Tekrarlayan karın ağrısı sendromu

Tekrarlayan Karın Ağrısı Sendromu (TKAS) olarak adlandırılan grup 5 yaş altı ve 15 yaşın üzerinde çok nadir olarak görülür. 3 ay boyunca ve ayda 1 kez görülen ancak çocuğun aktivitesini kısıtlayan bir durumdur. En sık 10-12 yaşlar arasında ve kızlarda fazla görülür.

Olguların yalnızca % 10 unda organik bir neden bulunabilir. Bu çocuklar stresli bir dönem sonrasında görülen karın ağrısı ile başvurabilirler. Hastalar çoğunlukla sosyoekonomik durumu düşük ve psikopatik özellikli ailelerin çocuklarıdır.

Klinik olarak 1 ila 3 saatten az süren periumblikal viseral ağrı ile birlikte bulantı kusma solukluk terleme hissi kızarma ve çarpıntı hissi veya baş ağrısı ile başvururlar. Bu atak sırasında cerrahi konsültasyon mutlaka yapılmalıdır. Tekrarlayan karın ağrısı sendromunun organik nedenlerinin 3 de biri gastrointestinal ve genitoürinerdir. Bu sistemlere uygun olarak tanı yöntemleri olarak tam kan sayımı sedimantasyon karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ayırıcı tanı için yapılabilir.

Ultrasonografinin tanı koyduruculuğu tekrarlayan karın ağrısı sendromunda % 3-7 civarındadır. Diğer invaziv yöntemlerin tanı koyduculuğu çok daha az olduğu için gereksizdir. % 10 u organik nedene bağlı olan TKAS lu hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda 5 yılda 1/3 ü gerilemekte ise de yetişkin döneminde %25- 50 oranında benzer semptomların da eklendiği gösterilmiştir.

Ailelere ve cocuğa bunun nedeni anlatılmalı ve organik nedenler sistematik olarak ekarte edilmeli hastalığın önemli bir şey olmadığı konusunda ikna edilmelidir. Ailelere hastalığın bulguları hakkında bilgi verilmelidir. Kilo kaybı anoreksia barsak alışkanlığı değişikliği poliüri yada dizüri kusma menstrüel durumda değişiklik ateşli dönemler uykudan uyandıran ağrı olduğunda haberdar etmeleri önerilmelidir.

Yapılan laboratuar çalışmalarında ise kan çalışmalarında anormallik anormal idrar tetkiki veya kültürü olursa başvurmaları önerilmelidir. Bu hastalık gurubunun organik karın ağrıları nedenleri daha önce ayrıntılı olarak anlatılan karın ağrıları nedenleri arasında olduğu için ayrı bir sınıflandırma yapılmamıştır