilirler ve aşağıdaki unsurlarla sonuçlanırlar:

  İshal
  Depresyon
  Şişmiş ve kırmızı bir dil

  Hemolitik Anemi:
  Çok sık rastlanmayan türden olan bu anemi vücudun doğal artık toplama aaaabolizması vakitsizce kırmızı kan hücrelerini yok ettiğinde sonuçlanır. Sonuç olarak kemik iliği yeni kırmızı kan hücrelerini normalden 10 kat daha fazla üreterek bunu telafi etmeye çalışır. Bu yeni hücreler küçük ya da şekilsiz vücut dokularına oksijeni taşımakta yetersiz olan hücrelerdir. Hemolitic aneminin nedenleri dalağın genişlemesinden bağışıklık hastalıklarına hemoglobin molekülleri ya da zar yapısının bozukluklarından kalan sorunlara kadar pek çok nedenle açıklanabilir.(Orak hücre anemisi anormal hemoglobin molekülleri nedeniyle hemolitik aneminin bir türü olarak kabul edilir.) Hemolitik anemi; Zamanından önce gelişen hücrelerin ömrü kısa oluyor. Hücrelerin normal büyüklüğe erişmesini engelliyor ve üretimini azaltıyor.

  Hemolitik Aneminin kendine özgü bulguları :
  Hemolitik anemi çok sayıdaki kırmızı kan hücrelerinin kısa bir sürede yok olmasıyla oluşan hemolitik krizlerin bir işareti olarak kabul edilebilir. Bu tür krizler aşağıdaki şekildedir:

  Ateş
  Sırt ve mide ağrısı
  Titremeler
  Baş dönmesi
  Kan basıncındaki önemli bir düşüş
  Sarılık ve idrarda koyulaşma
  Dalağın genişlemesinden kaynaklanan anormal ağrı

  Kötücül Anemi (Pernicious anemia)Vitamin B-12 eksikliği anemisi:
  B-12 vitaminin emilimi için mide B-12 asıl faktörü denilen bir maddeyi salgılaması gerekir. Bu temel faktörün eksikliği bu nedenle vitamin B-12 eksikliğine neden olur. Kemik iliğinin kırmızı kan hücrelerini üretebilmesi için B-12 vitaminine ihtiyacı olduğundan yetersiz miktar anemiye neden olur. Bu tarz anemiler genelikle hayvan ürünlerini yemeyen vejetaryanlarda görülür.

  Kötücül aneminin kendine özgü bulguları: Bu tarz bir anemi genişleyen kırmızı kan hücreleriyle (macrocytic anemia) karakterize edilir ve sonuçları:

  Eller ve ayaklarda ürperme
  Bacaklarda ayaklarda ve ellerde ve spastik hareketlerde duyum kaybı
  Sarı ve mavi renklerle ilgili olarak renk körlüğü türü
  Şişmiş ağrıyan ve yanan bir dil
  Kilo kaybı
  Kararmış cilt
  İshal
  Düzensizlik
  Depresyon
  Entellektüel fonksiyonların azalması

  Orak -Hücre Anemisi (sickle-cell anemia):
  Afrikalı Amerikalılarda ayrıcalıklı olarak görülen bir tür ırsi hemolitik anemidir. Bu hastalıkta kırmızı kan hücreleri hücrelerdeki oksijeni azaltan anormal hemoglobin formunu içerir. Sonuç olarak hilal ya da orak şeklini alırlar ve dalak böbrek beyin kemikler ve diğer organların kan damarlarından rahatça akamazlar. Bu organlara zarar veren engeller yaratmakla kalmazlar ayrıca hilal şekilleri ile kırıcı ve dokulara oksijeni taşıyamama durumları söz konusu olur. Sonuç anemidir.

  Orak hücre anemisinin kendine özgü bulguları:
  Hemolitik anemi türü olan bu anemi kandaki oksijen miktarını azaltan aşağıda belirtilen aktiviteleri takip eden krizlerle göze çarpar.

  Enerjik egzersizler
  Yüksek rakımlı yerler
  hastalık
  Aneminin aniden kötüleşmesi ---ağrı ateş ve nefessizlik---bu krizleri işaret eder. Anormal ağrı çok şiddetlidir. Bu krizleri geçiren çocuklar çok şiddetli göğüs ağrısı çekerler.

  APANDİSİT


  Yaygın bir hastalık olan "apandisit" karnın alt kısmında bulunan ve apandis ya da apendiks denilen kör barsağin iltihaplanmasıdır.

  "Apendiks vermiformis uzun ince bir boru veya solucan şeklinde ortalama 9 cm uzunluğunda kör bir barsaktır. iki ila 25 cm arasında değişen uzunlukta olabilir. Çocuklarda yetiş*kinlerden daha uzundur. Normalde karnın sağ alt bölgesinde yer almakla birlikte farklı konumlarda bulunabilir."

  Vücuttaki işlevi lam olarak bilinmeyen apendiks bademcik gibi lenfoid doku bakımından zengin bir organ olarak tanımlanıyor.

  APANDİSİT NASIL OLUŞUR?

  "Apandisit yüzde 90 oranda apendiks lümeninin (yani apendiksin iç kısmının) dışkı ile tıkanmasından kaynaklanıyor. Sık görülen nedenlerden biri de tenf dokularının şişmesidir.

