Deneysel neo-spiritüalizm ya da kısaca neo-spiritüalizm deneysel Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] son şekli olup Dr. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] tarafından kurulmuştur. Ruhselman'a göre bu ne bir Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ne de birZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]. Kimseye "gelin bizim yolumuza girin" diye bir çağrıda da bulunmaz; çünkü neo-spiritüalizme göre herkesin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gelişme gereksinimleri farklı farklı ve dolayısıyla yürüyeceği yollar farklı farklıdır. Neo-spiritüalizm hakkında bilgi veren kaynaklardan biri "Dharma Ansiklopedi"dir (2010'daki baskısında adı Meta Ansiklopedi olmuştur).


Neo-spiritüalizm klasik spiritüalizmde kullanılan terimleri kullanmakla birlikte getirmiş olduğu yeni kavramlarla ya da geliştirdiği eski kavramlarla ilgili olarak daha geniş bir terminolojiye sahip bulunmaktadır.