Televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının doğru kullanılmaması halinde çocuk ruh sağlığına ve gençlerin kişilik gelişimlerine zarar verdiği biliniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Yard. Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu gençlerin ergenlik döneminde izlediği bazı televizyon yayınlarının kişilik gelişimlerine zarar verir nitelikte olduğunu söyledi. Bu dönemde ebeveynlerin ergenlere programların içeriklerine ilişkin sınırlama getirmesi ile televizyonun verimli bir eğitim eğlence ve iletişim aracına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Ergenlerin maruz kaldığı medya etkilerini zamanla benimseme ve tercih etme eğilimi gösterdiğinin altını çizen Karabekiroğlu “Gençler cinsellik içeren şiddete öözendiren programlara maruz kalıyor” uyarısında bulundu.

ANOREKSİYA NEDENİ

Dizilerde kızlarda zayıflık erkeklerde atletik olmanın pompalandığını anlatan Karabekiroğlu “Bu da yeme bozukluklarına neden olmaktadır. Ancak medyanın ergen üzerindeki etkisi izlenme süresi ve izlenilen programla ilişkilidir” dedi.