Plasenta normalde bebek doğduktan sonra rahimden kasılmalarla dışarı atılır Buna plasenta doğumu denir Bazı du­rumlarda bebek anne rahminde iken pla­sentanın bir kısmı veya tamamı rahim du­varından ayrılır ve ciddi kanamalara yol açabilir Ani tansiyon yükselmeleri kaza­larkarna isabet eden darbeler bu duru­ma neden olabilir Zamanında müdahale edilmezse durdurulamayan kanamalar or­taya çıkar Ve ölüme neden olabilir