Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Vampirler

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Vampirler

  Ventrue – Kraliyet Klanı (Ventrue)
  Gangrel – Hayvanın Klanı (Ennoia)
  Malkavian – Ay’ın Klanı (Malkav)
  Nosferatu – Gizli Olanın Klanı (Absimiliard)
  Ravnos – Gezenin Klanı (Ravnos)
  Toreador – Gülün Klanı (Arikel)
  Lasombra – Gecenin Klanı (Lasombra)
  Tzimisce – Biçimdeğiştirenin Klanı (Tzimisce)
  Setites – Yılanın Klanı (Set)
  Cappadocian – Ölümün Klanı (Cappadocius)
  Saulot – Iyileştirenin Klanı (Saulot)
  Assamite – Av’ın Klanı (Haqim)
  Brujah – Öğrenmiş Klan (Brujah)

  Vampir Klanlarının Tarihi

  Vampir klanları dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlar.Ancakoluşan her yeni vampir jenerasyonubir öncekine göre daha güçsüz olur.Zaman içindeklanlar arasında güç rekabeti ve savaşlar başgösterir;ve günümüzde hala devam eden bir vampir cihadı başlamış olur.

  Ortaçağın ilk yıllarında kendilerini iyiden iyiye açığa vuran vampirlerin nüfusu tedirgin edici boyutlara ulaşır.Halkın bu konudaki fısıltıları kiliseye kadar ulaşır.Oluşturulan gizli örgütler vampirlere karşı büyük bir savaş açar.Vampirlerin en zayıfı dahi insanların en güçlüsünden kat kat daha güçlü olmasına rağmen sayıca üstün olan ve gündüzleri de savaşabilen insanlarbirçok vampiri ortadan kaldırır.

  Yaşlı vampirler tarafından "kurban edilecek koyun" gözüyle bakılan genç vampirlerbüyük bir ayaklanma çıkarırlar.Doğu Almanya'da bir grup genç vampiryaşlı vampirlerin kendilerini kontrol etmesini sağlayan büyüyü kırmanın bir yolunu keşfeder.İnsanlar ve iç çatışmalar sebebiyle darbe üzerine darbe yiyen vampir ırkının soyu tehlikeye girer.

  Bunun üzerine 15.yüzyıldatüm klanların temsilcilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenir.13 klanın 7'sinin katıldığı bu toplantıdaCamarilla adı verilen bir birlik kurulur.Sayısal üstünlüğe sahip olan Camarilla birliği içsel ayaklanmaları kolaylıkla bastırır. Camarilla 6 temel kanunu kabul eder..

  Gerçek yüzlerini saklayarak insanlar arasında yaşama kararı alan Camarillainsanların birkaç kuşak sonrasında vampirlerin sadece efsane olduklarına inanmalarını ummaktaydı.Camarilla'ya katılmayan vampir klanları ise yeraltına sürülmüştür(bu klanlar daha sonra Sabbath adındaki bir diğer birliği oluşturacaktır).Alınan kararlardan sonra cihad devam etmişancak mücadeleler meydan savaşı olmaktan çıkıp gece baskınlarına dönüşmüştür.Bu ölümcül cihadzaman değiştikçe form ve method değişikliklerine uğramış olmakla birliktegünümüzde hala sürmektedir.Vampirler arasında anlatılan efsanelerGehenna adındaki bir geceden bahseder.Bu gecedeAntediluvians adıyla anılan ve Caine'in ilk torunları olan ve inanılmaz derecede büyük güçlere sahip 13 vampir gizli barınaklarından dışarı çıkacak ve kendilerinden daha genç olan bütün vampirleri ortadan kaldıracaktır.Bu geceaynı zamanda bilinen dünyanın sonu olacaktır.Gehenna'yı durdurmaya çalışan vampirler olduğu gibionu fanatik derecede destekleyen vampirler de mevcuttur.

  Vampir Birlikleri ve Klanları

  Camarilla Birliği

  Camarilla Caine'in ilkelerini sürdürmeyi ve vampirleri insan saldırılarından korumayı amaçlayan bir birliktir.İnsanlar arasında yaşar ve belli sınırlar çerçevesinde kalarak büyük bir dikkatle beslenirler.Camarilla 7 klandan oluşur:

  Brujah: Brujah klanıgenel olarak asi ruhlu vampirlerden oluşur.Brujahlarsosyal değişime kolaylıkla ayak uydururlar ve içlerinde Camarilla birliğine ait en güçlü vampirlerden bazıları yer alır.Birçok diğer vampir Brujah'lardan "Punk'çı kanun kaçakları" diye bahseder.

  Gangrel:Tüm vampirler arasındaiçgüdülerine ve doğalarına en bağlı klandır.Doğa içinde yaşamayı şehirde yaşamaya tercih ederler.Nasıl ve neden olduğu bilinmesedeGangrel klanına kurtadamlar ve kurtlar dokunmamaktadır.Şekil değiştirme konusunda özel yeteneklere sahip olan klanın üyeleriyarasa veya kurda kolayca dönüşebilirler.Klanson zamanlarda başlarına gelen (ve ne olduğu tam oalrak bilinemeyen) kötü bir olay yüzündenCamarilla'dan uzaklaşmıştır.

  Malkavian: Diğer vampirlere dahi korku salan bir klandır.Malkavian'ların hemen hepsi "deli" diye tanımlanabilecek derecede davranış bozukluğu sergiler.Ne zaman ne yapacakları belli olmadığı ve tepkilerinin ne anlama geldiği asla tam olarak anlaşılamadığı için diğer vampirler Malkavian'lara dikkatle yaklaşır.

  Nosferatu: Dış görünüşlerinin çirkinlikleriyle ün salmış bir klandır.Köpek dişleri yerine ön iki dişinin uzun olmasıyla ve kel kafalarıyla tanınırlar.Nosferatu'lar görünüşleri sebebiyle gizlenme ihtiyacı içindedirler.Diğer vampirler mecbur kalmadıkça Nosferatu'larla iletişim kurmazlar.

