Yeni bebeği olmuş anne babaların en sık karşılaştığı sorular "Kaç kilo doğdu?... Boyu ne kadar?" dır. Bu sorular aynı zamanda bebeğin gelecekteki büyüme seyrine yönelik tahminlerin de ilk verileri olarak kabul edilir. Örneğin 52 cm'den daha uzun bir bebek dünyaya geldiyse ileride uzun boylu olacağı düşünülür. Oysa bu tahminler tam anlamıyla bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor. Çünkü büyüme anne karnından başlayıp ergenlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Üstelik sabit bir tempoda izlemez. Bazen yavaş bazen hızlıdır. En hızlı büyümenin görüldüğü iki donem vardır; süt çocukluğu ve ergenlik.

Ancak büyümede temel etken; genetik özelliklerdir. Beslenme hastalıklar egzersiz gibi sosyal ve psikolojik etkenler de büyümeyi etkiliyor. Yani çocuğun kendi genetik özelliklerine uygun bir büyüme göstermesi için çevresel şartların da uygun olması gerekiyor. Araştırmalar çocuğun büyümesinde genetik ve çevresel etkenlerin paylarının yaklaşık yarı yarıya etkili olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar doğum sonrası büyümeyi izlemek için temel olarak 3 ayrı kriter kullanıyorlar; boy kilo ve baş çevresi ölçümü. Bu 3 kriterin belirli aralıklarla izlenmesi bebeğin sağlıklı büyüyüp büyümediğine yönelik ipuçları olarak değerlendiriliyor. Bu da bir çeşit grafik tabloları üzerinde büyüme eğrileri olarak inceleniyor. Uzmanlar buna persantil adı veriyor.Ancak büyüme (persantil) çeşitli nedenlerden dolayı toplumdan topluma farklılık gösteriyor. Örneğin bir Alman ile bir Çinli çocuğun büyüme eğrileri birbirinden farklı işte bu yüzden her toplumun kendine özgü büyüme eğrileri çeşitli araştırmalar sonunda ortaya çıkıyor ve doğan her bebek bu eğrilere göre değerlendiriliyor. Elbette ülkemize özgü büyüme eğrisi de var...
Ancak bu sayısal değerleri vermeden önce uzmanların kullandığı 3 kriterlere ilgili bazı önemli noktaları bilmenizde yarar var.


kilo :


Bebeğin kilosu pek çok anne için çok önemli bir konudur. Gerçekten de büyüme açısından kilo önemli bir kriter. Ancak bebeklerin birbirinden farklı kilolarla doğduğunu ve doğum kilosunun gelecekteki kilosunu belirlemediğini bilmek gerekiyor. Örneğin 4 kilo üzerinde doğmuş iri bir bebeğin ileride obez olacağı söylenemez ya da doğum tartısı 2 kilo olan bir bebeğin ileride zayıf bir çocuk olacağı öngörülemez. Çünkü kilo alımı pek çok faktöre bağlı. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan çeşitli sorunlar ya da durumlar doğum kilosunu etkiliyor. Örneğin diyabetik (şeker hastalığı) annenin bebeği oldukça kilolu ve iri oluyor. Buna karşın ikiz üçüz gibi çoğul hamileliklerde annede hipertansiyon placenter yetersizlik gibi başka sorunlar bebeğin düşük kiloda dünyaya gelmesine yol açabiliyor. Ancak farklı düşük doğum kilosunda veya düşük değerlerde doğan prematüre bir bebek akranlarından çok daha hızlı kilo alıp yüksek tempoda büyüme grafiği gösterebilirken diyabetik anne çocuğu da ilk ayda doğum kilosunun altına bile inebiliyor.
Sağlık sorunlarının bulunmadığı normal bebeklerde doğum sonrası kilo almasında genel bir eğilim olduğu da bilinen gerçeklerden biri. örneğin süt çocukluğu döneminde bebekler ilk yılın sonunda doğum kilosunun üç katına ulaşıyor ikinci yılda ise bu artış doğum kilosunun dörtte birine düşüyor.
Ancak yetersiz beslenme nedeniyle kilo alımında düşüklük görülmesi ülkemizde ciddi sorunlardan biri. Özellikle ilk bir yıl içinde bebeğin yeterli anne sütü alamaması ya da erken ve yanlış besinler verilmesi gibi beslenme hataları persantil eğrileri ile yapılan değerlendirmelerde kolayca tespit edilebiliyor. Uzmanlar bebeğin ağırlık eğrisinde birkaç ay düşme gözlüyor ve bu kaybın sonraki aylarda sıçrama ile dengelenmediğini saptıyorsa yetersiz beslendiğini saptayıp müdahale edebiliyorlar. Beslenme bozukluğu çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırladığı gibi boy uzunluğunu da etkiliyor. Özellikle yaşamın ilk yılında ortaya çıkan beslenme bozukluğu ya da yetersizliği ileriki yıllarda boyun kısa kalmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.