Rüya görmek uygar insanı tarih boyunca hep şaşırtmıştır. Bu arada rüyalara dayalı sayısız garip inanç ve mezhep de türemiştir. Fakat günümüzde uykunun ve rüya görmenin işlevini tam olarak açıklayan bir görüş neredeyse yok gibidir.
Eski inançlarda rüyaları geleceğe ilişkin kehanetler şeklinde yorumlandı. Eski insanlar onları yorumlamak için sayısız ince ayrıntılı yöntemler geliştirdi. Bu konuda en ilginç belgelerden biri bugüne kadar ulaşabilen 4000 yıllık bir mısır papirüsüdür. Bu papirüste rüya tabir etmeninin karmaşık sanatından söz edilir.

Bunun yanı sıra diğer tarih ya da din kitaplarında olduğu gibi İncil de rüyalara olan inançlardan izler taşır. Tarihte bir çok düşünür yazar devlet adamı gibi önemli kişiler bazı rüyaları kehanet olarak görürlerdi. Bu yüzden de tarihte rüya kehanetleriyle sık sık karşılaşabiliriz. Tarihteki rüyalar bize kişilerin bunlardan ne kadar etkilenip ne kadar etkilenmediğini anlatır. Bu durum kişinin inanç dünyasıyla ilişkili bir durumdur. Öyle ki ; Gennadius tüm dostlarına ruhunun ölümsüzlüğe kavuştuğunu anlatırken bu fikre rüyasında bir hayaletle yaptığı sohbet sonrası kapıldığını anlatırmış. Bu ve bunun gibi rüyalar tarihte bir çok savaş kahramanı ve devlet büyüklerinin işine yaradığı gibi bir kısım kişilerin ya da mucitlerin yeni yeni icatlar eserler vb. şeyleri yaşama geçirmelerine araç olmuştur.

Fransız astronom Flammarion The Unknow adlı kitabında rüyalarla ilgili çok enteresan ve çarpıcı bilgiler vermiştir. "Bizler gözlerimiz olmadan görebilir ve kulaklarımız olmadan duyabiliriz. Bu görme ya da duyma duyularımızın doğal olmayan durumları ile ilgili değil içimizdeki duyular ruh ve zihinle ilgili bir durumdur." Flammarion böyle dedikten sonra ruh ve zihnin biraz daha açılımına girer ve şunları ekler : "İçsel bir görme gücü olan ruh sadece uzak bir yerde ne olup bittiğinden değil aynı zamanda gelecekte ne olup biteceğinden de haber verir. Gelecek gizli güçlerle var olur...

Pozitif gözlemler ruhsal bir dünyanın var olduğunu kanıtlamaktadır...

Ruh kendine ait olan bazı güçlerle hareket eder. Acaba biz onun var olduğunu ve onun beyin işlevleri sonucu olmadığını söylemeye yetkili miyizdir?

Işık gerçekten var mıdır?

Sıcaklık var mıdır?

Ses var mıdır?

Hayır... Onlar sadece hareketle üretilmiş kanıtlardır...

Gelecekten bilgi almak mümkündür. Zaten günlük yaşamda bile o geleceğin içindeyiz. Algı gücümüz sonsuz ve sınırsız bir potansiyele sahip. Duyular dışı algılarımız hepimize zaman zaman pek çok olasılığı haber vermektedir ...