Çocuklarda normal büyüme ve gelişmenin izlenmesi normalden sapmaların tespiti yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi için gereklidir. Sağlıklı çocuk takibinde düzenli olarak boy ağırlık ve baş çevresi ölçümleri yapılmalıdır.

Bebeğin Aşıları Ne Zaman Başlar? Bu Aşılar Nelerdir?

Bebeğin aşıları doğar doğmaz başlayacak anneyle birlikte hastaneden taburcu edilmeden önce ilk Hepatit B aşısı yapılmış olacaktır. Bunun ikincisi 1 ay sonra üçüncüsü ise ikinciden 5 ay sonra yapılacaktır. 2 ayını dolduran bebeğe BCG ve karma çocuk felci aşıları yapılacak karma aşı 4-6 haftalık aralarla toplam 3 doza tamamlanacaktır. Doktorunuz karma aşıyla birlikte menenjit aşısının yapılmasını da önerecektir. Bebek ilk 6 ayını doldurunca aşı sıklığı da azalacaktır. 9 ayda kızamık 15 ayda kızamık- kızamıkçık- kabakulak 18 ayda karma çocuk felci menenjit aşısının tekrarı (rapel) yapılacaktır. Doktorunuzun önerisiyle 1 yaşı dolunca suçiçeği 2 yaşı dolunca Hepatit A aşıları da yapılabilir.

Aşıyla Korunulabilen Hastalıklar Nelerdir?

Bilgi için bkz: Aşılar konusu

Verem Kızamık Hepatit B Çocuk felci Kızamıkçık Suçiçeği Difteri Kabakulak Zatürre Boğmaca Hemofilus influenza menenjiti Tetanoz Hepatit A

Anne Sütünün Yararları

Anne sütü üstün içeriği ile yenidoğan bebeği tüm gereksinimini 6 ay boyunca tek başına karşılayabilen kolay sindirilebilen ideal bir besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde hafif veya hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlara daha az rastlanmakta allerji ani bebek ölümleri anne sütü almayanlara göre daha az görülmektedir Bağışıklık sistemi güçlenmekte özellikle solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları azalmaktadır. Anne sütü alan bebek hastalansa bile enfeksiyonu daha kolay atlatmaktadır.

Annesini emen bebeğin zihinsel gelişimi ilerideki okul başarısı daha iyi olmakta anne- bebek arasındaki bağ daha kolay ve güçlü kurulmaktadır

Bebekliğinde yeterli süre anne sütü almış erişkinlerde lenfoma lösemi diyabet gibi bazı hastalıkların sıklığı da azalmaktadır

Bebek için sayılamayacak kadar çok yararları olan anne sütü annenin de gebelik öncesi formuna dönmesini kolaylaştırmakta;emziren anne bunun için gerekli enerjiyi sağlamak üzere depolanan yağ dokusundan kurtulmaktadır Ayrıca meme yumurtalık ve rahim kanseri riski azalmaktadır.Çocuk Hastalıkları
Çocuk
Akdeniz Anemisi - Talasemi
Alerji
Apandisit
Astım
Ateş
Boğmaca
Bronşit
Çocuk felci
Egzama
Ergenlik
Havale (Nöbet)
İdrar kaçırma
Kabakulak
Kızamık
Lösemi
Nezle
Öksürük
Zatürre
Pnömoni