  Çeşitli nedenlerle apendiksin içi tıkandığı zaman apen*diks lümeninde sıvı birikir mikroplar çoğalmaya başlar ve iç basınç artar. Basıncın artması ile apendiks şişmeye başlar ve giderek apendiks dokusunun kanlanması ve beslenmesi bozulur. Daha sonra nekroz (çürüme) ve patlama oluşur."

  Türkiye Hastanesi uz*manları iltihaplanmayı durdurmanın mümkün olmadığını belirterek "apandisit önlenemez; önlemek için herhangi bir metod veya ilaç bulunmuyor" diyorlar.  GÖRÜLME SIKLIĞI

  Eldeki verllere göre apandisit her yasta görülmekte birlikte en sık olarak genç erişkinlerde 20-30 yaş grubunda ortaya çıkıyor. 60 yaşından büyüklerde yüzde 5-10 dolayında görülüyor Çocuklarda en sık 6-10 yas grubunda görülen apandisjtin 2 yaşından küçüklerde görülme oranı yüzde 2 dolayında kalıyor.

  Görülme sıklığı bakrmından cinsîyete göre ilginç tablo gözleniyor Ergenlik çağından Önce kız ve erkeklerde apandisit oranı eşit olduğu görülüyor 15-25 yas grubunda erkeklerde apandisite 2 kat fazla rastlanıyor. 25 yaşından sonraki dönemde oran tekrar eşitleniyor.  BELİRTİLER VE TANI

  Prof Dr. Hasan Taşçı ile Opr. Dr. Cavit Hamzaoğlu apandisitin belirtileri ve tanısıyla ilgili olarak şunları söylüyorlar. "Karın ağrısı iştahsızlık ve kusma temel belirtilerdir. Bunların bir araya gelmesi tanıyı kolaylaştırır.

  Karın ağrısı; apandisitin en önemli belirtisidir. Genellikle göbek çevresinde veya mide üstünde başlar. Künt bir ağrıdır azalma ve çoğalma gösterebilir ama hiçbir zaman tamamen yok olmaz. Genellikle 4-6 saat sürer (1-12 saat arasında değişebilir.) Daha sonra ağrı karın sağ alt bölgesine yerleşir. Bazı hastalarda ağrı sağ alt kadranda başlar ve orada kalır Apendiksin değişik yerleşimlerine göre ağrı sırtta sağ veya sol kasıkta veya mesane üstü ve makatta hissedilebilir.

  iştahsızlık hastaların yüzde 90-95 inde ağrıdan daha önce görülen fakat önemsenmeyen bulgudur.

  Bulantı ve kusma; önemli bir göstergedir. Hastaların yüzde 75'inde bulantı görülür. Genellikle hasta bir şey yerse Kusar midesi boşsa kusmaz.

  Bu belirtilerin yanında hastanın kabızlık ishal ve gaz çıkaramama gibi şikayetleri de olabilir. Ancak bunlar tanı değeri taşımazlar."

  Mauyene bulguları apendiksin vücutta yerleştiği yere göre değişebiliyor. Patlama olup olmaması da bulguları etkiliyor. Vücut ısısı bazı kişilerde normal kalmakla birlikte bazılarında 37.5-38 dereceye çıkıyor. Hastanın fazla hareket etmekten kaçınması ve öksürme zıplama gibi hallerde ağrılarının artması tanı bakımından önem taşıyor.
  Prof. Taşçı ve Opr. Hamzaoğlu apandisitle ilgili önemli bir noktaya işaret ederek; apandisit belirtilerinin birçok hastalığın belirtilerine benzediğini belirtiyorlar. Bu nedenle bulguların değerlendirilmesi açısından hekimin deneyimi büyük önem taşıyor.

  Prof. Taşçı ve Opr. Hamzaoğlu'nun verdikleri bilgilere göre; karın içi lenf bezleri iltihabı mide ve bağırsak iltihabı kadın hastalıkları dış gebelik mide ve onikiparmak bağırsağının delinmesi idrar yolları iltihabı ve taşları safra kesesi iltihabı pankreas İltihabı ve bağırsak damarlarının tıkanması gibi rahatsızlıklarla apandisit aynı bulguları verebiliyorlar.  KESİN TEDAVİ

  Özellikle gençlik döneminde ortaya çıkan bu yaygın rahatsızlığın ilaçla tedavi imkanı bulunmuyor. Ancak apandisit tedavisi kolay hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye Hastanesi hekimleri. kesin tedavinin ameliyat olduğunu belirterek "hasta laparoskopik (kapalı) veya açık appendektomi yöntemiyle ameliyat edilip apandisit alınmalıdır" diyorlar. Prof. Taşçı ve Opr. Hamzaoğlu apandisit ameliyatlarıyla ilgili şu bilgileri veriyorlar:

