Ağaçların yok edildiği bir dönemde satın aldığım bir kitaptan yaptığım bir alıntı olan bu yazıda aslında Atalarımızın ağaca olan saygısını hatırlatmak ve paylaşmak istedim.

Yazının içinde bolca geçen kut kelimesi 1. Devlet idaresinde güç yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.2. Mutluluk.3. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet bereket anlamlarına gelir. KUT’SAL kelimesinin köklerindendir.

Türkün dünyayı algılayışının merkezinde üç alemi birbirine bağlayan dünya düzeninin teminatı olan ve her biri ayrı bir anlama sahip olan ağaç vardır. Kozmik düzeni sağlayan ağaçlar bütün Türk dünyasının ortak sembolleridir. Kutsal kabul edilen ağaçların başında da kayın çam dağ servisi- sedir ardıç ve çınar gelmektedir.

Gelenekte bu ağaçların evlere yakın yerlere dikilmeleri hoş karşılanmamış ayak altında kirli yerlerde bulunmaları tabiatlarına aykırı görülmüştür. Eğer bu kurallar ihlal edilirse bunu yapan kişilerin mutlaka cezalandırılacaklarına inanılmaktadır.

Evi obayı temsil eden ağaçların ruh taşıdığı bereket getirdiği mutluluğun teminatı olduğuna inanılmaktadır.

Çınar söğüt ıhlamur ekşi nar iğlek dut ve turunç evin ağaçlarıdır. İğde ve dikenli ağaçlar ve çalılar ise kötü ruhlardan korunmak için evin bahçesine dikilmektedir.

Türklerin kutsal kabul ettiği ağaçlar; ‘’ meyvesiz ulu açık renkli gölgeli ve kaba’’dır. Kutsal kabul edilen alıç muşmula iğlek dut ahlat karaağaç dağdağan sığla menengiç orman elması gibi meyveli ağaçlar ise köken ve dölleyici vasıflarıyla kut kazanmaktadır.

KAYIN; kayın adıyla bilinen ağaç çeşitleri: Akağaç huş ve çeşitleridir.

Türk kültüründe en önemli ağaç kayındır. Onun Tanrı’nın ağacı olduğuna inanılır. Kayın iyi ve koruyucu ruhların yeryüzüne inme yoludur.Bu yüzden kayın ağaçlarının bulundukları yerlerde insanların içine ferahlık- içtenlik doldurur rahatlatır sevindirir iyileştirir iyiliğe yönlendirir. Türkün anlayışına göre kayına kadınların anaların ana kutları* sinmiştir. Onun için kayını kesmek yasaktır.

ÇAM
Anadolu’da ‘’ Dağların kadısı katran müftüsü çamdır’’ diye bir söz vardır. Anadolu’da dibinde evliyalar yatan ‘’ Evliya Şam( Çam) ların’’ huzurunda yağmur duası edilir kurban kesilip pilav pişirilip yenilir. Kozalaklarını alıp evine götürenlerin başlarına garip işler geleceğine inanılır.

Akçam olarak bildiğimiz köknar bir inanca göre ruhu olan bir ağaçtır. Köknar içinde fırtınayı barındırır. Karaçam ateşi içinde barındıran bir ağaçtır. Dünyanın kutu karaçama siner. Bunun için karaçama dokunmak yasaktır. Karaçama erkeğin ana kutu siner.

Karaçam her şeye direk ve koruyucu çit olarak tayin edilmiştir.

Kızılçam erkeğin sembolüdür. O yaratılışın başında insanla birlikte yaratılmıştır. Yerle çok kuvvetli bağlantıları olan bir ağaçtır.

Karaçamın kutu insanları dayanıklı ve sabırlı kılar.

KAVAK AĞACI
Düzgünlüğü uzunluğu ve bütünlüğü ile kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.

Kavak ağacının sıfatlarından biri ‘’ evliyadır’’. Evliya kavak- evliya tirek çocuğu olmayanların dibinde oturup dua ettiği yerlerden biridir. Kutlu kavak ağaçları Tanrı’ya yakarış yeridir.

Buraları Hızır’ın göründüğü ve kutlu kişilere Tanrı kelamı öğrettiği yerdir. Kavak ölüm ve dirilme sembolüdür.

Kavağın kuruması devrilmesi kutun gitmesi ve ölümün; tekrar yeşermesi ise giden kutun geri gelmesi ve yeniden dirilmesinin sembolüdür.

ARDIÇ
Ardıç kozalaklı güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaçtır. Ardıç bütün Türk dünyasında sevilen ve saygı duyulan bir ağaçtır. Yakutların ataları ardıcın Tanrısal sihirli bir gücünün olduğuna inanmışlardır. Ev bahçe ağıl gibi yerleri ardıç tütsüsüyle tütsülediklerini anlatılmaktadır.

ÇINAR
Devleti; ‘’ kökü gövdesi dalları sağlam güzel yapraklı bir ağa璒 olarak gören Türk düşüncesi Anadolu’ya gelindiğinde bu düşüncesinin formunu çınar ağacında bulmuştur.

Çınarla devlet arasında bir bağ kurulduğu gibi çınarla çocuk arasında da bir bağ söz konusudur. Çocukların uzun ömürlü ve dallı budaklı olması nesillerin kıyamete kadar devam etmesi için aileler yeni doğan çocukları adına çınar dikerlerdi. Çınar doğumun sembolüdür.

DAĞ SERVİSİ- SEDİR
Sekiz yüzü geçen yaşları kırk metreyi aşan boylarıyla sedir Altaylıların da dediği gibi ‘’ Tanrı’ya dua edilecek’’dir. Altay boylarında sedir ağacına ‘’ yürük’’ demektedirler. Bu da ‘’ yürek ‘’ anlamına gelmektedir.

Ağaçların en kutsalı Sedir ağacıdır.

DUT
Türk dünya görüşüne göre evin temeli atılmadan önce dut ağacı dikilir. Evin saadeti mutluluğu bekası ve bereketinin sembolüdür.

SÖĞÜT
Kültürümüzde önemli bir yeri olan söğüt yiğitlerin gölgesinde oturdukları çadır diktikleri kutlu ağaçlardandır. Söğüt evin obanın çadırın önündeki ağaçtır. Ailenin her müşkülünün halledeceğine işleri yoluna koyacağına yaşlılık dönemlerinde onları perişan etmeyeceğine inanılmaktadır. Söğüdün kutu insana girdiğinde insan çok duygulu çocuk sever ve evcimen olur.

ELMA
Elma erkek çocuğun sembolüdür murattır. O yüzden düğünlerde ‘’ göğe ulaşan’’ düğün bayrağının tepesine elma takılır. Elma soyun devamı dileğinin Tanrı’ya iletilmesidir. Elma ayrıca güzellik sembolü olarak da kullanılır.

* bu yazı Pervin Ergun tarafından yazılan Ağaç Kültü adlı kitaptan alıntıdır.