Aura bazı epilepsi nöbetlerinde ve migren ataklarında görülen çok kısa sübjektif bir haberci semptomdur. Birçok epilepsilerde aura ya yoktur ya da sonradan hatırlanmaz. Aura çoğu hastalarda tutarlılık gösterir.
Aura'nın mevcudiyeti genellikle fokal bir nöbete işaret eder. Bunların çoğunluğu lobus temporalis nöbetleridir (bkz. Temporal lob epilepsisi). Aura başkaları tarafından görülebilir fakat hasta tarafından unutulabilir. İç organlarda kaba hisler duyulur: meselâ korku hisleri midede kelebeklerin uçuşması boğaza doğru yükselen ani hisler. Bunlardan biraz daha seyrek olarak baş ve boğazda «anlatılmaz hisler» duyulur. Hastaların aura´yı anlatmakta duydukları güçlükler dolayısıyla doktorlar bunun önemini küçümsemektedirler. Eğer açık ve yardımcı nitelikte sorular sorulmazsa penis vagina veya rektumda duyulan hisleri hasta saklayabilir. Duyularla ilgili karmaşık hislere de rastlanabilir. En karmaşık olanları «entelektüel» aura'lardır: zaman gerçeklik kimlik ve anılarla ilgili yaşantılardaki ve özellikle yaşantının yoğunluğundaki karmaşıklıklar (bunlar objektif açıdan önemsiz görünebilir). Tat ve koku alma aura'larına ender rastlanır (bkz. Uncus Nöbetleri). Diğer aura'lar serebral lezyonun yerine göre değişir.