  "Apandisit tanısı konan veya apandisit olabileceği düşünülen hastaların ağızdan beslenmemeleri ağrı giderici almamaları gerekir. Apandisit 4 grupta toplanır. Üç gruptaki vakalar;

  akut apandisit perfore (patlamış) apandisit patlamış ve apse yapmış apandisit kesin olarak ameliyatla tedavi edilmelidir. Dördüncü grup plastrone apandisittir. Bazen karın içinde omentum adı verilen bir yağ perdesi apendiksi sarar ve iltihabın karın içine yayılmasını önler. Buna plastrone apandisit denir. Bu durumda hasta hastaneye yatırılır ve gözlem altına alınarak antibiyotik tedavisine başlanır. Eğer şikayetler gerilerse hasta taburcu edilir ve 6-8 hafta sonra tekrar değerlendirip ve ameliyata alınır.”
  ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

  Günümüzde apandisit ameliyatları en basit ope*rasyonlardan biri sayılıyor. Ancak tedavisi bu derece kolay olmasına rağmen ihmal edilmesi halinde. apandisit tehlikeli bir hastalık oluveriyor. Zamanında ameliyat edilmediği zaman İltihaplı apendiksin patlaması ölüme yol açabiliyor.
  Genç erişkinlerde yüzde 15-25 çocuklarda yüzde 50-85 yaşlılarda yüzde 60-90 arasında patlama ihtimali bulunuyor.
  Prof. Taşçı ile Opr. Hamzaoğlu özellikle yaşlılar ve çocuklar açsından apandisitin büyük risk oluşturduğuna dikkat çekiyorlar ve "Yaşlı ve çocuklarda bulgular az olduğundan teşhis konulduğunda patlama olayı gerçekleşmiştir. Bu nedenle ölüm riski çok fazladır.
  Genç erişkinlerde apandisitte ölüm oranı yüzde 0.1 in altındayken yaşlılarda bu oran yüzde 50 civarındadır" diyorlar.


  Zamanında doktora başvurulduğunda basit; ama geç kalındığında ölümcül bir hastalık sorunu.  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR


  · Karın ağrısı olduğu zaman kesinlikle kendi başınıza ağrı kesici almayın mutlaka bir doktara başvurun.

  · Bazen apandisitte doktorlarda yanılabilir ve yanlışlıkla mide tedavisine başlanır. Eğer ağrınız geçmiyorsa tekrar doktora gitmelisiniz.

  · Normal bir apandisit ameliyatı eğer erken teşhis konulursa yaklaşık 15-30 dakika sürmekte ve hasta 1 gün hastanede yatıp çıkmaktadır.

  · Eğer apandisit patlamış ise ameliyatla apandisit alınır batın yıkanır ve karın içine 1 adet dren (hortum) konulur ve hasta yaklaşık 2-3 gün hastanede kalır.

  · Erken teşhis ve doğru tedavi hayat kurtarıcıdır.

  · Günümüzde yüzde 100 apandisit tanısını koyduracak tetkik laboratuvar ve görüntüleme yöntemi yoktur. Bu nedenle hastanın şikayetleri muayene bulguları ve kan tetkikleri bir arada değerlendirilip teşhis konulur. Şüpheli vakalar ağrı kesici verilmeden takip edilir.

  Astım bronşialeastmaallerjik astım  Astım Nasıl Bir Hastalıktır?
  Nefes alma sırasında atmosfer havasının solunum olayının olduğu alveol denilen hava boşluklarına naklini sağlayan iletici hava yollarında daralma tıkanıklık ve buna bağlı olarak hava akımında zorlukla karakterize bir hastalıktır. Hava yollarında mikrobik olmayan süreğen bir iltihaplanma söz konusudur.

  Astım Allerjik Bir Hastalık mıdır?
  Astım her zaman olmasa da olguların çoğunda allerjik zeminde gelişen bir hastalıktır. Bilhassa çocuklukta başlayan astım için bu daha belirgindir. Ancak Kişinin allerjik tabiatlı (atopik) olması astım olmasından ayrı bir şeydir. Diğer allerjik hastalıklar (rinosinüzit konjonktivit dermatit ürtiker) astımla birlikte bulunabilir veya bu hastalıklar varken astım olmayabilir. Aksine astımı olduğu halde allerjisi olmayabilir.

  Astım Kimlerde Görülür?
  Astım erkek-kadın herkeste; çocuk-erişkin her yaşta ve dünyanın hemen her yerinde rastlanan bir hastalıktır.

  Astım Sık Rastlanan Bir Hastalık mıdır?
  Astımlı hastaların sıklığı coğrafi bölgelere yaşam koşullarına ve sosyo-kültürel özelliklere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Toplumda yaşayanların %10’dan daha fazlasında görüldüğü bildirilen yöreler yanında %1’den az sıklıkla rastlanıldığı bölgeler söz konusudur. Ülkemizde de durum aynıdır. Ortalama sıklığın %5-6 civarında olduğu tahmin edilmektedir ki ülkemiz koşullarında bu her 3-4 evden birisinde bir astımlı hastanın yaşadığı anlamına gelmektedir.

  Astım İrsi Bir Hastalık mıdır?
  Bazı hastalıklar genetik geçişlidir. Anne veya babadan ilgili genetik kodu alan kişilerde çevresel değişkenler ne olursa olsun hastalık mutlaka ortaya çıkar. Bazı hastalıklar ise tamamen çevresel koşullara bağlı olarak gelişir. Astım bu iki grup hastalıktan farklıdır. Hastalığın ortaya çıkmasında hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktörler birlikte rol oynar. Her iki belirleyici de hastalığın ortaya çıkmasında tek başına yeterli değildir.