  Toreador:
  "Sanatçı vampirler" diye tanımlanırlar.Son derece kibar ve naziktirler.Oldukça zeki olan Toreador klanı üyelerinin her hareketinde tutku gizlidir.

  Tremere: Büyü konusunda uzmanlaşmış olan klandır.Ritüeller ve büyüler aracılığıyla kanın diğer vampirlerce çok az bilinen birçok gücünü ortaya çıkarabilirler. Tremere klanının neler yapabileceğini bilenleronlardan uzak durmaya özen gösterir.

  Ventrue: Ventrue klanı onurlu ve kibar olmasıyla ün yapmıştır.En eski zamanlardan beri liderlik duygularıyla hareket eden klanvampirlerin geleceğini şekillendirebilmek için çalışır.Eski zamanlarda Ventrue üyeleri soylular ve prensler gibi güçlü kişiler arasından seçilirdi.Günümüzde soylu bir servete sahip olan klanCamarilla'nın düzenini ve devamlılığını sağlayan anahtar güçtür.

  Sabbat Birliği

  Camarilla'ya isyan eden ve yeraltına sürülen vampir klanlarının oluşturduğu birliktir.Amacı tüm vampirleri Camarilla'nın sınırlandırmalarından çıkarıp dünya üzerinde tamamen özgür olmalarını sağlamaktır.Sabbat metinleri vampirlerin beslenme zincirinin en üstünde yer aldığınıbu yüzden insanlardan saklanmak yerine onları yönetmeleri gerektiğini söyler.Sabbatbağımsız birçok sempatizanı olmasına karşın2 klandan oluşur:

  Lasombra:Sabbat'ın kalbi diye nitelenirzevk düşkünlüğüyle tanınır.İnsanlara tamamen sırt çevirmek yerineonların ölümlülük ve zayıflıklarını kendi zevkleri için kullanırlar.Ölümsüz olmanın tadını sonuna kadar yaşamayı amaçlayan bir hayat tarzları vardır.Klankaranlık güçler üzerinde hakimiyet sahibidir.

  Tzimisce:Sabbat'ın ruhu diye nitelenirvahşetiyle tanınır.İnsan ve vampir bedenleri üzerinde birçok korkunç deney yaparlar.Bünyesinde birçok büyücü barındıran klanet ve kemik üzerinde hakimiyet sahibidir.13 Antediluvian arasında yer alan yaratıcılarının yakında uyanacağına dair söylentiler vardır.

  Bağımsız Klanlar

  Herhangi bir gruba dahil olmayı reddeden vampirler mevcuttur."Anarchs" diye tanınan ve pek fazla sorun çıkartmaran bir grup genç vampir vardır. "Inconnu" diye tanınan ve tarih öncesinden kalan bir grup vampir isegüç oyunlarından uzak durup kendi içlerine dönmüş ve kendilerini potansiyellerini ortaya çıkarıp aydınlanmayı yaşamaya adamıştır

  4 klan ise büyük cihad içerisindeki yerlerini zaman zaman değiştirirler ve "Neutral" diye tanımlanırlar. Bu klanlar;

  Assamite: Kökenleri doğu çölleri olan ölümcül Assamite klanıkatillik hünerlerini doğru fiyatı ödeyebilen herhangi biri için sergileyebilir.

  Setite: En güvenilmez klan olma özelliğini taşır.Karanlık bir takım güçlere sahiptirler ve Caine'in kurmuş olduğu ilk şehri kendilerinin yıkmış olduğunu söylerler.

  Giovanni: Saygı duyulan ve güvenilen bir klandır.Kökleri Rönesans öncesi tüccar prenslere dayanır.Hala Venice bölgesinde yaşar ve sırlarını çok iyi saklarlar.

  Ravnos: Kara mizahın vampirler arasındaki temsilcileri diye nitelendirilirler.Kökenleri çingenelere ve hırsızlara dayanır.Bir süre önce 13 Antediluvian arasında yer alan yaratıcıları uyanmış (veya uyandırılmış) ve kan ihtiyacı içinde birçok Ravnos'u kanlarını içerek ortadan kaldırmıştır.Geriye kalanlar Camarilla'ya katılmayı düşünmektedir; Camarilla Gangrel'in yerini alabilmeleri açısından olaya sıcak bakmaktadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  varolan bazı vampir klanları:

  Ventrue – Kraliyet Klanı (Ventrue)

  Gangrel – Hayvanın Klanı (Ennoia)

  Malkavian – Ay’ın Klanı (Malkav)

  Nosferatu – Gizli Olanın Klanı (Absimiliard)

  Ravnos –
  Gezenin Klanı (Ravnos)

  Toreador – Gülün Klanı (Arikel)

  Lasombra – Gecenin Klanı (Lasombra)

  Tzimisce – Biçimdeğiştirenin Klanı (Tzimisce)

  Setites –
  Yılanın Klanı (Set)

  Cappadocian
  – Ölümün Klanı (Cappadocius)

  Saulot – Iyileştirenin Klanı (Saulot)

  Assamite – Av’ın Klanı (Haqim)

  Brujah – Öğrenmiş Klan (Brujah)

  KLANLAR

  Ventrue(Ventruu)


  Camarilla birliğine dahil olan 7 Vampir Klanından biri... Ventrue Klanı onurlu ve kibar olmasıyla ün yapmıştır. En eski zamanlardan beri liderlik duygularıyla hareket eden Klan Vampirlerin geleceğini şekillendirebilmek için çalışır. Eski zamanlarda Ventrue üyeleri soylular ve prensler gibi güçlü kişiler arasından seçilirdi. Günümüzde soylu bir servete sahip olan Klan Camarilla'nın düzenini ve devamlılığını sağlayan anahtar güçtür. Ve bazı Elder'lar şöyle der:

  "Dünya'yı yöneten adam bir Ventrue olabilir ama onun etrafındaki herkes Lasombra'dır".

