Umbilikal herni göbek fıtığı

umbilikal herni (göbek fıtığı):
Doğumda umbilikal halka oldukça daralmış durumdadır. Ayrıca umbilikal ven kalıntısı olan round ligamanı urakus kalıntısı olan median umbilikal ligaman umbilikal arterlerin kalıntıları olan lateral umbilikal ligamanlar ve fasia transversalisin göbek altına uzanan kısmı olan Richet'in umbilikal fasiası gibi yapılar ile göbek sağlamlaşmış durumdadır.

Göbeğin bu yapılarla birlikte gelişmesi tam olmaz veya zayıf olursa göbek düştükten sonra herni ortaya çıkar. Yaşamın ilk aylarındaki bebeklerde %25 oranında umbilikal herni görülür. Umblikal herniler tiroid disgenezisi trizomiler Beckwith-Wiedemann sendromu ve Hurler sendromu ile birlikte görülebilir.

Umbilikal hernilerin çoğunluğu 3 yaşına kadar spontan olarak kapanır. 4-5 yaşından sonra da devam eden hernilerin çoğu puberteye kadar kapanır. Umbilikal hernilerde inkarserasyon (sıkışma) ve strongulasyon (sıkışmaya bağlı dolaşım bozukluğu)perforasyon veya eviserasyon gibi komplikasyonlar görülebilir ancak çok çok nadirdir. Fıtık bağı para yapıştırma ve flasterle yapıştırma gibi yöntemler yararsız olduğu gibi ciltte maserasyona yol açabilirler ve en tehlikelisi basınç ile nefes alıp vermeyi engelleyerek asfiksi ve ölüme yol açabilir. Bu nedenle uygulanmamalıdır.

Tedavi :
Zamanla karın duvarının gelişmesi ile umbilikal hernilerin çoğunluğu spontan olarak kapanır. Komplikasyon yoksa 3 yaşına veya okul çağına kadar beklenir. Aslında bunlarda puberte veya adölesan yaşa kadar spontan iyileşirler ancak aile rahatsız olduğundan çocukta da psikolojik sorunlara yol açabileceğinden okul çağına kadar geçmemişse cerrahi onarım yapılır.

Cerrahi yöntem genel anesaaai ile transvers invizyon yapılarak karına girilmeden miller yöntemi ile fasia defektinin kapatılmasından ibarettir.