  Astımlı Anne veya Babanın Çocukları Astımlı Olarak mı Doğar?
  Anne ve babası yada bunlardan birisi astımlı olan çocuklarda astım görülme olasılığı toplunda görülen astım sıklığından biraz daha fazla olmakla birlikte böyle bir çocuğun mutlaka astımlı olacağı söylenemez. Ailede astım vb allerjik hastalıklar varsa doğacak çocukların korunması amacıyla uygun çevresel koşulların sağlanması yararlı olacaktır.

  Hangi Çevresel Faktörler Astıma yol açmaktadır?
  Astıma neden olan astım gelişimine katkıda bulunan veya astımlı kişilerde nöbetleri tetikleyen çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları kaçınılabilir düzeltilebilir durumlardır. Tüm dünyada ev tozu akarları ile evde beslenen kedi gibi hayvanlar; hamamböceği kalorifer böceği gibi haşereler ve küf mantarları en sık rastlanan astım nedenleridir. Polenler (ağaç otçimen) aspirin gibi ilaçlar ve bazı iş yerlerinde maruz kalınan mesleki uyarıcılar da astımla sonuçlanan allerjik duyarlılığın gelişimine yol açarlar. Ayrıca sigara dumanıyla temas solunum yolu enfeksiyonları hava kirliliği bazı gıdalar ile bunlara ilave edilen katkı maddeleri de bilhassa erken çocukluk döneminde astım gelişimine katkıda bulunurlar. Bu nedensel ilişki gösteren faktörlerin tümüne ilaveten iklim değişiklikleri (sisli yağışlı kapalı havalar) psikojenik stresler egzersiz gibi değişkenlerin ise astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir iken astımı olmayanlarda bu yönde etkileri yoktur. Yine sinüzit burunda polipler yemek borusuna mide asidinin geri kaçak yapması gibi bazı durumlar astımlılarda sık görülmekte ve hastalığın tedavi ve kontrolünü güçleştirmektedirler.

  Meslek İle Astım Arasında Bir İlişki Var mı?
  Evet. Astım bazen bir meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkabilir. En sıklıkla fırıncılar kuaförler boyacılar çiftçiler kereste ve mobilya işinde gıda sektöründe çalışanlar olmak üzere bir çok iş kolunda işyeri ortamında karşılaşılan bazı maddelere bağlı olarak astım gelişir. Yakınmaların işe girdikten sonra başlaması tatil zamanlarında veya işyerinden uzakta geçirilen günlerde azalması aynı işyerinde birden çok kişide benzer yakınmaların görülmesi meslek astımını düşündürmelidir. Böyle hastaların meslek değiştirmesi veya aynı işte başka bir alanda çalışması maske kullanması gerekebilir.


  Şekil III. Astımla ilişkili meslekler

  Astımın Mevsimlerle İlişkisi
  Bazı allerjenlerin mevsimle ilişkili olarak ortaya çıktığı veya yoğunluğunun arttığı bilinmektedir. Diğer bazıları ise her mevsimde sabit olarak bulunurlar. Mevsimsel allerjenler daha çok polenlerdir. Ancak değişen nem ve ısı gibi iklim koşullarından etkilendikleri için ev tozu ve küf mantarı gibi diğer allerjenlerin yoğunluğu da mevsimlere göre dalgalanmalar gösterir. Buna bağlı olarak allerjik astımlıların bazılarında belirli mevsimlerde yakınmalar artabilir hatta sadece bu dönemde hastalık ortaya çıkıp daha sonra tamamen normale dönebilir.

  Tetik Faktör Ne Demektir?
  Astımlı kişiler çoğu zaman kendilerini tamamen normal hissederler ve hiçbir şikayetleri yoktur. Oysa bazen durup dururken aniden tıkanabilirler ve çok zor dakikalar saatler günler geçirebilirler. Şikayetlerin ortaya çıktığı bu dönemlere astım nöbeti atağı krizi diyoruz. Bazı hastalarda nöbeti başlatan faktörler belli iken diğer bazılarında ise bilinemez. Örneğin çoğu astımlı koşma merdiven çıkma gibi eforlar sırasında tıkanmaktadır. Sigara çeşitli toz kimyasal dumanlar kokuların solunması kalp-tansiyon ve romatizma ilaçlarından bazılarının kullanılması grip vb viral hastalıklara yakalanmak ağlama-gülme gibi emosyonel davranışlar yağışlı şimşekli iklim koşulları gibi bir çok durum astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir. Oysa bunların astımı olmayanlarda hatta diğer bazı astımlılarda ise aynı yönde bir etkileri olmaz. Astımı olanların kendileri için geçerli olan tetik faktörleri tespit edip bunlardan kaçınmaları hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir.

  Bölgemiz Astım Açısından Fazla Risk Taşımakta mıdır?
  Nemli bol yağışlı ve ılıman iklimi zengin bitki örtüsü nedeniyle yukarıda bahsedilen ve en sıklıkla astım nedeni olan ev tozu akarları polenler ve küf mantarları gibi havayla taşınan allerjenler bakımından çok elverişli koşullar taşıması ve sigara içme oranlarının yüksek olması nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi astım için riski fazla bir yöre olarak görünmektedir.