  Laneti: tek tip bir insan seçerek sadece ve sadece ondan beslenebilmektir. Camarilla'nın ana kurucusu olan üç klandan birisidir. Brujahlar Kartaca hadisesi nedeniyle nefret eder bu Klandan. Çoğu çekilmez bir liderlik kompleksi taşırlar lakin eski dönemdeki şövalyeleri oldukça sağlamdırlar. Aslında amaçları sabbat ile aynı doğrultudadır ama sabbat gibi kıyıcı olmaktansa alttan alta yapar. Geçmişte toplumlar üzerindeki gücünü soyluluktan ve topraktan alan Klan günümüzde bu kaynaklarını medya gücüne ve sermayeye çevirmeyi başarmış eskisi kadar olmasa da etkinliğini korumuştur. Bütün bunlar tabi ki tek bir amaca hizmet eder. Venture Obsesiftir eğer mümkünse açıktan değilse gölgelerden yönetir. Ama mutlaka yönetir. Ve işin doğrusu illa da biri sizi yönetecekse bunun ventrue olması herhalde en iyisidir.

  Gangrel(Gengrıllar)


  Camarilla birliğine dahil olan 7 vampir klanından biri... Tüm Vampirler arasında içgüdülerine ve doğalarına en bağlı klandır. Doğa içinde yaşamayı şehirde yaşamaya tercih ederler. Nasıl ve neden olduğu bilinmese de Gangrel klanına Kurtadamlar ve Kurtlar dokunmamaktadır. Şekil değiştirme konusunda özel yeteneklere sahip olan Klanın üyeleri Yarasa veya Kurda kolayca dönüşebilirler.

  Ani bir kararla İndependent olmaya karar vermişlerdir. Justicarları dağlarda bayağı güçlü bir Vampirle kapışıp (Kendisi bunun bir Antediluvian olduğuna inanmaktadır) yanındaki Gangrellerin büyük bir kısmını kaybettikten sonra bir Conclave toplar bu toplantıda Baltimore prensinden şehirdeki vampirlerin toplanıp bu Antediluvian'ı durdurmalarını ister. fakat Camarilla Antediluvian'ların varlığını reddetiği için Prens buna izin vermez. Justicar bu korkaklığa sinirlenip Klanın Camarilla'dan ayrıldığını açıklar.

  Malkavian(Malkeviın)

  Camarilla birliğine dahil olan 7 Vampir Klanından biri... diğer Vampirlere dahi korku salan bir Klandır. Malkavian'ların hemen hepsi "deli" diye tanımlanabilecek derecede davranış bozukluğu sergiler. Ne zaman ne yapacakları belli olmadığı ve davranışlarının & tepkilerinin ne anlama geldiği asla tam olarak anlaşılamadığı için diğer Vampirler Malkavian'lara dikkatle yaklaşır. Malkav Caine tarafından delilikle lanetlenmiştir kanı nesillere deliliği Vampirlik ile birlikte saçar. Her Malkavian'ın belirgin davranış bozuklukları vardır. Neden Camarilla gibi düzen meraklısı bir birliğin içinde olduklarını ise kimse bilmez anlamaz. Başka bir açıdan bakarsanız onlar için delirmek aslında bir armağandır. Delilik onları en aptal ama aynı zamanda en bilge kılar.

  Nosferatu(Nasferatu)

  Camarilla birliğine dahil olan 7 Vampir Klanından biri... Dış görünüşlerinin çirkinlikleriyle ün salmış bir klandır. Absimilliard'ın çocuklarıdır.

  Absimilliard pek güzel olmasına rağmen laneti çirkinlik olmuştur. Nosferatu'nun kanı hangi güzelliğe bulaşırsa bulaşsın deforme eder. Absimilliard bu lanetin verdiği delilikle Dünya'yı dolaşır ve de rastladığı iğrençlikleri insandışı varlıkları "Kucaklar" . Bunlar ayrı bir "line" olurlar ve de Baba Yaga bu çizginin başındadır.

  Nictuku diye adlandırılırlar. Tarihte Nosferatu ile ikisi karıştırılırlar. Ancak varlığını sürdürmekte olanlar Nosferatu Klanıdır. Köpek dişleri yerine ön iki dişinin
  uzun olmasıyla ve kel kafalarıyla tanınırlar. Nosferatu'lar görünüşleri sebebiyle gizlenme ihtiyacı içindedirler. Diğer Vampirler mecbur kalmadıkça Nosferatu'larla iletişim kurmazlar. Lağımlardaki fareleri önemli bir kan aracıdır ayrıca çok büyük bir bilgi ağına da hükmederler. Ustası oldukları disiplin Obfuscate'tir.

  Meraklı ve tehlikeli gözlerden saklanmalarını ve de istedikleri gibi görünmelerini sağlar. Adı duyulmuş olan ve de yaşayan önemli üyesi Phantomas'dır

  Ravnos(Ravnıslar)

  Camarilla ve Sabbat birliğine dahil olmayan 4 vampir Klanından biri... Karamizahın Vampirler arasındaki temsilcileri diye nitelendirilirler. Kökenleri Çingenelere ve hırsızlara dayanır. Doksanların sonunda Antediluvian'ları uyanınca delirip birbirlerini Diablere etmeye başlamışlar fakat Technocracy onu yok edince kalan 100 kadar Ravnos düzelmiştir.

  Hindistan’dan çıkma olduğu bilinen Çingene hırsız ve Kerametçilerden oluşan ve kimselerin güvenmediği bir Vampir klanıdırlar. Ravnosların amacı hayatlarını özgürce yaşayabilmektir. Mülkiyet konusundaki ters fikirleri sebebiyle Hırsızlıkla suçlanırlar fakat Ravnoslar "Herşey herkeze aittir bizde kullanmakta sakınca görmüyoruz" düşüncesine sahip olduklarından diğer Klanlarca pek sevilmezler. Chimersty adlı disiplinleri sayesinde maddesel etkiler yaratan ilüzyonlar yaratabilirler. Güçlü Ravnosların bu
  ilüzyonlarının çoğunun "gerçek" olduğu ve bir Ravnosun Chimerstyle yapabileceklerinin sınırının onun hayal gücü ile sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir.

  Toreador(Toredor)

  Camarilla birliğine dahil olan 7 Vampir Klanından biri... "sanatçı vampirler" diye tanımlanırlar. Son derece kibar ve naziktirler. Oldukça zeki olan Toreador klanı üyelerinin her hareketinde tutku gizlidir. Nosferatu gördüklerinde onları aşağilar ama gene de ses çıkarmadan onları iyi etmeye calışırlar. ve güzelliğe taparlar... Ortalama bir Toreador için ölümsüzlük bir lanet değil muazzam bir fırsattır. Mümkün olduğu kadar çok ve değişik tecrübe yaşamak ve her yaşadıkları
  tecrübeden de maksimum zevk almak isterler. Sanata ve yaratıcılığın her türüne hayrandırlar ancak ne yazık ki yaratma yetenekleri ölümlülükleriyle beraber onları terketmiştir. Bir Toreador'un çizdiği bir resim bestelediği bir eser ve benzerleri asla imitasyondan öteye gidemez. Yaratıcılık konusunda insanlara muhtaçtırlar ve belki de bu yüzden insanlarla en yakın ilişki içinde olan vampirler de onlardır.

  Toreador Klan'ının motivasyonu kitaplarının girişinde çok
  net yazılıdır çok da güzel bir dille;

  " müzik ışıklar güzellik ve kan
  dal içine.
  o kavrayan boğucu ellerinle kavra onu
  ölmüş göğsüne bastır.
  hayatsız dudaklarına kaldır
  ve açık saçık yalanlardan başka birşey bilmeyen ağzınla öp onu.
  bu senin hissedemeyeceğin titreşim
  bu unuttuğun kabaran heyecan
  bu sende olmayan sirenin baştan çıkarıcı çağrısı.
  bu ilham
  bu hayat. "

  Lasombra(Lısambra)

  Sabbat birliğine dahil olan 2 Vampir Klanından biri... Vatanı İspanya olan Sabbat'ın kurucu Klanı. Güç düşkünükibirlivakarlı ve kendini beğenmiş Vampirlerdir. Lucian olarak da adlandırılırlar. Cain onları yansımalarını kendilerinin ve başkalarının görememesiyle lanetlemiştir. Bu onlar için çok acı olsa gerek. Klan; zevk düşkünlüğüyle tanınır. İnsanlara tamamen sırt çevirmek yerine onların ölümlülük ve zayıflıklarını kendi zevkleri için kullanırlar. Ölümsüz olmanın tadını sonuna kadar yaşamayı amaçlayan bir hayat tarzları vardır. Ve Klan karanlık güçler üzerinde hakimiyet sahibidir

  Tzimisce(Tzimisk)

  Sabbat birliğine dahil olan 2 Vampir klanından biri... Sabbat'ın ruhu diye nitelenen Tzimisce Klanı vahşetiyle tanınır. Discipline of Vicissitude adlı doktrinlerine bağlı olarak insan ve Vampir bedenleri üzerinde birçok korkunç deney yaparlar. Bünyesinde birçok büyücü barındıran Klan et ve kemik üzerinde hakimiyet sahibidir. Vampirliğin insanlığın evrimindeki bir sonraki basamak olduğuna inanan ve bu mantıktan hareketle kendilerini Vampirliğin bir sonraki basamağını araştırmaya vermiş bunun da yolunun vicissitude'tan geçtiğine inanan Vampir Klanı

  Setites(Setitler)

  Camarilla ve Sabbat birliğine dahil olmayan 4 Vampir Klanından biri... En güvenilmez Klan olma özelliğini taşır. Karanlık bir takım güçlere sahiptirler ve Cain'in kurmuş olduğu ilk şehri kendilerinin yıkmış olduğunu söylerler. Antediluvan'lara karşı sonsuz bir savaş sürdürüp Jyhad'ı her iki tarafa karşı da kullanırlar

  Cappadoccian(Kapadokyan)

  Vampire the Dark Ages'e kadar var olan bir Vampir Klanı. Giovanni Klanı yok etmiştir bu Klanı. Disiplinleri Presence ve Potence'dir. Brujah ya da Lasombraya benzer genelde karakterleri. Cain onları ölümün yüzünü taşımakla lanetlemiştir bu yüzden Ölümün Klanı diye geçer adları.

  Salubries veya Saulot(Salubriler)

  Üçüncü Göz'e sahip Healers olarak anılan Vampir klanı. diğer Cainiteler tarafından nefret edilmesine Diabolist ve katil olarak görülmesine rağmen en iyi ve insancıl Klanlardan biridir. Book Of Nod'da anlatıldığı üzere Saulot'un Sire'ı Cain'in ilk çocuğu olan Enoch'tur. Hikayeye göre Enoch kendisinin ve çocuklarının Vitae[Kan] için yaptıklarından tiksinmiş ve bir daha asla İnsanoğlundan kan içmemek üzere yemin etmiş; bunun sonucu olarak ta hayvanlardan içtiği kan onun açlığını doyurmak yerine zamanla daha da dayanılmaz hale getirmiş ve o da avlanmak için çöle gitmekte bulmuştur çözümü. Bir vahada Saulot'u gören Enoch açlığına yenik düşüp onun
  kanını son damlasına kadar içtiğinde onu öldürdüğüne üzülmüş ve hissettiği yanlızlığın da etkisiyle eski hayatı gibi olmayacak olsa da onu Embrace edip bir hayat sunmaya karar verir ve ikisi uzun bir süre mutlu olarak yeni hayatlarına devam ederler. En yüce ruh bile içindeği Beast[Canavar]'a dayanamaz ve Saulot ta zamanla buna yenik düşer. Saulot'un değer yargıları zamanla dağılmaya değişmeye başlar ve Saulot değişir. Enoch buna dayanamaz ve tüm Cainite'leri sonsuza kadar terk edip Nod'un topraklarına kaçar. Yalnız kalan Saulot bir zamanlar Enoch'un yaptığı hatayı yapar ve kendine çocuklar yaratır. Ama kendi çocuklarının yaptıklarını görünce içindeki canavar yok olmaya başlar ve çocuklarının yaptığından utanır üzülür. ilk çocuğu olan Shaitan bir zamanlar kendisi ve Enoch gibi bir filozof iken şimdi yozlaşmış ve acımasızlaşmıştı. Saulot ve yandaşları üzerlerindeki lanetin mükemmeliyet yolunda sadece bir engel olduğunu düşünüyordu ama Shaitan buna itiraz etti.

  O Cain'in yaptığı birşeyin cezasını çekmek ve bu lanetle gelen gücü kullanmamayı redetti. Eğer onlara böyle büyük bir güç verilmişse bu güç en üst mertebeye kadar geliştirilmeli ve onlara bu laneti koyandan intikam almak için kullanılmalıydı. Shaitan pek çok Cainite'ı fikirleri ile baştan çıkarttı ve Kala At Shergat topraklarında yeryüzündeki Cehenneme çevirecekleri kendi şehirlerini kurdular. Saulot'ta bir zamanlar Enoch'un yaptığı gibi çocuklarını terk etti ve doğu'ya gitti. Bu uzun yolcuğulu sırasında filozoflar ve aydınlanmış kişiler ile tanıştı ve onlardan öğrendikleri sayesinde Obeah disiplininde ustalaştı. Second Citye geri dödüğü zaman Saulot onun yıkılışına tanık oldu ve yayılmakta olan kötülük onu korkuttu. Saulot baştan çıkartılmış olan çocuklarını aradı ve onları kurtarmaya çalıştı. ama kurtarılamayacak olanlar yok olmaya mahkumdu. Second City yokolduktan sonra Saulot ve çocukları Shaitan'ın şehrine giden insanları takip ettiler. Ve orda çocuklarının ne kadar kötüleşip aşşağılık varlıklar haline geldiğini gördü. Saulot burayı yeni evi yaptı ve Cainit'lerin ruhlarını iyileştirmeye adadı kendini. Ve bir süre sonra daha iyi bir Dünya'ya uyanma umudu ile sonsuz bir uykuya yattı. Uyandığında Saulot; Tremere tarafından Diablerie edilmiş Ve daha sonra geriye kalan çocukları zaten Baalilerle olan dövüşlerinden dolayı zayıflamış olan Klan Tremere tarafından avlanarak yokedilmiştir. Sadece 100 tane kadar bilinen Salubri mevcuttur zira bir Salubri Golconda'ya ulaştıktan sonra bir takipçi bularak onu Embrace eder ardından kendi kanını çocuğuna vererek kendini yokeder. Salubri Vampir varoluşunu işkence olarak gördüğü için çoğunlukla 120-150 yıldan fazla yaşamaz.

  Klanın disiplinleri Klana özgü olan Obeah Auspex ve Fortitude'dir. Bir Salubrinin kan alacağı kişinin karşı koymaması gereklidir. Bu fiziksel bir yara olmasa da kan ile tedavi edilmek zorundadır. Bu yüzden Salubrinin kan aldığı insanın tamamen huzur içinde olması ve karşı koymaması erekmektedir. Ayrıca Salubri tüm hayatı boyunca Golconda'ya ulaşmak için çalışmak zorundadır yoldan ayrılmak kötü sonuçlar doğurur. Salubri'nin ait olduğu üç felsefe vardır; The Philosophy Of Ascension The Philosophy Of Golconda ve The Philosophy Of Purification. Bunlar Salubri'nin sıkı kurallarla izlediği yollar değil onların felsefeleri düşünce biçimleridir. Ayrıca Salubri diğer tüm vampir Klanları arasında humanity[İnsanık]'si en yüksek olan ve içlerinde insan kalmaya en çok önem gösterenlerdir. Salubri Klanındakilerin amaçları da izledikleri felsefelere göre değişir:

  Ascensioniteler ruhlarını ve bedenlerini mükkemmel hale getirip zamanı geldiğinde kendilerini öldürerek Golcondaya ulaşmayı amaçlarlar.

  Golcondaniteler iki gruba ayrılır;

  RedeemerTechnocracy`i gururlandıracak yöntemler izleyerek insanları Golcondaya giden yolda zorlarlar.

  Preacherlar ise bireyin Golconldayı kendi isteği ile kabul etmesi gerektiğini yoksa herşeyin boşuna olduğunu savunurlar.(bu iki grubun anlaştığı tek nokta tüm varlıkların daha üst bir bilinç seviyesine erebilmek için Golcondaya ulaşmaları gerektiği gerçeğidir.)

  Purifierlerdünyayı Baali ve Tremere ile başlayarak tüm kötülükten temizlemek ve masumların Golcondaya olan yolunu açmayı amaçlarlar.

  Bir grup ise bu yolları izlemekten insanoğlu ve kendi türlerine yardım etmekten yorulup Saulot gibi dünyanın daha iyi bir yer olduğu zaman uyanmak üzere uykuya yattılar.

  Assamite(Assamitler)

  Camarilla ve Sabbat birliğine dahil olmayan 4 Vampir klanından biri... Kökenleri doğu çölleri olan ölümcül Assamite Klanı İndependent Klanlardandır. HaqimHassan Assam diğer adlandırılışlarıdır. Hepsinde Obfuscate disiplini vardırki cinayet işlemekten zevk alırlar ve bu konuda doyumsuzdurlarsuikastçi ve katil olarak sıfatlandırılırlar. Dark Ages'de Klan'ın varlığı hem Vampir Dünyası'nın dengesini hemde diğer Klan'ların keyfini bozar. Asıl yerleşim yerleri Alamut kalesi olmasina rağmen tüm Dünyada huzursuzluklar çıkarttılar daha sonra Nosferatu Alamut'u basarak bunları etkisiz hale getirmiş ve anlaşma yapmaya zorlamıştır. Camarilla ile anlaşırlar ve Tremere bir ritüel yaparak Assamite'ın kan içememesini değil Vampir kanı içememesini yani Diablerie edememesini sağlar. Eğer vampir kanı içerlerse Frenzy'e girebilirler. Gehenna'dan bir süre önce büyük kısmı beşinci jenerasyondan Vampir büyücü Al-Ashrad'ın peşinden Camarilla'ya geçmiştir ama Gehenna gelmeden önceki yıllarda üzerlerindeki Tremere lanetini kaldırmayı başarmışlar ve yeniden diğer Klanların Kanını emmeye başlamışlardır. Zaten Gehenna'yı çabuklaştıran etkenlerden biri de budur.

  Brujah(Bruya)

  Camarilla birliğine dahil olan 7 Vampir Klanından biri... Brujah Klanı genel olarak asi ruhlu Vampirlerden oluşur. Brujahlar sosyal değişime kolaylıkla ayak uydururlar ve içlerinde Camarilla birliğine ait en güçlü Vampirlerden bazıları yer alır. Birçok diğer Vampir Brujah'lardan "punk'çı kanun kaçakları" diye bahseder.

  Tremere: Büyücü vampirler. Camarilla’nın elindeki en tehlikeli silah. Müthiş zekaları ve politik oyunlardaki başarıları onları Camarilla’nın vazgeçilmez üyeleri yapıyor.Büyü konusunda uzmandırlar. Ritüeller ve büyüler aracılığıyla kanın diğer vampirlerce çok az bilinen birçok gücünü ortaya çıkarabilirler. Tremere klanının neler yapabileceğini bilenler onlardan uzak durmaya özen gösterir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Vampir Toplulukları ve Klanları

  Eğer bir yerde bir topluluk varsa orda rekabet vardır. Vampire dünyasında da bu aynen böyledir. Vampirler günümüzde üç tarafa ayrılmışlardır. Camarilla Sabbat ve Independent’lar. Her tarafta farklı sayıda Clanlar vardır. Clan kelimesinin Vampire’daki anlamı biraz daha farklıdır. Bir Clan İlk Vampir Caine’in torunlarının birinden türemiştir ve genelde onun adını taşırlar. Mesela Caine’in 13 torunundan biri olan Ventrue’dan türeyen Vampirler “Ventrue” Clanına mensuptur.

  Camarilla: 6 Clandan oluşan bir topluluktur. İnsanlıklarını kaybetmemeye uğraşırlar ve varlıkarını insanlardan gizlerler. Eğer bir Camarilla mensubu varlığını herhangi bir şekilde bir ölümlüye belli ederse çok ağır cezalara çarptırılır (Şehrin Camarilla Prensinin insafına kalır). Camarilla’nın Vampire dünyasındanki gücü daha çok kaba kuvvetten gelmez. Camarilla dünya üzerindeki insanları kontrol altına alarak politik üstünlük sağlamıştır. Bir Camariila şehrindeyseniz oranın Valisi polisi ambulansları ve hatta çöpçüleri bile Camarilla kontrolü altındadır.

  Her şehri bir Prens yönetir. Şehrin en üst düzey kişisidir. Prensin üstünde Justicar’lar vardır. Justicarlar Camarilla’nın en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu Inner Council’ın emirlerini yerine getirirler. Inner Council’ın kimlerden oluştuğu bilinmemektedir. Şehirlerde ise düzeni “Şerifler” sağlar. Şerifler daha çok ölümlü dünyanın polisleri gibidir.

  Camarila’nın vampirler için kullandığı isim “Kindred”dır. Camarilla içinde asla “O bir Vampir.” denilmez. Bunun yerine: “O bir Kindred” denir. Camarilla’nın 6 tane geleneği vardır. Bu geleneklere Camarilla’nın iç kanunları da denebilir. Bu kanunlardan herhangi birini çiğnemek başınıza çok kötü şeyler gelmesini sağlar.

  Birinci Gelenek: Maskeli Balo. (Kindred olduğunu kimseye göstermeyeceksin)

  İkinci Gelenek: Bölge (Senin bölgen seni alakadar eder. Bölgene gelen herkes sana saygı göstermelidir. Bölgende senin dediklerine karşı çıkılamaz)

  Üçüncü Gelenek: Çocuk (Senden daha yaşlı birinden izin almadan çocuk yapamazsın. (Buradaki “çocuk yapma” sözü bir insanı Vampir’e dönüştürmektir.). Eğer izinsiz çocuk yaparsan sen ve çocuğun öldürülürsünüz)

  Dördüncü Gelenek: Himaye (Senin Vampir yaptıkların senin çocuklarındır. Çocuğun eğitilene kadar senin gözetimin altındadır. Onun hatalarının cezasını sen çekersin)

  Beşinci Gelenek: Misafirperverlik (Eğer bir şehre yeni gelmişsen o şehrin yöneticisine kendini tanıtacaksın. Kabul görmeden sen hiçbirşeysin)

  Altıncı Gelenek: Yokediş (Kendi türünden birini yoketmeyeceksin. Yoketme hakkı senden yaşlılara mahsustur. Ancak aranızda en yaşlı olan “Blood Hunt” ilan edebilir. (Blood Hunt: Eğer bir Kindred Camarillaya karşı çok büyük bir suç işledi ise Şehrin ileri gelenleri Blood Hunt ilan eder ve o Kindred görüldüğü yerde öldürülür.) )

  Camarilla’da altı Clan bulunmaktadır. Bunlar: Brujah Gangrel Malkavian Nosferatu Toreador Ventrue ve Tremere’dir.

  Brujah: Çok iyi savaşçılardır ve Camarilla’nın ana dövüş gücüdür. Zayıf yönleri ise diğer Kindredlara nazaran kendilerini daha çabuk baybetmeleridir. Brujah klanı genel olarak asi ruhlu vampirlerden oluşur. Brujahlar sosyal değişime kolaylıkla ayak uydururlar ve içlerinde Camarilla birliğine ait en güçlü vampirlerden bazıları yer alır. Birçok diğer vampir Brujah’lardan “Punk’çı kanun kaçakları” diye bahseder.

  Malkavian: Diğer vampirlere dahi korku salan bir klandır. Malkavian’ların hemen hepsi “deli” diye tanımlanabilecek derecede davranış bozukluğu sergiler. Ne zaman ne yapacakları belli olmadığı ve davranışlarının & tepkilerinin ne anlama geldiği asla tam olarak anlaşılamadığı için diğer vampirler Malkavian’lara dikkatle yaklaşır.

  Nosferatu: İğrenç görünüşlü kanaliyazson fareleri. Yeraltında ve gizli yerlerde yaşarlar. İğrenç görünüşleri yüzünden Egolarını en iyi bastıran Clandır. Çoğu şeyi bilirler ve duyarlar. Diğer vampirler mecbur kalmadıkça onlarla iletişim kurmazlar.

  Toreador: “Sanatçı vampirler” diye tanımlanırlar. Son derece kibar ve naziktirler. Oldukça zeki olan Toreador klanı üyelerinin her hareketinde tutku gizlidir.

  Tremere: Büyücü Kindredlar. Camarilla’nın elindeki en tehlikeli silah. Müthiş zekaları ve politik oyunlardaki başarıları onları Camarilla’nın vazgeçilmez üyeleri yapıyor.Büyü konusunda uzmandırlar. Ritüeller ve büyüler aracılığıyla kanın diğer vampirlerce çok az bilinen birçok gücünü ortaya çıkarabilirler. Tremere klanının neler yapabileceğini bilenler onlardan uzak durmaya özen gösterir.

  Venture: Aristokratlar. Ventrue klanı onurlu ve kibar olmasıyla ün yapmıştır. En eski zamanlardan beri liderlik duygularıyla hareket eden klan vampirlerin geleceğini şekillendirebilmek için çalışır. Eski zamanlarda Ventrue üyeleri soylular ve prensler gibi güçlü kişiler arasından seçilirdi. Günümüzde soylu bir servete sahip olan klan Camarilla’nın düzenini ve devamlılığını sağlayan anahtar güçtür.

  SABBAT KLANI:
  Sabbat’ın ifade ettiği anlam çoğu kişiye göre değişiktir. Genç bir Sabbat üyesi için tam bir parti salonu yaşlılar içinse Antediluvianlara karşı savaşın en efektif yolu. Camarilla içinse tam bir korku kaynağı. Sabbat vampirleri insanlıklarını kaybetmiştir. Onlara göre Vampirlerin insanlardan gizlenmesinin gereği yoktur. Sabbattaki vahşetin boyu artık öyle derecelere gelmiştirki insanın tüylerini ürpertici sporlar geliştirmişlerdir kendilerine. Şehrin ortasında gerçek silahlarla Kovboyculuk oynamak ölümlülere karşı vampirik güçlerini kullanarak futbol maçı yapmak (ve genelde maç sonunda bütün ölümlüleri parçalamak) ve çarpışan GERÇEK arabalar bunlardan bazılarıdır.

  Sabbat bünyesinde sadece iki klan barındırmaktadır. Bu iki kurucu klanın adı “Lasombra” ve “Tzimische” dir. Bu iki kalnın yanında onlara hizmet eden “Antitribu” lar vardır. Antitribu nun anlamı klanının mensup olduğu Sect’i terkedip karşı secte geçen vampirler. Bütün Camarilla clanlarının Sabbat’a geçen antitribuları vardır. Sabbatın Vampirler için kullandığı kelime ilk vampir Caineden gelen “Cainite” dır.

  Sabbatın dünya üzerinde en aktif olduğu mekan İspanyadır. Çünkü kurucu klan Lasombra’nın vatanı burasıdır. Sabbat’ın rütbeleri Hristiyan alemindeki rahip sıfatlarıyla aynıdır (Bishop Archbishop Templar Cardinal vs..). Bunun sebebi Sabbatı’ın Hristiyan dünyasına olan sempatisi değil karanlık çağlar zamanında kiliseyi kontrol altında tutan Lasombra’nın alışkanlıklarıdır. Sabbat’ın genel felsefesi ise onları manipüle eden Yaşlı vampirlere karşı açılan bir savaştır. Onlara göre eğer bir Vampir diğerine söz geçirebiliyorsa bu onun yaşlı oluşundan değil daha güçlü olmasındandır. Camarilla’dan Independentlerden ve diğer bütün Vampirlerden nefret ederler. İnsanları ise onlar için sadece yemektir onlara karşı hiçbir duygu beslemezler. Zaten Sectte geçirdikleri seneler ve aldıkları eğitim yüzünden insaını hiçbir duyguları kalmamıştır.

  Advocatis Diabolus
  Sabbatın en tehlikeli yanlarından biri ise bünyesinde barındırdığı “Infernalist”lerdir. Infernalistler İblislere ruhlarını satmışlar ve bunun karşılığında inanılmaz şekilde güçlenmişlerdir. İnfrenalizm’i yaratan Tremere Antitribu klanının toptan yokoluşu bu gücün kısa sürdğünün ironik bir kanıtıdır. Fakat bu kısa süre içinde ellerindeki inanılmaz güç Camarilla’nın dizlerini titretmeye yeterdir.

  Sabbat Clanları

  Lasombra: Güç delisi Vampirler. Sabbatın kurucuları ve yöneticileridir. Güç için her şeyi yapabilirler. Şeytana ruhlarını satmak pahasına bile olsa. Zevke olan düşkünlükleriyle tanınır. İnsanlara tamamen sırt çevirmek yerine onların ölümlülük ve zayıflıklarını kendi zevkleri için kullanırlar. Ölümsüz olmanın tadını sonuna kadar yaşamayı amaçlayan bir hayat tarzları vardır. Klan karanlık güçler üzerinde hakimiyet sahibidir.

  Tzimische: Sabbat’ın ruhu diye nitelenen Tzimisce klanı vahşetiyle tanınır. “Discipline of Vicissitude” adlı doktrinlerine bağlı olarak insan ve vampir bedenleri üzerinde birçok korkunç deney yaparlar. Bünyesinde birçok büyücü barındıran klan et ve kemik üzerinde hakimiyet sahibidir. 13 Antediluvian arasında yer alan yaratıcılarının yakında uyanacağına dair söylentiler vardır.

  Gangrel Antitribu: Camarilladaki kuzenlerinden daha vahşidirler. İnsanlığı bırakıp tamamen hayvansal dürtüleri geliştirmişlerdir. Geceleri çıplak ellerle kurbanlarını avlayıp sıcak kanla beslenmek en büyük zevkleridir.

  Brujah Antiribu: Onlara Camarilladaki kuzenleri gibi asi demek büyük hata olacaktır. Onlar tamamen anarşist ve kaotik vampirlerdir. Çok iyi dövüşürler ve genelde insanlara bunu göstermekten zevk duyarlar.

  Assamite Antitribu: Suikastçiler. Arap kökenli bu vampirlerin aldığı eğitim ve kanlarından gelen disiplinleri sayesinde onlardan korkmamak imkansızdır. Öldürme sanatının ustaları olan bu vampirler genelde “göze batan” şahısları ortadan kaldırırlar.

  Toreador Antitribu: Onlar için sanatın farklı bir anlamı vardır. Onlar için yüzülmüş insan derileri veya işkence sırasında çığlık atam insanlarda pekala güzel sanat olabilirler.

  Nosferatu Antitribu: Camarilladaki kuzenlerine en fazla benzeyen antitribudur. Tek farkları insanlığa inanmayışları ve lağım faresi olarak yaşamayı benimsemeleridir.

  Malkavian Antitribu: Onlardaki delikik inanılmaz boyutlar almış ve sapıklığa dönüşmüştür. İnsanları delirtmekten büyük zevk duyarlar. O kadar manyaktırlarki Sabbat üyeleri onlara ihtiyaç olana kadar onları zindanlara kapatır.

  Ravnos Antitribu: Göçebe yaşıyan çingeneler. Şeyanın kendisinden bile kurnaz ve aldatıcı oldukları söylenir.

  Ventrue Antitribu: Şovalyeler. Tamamen ortaçağ şovalyeleri gibi davranırlar. Onurları ve kılıçları onlar için hayatlarındaki en önemli şeylerdir.

  Salubri Antitribu: Camarillayı yoketmek onların en büyük amaçlarıdır. Bu garip savaşçıların savaşırken alınlarında üçüncü bir gözün açıldığına şahit olanlar vardır.

  Blood Brothers: Tremere Antitribu tarafından büyüyle yaratılmış ve savaşmaktan başka bir işe yaramıyan vampirler. Başka işe yaramamalarına rağmen tek işlevlerini çok iyi yerine getirirler.

  Harbingers of Skulls: secte yeni katılan bu vampirler hakkında fazla birşey bilinmemektedir. Cesetler gibi görünüşleri ve Necromatik güçleri vardır.

  Kiasyd: Sabbat Scholarları. Bir bakıma wise vampirler. Bilinmeyen şeyleri danışmak için birebirdirler.

  Serpents of Light: Voodoo büyüleriyle uğraşırlar. Garip giyinişleri ve yılanlara olan sempatileri ile bilinirler.

  Panders: Klanı olmayanların klanı. Kural çok basittir.” Ne olduğunu bilmiyorsan sen bir Pandersın”

  Bu sectlere girmeyi reddetmiş veya sectlere alınmamış olan klanlara Independentlar denir bir klanın Independent olma sebebi genelde çok özel ve sadece kendini ilgilendiren amaçları olması kötü ünü veya basitçe sectler için çok güçlü olması olabilir. Öte yandan klanından çıkıp “yanlız takılmayı” tercih eden Vampirlere ise Anach denir. Bu tür bir Vampir olmak için ya çok güçlü olmalısınız ya arkanızda çok güçlü birileri olmalı. Yada her ikisi…

  INDEPENDENT KLANLAR

  Assamite: Orta doğu kökenli Vampirlerdir. Yüzyıllar boyunca kiralık suikastçiker olarak çalıştılar. Yakın zamanda üstlerindeki lanetin kalkmasıyla eski hallerinden çok daha korkunçlar. Bütün kendi içlerinde çok dürüst ve onurlu olmalarına rağmen diğer vampirlere karşı merhametleri yoktur. Independentlar arasında en çok korkulanlardır.

  Settite: Mısır kökenli olan bu vampirler Camarilla ve Sabbat tan çok daha eski olduklarını ve çok daha büyük amaçlara hizmet ettiklerini iddia ederler. Davranışları aynı yılanlara benzer. Settite’lar kadar iki yüzlü yalancı ve güvenilmez klan yoktur. Eskilerin şöyle bir sözü vardır: “Eğer ortada bir sorun varsa Settite’ları suçlayın.”

  Giovanni: Klandan çok bir aileye benzerler. Embrace edilenler zaten ölümlüyken de Giovanni ailesinindendirler. Daha çok bir mafyayı andıran bu güçlü Necromancerların iki amacı vardır. Güç ve para elde etmek ve ölümün sırrını çözebilmek. Herhangi bir secte üye olmamalarına rağmen istedikleri zaman müttekfik bulabilmişlerdir.

  Ravnos: Hint ve çingene kökenlidirler. Hayatlarındaki en büyük amaçlar suç işlemek ve kuralları bozmaktır. klan içi organizasyon çok zayıftır fakat bireysel olarak çok güçlü ilizyonistlerdir. Sabbat ve Camarilla bölgelerine girmekte bir sakınca görmezler sonuçta biraz tehlike olmadımı suçun zevki nasıl çıkar.

  Gangrel: En yeni Independent olmuş klandır. Yakın bir zamana kadar Camarilla üyesi olan Gangreller bilinmeyen bir sebepten dolayı bütün politik desteklerini ve haklarını geri çekip Sectten ayrılmışlardır. Tüm vampirler arasında içgüdülerine ve doğalarına en bağlı klandır. Doğa içinde yaşamayı şehirde yaşamaya tercih ederler. Nasıl ve neden olduğu bilinmese de Gangrel klanına kurtadamlar ve kurtlar dokunmamaktadır. Şekil değiştirme konusunda özel yeteneklere sahip olan klanın üyeleri yarasa veya kurda kolayca dönüşebilirler. Klan son zamanlarda başlarına gelen (ve ne olduğu tam oalrak bilinemeyen) kötü bir olay yüzünden Camarilla’dan uzaklaşmıştır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş