Spirituel Danışman - Spirituel Yaşam Koçu


Spiritualizm Kelime Anlamı Türkçe Kökeni Nedir?

Spiritualizm her ne kadar tam kelime karşılığını bulmasada ülkemizde Türkçe anlam olarak Ruh ve Ruhçuluk olarak nitelendirilebilinir.. Evrende konumlandırılmış BEN'in BİZ olma yada BİZ'in BEN olma haritasının adıdır spiritualizm.. Çevremizde gördügümüz tüm maddelerin diger yüzüdür görünmeyenin kavramlaştırılmasıdır..

İnsanın kendi öz benliğini bulma yolu diyebiliriz.. Fizik bedenimizden ayrılıp öze dönüşte yaşadıgımız serüvenler bütünüdür Spiritualizm..

Spirituel Danışman ise bu yolculuk boyunca kişilere olabildigi kadar kavram ve olguları tanıtan deneyim ve klavuzlugunu gerek ruhsal rehberi aracılığı gerek psişik kanal bağlantıları aracılıgı gerekse içsel metotları ile önderlik eden kişilerdir..

Alıntıdır.