  Astımın Belirtileri Nelerdir?
  Astım çoğu kez nefes darlığı ile kendini belli eder. Göğüste tıkanma öksürük hırıltılı solunum diğer rastlanan şikayetlerdir. Her hastada bunların hepsi bir arada olmayabilir ve bazen sadece öksürükle veya nefes alıp verirken hırıltı hışırtı şeklinde bir ses şeklinde belirti verebilir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu Şikayetler Mutlaka Astım Hastalığına mı Bağlıdır?
  Hayır. Astım dışında da bir çok hastalığın seyri sırasında benzer yakınmalar olabilir. Şikayetlerin zaman zaman nöbetler şeklinde ortaya çıkması ve bir müddet sonra kendiliğinden veya tedaviyle tamamen düzelmesi çok tipiktir. Geceleyin bilhassa sabaha doğru uykudan uyandıracak şekilde bu yakınmaların görülmesi astımın karakteristik özelliğidir. Yukarıda bahsedilen tetik faktörlerle nöbetlerin başladığının öğrenilmesi teşhise çok yardımcı olur. Yukarıda sayılan şikayetlerden bir yada birkaçına sahip olan ve yakınmaları uzun sürüp tekrarlayan kişilerin mutlaka astım yönünden bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.


  Astımım Olduğundan Şüpheleniyorum Ne Yapmalıyım?
  Astım tanısı çok zor ve zahmetli değildir. Bu konuda uzman bir hekime başvurursanız size astımınız olup olmadığını söyleyecektir. Ancak bazı durumlarda astım teşhisi koymak biraz zaman alabilir ve bir süre hekim takibinde kalmanız gerekebilir.

  Teşhis İçin Biyopsi Kan Vermek Endoskopi Yaptırmak Gibi Can Yakıcı İşlemler Gerekli mi?
  Hayır. Astım teşhisi için canınızı yakacak hiçbir işleme gerek yoktur. Hekiminiz sizinle konuşarak sizi muayene ederek solunum fonksiyon testleri yaparak tanı koyabilir.

  Solunum Fonksiyon Testleri Zor bir test midir?
  Asla. Kişinin yapması gereken; bir ağızlık içerisinden bir derin nefes alıp aldığı nefesi hızlı ve güçlü bir şekilde üflemesinden ibarettir. Anında sonuç veren hasta için hiçbir zarar veya risk taşımayan hemen her yerde uygulanabilir bir işlemdir.

  Pefmetre Cihazı Ne İşe Yarar?
  Pefmetre astım teşhisi astımın ağırlığının tespiti ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi astım nöbetlerinin şiddetinin ölçülmesi için kullanılan basit bir cihazdır. Her astımlı hastanın bir pefmetresi olmalı ve kullanımasını hekiminden öğrenmelidir. Bu hipertansiyonu olan hastanın evinde tansiyon aleti bulundurup kendi tansiyonun kontrol edebilmesi gibi; astımlı hastanın da kendi hastalığını izleyebilmesine imkan verir.

  Allerjik Deri Testleri Yaptırmalı mıyım?
  Astım her zaman allerjik bir hastalık değildir. Deri testleri ise astım tanısında değil sadece allerjik bir deri cevabının varlığı durumunda yararlıdır. Astımı olan kişilerin testleri negatif bulunabildiği gibi deri testleri pozitif bulunan kişilerde de astım olmayabilir. Bu nedenle bu testlerin astım tanısında yeri yoktur. Sadece tedaviye cevap vermeyen atakları kontrol altına alınamayan astımlılarda tetik faktörlerin tespiti açısından gerek duyulduğunda yapılabilir. Yoksa gereksizdir.

  Erken Teşhisin Astım İçin Bir Önemi Var mı?
  Astım her hastada aynı şiddette değildir. Hafif orta ve ağır olabilir. Hastalığın ağır formlarında tedaviye cevap vermeyen değişiklikler söz konusudur. Geri dönüşü olmayan bu patolojilerin ortaya çıkmaması için astımın zamanında teşhis edilip uygun şekilde tedavi edilmesi önemlidir. Ayrıca tedavi edilebilir bir hastalıktan dolayı kişilerin yaşamının sınırlanmaması verim ve performansının düşmemesi ve bazen öldürücü olabilen nöbetlere girmemesi için hastalığın biran önce teşhis edilip tedaviye başlanması en doğrusudur.

  Astım Tedavi Edilebilir Bir Hastalık mıdır?
  Evet. Astım tedavisi olan tedaviyle tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Astım tedavisi etkin bir tedavidir ve hasta tedavi ile tamamen normal bir yaşam sürdürebilir.

  Tedavi İle Astımdan Kurtulabilir miyim?
  Tedavi ile astımlıları normal yaşamlarına döndürmek mümkündür. Özellikle çocuklukta şikayetleri başlayan astımlıların bir kısmında hastalık erişkin yaşlarda tamamen iyileşebilmektedir. Ancak daha sıklıkla hastalar hastalıkları ile birlikte yaşamakta; kendilerine önerilen tedavi ve tavsiyelere uydukları oranda önemli bir yakınmaları olmamakla birlikte tedaviyi kestiklerinde bir süre sonra daha hafif olarak yeniden şikayetleri başlamaktadırlar. Nasıl ki yüksek tansiyonu olan bir hasta tuzsuz diyete uyup ilaçlarını aksatmaksızın aldıkça tansiyonu yükselmemekte ancak bunlara dikkat etmediğinde tansiyonu nasıl yükselmekteyse astımlılar için de durum benzerdir.

  Astım Tedavim Ne Kadar Sürecek?
  Bu soruya herkes için geçerli bir cevap vermek mümkün değildir. Tedaviyle hastalık kontrol altına alındıktan sonra tedavi yavaş yavaş basamak şeklinde giderek azaltılır ve bazen tamamen kesilebilir. Kesildikten bir müddet sonra şikayetler yeniden başlarsa tedaviye tekrar başlanmalıdır. Bazen ise uzun yıllar yada devamlı olarak ilaç kullanmak gerekebilir.

  Astım Nasıl Tedavi Edilir?
  Astım hasta hekim ve hasta yakınlarının (anne baba eş ve öğretmen gibi) işbirliği ile tedavi edilebilir. Bu işbirliği olmaksızın sadece doğru ilaçların reçete edilmesiyle hastalık tedavi edilemez. Tedavi uzun sürelidir. Hasta hekimine güven duymalı tavsiyelerine uymalı ilaçlarını usulüne uygun şekilde kullanmalı düzenli olarak kontrollerini yaptırmalı sorunu olduğuna hekimine kolayca ulaşabilmelidir. Hastanın mutlaka konunun uzmanı bir hekimin kontrolünde olması gereklidir. Hastalık yok hasta vardır özdeyişi astım için daha fazla geçerlidir. Sonuç almak için astımı bildiği kadar hastasını da tanıyan mesleğini ev ve işyeri koşullarını almakta olduğu tedaviyi hastanın geçmişte yaşadıklarını önceki tedavileri ve bunlara alınan cevapları hastanın hangi ilaçlara hangi dozlarda ne oranda yanıt verdiğini bilen bir hekimin desteğine ihtiyaç vardır.

  Hasta ve Yakınlarının Tedavideki İşbirliği Nasıl Sağlanır?
  Bu hekimin hastasını eğitmesiyle elde edilebilir. Hasta eğitimi sadece hastalık hakkında bilgi vermekten ibaret olmayıp hastanın hastalığı ile baş edebilmesi için gerekli her türlü bilgi beceri ve cesarete sahip kılınması sürecidir. Bu süreç belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanmış olmaz. Aksine hasta ile hekimin her görüşmesinde ilerleyen gelişen bir olaydır.

  Astımlı Hasta Hangi Konularda Eğitilmelidir?
  Astım nasıl bir hastalıktır? Tetik faktörler nelerdir ve bunlardan nasıl korunulabilir? Kriz anında ne yapması gerekir? Hangi ilaçları nasıl hangi aralıklarla ne kadar süreyle kullanması gerekecektir? Ne zaman kontrollere gelecektir? Ne zaman hekimini aramalıdır? Sprey ilaçları nasıl kullanacaktır? Pefmetreyi nasıl kullanacaktır? Çalışabilir mi? Spor yapabilir mi? Gebe kalabilir mi? Tüm bu konularda hem bilgilendirilmeli hem de uygulamalar ile beceri kazandırılmalıdır. Hastanın hastalığına rağmen normal bir yaşam sürebileceği krizleri önleyebileceği ve tedavi edebileceği hastalığı dolayısıyla bireysel amaçlarından vazgeçmemesi gerektiği konularında ise cesaretlendirilmelidir.

  Tedavi ile Şikayetlerimin Geçmesi Yeterli midir?
  Her ne kadar hastalar sadece şikayetlerinden kurtulmayı amaçlarlarsa da tedaviden amaç bundan ibaret değildir. Yakınmaları giderip hastayı rahatlatan ancak hastalığı tedavi etmeyen ilerlemesini durdurmayan hastanın akciğer fonksiyonlarını normale getirmeyen ve doğal aktif yaşamına geri döndürmeyen bir tedavi hastaya fayda değil aksine zarar vermiş olur. Çünkü yakınmaları giderdiği için hasta kendini iyi olmuş hisseder ve çare aramayı bırakır doğru tedaviye başlamak için zaman kaybetmiş olur.

  Astımımı Hangi İlaçlarla Tedavi Edebilirim?
  Bu sorunuza ancak hekiminiz karar verebilir. Hatta bu sorunuzun doğru cevabını bulmak için hekiminizin sizi muayene edip bir kaç kez kontrollerde sonucu gözlemesi gerekebilir. Sizin için en uygun tedaviyi bulmak zaman alabilir. İlk muayene ve kontrolde yeterli sonuç alınmayabilir. Bir astımlı hastaya verilen tedavi sizin için yetersiz fazla veya zararlı olabilir.

  Astımlı Komşumun veya Kardeşimin İlaçlarını Kullanabilir miyim?
  Hayır. Bunu yapmamalısınız. Çünkü astım kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Her hastada tetik faktörler eşlik eden patolojiler hastalığın ağırlığı farklıdır. Bunlara bağlı olarak seçilmesi gereken ilaçlar farklı olabilir. Kullanılması gereken ilaçlar aynı bile olsa dozlar değişebilir.

  Kaç Türlü Astım Vardır?
  Astımlı hastalar hafif-gelip geçici hafif inatçı orta ve ağır astım şeklinde dört gruba ayrılır. Her bir grup için önerilen tedavi ayrıdır. Bunlardan başka hastalarda: mevsim astması meslek astması egzersiz astımı ilaç astması gibi nispeten farklı tedavi yaklaşımları gerektiren tablolar söz konusu olabilir.

  Sprey İlaçları Kullanmak Zorunda mıyım?
  Sprey türü ilaçlar astım tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Nefes yoluyla hap şurup veya enjeksiyon şeklindeki uygulamalara göre daha az miktarda ilaç kullanarak daha güçlü etki elde edilebilir ve aynı zamanda ilaçların istenmeyen yan etkilerinden kaçınmak mümkündür. Çünkü sprey şeklinde kullanılan ilaç sadece hastalığın yerleştiği solunum yollarına ulaşır ve etkisini burada gösterir iken; ağızdan veya enjeksiyon şeklinde verilen ilaç tüm vücuda dağılıp her yerde ve dolayısıyla etkili olması istenmeyen organlarda da (kalp böbrek vb) etkileri görülebilir. Üstelik sprey türü ilaçların etkileri alındıktan sonra dakikalar içerisinde hemen başlamakta iken; ağızdan veya enjeksiyonla verilen ilaçların etkilerinin gözlenmesi için saatler geçmesi gerekir.

  Sprey İlaçların Alışkanlık Yaptığı Ciğerleri Kuruttuğu Doğrumudur?
  Hayır. Bilakis hemen yukarıda belirtildiği gibi bu ilaçların istenmeyen yan etkileri aynı ilaçların ağızdan alınan veya enjeksiyon şeklindeki formlarına göre çok daha azdır. Çok daha güvenli ilaçlardır. Bu ilaçların bağımlılık anlamında alışkanlık yapması söz konusu değildir.

  Sprey İlaçlar Güvenli midirler?
  Evet. Tüm dünyada uzun yıllardır çok yaygın olarak kullanıla gelmiş ilaçlardır. Bebek çocuk ve yaşlılar gebeler kalp karaciğer ve böbrek hastaları gibi ilaçların yan etkilerine daha duyarlı kişilerde -yan etkileri az olduğu için- bilhassa tercih edilmesi gereken formlardır.

  Nefes Yoluyla Alınan Toz Şeklindeki İlaçlar ile Sprey İlaçlar Arasında ne Fark Vardır?
  Nefes alma sırasında ilacın solunum yollarına ulaştırılması esasına dayanan üç türlü İlaç uygulama formu vardır. Bunlar: ölçülü doz spreyler kuru toz inhalatörler ve nebülizör formlarıdır. Her üçü esasta aynı olmasına karşılık birbirlerinden bazı küçük farklılıkları da söz konusudur. Kuru toz inhalatörler sprey ilaçlardan farklı olarak itici gaz içermezler ozon tabakasına zararlıtarafları yoktur. İlaç dışı madde içermediklerinden allerjik ve irritatif yan etkilere rastlanmaz. Kullanımları daha kolay olup sprey ilaçları kullanamayanlarda tercih edilirler.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Nebülizör veya Spaserleri Sigorta Emekli Sandığı ve Kurumlar Karşılıyor mu?
  Eğer uzman hekim hastanın tedavisi için bu cihazların kullanımını gerekli görüyorsa bir rapor ile hasta bunları söz konusu kurumlardan ücretsiz elde edebilir.

  Astım Tedavisinde Kortizonlu İlaçlar Kullanılıyormuş Bunların Zararı Yok mu?
  Kortizon korkusu toplumda yaygındır. Kortikosteroidler bugünkü tıpta en çok kullanılan çok etkili ve faydalı ilaçlardır. Uygun endikasyon doz zamanlama ve hekim kontrolü altında kullanıldıklarında istenmeyen yan etkiler pek görülmez. Özellikle astımlılarda kortizonlu ilaçlar sprey veya toz halinde solunum yoluyla verildiklerinde bu tür istenmeyen zararlı etkiler hemen hiç görülmez ve çok güvenlidir.

  Kortizonsuz Astım Tedavisi Mümkün Değil midir?
  Astım havayollarının mikrobik olmayan süreğen iltihabıyla karakterize bir hastalıktır. Tedavide temel yaklaşım bu iltihabın baskılanmasıdır. Kortizon bu yönde en etkili ilaçların başında gelmektedir. Kortizon dışı ilaçların etkileri ise kortizona kıyasla çok daha zayıftır. Ancak hafif astımlılarda veya ağır olgularda kortizonla birlikte kullanılabilirler. Bugünkü tedavi biçimine göre orta ve ağır astımlıların tedavisinde kortizon kullanılması mutlaka gereklidir. Aksi taktirde hastalık kontrol altına alınamaz ve hasta riske atılmış olur. Şunu yine vurgulamak gerekir ki sprey yada toz formunda verilen kortizon türü ilaçların korkulacak yan etkileri hemen hiç yoktur.

  Ağızdan Alınan Hap Türü İlaçlarla Astım Tedavi Edilemez mi?
  Hafif astım efor astması polen astması gibi çoğu hasta ülkemizde de son yıllarda kullanıma giren lökotrien antagonistleri grubu ilaçlarla (Singulair ve Accolate) tamamen kontrol edilebilmektedir. Özellikle çocuklarda kullanılabilir olması nedeniyle Singulair sprey tipi ilaçları kullanamayan popülasyonda kullanım avantajı ve hasta uyumunu artırıcı bir üstünlüğe sahiptir. Ancak orta ve ağır astmalıların tedavisinde bu ilaçlar tek başlarına yeterli olmazlar ancak gerek olduğunda diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilirler.

  Kortizonlu İğnelerin Tedavideki Yeri Nedir?

  Kenakort Diprospan gibi kortizon içeren iğneler veya Prednol Deltakortil gibi ilaçlar astımlı hastalar tarafından en çok suiistimal edilen ilaçlardır. Bunlara bağlı olarak şişmanlama kemik erimesi hipertansiyon kalp yetmezliği hormon bozuklukları gibi bir çok yan etkiler görülebilmekte ayrıca kortizona bağımlılık oluşabilmektedir. Bu tür ilaçların astımlı hastalarca -kriz sırasında hekim kontrolünde verilmesi hariç- kullanılmaları doğru değildir.

  Astım İlaçlarının Yan Etkileri Nelerdir?
  Günümüzde astımın doğru tedavisi için hekim kontrolünde kullanılan ilaçlara bağlı olarak önemli yan etkiler pek görülmez. Ancak nadir olarak çarpıntı titreme kas krampları seste boğuklaşma idrar yapmada güçlük mide şikayetleri ve allerjik reaksiyonlar gibi sorunlara rastlanabilir. Sprey tipi ilaçlar kullanıldıktan sonra bol su ile ağız çalkalanıp boğaz gargarası yapılarak tükürülmesi önerilir. Kalp hastalığı tansiyon yüksekliği karaciğer hastalığı gibi başka hastalıklar varsa ve bunlar için de hasta ilaç kullanıyorsa astım ilaçlarıyla etkileşme olup olmayacağı yönünden hekimine danışmalıdır.

  Aşı Tedavisinin Astımdaki Yeri Nedir?
  Halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen immünoterapi asıl olarak arı sokmalarına ve yılan zehirlenmesine karşı etkin bir tedavi biçimidir. Tüm dünyada standart astım tedavisi protokolleri arasında yer almaz. Çok özel koşullarda standart tedaviye cevap alınamayan hastalarda denenebilir. Aşı tedavisi:

  5 yaşından küçüklere ve 40 yaşından büyüklere uygulanmaz.
  Orta ve ağır astımlılara uygulanmaz.
  Sadece deri testleri ile değil aynı zamanda kanda özel Ig E tipi antikor tayini ile antijen duyarlılığı saptanmayanlara uygulanmaz.
  İki allerjenden daha fazlasına karşı duyarlılık olduğunda uygulanmaz.
  Hastanın duyarlı olduğu antijeden kaçınması mümkün olduğunda uygulanmaz.
  Standart tedavi maksimum olarak denenip başarısız olduğu gösterilmeden uygulanmaz.
  Fakat orta ve ağır astımlılarda kullanılmaması gerektiğinden hafif astımlılarda ise standart tedavi hemen her zaman başarılı olduğundan pratikte astım tedavisinde aşının yeri yoktur.
  Aşı Tedavisinin Herhangi Bir Zararı Var mıdır?
  Evet. Bu tedavi her yerde her hekim tarafından uygulanamaz. Hele muayenehanelerde asla uygulanmamalıdır. Ancak yukarıda sıralanan koşullara uyan çok az sayıda hastaya asıl tedaviler uygulandıktan sonra bütün riskler göz önüne alınarak uzmanı doktor denetiminde ve acil durumda hastayı yaşama geri döndürmeye yönelik müdahalenin yapılabileceği her türlü donanım ve ekipmana sahip hastanın suni solunum cihazına bağlanabileceği tam teşekküllü bir hastanede denenebilir. Çünkü bu tedavi sırasında allerjik reaksiyonlar ve astım krizi gelişip ölümcül olabilir. Bu nedenle ve etkinliğinin çok az olması dolayısıyla insan sağlığına gereken önemin verildiği gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir çoğunda astımlılara aşı yapılmaz ve bu bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmeyip yasaklanmıştır.

  Aşı Tedavisinin Ülkemizde Bu Kadar Yaygın Olarak Kullanılmasının Sebebi Nedir?
  Standart astım tedavi protokollerinde yeri olmadığı gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir çoğunda yasaklandığı etkinliğinin çok zayıf olduğu etki mekanizmasının bile bilinmediği ve ölümle sonuçlanan ciddi yan etkilerinin varlığına rağmen ülkemizde ehliyetsiz ellerde uygunsuz koşullarda standardize edilmemiş üzerinde hiçbir isim marka doz vs yazmayan kimin tarafından nerede hazırlandığı ve ne içerdiği belli olmayan solüsyonların aşı adı altında hastalara uygulanmasının tek nedeni maalesef suiistimale açık olmasıdır. Yıllarca bir ümit uğruna aşı olmaya devam eden hastalar vardır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş